Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Terveydenhoito
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syyskuu on ki­pu­kuu­kau­si – kipuja ei voi ver­tail­la, se on jo­kai­sen oma tun­te­mus häi­riöis­tä ke­hos­sam­me

11.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko diag­noo­sin ky­see­na­lais­taa?

09.09.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

220 kir­jaus­ta Kan­ta-pal­ve­lus­sa – sote-ra­hoi­tus ei millään kestä täl­lais­ta toi­min­taa

07.09.2023 05:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tilanne maan vaikein, kun hoitotakuu kiristyy kahteen viikkoon – Pohteen johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne maan vai­kein, kun hoi­to­ta­kuu ki­ris­tyy kahteen viik­koon – Pohteen joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00 25
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun reu­na-alueil­la kyyti on ollut kylmää – Sääs­töis­tä seurasi hoidon heik­ke­ne­mi­nen

25.07.2023 07:30 3
Tilaajille
Pohteen laskutuksissa on yhä viivettä – useita laskuja voi tulla lyhyellä väliajalla

Pohteen las­ku­tuk­sis­sa on yhä vii­vet­tä – useita laskuja voi tulla ly­hyel­lä vä­li­ajal­la

30.06.2023 14:43 5
Tuskastuneesti ähissyt pikkuvauva rauhoittuu Reija Jacklinin käsittelyssä – Kansanparannukseen pohjautuvista menetelmistä haetaan hyvinvointia vielä nykyäänkin

Tus­kas­tu­nees­ti ähissyt pik­ku­vau­va rau­hoit­tuu Reija Jack­li­nin kä­sit­te­lys­sä – Kan­san­pa­ran­nuk­seen poh­jau­tu­vis­ta me­ne­tel­mis­tä haetaan hy­vin­voin­tia vielä ny­kyään­kin

24.06.2023 13:00 22
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:13 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­laan pääs­tä­vä heti asian­mu­kai­seen hoitoon

18.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Laboratoriopalveluiden ajanvaraus siirtyy Pohjois-Pohjanmaalla NordLabille

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­den ajan­va­raus siirtyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la Nord­La­bil­le

14.02.2023 12:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pu­hu­neet vuo­si­kau­sia kuu­roil­le kor­vil­le

12.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Miten jalkapallon MM-kisat vaikuttavat hoitajien ja lääkäreiden määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata henkilökunnan? Oulussa testataan uutta tekoälysovellusta

Miten jal­ka­pal­lon MM-ki­sat vai­kut­ta­vat hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata hen­ki­lö­kun­nan? Oulussa tes­ta­taan uutta te­ko­äly­so­vel­lus­ta

26.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Hiirosen tapaturmapäivystyksessä hoito on huipputasoa ja magneettikuviin pääsee pikavauhtia – Päivystyksen toimintamalli mahdollistaa nopean ja tehokkaan hoidon
Mainos Pihlajalinna

Hii­ro­sen ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­ses­sä hoito on huip­pu­ta­soa ja mag­neet­ti­ku­viin pääsee pi­ka­vauh­tia – Päi­vys­tyk­sen toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa nopean ja te­hok­kaan hoidon

16.12.2022 09:44
Oulussa sairastetaan kalliisti – terveydenhuollon kulut suurten kaupunkien korkeimmat

Oulussa sai­ras­te­taan kal­liis­ti – ter­vey­den­huol­lon kulut suurten kau­pun­kien kor­keim­mat

27.11.2022 18:00 31
Tilaajille
Parempaa työelämää rakentamassa – Tehokas työterveys ennakoi työkykyriskit ja puuttuu niihin ajoissa
Mainos Pihlajalinna

Pa­rem­paa työ­elä­mää ra­ken­ta­mas­sa – Tehokas työ­ter­veys ennakoi työ­ky­ky­ris­kit ja puuttuu niihin ajoissa

19.11.2022 06:00
Tuiran hyvinvointikeskuksen yhden puhelinnumeron tilalle neljä uutta – uudistuksen tavoitteena pitää asiakasta hoitava henkilöstö samana

Tuiran hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen yhden pu­he­lin­nu­me­ron tilalle neljä uutta – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na pitää asia­kas­ta hoitava hen­ki­lös­tö samana

14.11.2022 16:39 9
Tie oli niin liukas, että ambulanssi jäi tuntikausiksi jumiin sydänpotilas kyydissään – Kuusamossa syntyi vaarallinen tilanne, josta viranomaisen mukaan "pitää ehdottomasti ottaa opiksi"

Tie oli niin liukas, että am­bu­lans­si jäi tun­ti­kau­sik­si jumiin sy­dän­po­ti­las kyy­dis­sään – Kuu­sa­mos­sa syntyi vaa­ral­li­nen ti­lan­ne, josta vi­ran­omai­sen mukaan "pitää eh­dot­to­mas­ti ottaa opiksi"

14.11.2022 11:00 35
Tilaajille
SPR perustaa Länsi-Ukrainaan kymmenen liikkuvaa terveysklinikkaa

SPR pe­rus­taa Län­si-Uk­rai­naan kym­me­nen liik­ku­vaa ter­veys­kli­nik­kaa

19.10.2022 18:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko Suomi harjaa -kam­pan­jan ta­voit­tee­na on saada kaikki har­jaa­maan ham­paan­sa kah­des­ti päi­väs­sä

15.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten osas­to­paik­ko­jen vä­hen­nys pys­ty­tään Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­la kom­pen­soi­maan?

14.10.2022 05:00
Tilaajille