Mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipide Pia Hytönen

Monet mie­len­ter­veys­omai­sis­ta ovat jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la – sai­ras­tu­neen hoitoon pääsy ja vastuu hoi­dos­ta ei saa kaatua omais­ten har­teil­le

07.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Karttunen

Ah­dis­tus­lääk­kees­tä hoi­to­suh­tee­seen – pää­mää­rä­nä tulisi olla ai­nut­laa­tui­sen ja ar­vok­kaan po­ti­laan kanssa ih­mi­se­nä ole­mi­sen yh­tei­nen ih­met­te­ly ja rat­kai­su­jen poh­din­ta

23.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tapio

Vahva ah­dis­tu­nei­suus rin­nas­tet­ta­vis­sa ter­veys­ra­sit­teel­taan la­maut­ta­vaan kipuun

09.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ke­hu­taan, mutta käy­tän­nös­sä apua ei saa

07.06.2020 08:00 3
Tilaajille