Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

omalääkäri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Kun­tou­tu­mis­pol­kua­ni on ollut vii­toit­ta­mas­sa tois­ta­kym­men­tä sote-alan am­mat­ti­lais­ta” – mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja kuor­mit­tuu, kun hoi­to­suh­teet ovat ly­hyt­ai­kai­sia ja yl­lät­tä­väs­ti kat­kei­le­via

10.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reilun kolmen vuoden jälkeen diag­noo­si selvisi – "O­li­si­ko lop­pu­tu­los sel­vin­nyt no­peam­min, jos olisi ollut yksi lää­kä­ri, joka olisi seu­ran­nut voin­tia­ni ko­ko­nai­suu­te­na?"

19.04.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­den­lai­sel­la oma­lää­kä­ri­mal­lil­la tyy­ty­väi­sem­mät po­ti­laat ja mil­joo­nien säästöt

04.09.2022 07:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la tulee tunne, ettei ter­vey­den­huol­toa kiin­nos­ta se, saako potilas hoitoa, pa­ra­nee­ko hän tai pär­jää­kö hän kotona

22.06.2022 06:00 15
Tilaajille
Oulun Yliopisto ja PPSHP laativat selvityksen omalääkärimallista: "Hoidon jatkuvuudella on merkittävä myönteinen vaikutus"

Oulun Yli­opis­to ja PPSHP laa­ti­vat sel­vi­tyk­sen oma­lää­kä­ri­mal­lis­ta: "Hoidon jat­ku­vuu­del­la on mer­kit­tä­vä myön­tei­nen vai­ku­tus"

20.06.2022 08:47 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kantaa vas­tuun, jos vas­tas­sa on joka kerta eri lää­kä­ri?

22.04.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­lää­kä­ri on ter­vey­den­huol­lon perusta – sa­tun­nai­sil­la etä­kon­tak­teil­la ei pidä korvata po­ti­laan ja lää­kä­rin to­del­lis­ta koh­taa­mis­ta

04.11.2021 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­ten ak­tii­vi­suut­ta tar­vi­taan – vanhus tuntuu olevan monine tar­pei­neen taakka ny­ky-yh­teis­kun­nal­le

15.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitkä po­ti­las-lää­kä­ri­suh­de mah­dol­lis­taa sai­rau­den pa­rem­man ym­mär­tä­mi­sen ja hoi­ta­mi­sen

11.07.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­hoi­ta­ja- ja oma­lää­kä­ri­pal­ve­luil­la vai­kut­ta­vuut­ta sote-pal­ve­lui­hin

29.05.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­lää­kä­riä ei pidä haudata – iso osa sote-pal­ve­luis­ta tullaan aina hoi­ta­maan kas­vok­kain pal­ve­lua tar­vit­se­van ja am­mat­ti­lai­sen kesken

21.05.2021 11:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­ku­te­taan sote-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko Oulussa vanheta tur­val­li­sin mielin?

18.07.2020 07:00 4
Tilaajille