Maaseutu
Viimeisin 4 tuntia
Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on

Tuilla kit­kut­te­lua vai pai­men­idyl­liä – li­min­ka­lai­set Hanna Luu­ki­nen ja Maija Kyl­mä­nen pe­rus­ti­vat pod­cas­tin, koska ha­lu­si­vat kertoa, mil­lais­ta elo maalla ja maa­ta­lous­yrit­tä­jä­nä oi­keas­ti on

17:00 1
Tilaajille
Landella luistaa -podcastissa maaseudun arki jalostuu tarinoiksi

Lan­del­la luistaa -pod­cas­tis­sa maa­seu­dun arki ja­los­tuu ta­ri­noik­si

17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Liminkalainen Leea Sangi kokee syntyneensä puolikaupunkilaisena ja tulleensa maalaiseksi, koska lehmiä ei voi viedä kaupunkiin – Oulussa tutkitaan, miten maaseutu muistetaan ja koetaan

Li­min­ka­lai­nen Leea Sangi kokee syn­ty­neen­sä puo­li­kau­pun­ki­lai­se­na ja tul­leen­sa maa­lai­sek­si, koska lehmiä ei voi viedä kau­pun­kiin – Oulussa tut­ki­taan, miten maa­seu­tu muis­te­taan ja koetaan

06.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Puhutaan hyvää maaseudusta myös vuonna 2021
Kolumni Tytti Määttä

Pu­hu­taan hyvää maa­seu­dus­ta myös vuonna 2021

29.12.2020 12:00 5
Tilaajille
Kasvu kaipaa naisen kättä – elinvoimapolitiikkaa pitää katsoa myös naisten silmin
Pääkirjoitus

Kasvu kaipaa naisen kättä – elin­voi­ma­po­li­tiik­kaa pitää katsoa myös naisten silmin

13.12.2020 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Stranius

Tiestön kunto vai­kut­taa lii­ken­ne­pääs­töi­hin – lai­te­taan tie­verk­ko kuntoon ta­sa­puo­li­ses­ti myös maa­seu­dul­la

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Hyytinen

Kou­lu­kul­je­tus­ten virtaa toisin päin, kes­kuk­sis­ta maa­seu­dul­le

05.12.2020 05:15
Tilaajille
Luovuus on maaseudun lapsen moottori ja yhdistysten tarjoamat kerhot henkireikiä
Kolumni Sirpa Kortet

Luovuus on maa­seu­dun lapsen moot­to­ri ja yh­dis­tys­ten tar­joa­mat kerhot hen­ki­rei­kiä

26.11.2020 20:00
Tilaajille
Maaseudulla asuvien arjen tukemista vahvistetaan lisäkoulutuksella – tukihenkilölle voi puhua vaikeistakin asioista

Maa­seu­dul­la asuvien arjen tu­ke­mis­ta vah­vis­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­sel­la – tu­ki­hen­ki­löl­le voi puhua vai­keis­ta­kin asiois­ta

11.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Vaihtuu farkut verkkarihousuun – kaupungeista muutetaan nyt maalle
Pääkirjoitus

Vaihtuu farkut verk­ka­ri­hou­suun – kau­pun­geis­ta muu­te­taan nyt maalle

04.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Lepolan tilalla pääsee nyt rapsuttelemaan ja ruokkimaan kotieläimiä – Janne Immosen ja Taina Hulanmäen kova työ palkittiin, kun kotieläinpiha avattiin kesällä Haukiputaalla

Lepolan tilalla pääsee nyt rap­sut­te­le­maan ja ruok­ki­maan ko­ti­eläi­miä – Janne Immosen ja Taina Hu­lan­mäen kova työ pal­kit­tiin, kun ko­ti­eläin­pi­ha avat­tiin kesällä Hau­ki­pu­taal­la

21.07.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko

Vih­rei­den maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ohjelma tähtää elin­voi­mai­seen ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­seen maa­ta­lou­teen, jossa eläi­mis­tä pi­de­tään hyvää huolta

14.07.2020 06:00
Tilaajille
"Kaupungistumisesta puhutaan kuin se olisi ollut hirveän radikaalia viime aikoina" – Lapissa vain sisempi kaupunkialue on kasvanut ja sekin hitaasti

"Kau­pun­gis­tu­mi­ses­ta pu­hu­taan kuin se olisi ollut hirveän ra­di­kaa­lia viime ai­koi­na" – Lapissa vain sisempi kau­pun­ki­alue on kas­va­nut ja sekin hi­taas­ti

22.06.2020 06:30
Tilaajille
Kyläkauppatuki jäi niukaksi, vain alle 40 prosenttia yrittäjistä sai rahaa – Ruokaviraston mukaan valtaosa hakijoista ei täyttänyt tukiehtoja

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki jäi niu­kak­si, vain alle 40 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä sai rahaa – Ruo­ka­vi­ras­ton mukaan val­ta­osa ha­ki­jois­ta ei täyt­tä­nyt tu­ki­eh­to­ja

08.03.2020 22:22 25