Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eduskunta
Viikko
Sote-valiokunnassa oppositio syyttää hallitusta parlamentarismin sääntöjen unohtamisesta – oppositio marssi pois kokouksesta

Sote-va­lio­kun­nas­sa op­po­si­tio syyttää hal­li­tus­ta par­la­men­ta­ris­min sään­tö­jen unoh­ta­mi­ses­ta – op­po­si­tio marssi pois ko­kouk­ses­ta

20.09.2023 15:00 21
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 5
Tilaajille
Oululaisia kansanedustajia jännittää, sisältyvätkö pohjoisen ratahankkeet ensi vuoden budjettiin

Ou­lu­lai­sia kan­san­edus­ta­jia jän­nit­tää, si­säl­ty­vät­kö poh­joi­sen ra­ta­hank­keet ensi vuoden bud­jet­tiin

18.09.2023 19:23 43
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 45
Tilaajille
Kuukausi
Kansanedustajille tarjottiin tiivis paketti perunatietoutta Tyrnävällä – porkkanansiementen alkuperä yllätti Jenna Simulan

Kan­san­edus­ta­jil­le tar­jot­tiin tiivis paketti pe­ru­na­tie­tout­ta Tyr­nä­väl­lä – pork­ka­nan­sie­men­ten al­ku­pe­rä yllätti Jenna Simulan

14.09.2023 08:00 8
Tilaajille
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 19
Tilaajille
Ihmisarvon puolustus ja rasismin vastustaminen ei ole hölinää vaan kuuluu politiikan ytimeen siinä kuin valtiontalouden hoitokin
Pääkirjoitus

Ih­mis­ar­von puo­lus­tus ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­nen ei ole hölinää vaan kuuluu po­li­tii­kan ytimeen siinä kuin val­tion­ta­lou­den hoi­to­kin

07.09.2023 20:00 26
Tilaajille
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

08.09.2023 10:34 57
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Tytti Tuppurainen valittiin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen va­lit­tiin SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

07.09.2023 14:56 38
Ylen kannatusmittaus: SDP piti niukasti paikkansa suosituimpana puolueena, kokoomus aivan perässä

Ylen kan­na­tus­mit­taus: SDP piti niu­kas­ti paik­kan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, ko­koo­mus aivan perässä

07.09.2023 12:07 22
Tytti Tuppurainen haastaa sittenkin Krista Kiurun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta

Tytti Tup­pu­rai­nen haastaa sit­ten­kin Krista Kiurun SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

07.09.2023 09:33 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le tulee jär­jes­tää tek­no­lo­gian maan­puo­lus­tus­kurs­si

30.08.2023 08:00 4
Tilaajille
Kohtaamisessa Oulun torilla selviää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hiltusen erottaa – Onnistuuko kansanedustajilta pohjoisen puolesta vääntäminen tulehtuneessa ilmapiirissä?

Koh­taa­mi­ses­sa Oulun torilla sel­viää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hil­tu­sen erottaa – On­nis­tuu­ko kan­san­edus­ta­jil­ta poh­joi­sen puo­les­ta vään­tä­mi­nen tu­leh­tu­nees­sa il­ma­pii­ris­sä?

26.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kritisoi Riikka Purran budjettiesitystä – "Avokätinen rikkaille, karu palkansaajille ja köyhimmille"

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kri­ti­soi Riikka Purran bud­jet­ti­esi­tys­tä – "A­vo­kä­ti­nen rik­kail­le, karu pal­kan­saa­jil­le ja köy­him­mil­le"

25.08.2023 17:35 23
IS: Perussuomalaisten oululaiset Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula eduskunnan tak­si­kulujen kärkipäässä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

IS: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ou­lu­lai­set Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula edus­kun­nan tak­si­ku­lu­jen kär­ki­pääs­sä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

25.08.2023 12:37 74
Tilaajille
Vanhemmat
"Ei ole kenenkään etu, että tällainen lähtisi Suomesta leviämään" – Lindtman ja oppositiojohtajat kovina hallitukselle talouslinjasta ja reagoinnista lintuinfluenssaan

"Ei ole ke­nen­kään etu, että täl­lai­nen lähtisi Suo­mes­ta le­viä­mään" – Lindt­man ja op­po­si­tio­joh­ta­jat kovina hal­li­tuk­sel­le ta­lous­lin­jas­ta ja rea­goin­nis­ta lin­tu­inf­luens­saan

21.08.2023 12:00 19
Tilaajille
Näkökulma: Petteri Orpon hallitus näyttää äänestäjän silmiin hitaalta ja tehottomalta – Ylen tuore kannatusmittaus on kokoomukselle varoitus, mutta ei katastrofi

Nä­kö­kul­ma: Petteri Orpon hal­li­tus näyttää ää­nes­tä­jän silmiin hi­taal­ta ja te­hot­to­mal­ta – Ylen tuore kan­na­tus­mit­taus on ko­koo­muk­sel­le va­roi­tus, mutta ei ka­tast­ro­fi

04.08.2023 09:29 14
Tilaajille
Solvaamista, vääristelyä ja valehtelua – keskustelun kierrokset nousseet hälyttävälle tasolle
Pääkirjoitus

Sol­vaa­mis­ta, vää­ris­te­lyä ja va­leh­te­lua – kes­kus­te­lun kier­rok­set nous­seet hä­lyt­tä­väl­le tasolle

22.07.2023 10:26 67
Tilaajille
Pääministeri Orpo kiersi Brysselissä kysymyksen hallituksen toimintakyvystä – painotti kuitenkin keskustelun merkitystä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo kiersi Brys­se­lis­sä ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä – pai­not­ti kui­ten­kin kes­kus­te­lun mer­ki­tys­tä

17.07.2023 20:31 44