Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi ja vanhemmat
Homofobia voitti ja hävisi vaalit – "Homovastaiset äänestäjät saivat homomyönteisen presidentin, se lienee heidän mielestään pienempi paha"
Essee

Ho­mo­fo­bia voitti ja hävisi vaalit – "Ho­mo­vas­tai­set ää­nes­tä­jät saivat ho­mo­myön­tei­sen pre­si­den­tin, se lienee heidän mie­les­tään pie­nem­pi paha"

16.02.2024 15:30 105
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahtia ja­kau­tu­nut maa?

15.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­tin toi­mit­ta­va koko kansan hyväksi

14.02.2024 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­tais­te­lu oli hyvä ja si­vis­ty­nyt – Rkp on­nis­tui tak­tii­kas­saan olla aset­ta­mat­ta eh­do­kas­ta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin

13.02.2024 06:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suuret vaa­li­ten­tit lu­pa­si­vat liikoja – tent­tien ky­sy­myk­sis­tä gal­lup­tut­ki­mus?

13.02.2024 05:30 2
Alexander Stubb ei voi jäädä vain ulkopolitiikan johtajaksi, sillä vankka presidenttiperinne vaatii liikkumista myös kansalaisten parissa.
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb ei voi jäädä vain ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jak­si, sillä vankka pre­si­dent­ti­pe­rin­ne vaatii liik­ku­mis­ta myös kan­sa­lais­ten pa­ris­sa.

12.02.2024 16:00 35
Alexander Stubb väläytti lehdistötilaisuudessa, millaisia ihmisiä kabinettiinsa haluaa – ensimmäinen valtiovierailu suuntautunee Ruotsiin

Ale­xan­der Stubb vä­läyt­ti leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, mil­lai­sia ihmisiä ka­bi­net­tiin­sa haluaa – en­sim­mäi­nen val­tio­vie­rai­lu suun­tau­tu­nee Ruot­siin

12.02.2024 15:48 5
Kaleva vieraili Pekka Haaviston kovimmalla kannatusalueella Oulussa  – Uusi presidentti ei sytytä, mutta moni on varovaisen positiivinen

Kaleva vie­rai­li Pekka Haa­vis­ton ko­vim­mal­la kan­na­tus­alueel­la Ou­lus­sa  – Uusi pre­si­dent­ti ei sytytä, mutta moni on va­ro­vai­sen po­si­tii­vi­nen

12.02.2024 14:37 33
Tilaajille
Näin Oulun asuinalueet äänestivät – Stubbin tulos Yli-Iissä parani lähes 50 prosenttiyksikköä

Näin Oulun asuin­alueet ää­nes­ti­vät – S­tub­bin tulos Yli-Iis­sä parani lähes 50 pro­sent­ti­yk­sik­köä

12.02.2024 13:56 2
Tilaajille
Analyysi: Moni asia muuttuu, kun Niinistö vaihtuu Stubbiksi – Oulu ja vaalipiiri eri linjoilla presidentistä

Ana­lyy­si: Moni asia muut­tuu, kun Nii­nis­tö vaihtuu Stub­bik­si – Oulu ja vaa­li­pii­ri eri lin­joil­la pre­si­den­tis­tä

12.02.2024 11:49 63
Tilaajille
Haaviston mukaan Suomi saa Stubbista hyvän presidentin: "Pulinat pois"

Haa­vis­ton mukaan Suomi saa Stub­bis­ta hyvän pre­si­den­tin: "Pu­li­nat pois"

11.02.2024 23:03 4
Stubb teki yllätyskäynnin Haaviston vaalivalvojaisiin: Olet yksi hienoimmista koskaan tapaamistani ihmisistä

Stubb teki yl­lä­tys­käyn­nin Haa­vis­ton vaa­li­val­vo­jai­siin: Olet yksi hie­noim­mis­ta koskaan ta­paa­mis­ta­ni ih­mi­sis­tä

11.02.2024 22:59 1
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19 1
Tilaajille
Tiukan vaalin jälkeen valitulla Alexander Stubbilla on edessään vaikea presidenttikausi
Pääkirjoitus

Tiukan vaalin jälkeen va­li­tul­la Ale­xan­der Stub­bil­la on edes­sään vaikea pre­si­dent­ti­kau­si

11.02.2024 22:16 25
Oulussa hehkutettiin toisen kierroksen hurmosta – "Vasemmistonkin kannattajia tuli Stubbin taakse"

Oulussa heh­ku­tet­tiin toisen kier­rok­sen hur­mos­ta – "­Va­sem­mis­ton­kin kan­nat­ta­jia tuli Stubbin taakse"

11.02.2024 21:40 14
Tilaajille
Vaalipäivän ihme tiivistyi tiukkaan äänestystulokseen – "Olen pettynyt, mutta gallupit voitimme"

Vaa­li­päi­vän ihme tii­vis­tyi tiuk­kaan ää­nes­tys­tu­lok­seen – "Olen pet­ty­nyt, mutta gal­lu­pit voi­tim­me"

11.02.2024 20:56 16
Tilaajille
EU-johto onnitteli Suomen uutta presidenttiä Alexander Stubbia, Oulussa enemmistö Haaviston takana – Kaleva seurasi vaali-iltaa hetki hetkeltä

EU-joh­to on­nit­te­li Suomen uutta pre­si­dent­tiä Ale­xan­der Stub­bia, Oulussa enem­mis­tö Haa­vis­ton takana – Kaleva seurasi vaa­li-il­taa hetki het­kel­tä

11.02.2024 23:58 55
Alexander Stubbille ennustettua niukempi voitto – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

Ale­xan­der Stub­bil­le en­nus­tet­tua niu­kem­pi voitto – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 21:15 7
Vaalipäivän äänestys alkoi verkkaisesti, Oulussa pakkanen näkyi aamun äänestäjämäärissä – "Näyttää, että into jää täällä aika laimeaksi"

Vaa­li­päi­vän ää­nes­tys alkoi verk­kai­ses­ti, Oulussa pak­ka­nen näkyi aamun ää­nes­tä­jä­mää­ris­sä – "Näyt­tää, että into jää täällä aika lai­meak­si"

11.02.2024 15:13 12
Oululaiselle pariskunnalle vaalipäivä on juhlapäivä, mutta kaksikko ei ole koskaan paljastanut toisilleen omaa ehdokastaan

Ou­lu­lai­sel­le pa­ris­kun­nal­le vaa­li­päi­vä on juh­la­päi­vä, mutta kak­sik­ko ei ole koskaan pal­jas­ta­nut toi­sil­leen omaa eh­do­kas­taan

11.02.2024 12:11 24
Tilaajille