Työajan lyhennys
Suomi tarvitsee lisää, ei vähemmän työtä – hämmästelen suuresti visiointia työviikon lyhentämisestä
Kolumni Juha Sipilä

Suomi tar­vit­see lisää, ei vä­hem­män työtä – häm­mäs­te­len suu­res­ti vi­sioin­tia työ­vii­kon ly­hen­tä­mi­ses­tä

08.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Hyytinen

Ra­si­tus­ta ja yli­kuor­maa voi­tai­siin no­peas­ti vä­hen­tää kuuden tunnin työ­päi­väl­lä

06.09.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapani Hautamäki

Visio on hyvä työ­vä­li­ne – yhden teh­tä­vän­sä Marinin visio on jo to­teut­ta­nut, se on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua, jonka toi­voi­si ete­ne­vän ana­lyyt­ti­sek­si poh­dis­ke­luk­si

02.09.2020 07:00 2
Tilaajille