vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Presidentinvaalit 2024
Viimeisin 24 tuntia
Pian mitataan takamatkalle jääneiden Olli Rehnin ja Jutta Urpilaisen kirikyky – presidentinvaaleissa on nähty sekä spurtteja että sammumisia
Pääkirjoitus

Pian mi­ta­taan ta­ka­mat­kal­le jää­nei­den Olli Rehnin ja Jutta Ur­pi­lai­sen ki­ri­ky­ky – pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on nähty sekä spurt­te­ja että sam­mu­mi­sia

25.09.2023 17:00 6
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – Nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – Nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

25.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Kuukausi
Valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn sai keskustan yksimielisen tuen taakseen – Rehnin mukaan Suomi tarvitsee tarkemmat määrittelyt sille, kuka johtaa kriiseissä

Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdokas Olli Rehn sai kes­kus­tan yk­si­mie­li­sen tuen taak­seen – Rehnin mukaan Suomi tar­vit­see tar­kem­mat mää­rit­te­lyt sille, kuka johtaa krii­seis­sä

23.09.2023 15:44 9
Tilaajille
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

18.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Pohjoisen Suomen strateginen merkitys korostuu – Professori Alexander Stubb ennakoi Venäjän pitkää eristämistä

Poh­joi­sen Suomen stra­te­gi­nen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Pro­fes­so­ri Ale­xan­der Stubb ennakoi Venäjän pitkää eris­tä­mis­tä

15.09.2023 19:26 33
Tilaajille
Keskustan tukema Olli Rehn on saanut kasaan kannattajakortit

Kes­kus­tan tukema Olli Rehn on saanut kasaan kan­nat­ta­ja­kor­tit

15.09.2023 14:32 14
Ylen presidenttikysely: Haavisto ja Stubb vaalien toiselle kierrokselle, jolla kisa muuttuu tasaiseksi

Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­ly: Haa­vis­to ja Stubb vaalien toi­sel­le kier­rok­sel­le, jolla kisa muuttuu ta­sai­sek­si

14.09.2023 06:58 41
Näkökulma: Vasemmisto tuo säpinää presidenttikilpaan myöhäisheränneenä – Li Anderssonin ehdokkuus pistänee vauhtia myös SDP:n Jutta Urpilaisen pitkään harkintaan

Nä­kö­kul­ma: Va­sem­mis­to tuo säpinää pre­si­dent­ti­kil­paan myö­häis­he­rän­nee­nä – Li An­ders­so­nin eh­dok­kuus pis­tä­nee vauhtia myös SDP:n Jutta Ur­pi­lai­sen pitkään har­kin­taan

13.09.2023 16:18 16
Tilaajille
Pekka Haavisto nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi Uutissuomalaisen kyselyssä

Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä

12.09.2023 10:12 37
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

11.09.2023 12:00 20
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Haavisto on selvä ykkönen Iltalehden presidenttikyselyssä, toisena tulee Alexander Stubb

Pekka Haa­vis­to on selvä ykkönen Il­ta­leh­den pre­si­dent­ti­ky­se­lys­sä, toisena tulee Ale­xan­der Stubb

24.08.2023 15:45 21
Politiikan tärkein puhelin on rikki – Presidenttikisaa katsastanut Risto E.J. Penttilä ehdottaa presidentille ja pääministerille uutta keskustelun välinettä

Po­li­tii­kan tärkein puhelin on rikki – Pre­si­dent­ti­ki­saa kat­sas­ta­nut Risto E.J. Pent­ti­lä eh­dot­taa pre­si­den­til­le ja pää­mi­nis­te­ril­le uutta kes­kus­te­lun vä­li­net­tä

20.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Presidenttipeliin rymistäneet valitsijayhdistykset keräävät kuumeisesti kannattajakortteja, mutta monelle koko asia on mysteeri – "Mikäköhän mun nykyosoite on?"

Pre­si­dent­ti­pe­liin ry­mis­tä­neet va­lit­si­jayh­dis­tyk­set ke­rää­vät kuu­mei­ses­ti kan­nat­ta­ja­kort­te­ja, mutta monelle koko asia on mys­tee­ri – "Mi­kä­kö­hän mun ny­ky­osoi­te on?"

19.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Presidentinvaalien ensimmäinen vaalitentti toi jo jakolinjat esille ilmasto- ja  ympäristöasioissa

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen vaa­li­tent­ti toi jo ja­ko­lin­jat esille il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­asiois­sa

16.08.2023 18:06 17
Tilaajille
Marin kertoo pyytäneensä Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Marin kertoo pyy­tä­neen­sä Ur­pi­lais­ta SDP:n pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

16.08.2023 14:27 37
Alexander Stubb ampui vaalikampanjansa käyntiin − Stubb ei näe kokoomuksessa hajaannusta: "Jos Häkkänen tai Valtonen olisi lähtenyt mukaan, olisin tukenut häntä"

Ale­xan­der Stubb ampui vaa­li­kam­pan­jan­sa käyn­tiin − Stubb ei näe ko­koo­muk­ses­sa ha­jaan­nus­ta: "Jos Häk­kä­nen tai Val­to­nen olisi läh­te­nyt mukaan, olisin tukenut häntä"

16.08.2023 13:05 4
Tilaajille
Analyysi: Liberaalissa oikeistossa ehdokkaiden päät kolisevat jo yhteen – Jos Halla-ahon nationalismi imee, presidenttikisan voivat ratkaista nukkuvat äänestäjät

Ana­lyy­si: Li­be­raa­lis­sa oi­keis­tos­sa eh­dok­kai­den päät ko­li­se­vat jo yhteen – Jos Hal­la-ahon na­tio­na­lis­mi imee, pre­si­dent­ti­ki­san voivat rat­kais­ta nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät

15.08.2023 17:05 12
Tilaajille
Stubb pitää presidenttiehdokkuudestaan tiedotustilaisuuden keskiviikkona: "Tämä on suuri kunnia"

Stubb pitää pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­des­taan tie­do­tus­ti­lai­suu­den kes­ki­viik­ko­na: "Tämä on suuri kunnia"

15.08.2023 15:40 11
Halla-aho tukisi Ukrainaa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin paluuta: "En nyt oikein tiedä, mihin maailmanlopun ennusteet perustuvat toisen kauden osalta"

Hal­la-aho tukisi Uk­rai­naa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin pa­luu­ta: "En nyt oikein tiedä, mihin maail­man­lo­pun en­nus­teet pe­rus­tu­vat toisen kauden osalta"

13.08.2023 15:56 14
Tilaajille
Halla-aho huudettiin soraäänittä perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi – Liuta kannatuspuhujia ylisti Halla-ahon viisautta, pätevyyttä ja kansallismielisyyttä

Hal­la-aho huu­det­tiin so­ra­ää­nit­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si – Liuta kan­na­tus­pu­hu­jia ylisti Hal­la-ahon vii­saut­ta, pä­te­vyyt­tä ja kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä

13.08.2023 15:05 30
Tilaajille