Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työaika
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­ta­vuut­ta tar­vi­taan lisää työn­te­ki­jöi­tä nän­nyt­tä­mät­tä – nyt olisi sopiva hetki siirtää työaika tälle vuo­si­tu­han­nel­le

17.04.2023 06:00 11
Tilaajille
Työviikon mittaa ei pidä naulata yhteen malliin, nelipäiväisyys lienee työelämän tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Työ­vii­kon mittaa ei pidä naulata yhteen mal­liin, ne­li­päi­väi­syys lienee työ­elä­män tu­le­vai­suut­ta

23.02.2023 20:00 64
Tilaajille
Viikon lopuksi: Montako minuuttia vuosittaisesta työajasta kuluu siihen, että kirjaa sen työnajanseurantaohjelmaan?
Essee

Viikon lo­puk­si: Montako mi­nuut­tia vuo­sit­tai­ses­ta työ­ajas­ta kuluu siihen, että kirjaa sen työ­na­jan­seu­ran­taoh­jel­maan?

20.05.2022 14:39 14
Tilaajille
Fingersoft takoo tutulla autopelillä rahaa vuodesta toiseen – työntekijöitä on Oulussa jo noin sata ja lisää tulee

Fin­ger­soft takoo tutulla au­to­pe­lil­lä rahaa vuo­des­ta toiseen – työn­te­ki­jöi­tä on Oulussa jo noin sata ja lisää tulee

08.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vys­tys on lää­kä­rei­den vir­ka­vel­vol­li­suus

26.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Mobiilipelitalo Fingersoft kokeilee lyhennettyä työviikkoa – "Kun työntekijöillä jää riittävästi aikaa harrastuksille, ennaltaehkäisee se uupumusta"

Mo­bii­li­pe­li­ta­lo Fin­ger­soft ko­kei­lee ly­hen­net­tyä työ­viik­koa – "Kun työn­te­ki­jöil­lä jää riit­tä­väs­ti aikaa har­ras­tuk­sil­le, en­nal­ta­eh­käi­see se uu­pu­mus­ta"

14.09.2021 13:06 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote tar­vit­see ih­mis­lä­hei­sen ele­men­tin, samalla elä­ke­ikä on mah­dol­lis­ta saada nousuun

02.07.2021 06:00 3
Tilaajille
JHL ja Kuntatyönantajat: Jos koronarokotuksessa on käytävä kesken työpäivän, se on palkallista työaikaa

JHL ja Kun­ta­työ­nan­ta­jat: Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa on käytävä kesken työ­päi­vän, se on pal­kal­lis­ta työ­ai­kaa

26.05.2021 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti uutta työ­ai­kaa – Mitä ikinä teem­me­kin, voimme tehdä sen tuot­ta­vam­min 2x6 tunnin työ­ajal­la

06.05.2021 07:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Puuta kaupungilta talonrakentajille, mutta ei huviloita varten

Vanha Kaleva: Puuta kau­pun­gil­ta ta­lon­ra­ken­ta­jil­le, mutta ei hu­vi­loi­ta varten

26.01.2021 10:00
Tilaajille
Oppositio syytti hallitusta teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisestä: "Teidän touhussanne ei ole lainkaan realismia"

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn hei­ken­tä­mi­ses­tä: "Teidän tou­hus­san­ne ei ole lain­kaan rea­lis­mia"

03.09.2020 19:05 19
Hyvinvointi tärkeintä – teemme sitten kuusi tai kahdeksan tuntia päivässä

Hy­vin­voin­ti tär­kein­tä – teemme sitten kuusi tai kah­dek­san tuntia päi­väs­sä

27.08.2020 17:53
Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin ajatukset kuuden tunnin työpäivästä: "Visio tarkoittaisi tosiasiassa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden purkamista"

Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin aja­tuk­set kuuden tunnin työ­päi­väs­tä: "Visio tar­koit­tai­si to­si­asias­sa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan ja sen pal­ve­lui­den pur­ka­mis­ta"

26.08.2020 13:55 18
Kuuden tunnin työaika mahdottomuus hoiva-alalle – Marinin puheet saivat rapiskat sote-osaajalta

Kuuden tunnin työaika mah­dot­to­muus hoi­va-alal­le – Marinin puheet saivat ra­pis­kat sote-osaa­jal­ta

25.08.2020 15:14 34
Vaatimus työajasta säväytti – SDP asetti ideologiselle vaatimukselleen askelmerkit
Pääkirjoitus

Vaa­ti­mus työ­ajas­ta sä­väyt­ti – SDP asetti ideo­lo­gi­sel­le vaa­ti­muk­sel­leen as­kel­mer­kit

24.08.2020 20:00 23
Tilaajille