Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Tilaajille

Vanha Kaleva: Puuta kau­pun­gil­ta ta­lon­ra­ken­ta­jil­le, mutta ei hu­vi­loi­ta varten

Kaleva 26.1.1921. Rahatoimikamarin kokouksessa toissailtana käsiteltiin m.m. seuraavia asioita. Rakennuspuiden antaminen kaupungin metsistä. Rakennustarkoitukseen lainaehdoilla luwattuja puita kaupungin metsistä oli anonut 12 eri henkilöä, käsittäen anomukset yht. n. 1,000 runkoa.

Tätä määrää warten ei katsottu kannattawan laittaa ajoteitä ja sitäpaitsi eiwät puut ehkä kuiwu rakennuskelpoisiksi ennenkuin wuoden perästä. Hakkuu päätettiin kuitenkin toimittaa ja wedättää puut Sanginjoen rantaan, samalla kun jätettiin metsänhoitajan tehtäwäksi puiden rahaksi muuttaminen.