Ravintola-ala
Ravintola-ala pitää koronarajoituksia perustuslain vastaisina – alan etujärjestö ei kuitenkaan aio tehdä kantelua oikeuskanslerille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:28 6
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 11:00 1
Tilaajille
Merkittävimmät rajoitukset ovat nyt poissa, ravintola-ala kommentoi tuoreinta muutosta – "Erityisen tärkeää yökerhoille, joihin tullaan myöhään"

Mer­kit­tä­vim­mät ra­joi­tuk­set ovat nyt poissa, ra­vin­to­la-ala kom­men­toi tuo­rein­ta muu­tos­ta – "E­ri­tyi­sen tärkeää yö­ker­hoil­le, joihin tullaan myö­hään"

13.07.2020 12:00 2
Oulun ravintolat tekevät hyvää tulosta kurjan koronakevään jälkeen, mutta huolet eivät ole silti ohi – "Myynti kyllä räjähti!"

Oulun ra­vin­to­lat tekevät hyvää tulosta kurjan ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, mutta huolet eivät ole silti ohi – "Myynti kyllä rä­jäh­ti!"

23.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Ravintoloiden vilkas avautuminen lisää tuuraajatarvetta, mutta kesätyöpaikkoja on silti aiempaa vähemmän – osuuskauppa Arinan henkilöstöjohtaja: Tilanne muuttuu nyt joka päivä

Ra­vin­to­loi­den vilkas avau­tu­mi­nen lisää tuu­raa­ja­tar­vet­ta, mutta ke­sä­työ­paik­ko­ja on silti aiempaa vä­hem­män – osuus­kaup­pa Arinan hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja: Tilanne muuttuu nyt joka päivä

16.06.2020 13:25 0
Tilaajille
Pitseriatoimintaa Oulussa harjoittaneen firman toimitusjohtajalle talousrikostuomio – Käteismyyntejä ei kirjattu yrityksen tileille ja sieltä maksettiin miehen yksityismenoja

Pit­se­ria­toi­min­taa Oulussa har­joit­ta­neen firman toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ta­lous­ri­kos­tuo­mio – Kä­teis­myyn­te­jä ei kir­jat­tu yri­tyk­sen ti­leil­le ja sieltä mak­set­tiin miehen yk­si­tyis­me­no­ja

27.05.2020 16:07 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Angeria

Toi­puu­ko ra­vin­to­la-ala en­ti­sel­leen?

27.05.2020 09:00 4
Tilaajille
Joonas Oksanen valmistuu keittiömestariksi pahimpaan mahdolliseen aikaan – Koronan talousvaikutukset uhkaavat kaataa nuorten työhaaveet vuosiksi

Joonas Oksanen val­mis­tuu keit­tiö­mes­ta­rik­si pa­him­paan mah­dol­li­seen aikaan – Koronan ta­lous­vai­ku­tuk­set uh­kaa­vat kaataa nuorten työ­haa­veet vuo­sik­si

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Ravintola-alan yritykset tarvitsevat apua ripeästi
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set tar­vit­se­vat apua ri­peäs­ti

13.05.2020 14:00 0
Tilaajille