Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Eduskunta
Kuukausi
Tytti Yli-Viikarin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi valituslupahakemukset irtisanomisista

Tytti Yli-Vii­ka­rin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set ir­ti­sa­no­mi­sis­ta

29.09.2023 11:07 28
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 15:24 62
Tilaajille
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta tuli yllättäen opposition ykköstykki – Hänestä poliittisessa ilmapiirissä on nyt jotain hyvin kolkkoa: "Historiassa tällainen on yleensä johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin"

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta tuli yl­lät­täen op­po­si­tion yk­kös­tyk­ki – Hänestä po­liit­ti­ses­sa il­ma­pii­ris­sä on nyt jotain hyvin kolk­koa: "His­to­rias­sa täl­lai­nen on yleensä joh­ta­nut koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin"

23.09.2023 18:00 138
Tilaajille
Sote-valiokunnassa oppositio syyttää hallitusta parlamentarismin sääntöjen unohtamisesta – oppositio marssi pois kokouksesta

Sote-va­lio­kun­nas­sa op­po­si­tio syyttää hal­li­tus­ta par­la­men­ta­ris­min sään­tö­jen unoh­ta­mi­ses­ta – op­po­si­tio marssi pois ko­kouk­ses­ta

20.09.2023 15:00 21
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 5
Tilaajille
Oululaisia kansanedustajia jännittää, sisältyvätkö pohjoisen ratahankkeet ensi vuoden budjettiin

Ou­lu­lai­sia kan­san­edus­ta­jia jän­nit­tää, si­säl­ty­vät­kö poh­joi­sen ra­ta­hank­keet ensi vuoden bud­jet­tiin

18.09.2023 19:23 43
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 45
Tilaajille
Kansanedustajille tarjottiin tiivis paketti perunatietoutta Tyrnävällä – porkkanansiementen alkuperä yllätti Jenna Simulan

Kan­san­edus­ta­jil­le tar­jot­tiin tiivis paketti pe­ru­na­tie­tout­ta Tyr­nä­väl­lä – pork­ka­nan­sie­men­ten al­ku­pe­rä yllätti Jenna Simulan

14.09.2023 08:00 8
Tilaajille
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 19
Tilaajille
Ihmisarvon puolustus ja rasismin vastustaminen ei ole hölinää vaan kuuluu politiikan ytimeen siinä kuin valtiontalouden hoitokin
Pääkirjoitus

Ih­mis­ar­von puo­lus­tus ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­nen ei ole hölinää vaan kuuluu po­li­tii­kan ytimeen siinä kuin val­tion­ta­lou­den hoi­to­kin

07.09.2023 20:00 26
Tilaajille
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

08.09.2023 10:34 57
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Tytti Tuppurainen valittiin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen va­lit­tiin SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

07.09.2023 14:56 38
Ylen kannatusmittaus: SDP piti niukasti paikkansa suosituimpana puolueena, kokoomus aivan perässä

Ylen kan­na­tus­mit­taus: SDP piti niu­kas­ti paik­kan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, ko­koo­mus aivan perässä

07.09.2023 12:07 22
Tytti Tuppurainen haastaa sittenkin Krista Kiurun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta

Tytti Tup­pu­rai­nen haastaa sit­ten­kin Krista Kiurun SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

07.09.2023 09:33 30
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le tulee jär­jes­tää tek­no­lo­gian maan­puo­lus­tus­kurs­si

30.08.2023 08:00 4
Tilaajille
Kohtaamisessa Oulun torilla selviää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hiltusen erottaa – Onnistuuko kansanedustajilta pohjoisen puolesta vääntäminen tulehtuneessa ilmapiirissä?

Koh­taa­mi­ses­sa Oulun torilla sel­viää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hil­tu­sen erottaa – On­nis­tuu­ko kan­san­edus­ta­jil­ta poh­joi­sen puo­les­ta vään­tä­mi­nen tu­leh­tu­nees­sa il­ma­pii­ris­sä?

26.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kritisoi Riikka Purran budjettiesitystä – "Avokätinen rikkaille, karu palkansaajille ja köyhimmille"

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kri­ti­soi Riikka Purran bud­jet­ti­esi­tys­tä – "A­vo­kä­ti­nen rik­kail­le, karu pal­kan­saa­jil­le ja köy­him­mil­le"

25.08.2023 17:35 23
IS: Perussuomalaisten oululaiset Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula eduskunnan tak­si­kulujen kärkipäässä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

IS: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ou­lu­lai­set Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula edus­kun­nan tak­si­ku­lu­jen kär­ki­pääs­sä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

25.08.2023 12:37 74
Tilaajille
"Ei ole kenenkään etu, että tällainen lähtisi Suomesta leviämään" – Lindtman ja oppositiojohtajat kovina hallitukselle talouslinjasta ja reagoinnista lintuinfluenssaan

"Ei ole ke­nen­kään etu, että täl­lai­nen lähtisi Suo­mes­ta le­viä­mään" – Lindt­man ja op­po­si­tio­joh­ta­jat kovina hal­li­tuk­sel­le ta­lous­lin­jas­ta ja rea­goin­nis­ta lin­tu­inf­luens­saan

21.08.2023 12:00 19
Tilaajille