ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lähiruoka
Tyrnäväläinen ravintoloitsija Mikko Kukkohovi kehittelee insinöörin tarkkuudella uusia tuotteita – "Lähiruoka yksinkertaisesti maistuu paremmalta"

Tyr­nä­vä­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi ke­hit­te­lee in­si­nöö­rin tark­kuu­del­la uusia tuot­tei­ta – "Lä­hi­ruo­ka yk­sin­ker­tai­ses­ti maistuu pa­rem­mal­ta"

23.03.2023 09:00 12
Tilaajille
Lähdimme Raksilan marketeille kokeilemaan, miten helposti tavallisesta kaupasta löytää lähiruokaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asiantuntijakin joutui tihrustelemaan

Läh­dim­me Rak­si­lan mar­ke­teil­le ko­kei­le­maan, miten hel­pos­ti ta­val­li­ses­ta kau­pas­ta löytää lä­hi­ruo­kaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asian­tun­ti­ja­kin joutui tih­rus­te­le­maan

19.10.2022 08:55 4
Tilaajille
Haukipadas - kun Radio Kaleva läksi etsimään vettemme petoa

Hau­ki­pa­das - kun Radio Kaleva läksi et­si­mään vet­tem­me petoa

03.10.2022 07:00 1
Oulun kouluissa lähikalaruokaa Itämeripäivänä, hankkeessa mukana myös kala-alan yrityksiä

Oulun kou­luis­sa lä­hi­ka­la­ruo­kaa Itä­me­ri­päi­vä­nä, hank­kees­sa mukana myös ka­la-alan yri­tyk­siä

19.08.2022 15:07 1
Tilaajille
Savea, joogaa ja villiyrttejä – Kaleva vieraili Kiiminkijoen varressa järjestetyllä minifestivaalilla, joka nostaa esille luonnonläheisen tekemisen

Savea, joogaa ja vil­li­yrt­te­jä – Kaleva vie­rai­li Kii­min­ki­joen var­res­sa jär­jes­te­tyl­lä mi­ni­fes­ti­vaa­lil­la, joka nostaa esille luon­non­lä­hei­sen te­ke­mi­sen

31.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 07:00 7
Tilaajille
Ruokakulttuuri Pohjois-Pohjanmaalla on nyt aika nostaa ylpeästi esiin
Kolumni

Ruo­ka­kult­tuu­ri Poh­jois-Poh­jan­maal­la on nyt aika nostaa yl­peäs­ti esiin

08.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Oamk järjestää lähiruokatapahtuman jo viidettä kertaa Oulussa

Oamk jär­jes­tää lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­man jo vii­det­tä kertaa Oulussa

14.09.2021 10:05 3
Lähiruuasta puhutaan nyt paljon, mutta ei edelleenkään liikaa, sanoo yrittäjä, jonka kasvihuoneelta Varjakasta lähtee jääsalaattia ympäri vuoden Oulun alueen kauppoihin

Lä­hi­ruuas­ta pu­hu­taan nyt paljon, mutta ei edel­leen­kään liikaa, sanoo yrit­tä­jä, jonka kas­vi­huo­neel­ta Var­ja­kas­ta lähtee jää­sa­laat­tia ympäri vuoden Oulun alueen kaup­poi­hin

11.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­daan­ko sato lau­ta­sil­le lä­hel­tä?

22.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­lut­ta­ja lähtee ha­ke­maan lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­mas­ta yleensä jo­ta­kin, mitä ei löydy ai­na­kaan jo­kai­sen mar­ke­tin hyl­lyl­tä

21.05.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­la­vaa­li­ko­neen kysymys voisi olla yk­sin­ker­tai­nen: Kumpia haluat suo­jel­la, hyl­kei­tä vai ka­las­ta­jia?

19.05.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­tu on nou­sus­sa – maa- ja met­sä­ta­lou­des­sa työs­ken­te­le­vil­lä on paljon rat­kai­sun avaimia

07.02.2021 06:00
Tilaajille
Maitotilalla tehdään ympäri vuoden pitkää päivää koko perheen voimin – ”Olisi ollut vaikea tehdä jotain muuta”
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Mai­to­ti­lal­la tehdään ympäri vuoden pitkää päivää koko perheen voimin – ”Olisi ollut vaikea tehdä jotain muuta”

18.11.2020 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Norjan lohi on tullut voi­mal­la Suomeen

27.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Perunapitäjän pelloista nousee jo ensi talven perunat ja leipomossa paiskitaan töitä aamuvarhaisesta alkaen – "Lähiruoassa pääsee maistamaan oman alueensa aitoja makuja"
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Pe­ru­na­pi­tä­jän pel­lois­ta nousee jo ensi talven perunat ja lei­po­mos­sa pais­ki­taan töitä aa­mu­var­hai­ses­ta alkaen – "Lä­hi­ruoas­sa pääsee mais­ta­maan oman alueen­sa aitoja makuja"

24.09.2020 08:00
Savolainen talkkuna maistui pohjoispohjalaisilla lähiruokamarkkinoilla – Kova viima ei hyydyttänyt tunnelmaa eikä kaupantekoa Kaukovainiolla Likis-tapahtumassa  lauantaina

Sa­vo­lai­nen talk­ku­na maistui poh­jois­poh­ja­lai­sil­la lä­hi­ruo­ka­mark­ki­noil­la – Kova viima ei hyy­dyt­tä­nyt tun­nel­maa eikä kau­pan­te­koa Kau­ko­vai­niol­la Li­kis-ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

19.09.2020 12:44
Tilaajille
Lähiruoka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suoramyynti tiloilta, mutta myös julkiskeittiöt voisivat kasvattaa osuuttaan
Pääkirjoitus

Lä­hi­ruo­ka maistuu hyvälle – kasvava trendi on suo­ra­myyn­ti ti­loil­ta, mutta myös jul­kis­keit­tiöt voi­si­vat kas­vat­taa osuut­taan

18.09.2020 20:00
Tilaajille
Oululaisen Matti Sotisaaren jäätelöissä maistuu tyrni, puolukka ja chili – yli 30 vuoden kokemus alalta huipentuu Rajakylässä valmistettavaan kermajäätelöön

Ou­lu­lai­sen Matti So­ti­saa­ren jää­te­löis­sä maistuu tyrni, puo­luk­ka ja chili – yli 30 vuoden kokemus alalta hui­pen­tuu Ra­ja­ky­läs­sä val­mis­tet­ta­vaan ker­ma­jää­te­löön

07.08.2020 15:00 1
Tilaajille