JUURI NYT: Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

TILAAJIEN SUOSITUIN: Syy­te:Pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai mat­ka­lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si kymp­pi­ton­nien pe­su­ai­ne­ti­lauk­sis­ta

Koronarokotukset
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­nih­keys luo ison riskin – kyse on toinen tois­tem­me suo­je­lus­ta ja siitä, ha­luam­me­ko päästä eroon elämää an­keut­ta­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta

20:00 20
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

20-vuo­tiaat voivat nyt varata ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Oulussa

08:50 54
Viimeisin 24 tuntia

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja ih­met­te­lee alle 40-vuo­tiai­den heikkoa ak­tii­vi­suut­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­ses­sa – "Syk­syl­lä virus palaa var­mas­ti"

09:55 46
Tilaajille
Kuukausi

Ky­syim­me, voiko ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ke­sä­työ­läi­nen saada ko­ro­na­ro­kot­teen Oulussa – Ter­veys­joh­ta­ja: "Koi­tam­me hou­ku­tel­la ro­kot­teel­le mah­dol­li­sim­man monen ha­luk­kaan"

10.06.2021 06:00 4
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee Oulussa entistä nuo­rem­piin: Nyt vuoroon 25-vuo­tiaat

08.06.2021 08:22 97

Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Näyt­tää siltä, että koko väestö saadaan ro­ko­tet­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä en­sim­mäi­sen kerran" – työ­ter­veys­huol­lot aloit­ta­vat ro­kot­ta­mi­sen

07.06.2021 18:39 14
Tilaajille

Kai­nuus­sa ro­ko­te­taan yli 16-vuo­tiai­ta – lähes 60 pro­sent­tia ro­ko­tu­si­käi­sis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on saanut ko­ro­na­pii­kin

07.06.2021 15:22 1
Pääkirjoitus

Virus voi olla vielä pitkään vie­raa­nam­me – ja siksi on pää­tet­tä­vä, miten sen kanssa aiomme elää

03.06.2021 20:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulussa 35-vuo­tiai­siin ja sitä van­hem­piin

02.06.2021 15:47 1

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­roa­jas­ta luo­vu­taan

01.06.2021 20:03

Ko­ro­na­ti­lan­ne jat­ku­nut Oulussa rau­hal­li­se­na – tällä vii­kol­la kau­pun­gis­sa an­ne­taan yli 9 000 ro­ko­tus­ta

31.05.2021 19:02 13

Ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin Oulussa – ko­ro­nal­ta on yhä suo­jau­dut­ta­va, vaikka ra­joi­tuk­set höl­len­ty­neet

26.05.2021 15:34 45

JHL ja Kun­ta­työ­nan­ta­jat: Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa on käytävä kesken työ­päi­vän, se on pal­kal­lis­ta työai­kaa

26.05.2021 06:00 15
Tilaajille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25 10

Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin tors­tai­na

25.05.2021 09:47

Kau­pun­ki: 45-vuo­tiaat voivat nyt varata ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Oulussa

20.05.2021 16:25 20
Vanhemmat

Ou­lu­hal­lin ro­ko­tuk­sis­sa yhtenä hetkenä ruuh­kaa, toisena väl­jyyt­tä: "P­ro­ses­si on tosi herk­kä", ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kom­men­toi ro­ko­tus­jo­no­jen sol­ju­vuut­ta

17.05.2021 19:23 24
Tilaajille

Oulussa neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä – kau­pun­ki yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa

14.05.2021 18:19 49

Ro­ko­tus­tah­ti vaih­te­lee kuntien välillä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin sisällä – eroja se­lit­tää ennen kaikkea väestön ikä­ra­ken­ne ja ro­ko­tet­ta­vien määrä

12.05.2021 17:00 5
Tilaajille

Oulu on yl­lät­täen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa osin edellä maan kes­kiar­voa, vaikka kau­pun­gin ro­ko­tus­kat­ta­vuus ko­ko­nai­suu­des­saan on val­ta­kun­nan hän­tä­pää­tä

11.05.2021 14:56 3