Viestintä
Tämä mies soittaa sinulle, jos voitat lotossa miljoonia – Ilkka Nisula tietää, miten suomalaiset reagoivat kuultuaan olevansa miljonäärejä

Tämä mies soittaa si­nul­le, jos voitat lotossa mil­joo­nia – Ilkka Nisula tietää, miten suo­ma­lai­set rea­goi­vat kuul­tuaan ole­van­sa mil­jo­nää­re­jä

14.07.2020 17:30 3
Tilaajille
Puheenaihe: Johtaako Metsien Suomi -kampanja harhaan? Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja tähdentää viestinnän perustuvan faktoihin.

Pu­hee­nai­he: Joh­taa­ko Metsien Suomi -kam­pan­ja har­haan? Met­sä­teol­li­suus ry:n met­sä­joh­ta­ja täh­den­tää vies­tin­nän pe­rus­tu­van fak­toi­hin.

12.07.2020 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille
Työyhteisöjen nopea digiloikka vahvisti vuorovaikutusta
Kolumni Reetta Oksa

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

02.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Ko­ro­na­krii­si on hoi­det­tu hyvin – jos ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia palaa toisen aallon myötä Suo­meen, olemme jo paljon pa­rem­min va­rau­tu­neet

27.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Virus osoitti viestinnän puutteet – erityisen hapuilevaa on ollut sosiaali- ja terveysministeriön toiminta
Pääkirjoitus

Virus osoitti vies­tin­nän puut­teet – eri­tyi­sen ha­pui­le­vaa on ollut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön toi­min­ta

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Sanasta poliitikkoa, sarvesta härkää – kenen suulla poliitikko puhuu ja kenelle konsultti on lojaali?
Kolumni Jenni Karimäki

Sanasta po­lii­tik­koa, sar­ves­ta härkää – kenen suulla po­lii­tik­ko puhuu ja kenelle kon­sult­ti on lo­jaa­li?

12.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Kulmunin esiintymiskoulutuksista nousi kohu – Keskustakonkarin neuvo: Pura kaikki asiaan liittyvä heti avoimesti ja rehellisesti

Kul­mu­nin esiin­ty­mis­kou­lu­tuk­sis­ta nousi kohu – Kes­kus­ta­kon­ka­rin neuvo: Pura kaikki asiaan liit­ty­vä heti avoi­mes­ti ja re­hel­li­ses­ti

03.06.2020 19:39 4
Politiikka on portti viestintätoimistoihin, entiset poliitikot tietävät ajoituksen merkityksen
Kolumni Markus Mykkänen

Po­li­tiik­ka on portti vies­tin­tä­toi­mis­toi­hin, entiset po­lii­ti­kot tie­tä­vät ajoi­tuk­sen mer­ki­tyk­sen

25.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Kriisin keskellä yksi asia voi ratkaista voiton tai häviämisen
Kolumni Sanna Keskinen

Kriisin kes­kel­lä yksi asia voi rat­kais­ta voiton tai hä­viä­mi­sen

23.05.2020 20:00 4
Tilaajille