Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tilaajille

Vanha Kaleva: Puuta kau­pun­gil­ta ta­lon­ra­ken­ta­jil­le, mutta ei hu­vi­loi­ta varten

Kaleva 26.1.1921. Rahatoimikamarin kokouksessa toissailtana käsiteltiin m.m. seuraavia asioita. Rakennuspuiden antaminen kaupungin metsistä. Rakennustarkoitukseen lainaehdoilla luwattuja puita kaupungin metsistä oli anonut 12 eri henkilöä, käsittäen anomukset yht. n. 1,000 runkoa.

Tätä määrää warten ei katsottu kannattawan laittaa ajoteitä ja sitäpaitsi eiwät puut ehkä kuiwu rakennuskelpoisiksi ennenkuin wuoden perästä. Hakkuu päätettiin kuitenkin toimittaa ja wedättää puut Sanginjoen rantaan, samalla kun jätettiin metsänhoitajan tehtäwäksi puiden rahaksi muuttaminen.

Mitä rakennuspuiden antamiseen tulee, päätettiin ostaa tai waihettaa sahoilta walmista, kuiwaa puutawaraa, samalla kun rakennuskonttorin tehtäwäksi jäi laatia piirustukset jotakin erikoista rakennustyyppiä warten, johon tarwittawat rakennusaineet woitaisiin tarkalleen tietää etukäteen, jotta rakennustarpeita woitaisiin antaa juuri sen werran kuin rakentaja tarwitsee. Sitä paitsi woitaisiin tällöin toimittaa puutawaraa sitä myöten walmiina määrämittoihin katkottuna ja muuten sowellettuna, ettei mitään hukkaan menisi ja rakennukset woitaisiin nopeasti walmistaa.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.