Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Eduskunta
Kuukausi
Eduskunnan puhemies vaihtuu, kun Anu Vehviläinen ei tavoittele paikkaa – Matti Vanhanen kertoo olevansa käytettävissä

Edus­kun­nan pu­he­mies vaih­tuu, kun Anu Veh­vi­läi­nen ei ta­voit­te­le paikkaa – Matti Van­ha­nen kertoo ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä

25.01.2022 11:21 15
Uudet aluevaltuutetut puhuvat – Puoluepoliittiset rajat unohdetaan, kun työ alkaa, uskoo äänikuningas Juha Sipilä

Uudet alue­val­tuu­te­tut puhuvat – Puo­lue­po­liit­ti­set rajat unoh­de­taan, kun työ alkaa, uskoo ää­ni­ku­nin­gas Juha Sipilä

24.01.2022 18:00 9
Tilaajille
Tarkastaako työnantaja jatkossa hoitajien koronarokotukset? Oulussa valmistellaan parhaillaan uuden rokotevelvoitteen soveltamista

Tar­kas­taa­ko työn­an­ta­ja jat­kos­sa hoi­ta­jien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set? Oulussa val­mis­tel­laan par­hail­laan uuden ro­ko­te­vel­voit­teen so­vel­ta­mis­ta

29.12.2021 13:53 73
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:01 7
Vanhemmat
Salla saa kansallispuiston – eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton – edus­kun­ta hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen

23.11.2021 21:35 4
Tilaajille
Hallitus antoi esityksen vuoden neljännestä lisäbudjetista – nettolainanoton tarve vähenee yli kahdella miljardilla

Hal­li­tus antoi esi­tyk­sen vuoden nel­jän­nes­tä li­sä­bud­je­tis­ta – net­to­lai­nan­oton tarve vähenee yli kah­del­la mil­jar­dil­la

04.11.2021 15:52 2
Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton

Edus­kun­ta hy­väk­syi ko­ronapas­sin käyt­töön­oton

15.10.2021 15:13 12
"Olen alkanut ajatella, että ihan joka poika ei pääsekään eduskuntaan edes yhdeksi kaudeksi", sanoo oululainen Risto Kalliorinne

"Olen alkanut aja­tel­la, että ihan joka poika ei pää­se­kään edus­kun­taan edes yhdeksi kau­dek­si", sanoo ou­lu­lai­nen Risto Kal­lio­rin­ne

10.10.2021 16:00 9
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmuni odottaa lasta, on sivussa kansanedustajan tehtävistä kevätistuntokauden ajan

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kulmuni odottaa lasta, on sivussa kan­san­edus­ta­jan teh­tä­vis­tä ke­vät­is­tun­to­kau­den ajan

10.10.2021 14:37 5
Pitääkö suomen kielestä olla huolissaan? Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaa eduskunnan puhuvan asiasta  – "Englanti on hyvä renki mutta huono isäntä"

Pitääkö suomen kie­les­tä olla huo­lis­saan? Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu haluaa edus­kun­nan puhuvan asiasta – "Eng­lan­ti on hyvä renki mutta huono isäntä"

05.10.2021 06:00 33
Tilaajille
Sisäministeri Ohisaloa hiillostettiin Elokapinan mielenosoituksesta – Vastaus tuli lopulta: "Ei mikään ryhmä ole lain yläpuolella"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa hiil­los­tet­tiin Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tuk­ses­ta – Vastaus tuli lo­pul­ta: "Ei mikään ryhmä ole lain ylä­puo­lel­la"

30.09.2021 18:33 57
Valtiovarainministeri Saarikko ja pääministeri Marin lupasivat etsiä poliisille riittävät resurssit niin, että poliisien määrä ei vähene

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ja pää­mi­nis­te­ri Marin lu­pa­si­vat etsiä po­lii­sil­le riit­tä­vät re­surs­sit niin, että po­lii­sien määrä ei vähene

29.09.2021 15:25 54
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24 27
Valtionhallinnon sähköpostiuudistuksesta kantelu laillisuusvalvojalle – "Julkisella vallalla velvollisuus käyttää kansalliskieltä"

Val­tion­hal­lin­non säh­kö­pos­ti­uu­dis­tuk­ses­ta kantelu lail­li­suus­val­vo­jal­le – "Jul­ki­sel­la val­lal­la vel­vol­li­suus käyttää kan­sal­lis­kiel­tä"

21.09.2021 18:30 6
Tilaajille
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 10
Tilaajille
Raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen vaatii lapsilisän pidentämistä

Raa­he­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen vaatii lap­si­li­sän pi­den­tä­mis­tä

15.09.2021 11:46 66
Uskollinen puoluesoturi on aina valmiina – tällaista valtaa ministerien erityisavustajat käyttävät politiikan kulisseissa

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

05.09.2021 15:00 1
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 06:35 48
Biafra kirvoitti Soininvaaran mukaan politiikan kiemuroihin

Biafra kir­voit­ti Soi­nin­vaa­ran mukaan po­li­tii­kan kie­mu­roi­hin

02.09.2021 06:00 1
Ilkka Kanerva: "Suomen pitää pystyä toimimaan liukkaammin" – Evakuointioperaation opit esille puolustusselonteossa

Ilkka Ka­ner­va: "Suomen pitää pystyä toi­mi­maan liuk­kaam­min" – Eva­kuoin­ti­ope­raa­tion opit esille puo­lus­tus­se­lon­teos­sa

31.08.2021 18:30 2
Tilaajille