Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

terveydenhuolto
Kontinkankaan uusi omatoimikuutio helpottaa hoitajien työtä ja lyhentää jonoja, mutta koko terveysaseman korvaajaksi siitä ei ole

Kon­tin­kan­kaan uusi oma­toi­mi­kuu­tio hel­pot­taa hoi­ta­jien työtä ja ly­hen­tää jonoja, mutta koko ter­veys­ase­man kor­vaa­jak­si siitä ei ole

07.12.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät innostu sote-uu­dis­tuk­sen isosta re­mon­tis­ta, mutta jotain on tehtävä toisin

26.11.2023 06:00 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulin vas­taan­otol­ta silmät kos­tei­na ja tukka pys­tys­sä

17.11.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see sai­raan­hoi­ta­jien osaa­mis­ta

11.09.2023 05:30
Tilaajille
Uusi ja ehostettu omalääkärimalli tulee taas, keskellä soten uudistusintoa – "Voi houkutella lääkäreitä yksityisestä terveydenhoidosta terveyskeskuksiin"

Uusi ja ehos­tet­tu oma­lää­kä­ri­mal­li tulee taas, kes­kel­lä soten uu­dis­tus­in­toa – "Voi hou­ku­tel­la lää­kä­rei­tä yk­si­tyi­ses­tä ter­vey­den­hoi­dos­ta ter­veys­kes­kuk­siin"

30.08.2023 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den ap­teek­ki – lää­ke­kaup­pa vai ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­te?

23.04.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reilun kolmen vuoden jälkeen diag­noo­si selvisi – "O­li­si­ko lop­pu­tu­los sel­vin­nyt no­peam­min, jos olisi ollut yksi lää­kä­ri, joka olisi seu­ran­nut voin­tia­ni ko­ko­nai­suu­te­na?"

19.04.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­hal­lin­toa ajet­tiin kuin käär­met­tä pyssyyn – pitääkö pelätä pa­hin­ta?

10.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Yksityisiä hammaslääkäreitä vaivaa asiakaspula, vaikka suunterveyden hoitovelka jatkaa paisumistaan – Hammaslääkäriliitto pitää tilannetta kestämättömänä

Yk­si­tyi­siä ham­mas­lää­kä­rei­tä vaivaa asia­kas­pu­la, vaikka suun­ter­vey­den hoi­to­vel­ka jatkaa pai­su­mis­taan – Ham­mas­lää­kä­ri­liit­to pitää ti­lan­net­ta kes­tä­mät­tö­mä­nä

16.08.2022 17:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­tee­nä on luon­te­va kump­pa­ni

18.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä­poh­jai­nen per­he­lää­kä­ri­mal­li käyt­töön – lää­kä­ril­lä pitäisi olla kiinteä toi­mi­paik­ka, mutta hän voisi myös käydä po­ti­laan kotona

24.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä sote-uu­dis­tus ei riitä – Suo­mes­sa on asian­tun­ti­joi­ta joh­ta­mi­ses­sa ja lii­ke­ta­lou­des­sa, nämä täy­tyi­si tuoda osaksi ter­vey­den­huol­toa

19.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voi­va työn­te­ki­jä tuottaa hy­vin­voi­vaa työtä – ihmiset huu­ta­vat apua hoi­va-alal­la, var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, las­ten­suo­je­lus­sa, so­siaa­li­työs­sä, sai­raa­lois­sa

19.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit ovat myös so­siaa­li­pal­ve­lu­jen vaalit

14.11.2021 03:15 1
Tilaajille
Yli satatuhatta suomalaista kotitaloutta kärsii katastrofaalisen korkeista terveysmenoista – terveysmenot ovat Suomessa muita Pohjoismaita suuremmat

Yli sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta kärsii ka­tast­ro­faa­li­sen kor­keis­ta ter­veys­me­nois­ta – ter­veys­me­not ovat Suo­mes­sa muita Poh­jois­mai­ta suu­rem­mat

19.10.2021 07:29 4
Tilaajille
Nivalalainen satutti silmäänsä – siitä alkoi monimutkainen matka hyvän hoidon luo Ouluun
Kolumni

Ni­va­la­lai­nen satutti sil­mään­sä – siitä alkoi mo­ni­mut­kai­nen matka hyvän hoidon luo Ouluun

24.03.2021 07:52 19
Tilaajille
Hoitajapula ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn puheenjohtaja erikoissairaanhoidosta: "Suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokivi on romahtamassa, ja nyt on romut housuissa"

Hoi­ta­ja­pu­la ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn pu­heen­joh­ta­ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta: "Suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon kruu­nun­ja­lo­ki­vi on ro­mah­ta­mas­sa, ja nyt on romut hou­suis­sa"

11.02.2021 18:18 33
Tilaajille
Jos luulet olevasi kuolematon, muista että se kuolemattomuus loppuu joskus
Kolumni

Jos luulet olevasi kuo­le­ma­ton, muista että se kuo­le­mat­to­muus loppuu joskus

10.01.2021 20:00 3
Tilaajille
Päivystysapu otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä – jatkossa koko maakunnassa toimii sama neuvontanumero

Päi­vys­tys­apu otetaan käyt­töön Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – jat­kos­sa koko maa­kun­nas­sa toimii sama neu­von­ta­nu­me­ro

04.01.2021 10:14 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­syk­syn van­ki­su­ma ki­ris­tää ter­vey­den­huol­lon re­surs­sit ää­rim­mil­leen

16.09.2020 07:00
Tilaajille