Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Budjettiriihi
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan kommentit budjetista: Vihreä siirtymä nopeutuu ja raideyhteydet paranevat pohjoisessa

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan kom­men­tit bud­je­tis­ta: Vihreä siir­ty­mä no­peu­tuu ja rai­de­yh­tey­det pa­ra­ne­vat poh­joi­ses­sa

20.09.2023 13:28 27
Tilaajille
Orpon ensimmäinen budjettiriihi: Lisää rahaa tutkimukseen, väyliin ja peruskouluun – valtion velkakehitys aiotaan silti kääntää

Orpon en­sim­mäi­nen bud­jet­ti­rii­hi: Lisää rahaa tut­ki­muk­seen, väyliin ja pe­rus­kou­luun – valtion vel­ka­ke­hi­tys aiotaan silti kääntää

19.09.2023 22:52 77
Budjettiriihestä luvassa veronkevennyksiä ja maakuntalentojen turvaamista – Purra varoitti silti jo mahdollisesti edessä olevista lisäleikkauksista ja veronkorotuksista

Bud­jet­ti­rii­hes­tä luvassa ve­ron­ke­ven­nyk­siä ja maa­kun­ta­len­to­jen tur­vaa­mis­ta – Purra va­roit­ti silti jo mah­dol­li­ses­ti edessä ole­vis­ta li­sä­leik­kauk­sis­ta ja ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

19.09.2023 16:34 13
Tilaajille
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 5
Tilaajille
Rakennusala saa katsoa myös peiliin, sijoitusasuntoihin panostus oli riski
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­ala saa katsoa myös pei­liin, si­joi­tus­asun­toi­hin pa­nos­tus oli riski

18.09.2023 20:00 17
Tilaajille
Oululaisia kansanedustajia jännittää, sisältyvätkö pohjoisen ratahankkeet ensi vuoden budjettiin

Ou­lu­lai­sia kan­san­edus­ta­jia jän­nit­tää, si­säl­ty­vät­kö poh­joi­sen ra­ta­hank­keet ensi vuoden bud­jet­tiin

18.09.2023 19:23 43
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 45
Tilaajille
HS:n tiedot: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS:n tiedot: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 13:08 7
Tilaajille
Palokuntien rahoitus kriisiytymässä koko Suomessa – Tilanne uhkaa jopa poikkeusolovalmiutta: "Ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka resurssit korjaamatta"

Pa­lo­kun­tien ra­hoi­tus krii­siy­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa – Tilanne uhkaa jopa poik­keu­so­lo­val­miut­ta: "Ainoa si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ra­no­mai­nen, jonka re­surs­sit kor­jaa­mat­ta"

17.09.2023 06:30 5
Tilaajille
Kansanedustajat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hallituksen on päätettävä budjettiriihessä turkisalan alasajopaketista

Kan­san­edus­ta­jat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hal­li­tuk­sen on pää­tet­tä­vä bud­jet­ti­rii­hes­sä tur­kis­alan alas­ajo­pa­ke­tis­ta

15.09.2023 19:06 37
Raiteita ja ratapihaa Ouluun – näitä asioita maakuntaliitto haluaa hallitukselta

Rai­tei­ta ja ra­ta­pi­haa Ouluun – näitä asioita maa­kun­ta­liit­to haluaa hal­li­tuk­sel­ta

15.09.2023 12:36 12
Näkökulma: Kesän rasismikohut lainehtivat vielä, kun rasisminvastaista tiedonantoa käsitellään eduskunnassa – Toinenkin kiirastuli on pian edessä, ja se liittyy rahaan

Nä­kö­kul­ma: Kesän ra­sis­mi­ko­hut lai­neh­ti­vat vielä, kun ra­sis­min­vas­tais­ta tie­don­an­toa kä­si­tel­lään edus­kun­nas­sa – Toi­nen­kin kii­ras­tu­li on pian edessä, ja se liittyy rahaan

05.09.2023 13:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­mai­nen Itä- ja Poh­jois-Suo­mi on koko Suomen etu

25.09.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bud­jet­ti­rii­hes­sä vaa­li­kam­pan­jan makua – vel­kaan­tu­mi­nen vaa­ran­taa tu­le­vai­suu­tem­me

11.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­le bud­jet­ti­rii­hes­tä vält­tä­vä ar­vo­sa­na

04.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vei­ta bud­jet­ti­rii­heen – Rai­de­lii­ken­net­tä pitää ke­hit­tää myös Koil­lis­maal­la

30.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bud­jet­ti­rii­hes­sä tar­vi­taan kus­tan­nus­te­hok­kai­ta täs­mä­toi­mia

28.08.2022 07:30 4
Tilaajille
Sanna Marin maksaa virheestään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys
Kolumni

Sanna Marin maksaa vir­hees­tään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys

27.08.2022 16:00 136
Tilaajille
Ministeri Sarkkinen Kalevalle: Poikkimaantie saanee rahansa – Elinkustannusten nousu budjettiriihen suurin päänvaiva

Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen Ka­le­val­le: Poik­ki­maan­tie saanee rahansa – Elin­kus­tan­nus­ten nousu bud­jet­ti­rii­hen suurin pään­vai­va

14.08.2022 19:00 20
Tilaajille