Terveydenhoito
Moni oululainen käy lääkärissä Limingassa – Noin 300 ulkopaikkakuntalaista on jo valinnut 10 000 asukkaan kunnan terveyskeskuksen omakseen

Moni ou­lu­lai­nen käy lää­kä­ris­sä Li­min­gas­sa – Noin 300 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta on jo va­lin­nut 10 000 asuk­kaan kunnan ter­veys­kes­kuk­sen omak­seen

16.09.2020 06:00 7
Tilaajille
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

01.08.2020 06:30 0
Tällaista on salapoliisityö koronaketjujen kintereillä – jäljittäjät etsivät altistuneita kauppojen työvuorolistoilta ja juhlien nimiluetteloista, pahimpana epidemia-aikana puheluita soiteltiin aamusta iltaan

Täl­lais­ta on sa­la­po­lii­si­työ ko­ro­na­ket­ju­jen kin­te­reil­lä – jäl­jit­tä­jät etsivät al­tis­tu­nei­ta kaup­po­jen työ­vuo­ro­lis­toil­ta ja juhlien ni­mi­luet­te­lois­ta, pa­him­pa­na epi­de­mia-ai­ka­na pu­he­lui­ta soi­tel­tiin aamusta iltaan

08.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lääkehoitajien määrä kasvaa hitaasti – Valtio maksaa koulutuksen, mutta hakijaryntäystä ei ole ainakaan vielä näkynyt

Lää­ke­hoi­ta­jien määrä kasvaa hi­taas­ti – Valtio maksaa kou­lu­tuk­sen, mutta ha­ki­ja­ryn­täys­tä ei ole ai­na­kaan vielä näkynyt

19.05.2020 06:00 0
Näin laumasuojaa syntyy ja koronavirukselle se voidaan saada kahdella tavalla – Toista asiantuntija kuvaa "hankalaksi ja vaaralliseksi projektiksi"

Näin lau­ma­suo­jaa syntyy ja ko­ro­na­vi­ruk­sel­le se voidaan saada kah­del­la tavalla – Toista asian­tun­ti­ja kuvaa "han­ka­lak­si ja vaa­ral­li­sek­si pro­jek­tik­si"

13.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Omakantaa käytetään eniten Kempeleessä, Limingassa ja Muhoksella – kansalaisten suosioon noussut palvelu helpottaa reseptien uusimista ja korvaa puheluita lääkärille

Oma­kan­taa käy­te­tään eniten Kem­pe­lees­sä, Li­min­gas­sa ja Mu­hok­sel­la – kan­sa­lais­ten suo­sioon noussut palvelu hel­pot­taa re­sep­tien uu­si­mis­ta ja korvaa pu­he­lui­ta lää­kä­ril­le

03.01.2020 07:00 15