Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Vetytalous: Kii­min­ki­läi­nen pro­fes­so­ri va­roit­taa nopean startin ris­keis­tä

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kiertokaari
Kiertokaari kilpailuttaa jätekuljetukset uudelleen – Taustalla markkinaoikeuden päätös, jossa aiempi kilpailutus todettiin lainvastaiseksi

Kier­to­kaa­ri kil­pai­lut­taa jä­te­kul­je­tuk­set uu­del­leen – ­Taus­tal­la mark­ki­na­oi­keu­den päätös, jossa aiempi kil­pai­lu­tus to­det­tiin lain­vas­tai­sek­si

29.01.2024 18:16 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikea la­jit­te­lu tuo ta­lo­yh­tiöl­le sääs­tö­jä

27.01.2024 05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­la­taan jä­te­kul­je­tuk­sis­sa vanhaan sys­tee­miin

25.01.2024 05:00 2
Oululainen isännöitsijä syyttää Kiertokaarta "ryöstöstä" – Kiertokaaren toimitusjohtajan mukaan moni taloyhtiö voisi selvitä halvemmallakin

Ou­lu­lai­nen isän­nöit­si­jä syyttää Kier­to­kaar­ta "ryös­tös­tä" – Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan moni ta­lo­yh­tiö voisi selvitä hal­vem­mal­la­kin

22.01.2024 06:00 84
Tilaajille
Markkinaoikeus: Oulun Kiertokaaren jätekilpailutus oli lainvastainen – Kiertokaaren toimitusjohtaja: "Jätteet eivät jää keräämättä"

Mark­ki­naoi­keus: Oulun Kier­to­kaa­ren jä­te­kil­pai­lu­tus oli lain­vas­tai­nen – Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Jät­teet eivät jää ke­rää­mät­tä"

29.01.2024 18:21 89
Tilaajille
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Sinkkujen kierrätysilta tekee paluun Limingantullissa – leikkimielisen tapahtuman takana vakavampi huoli yksinäisyydestä

Sink­ku­jen kier­rä­tys­il­ta tekee paluun Li­min­gan­tul­lis­sa – leik­ki­mie­li­sen ta­pah­tu­man takana va­ka­vam­pi huoli yk­si­näi­syy­des­tä

16.11.2023 13:27 4
Kiertokaari: Oululaisten into jätteidenlajitteluun ei ole kasvanut – roskapussien sisällöstä 38 prosenttia on yhä biojätettä

Kier­to­kaa­ri: Ou­lu­lais­ten into jät­tei­den­la­jit­te­luun ei ole kas­va­nut – ros­ka­pus­sien si­säl­lös­tä 38 pro­sent­tia on yhä bio­jä­tet­tä

08.11.2023 13:13 12
Nyt puhuu oululainen isännöitsijä: Hyötyjätteen keräys uusittiin järkyttävän tiukalla aikataululla ja mukana tuli liikaa yllätyksiä

Nyt puhuu ou­lu­lai­nen isän­nöit­si­jä: Hyö­ty­jät­teen keräys uu­sit­tiin jär­kyt­tä­vän tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la ja mukana tuli liikaa yl­lä­tyk­siä

30.10.2023 18:00 64
Tilaajille
Jäteastiat pursuilevat ja kierrätys takkuaa – Kiertokaarelta puuttuu edelleen olennaisia tietoja taloyhtiöiden jätehuollosta

Jä­te­as­tiat pur­sui­le­vat ja kier­rä­tys takkuaa – Kier­to­kaa­rel­ta puuttuu edel­leen olen­nai­sia tietoja ta­lo­yh­tiöi­den jä­te­huol­los­ta

14.09.2023 16:37 47
Tilaajille
Kiertokaaren hyötyjätekuljetuksissa viiveitä – ongelmat johtuvat ajojärjestelmän häiriöistä ja jätetilojen puuttuvista avaimista

Kier­to­kaa­ren hyö­ty­jä­te­kul­je­tuk­sis­sa vii­vei­tä – on­gel­mat joh­tu­vat ajo­jär­jes­tel­män häi­riöis­tä ja jä­te­ti­lo­jen puut­tu­vis­ta avai­mis­ta

07.09.2023 09:46 14
Kiertokaaren asiakas voi saada lentokenttäkyydin tai autonsa korjauksen – oululaistunut laitosmies Said Kadouri tekee työtään marokkolaisen hotellin opein

Kier­to­kaa­ren asiakas voi saada len­to­kent­tä­kyy­din tai autonsa kor­jauk­sen – ou­lu­lais­tu­nut lai­tos­mies Said Kadouri tekee työtään ma­rok­ko­lai­sen ho­tel­lin opein

18.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Kiertokaaren järjestämät jätekuljetukset alkavat viidessä kunnassa – taloyhtiöissä tarkistettava nämä asiat

Kier­to­kaa­ren jär­jes­tä­mät jä­te­kul­je­tuk­set alkavat vii­des­sä kun­nas­sa – ta­lo­yh­tiöis­sä tar­kis­tet­ta­va nämä asiat

07.08.2023 11:00 15
Jätehuollon uudet kuviot hämmentävät Oulun seudulla, eikä se ole mikään ihme
Pääkirjoitus

Jä­te­huol­lon uudet kuviot häm­men­tä­vät Oulun seu­dul­la, eikä se ole mikään ihme

29.06.2023 20:00 16
Tilaajille
Oulussa kuohuttaneesta jätekuljetusten kilpailutuksesta tehtiin valitus markkinaoikeuteen – valituksen mukaan Kiertokaari muutti tarjouspyyntöä kesken kilpailutuksen

Oulussa kuo­hut­ta­nees­ta jä­te­kul­je­tus­ten kil­pai­lu­tuk­ses­ta tehtiin valitus mark­ki­na­oi­keu­teen – va­li­tuk­sen mukaan Kier­to­kaa­ri muutti tar­jous­pyyn­töä kesken kil­pai­lu­tuk­sen

20.06.2023 06:03 22
Tilaajille
Sotilaskotiyhdistyksen munkit ja kahvi houkuttelivat ihmisiä räntäsateeseen ja kierrätyskeskus Liken avajaisiin Limingantulliin: "Sotkusta sai lämpimänä"

So­ti­las­ko­ti­yh­dis­tyk­sen munkit ja kahvi hou­kut­te­li­vat ihmisiä rän­tä­sa­tee­seen ja kier­rä­tys­kes­kus Liken ava­jai­siin Li­min­gan­tul­liin: "Sot­kus­ta sai läm­pi­mä­nä"

28.04.2023 19:00 6
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

28.04.2023 10:02 14
Likke avaa ovensa Limingantullissa perjantaina – "Emme ole täällä vain keräämässä rahaa, vaan auttamassa kierrättämisessä"

Likke avaa ovensa Li­min­gan­tul­lis­sa per­jan­tai­na – "Emme ole täällä vain ke­rää­mäs­sä rahaa, vaan aut­ta­mas­sa kier­rät­tä­mi­ses­sä"

27.04.2023 08:14 3
Oulun uusi kierrätyskeskus avataan perjantaina Limingantullissa, tiloihin tulee myös Oulun kaupungin liikuntavälinelainaamo

Oulun uusi kier­rä­tys­kes­kus avataan per­jan­tai­na Li­min­gan­tul­lis­sa, ti­loi­hin tulee myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo

26.04.2023 15:24 8
Kalvosinnappien omistaja löytyi – "Isän kanssa ei koruista puhuttu, mutta heti tunnistin ne lehtikuvasta"

Kal­vo­sin­nap­pien omis­ta­ja löytyi – "Isän kanssa ei ko­ruis­ta pu­hut­tu, mutta heti tun­nis­tin ne leh­ti­ku­vas­ta"

05.04.2023 13:30 14
Tilaajille