Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Työajan lyhennys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhdeksi kei­nok­si hy­vin­voin­ti­alan työssä jak­sa­mi­sen edis­tä­mi­sek­si tulee ottaa työajan ly­hen­nys

31.10.2021 05:00
Tilaajille
Mobiilipelitalo Fingersoft kokeilee lyhennettyä työviikkoa – "Kun työntekijöillä jää riittävästi aikaa harrastuksille, ennaltaehkäisee se uupumusta"

Mo­bii­li­pe­li­ta­lo Fin­ger­soft ko­kei­lee ly­hen­net­tyä työ­viik­koa – "Kun työn­te­ki­jöil­lä jää riit­tä­väs­ti aikaa har­ras­tuk­sil­le, en­nal­ta­eh­käi­see se uu­pu­mus­ta"

14.09.2021 13:06 11
Tilaajille
Suomi tarvitsee lisää, ei vähemmän työtä – hämmästelen suuresti visiointia työviikon lyhentämisestä
Kolumni

Suomi tar­vit­see lisää, ei vä­hem­män työtä – häm­mäs­te­len suu­res­ti vi­sioin­tia työ­vii­kon ly­hen­tä­mi­ses­tä

08.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­si­tus­ta ja yli­kuor­maa voi­tai­siin no­peas­ti vä­hen­tää kuuden tunnin työ­päi­väl­lä

06.09.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Visio on hyvä työ­vä­li­ne – yhden teh­tä­vän­sä Marinin visio on jo to­teut­ta­nut, se on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua, jonka toi­voi­si ete­ne­vän ana­lyyt­ti­sek­si poh­dis­ke­luk­si

02.09.2020 07:00 2
Tilaajille