Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Petteri Orpon hallitus
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten tukia leik­kaa­mal­la siir­ry­tään ta­kai­sin kohti luok­ka­yh­teis­kun­taa

05:45 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ideo­lo­gi­sia va­lin­to­ja – hal­li­tus antaa bud­je­tis­saan rik­kail­le ja ottaa köy­hil­tä

05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­kes­kus­kä­vi­jät eivät saa kärsiä pal­ve­lui­den kroo­ni­ses­ta ali­bud­je­toin­nis­ta, to­del­li­suus hy­vin­voin­ti­alueil­la on karu

05:00
Viimeisin 24 tuntia
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­to­ai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 21
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 19:11 30
Viikko
Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pikakyselyssä mielipiteensä ammattiliittojen toimista – Lue tästä, minkälaisilla perusteilla lakkoilijoita tuetaan

Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta – Lue tästä, min­kä­lai­sil­la pe­rus­teil­la lak­koi­li­joi­ta tuetaan

26.09.2023 15:30 54
Tilaajille
Sata Nokian työntekijää marssi ulos työpaikaltaan Ruskossa – Hallituksen suunnitelmia vastustavia mielenilmauksia nähdään tänään ympäri Pohjois-Suomea

Sata Nokian työn­te­ki­jää marssi ulos työ­pai­kal­taan Rus­kos­sa – Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­via mie­len­il­mauk­sia nähdään tänään ympäri Poh­jois-Suo­mea

26.09.2023 13:29 98
Tilaajille
Työmarkkinalähteet: Hallitus aloittaa eläkeuudistuksen keskiviikkona ­– EK:n Jyri Häkämies: ”Siellä käydään lähtötilanne läpi”

Työ­mark­ki­na­läh­teet: Hal­li­tus aloit­taa elä­ke­uu­dis­tuk­sen kes­ki­viik­ko­na – EK:n Jyri Hä­kä­mies: ”Siellä käydään läh­tö­ti­lan­ne läpi”

25.09.2023 17:39 6
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Tuetko työntekijäjärjestöjen mielenilmauksia ja lakkoja?

Vastaa ky­se­lyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

25.09.2023 12:20 81
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 09:29 144
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ollako vai eikö, siinä pulma

25.09.2023 05:00 1
Valtiovarainministeri Purra Ylen Ykkösaamussa: Hallituksen toimet eivät ole radikaaleja

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Hal­li­tuk­sen toimet eivät ole ra­di­kaa­le­ja

23.09.2023 11:30 76
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tehtävä on mah­do­ton, mission im­pos­sib­le

23.09.2023 05:00 7
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mo­kra­tiaan

22.09.2023 16:42 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus tarttuu työl­lis­ty­mi­sen haas­tei­siin

22.09.2023 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 56
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­re­tään­kö työ­elä­män rea­li­teet­te­ja? – jos hal­li­tus olisi loo­gi­nen, se sää­täi­si työ­ta­kuun

21.09.2023 05:45 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen linjaus uhkaa vä­hen­tää koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja

21.09.2023 05:00
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille