Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Työajan lyhennys

Mo­bii­li­pe­li­ta­lo Fin­ger­soft ko­kei­lee ly­hen­net­tyä työ­viik­koa – "Kun työn­te­ki­jöil­lä jää riit­tä­väs­ti aikaa har­ras­tuk­sil­le, en­nal­ta­eh­käi­see se uu­pu­mus­ta"

14.09.2021 13:06 11
Tilaajille
Kolumni

Suomi tar­vit­see lisää, ei vä­hem­män työtä – häm­mäs­te­len suu­res­ti vi­sioin­tia työ­vii­kon ly­hen­tä­mi­ses­tä

08.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­si­tus­ta ja yli­kuor­maa voi­tai­siin no­peas­ti vä­hen­tää kuuden tunnin työ­päi­väl­lä

06.09.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Visio on hyvä työ­vä­li­ne – yhden teh­tä­vän­sä Marinin visio on jo to­teut­ta­nut, se on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua, jonka toi­voi­si ete­ne­vän ana­lyyt­ti­sek­si poh­dis­ke­luk­si

02.09.2020 07:00 2
Tilaajille