Järjestöjen rahoitus
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Jär­jes­töt mukaan ke­hit­tä­mään hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta

15.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taneli Salonen

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä – poik­keus­olo­jen kes­kel­lä on tärkeää luoda toivoa ja mah­dol­li­suuk­sia

15.09.2020 05:00 0
Tilaajille