Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Päihderiippuvuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avun­pyyn­tö on merkki toi­vos­ta

09.11.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huu­rui­nen elä­män­lan­ka on ohut – onko päih­de­riip­pu­vai­nen kol­man­nen luokan kan­sa­lai­nen?

28.10.2023 06:00 10
Miksi Oulu budjetoi niukasti päihdepalveluihin? – Kysyimme asiaa oululaisilta sote-poliitikoilta, lautakunnan puheenjohtajan käsitys luvuista ei pidä paikkaansa

Miksi Oulu bud­je­toi niu­kas­ti päih­de­pal­ve­lui­hin? – Ky­syim­me asiaa ou­lu­lai­sil­ta so­te-po­lii­ti­koil­ta, lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan käsitys lu­vuis­ta ei pidä paik­kaan­sa

10.09.2023 06:00 29
Tilaajille
Analyysi: Tilastot todistavat, että päihderiippuvuudesta kärsivän hoito on tiukassa Oulussa – Sairastuneet ja heidän läheisensä ovat olleet vuosia oikeassa

Ana­lyy­si: Ti­las­tot to­dis­ta­vat, että päih­de­riip­pu­vuu­des­ta kär­si­vän hoito on tiu­kas­sa Oulussa – Sai­ras­tu­neet ja heidän lä­hei­sen­sä ovat olleet vuosia oi­keas­sa

04.09.2023 05:00 20
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa kul­ke­maan yhdessä eteen­päin – väkisin ei voi ketään rai­tis­taa, ai­noas­taan lisätä pai­net­ta siihen suun­taan

24.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­po­li­tii­kas­sa niukat re­surs­sit tulee koh­dis­taa puut­tu­mis- ja pu­heek­siot­to­val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­seen

21.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ret­kah­dus on päih­de­riip­pu­vai­sel­le merkki siitä, että tar­vi­taan lisää taitoja toimia toisin

08.06.2022 05:00
Tilaajille