Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Häirintä
Oulussa opiskelevat Harini Nanayakkara ja Dimuthu Lakshan joutuivat ravintolassa huutelun kohteeksi –  Valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista opiskelijoista on huolissaan rasismista

Oulussa opis­ke­le­vat Harini Na­nayak­ka­ra ja Dimuthu Lakshan jou­tui­vat ra­vin­to­las­sa huu­te­lun koh­teek­si – Val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opis­ke­li­jois­ta on huo­lis­saan ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Miten moraalittomasta käytöksestä työpaikoilla voi päästä eroon?
Kolumni

Miten mo­raa­lit­to­mas­ta käy­tök­ses­tä työ­pai­koil­la voi päästä eroon?

03.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Onko media koskaan pyrkinyt totuuteen?
Kolumni

Onko media koskaan pyr­ki­nyt to­tuu­teen?

16.07.2023 14:00 11
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien painostus tai uhkailu tahraavat sananvapauden ja avoimen julkisuuden perusideaa

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien pai­nos­tus tai uhkailu tah­raa­vat sa­nan­va­pau­den ja avoimen jul­ki­suu­den pe­rus­ideaa

14.07.2023 16:00 8
Tilaajille
Vihjailuja "kummisedästä" ja uhkauksia urakehityksen katkeamisesta – Oulun yliopiston opiskelija-aktiivit kertovat epäasiallisesta kohtelusta kampuskeskustelussa

Vih­jai­lu­ja "kum­mi­se­däs­tä" ja uh­kauk­sia ura­ke­hi­tyk­sen kat­kea­mi­ses­ta – Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja-ak­tii­vit ker­to­vat epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

17.06.2023 06:00 88
Tilaajille
Jo epäily opiskelijoiden häirinnästä on Oulun yliopistolle kiusallinen
Pääkirjoitus

Jo epäily opis­ke­li­joi­den häi­rin­näs­tä on Oulun yli­opis­tol­le kiu­sal­li­nen

12.06.2023 20:00 23
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa selvitystyön opiskelijaedustajien kohtelusta – selvityksen tekee riippumaton ja ulkopuolinen toimija

Oulun yli­opis­to aloit­taa sel­vi­tys­työn opis­ke­li­ja­edus­ta­jien koh­te­lus­ta – sel­vi­tyk­sen tekee riip­pu­ma­ton ja ul­ko­puo­li­nen toimija

09.06.2023 17:54 36
Opiskelijat vaativat Oulun yliopistoa kitkemään esiin nousseet häirintätapaukset – "Nyt on viimeistään aika ryhtyä toimiin"

Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat Oulun yli­opis­toa kit­ke­mään esiin nous­seet häi­rin­tä­ta­pauk­set – "Nyt on vii­meis­tään aika ryhtyä toi­miin"

09.06.2023 11:24 52