Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Näyttelyt
Näyttelyarvio: Kristallikruunuja, tyylikkäitä ihmisiä ja vaaleanpunaisia kuplia puhaltelevia koiria – Rosa Helinin näyttelyssä vallitsee juhlatunnelma

Näyt­te­lyar­vio: Kris­tal­lik­ruu­nu­ja, tyy­lik­käi­tä ihmisiä ja vaa­lean­pu­nai­sia kuplia pu­hal­te­le­via koiria – Rosa Helinin näyt­te­lys­sä val­lit­see juh­la­tun­nel­ma

04.03.2023 12:35
Tilaajille
Eläinten jäljille pääsee nyt Tietomaahan – Näyttelyssä esillä olevat eläimet ovat peräisin Oulun yliopiston eläinmuseon kokoelmista

Eläin­ten jäl­jil­le pääsee nyt Tie­to­maa­han – Näyt­te­lys­sä esillä olevat eläimet ovat pe­räi­sin Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ko­koel­mis­ta

01.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Kuvataidearvio: Anteeksianto ja Täyttymys – kahden valokuvaajan Kolin kansalismaisemiin tekemän reissun tuloksena syntyi tunteita metsän kautta kuvattuna

Ku­va­tai­dear­vio: An­teek­si­an­to ja Täyt­ty­mys – kahden va­lo­ku­vaa­jan Kolin kan­sa­lis­mai­se­miin tekemän reissun tu­lok­se­na syntyi tun­tei­ta metsän kautta ku­vat­tu­na

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Huomasitko sinä, että Triceratops olikin Stegosauruksen poikanen? Kuusivuotias oululainen Jalmari Aikio huomasi ja Tietomaan Dinosauria-näyttelyyn lipsahtanut virhe korjattiin oitis

Huo­ma­sit­ko sinä, että Tri­ce­ra­tops olikin Ste­go­sau­ruk­sen poi­ka­nen? Kuu­si­vuo­tias ou­lu­lai­nen Jalmari Aikio huomasi ja Tie­to­maan Di­no­sau­ria-näyt­te­lyyn lip­sah­ta­nut virhe kor­jat­tiin oitis

07.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puut kantavat valoa ja tekevät luonnon kiertokulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Puut kan­ta­vat valoa ja tekevät luonnon kier­to­ku­lun nä­ky­väk­si

04.02.2023 13:10
Tilaajille
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

01.02.2023 14:00 4
Tilaajille
"Suomi on värien kehitysmaa" – liminkalainen kuvataiteilija Hannu Lukin päätti 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestää näyttelyiden sarjan ja maalata värejä talven harmauden keskelle

"Suomi on värien ke­hi­tys­maa" – li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Hannu Lukin päätti 60-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si jär­jes­tää näyt­te­lyi­den sarjan ja maalata värejä talven har­mau­den kes­kel­le

29.01.2023 06:03 6
Katso Tyrannosaurus rexiä silmiin: Tietomaan uusi näyttely vie miljoonien vuosien taakse dinosaurusten jalanjäljille – katso videolta, miltä näyttelyssä kuulostaa ja näyttää

Katso Ty­ran­no­sau­rus rexiä sil­miin: Tie­to­maan uusi näyt­te­ly vie mil­joo­nien vuosien taakse di­no­sau­rus­ten ja­lan­jäl­jil­le – katso vi­deol­ta, miltä näyt­te­lys­sä kuu­los­taa ja näyttää

23.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Hypnoottiset kasvot, tunteelliset maisemat Anu Riestolan ja Maija Vanhatapion yhteisnäyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Hyp­noot­ti­set kasvot, tun­teel­li­set mai­se­mat Anu Ries­to­lan ja Maija Van­ha­ta­pion yh­teis­näyt­te­lys­sä

20.01.2023 15:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viisi valokuvataidekirjaa avautuu taustojaan myöten ja tarjoaa tuntumaa ilmaisukeinon monipuolisuuteen

Näyt­te­lyar­vio: Viisi va­lo­ku­va­tai­de­kir­jaa avautuu taus­to­jaan myöten ja tarjoaa tun­tu­maa il­mai­su­kei­non mo­ni­puo­li­suu­teen

07.01.2023 13:05 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Korjausyritykset vievät virheiden, mokien ja onnistuneiden pelastusten esiin nostamien tunteiden äärelle

Näyt­te­lyar­vio: Kor­jaus­yri­tyk­set vievät vir­hei­den, mokien ja on­nis­tu­nei­den pe­las­tus­ten esiin nos­ta­mien tun­tei­den äärelle

10.12.2022 13:10
Tilaajille
Kuvataidearvio: Christelle Masin teokset ovat kuin matkakuvia ja siirtymiä pastelliväreissä

Ku­va­tai­dear­vio: Chris­tel­le Masin teokset ovat kuin mat­ka­ku­via ja siir­ty­miä pas­tel­li­vä­reis­sä

03.12.2022 14:15
Tilaajille
Luonnonväreillä värjääminen innostaa harrastajia ja taiteilijoita: "Koukuttavaa, maagista ja alkukantaista" – Värien maailma avautuu nyt Pikisaaressa

Luon­non­vä­reil­lä vär­jää­mi­nen in­nos­taa har­ras­ta­jia ja tai­tei­li­joi­ta: "Kou­kut­ta­vaa, maa­gis­ta ja al­ku­kan­tais­ta" – Värien maailma avautuu nyt Pi­ki­saa­res­sa

25.11.2022 17:00
Tilaajille
Pohjanpystykorva sai oman kuusipuisen näköispatsaansa – noin 30 pohjoissuomalaisen koiraharrastajan hankkeella halutaan nostaa esiin rodun suomalaiset juuret

Poh­jan­pys­ty­kor­va sai oman kuu­si­pui­sen nä­köis­pat­saan­sa – noin 30 poh­jois­suo­ma­lai­sen koi­ra­har­ras­ta­jan hank­keel­la ha­lu­taan nostaa esiin rodun suo­ma­lai­set juuret

21.11.2022 15:15 5
Tilaajille
Kuvataidearvio: Astrokuvaaja J-P Metsävainion valokuvat liikkuvat yötaivaan syvyyksistä

Ku­va­tai­dear­vio: Ast­ro­ku­vaa­ja J-P Met­sä­vai­nion va­lo­ku­vat liik­ku­vat yö­tai­vaan sy­vyyk­sis­tä

19.11.2022 13:15 1
Tilaajille
Tietomaa tuo dinosaurukset Oulun Limingantulliin – "Kyseessä on isoin Suomessa koskaan ollut dinosaurusnäyttely"

Tie­to­maa tuo di­no­sau­ruk­set Oulun Li­min­gan­tul­liin – "Ky­sees­sä on isoin Suo­mes­sa koskaan ollut di­no­sau­rus­näyt­te­ly"

14.11.2022 10:56 25
Luihu, Kiusaus, SelFish: oululaisen kuvanveistäjän Markus Stillin veistokset saa kukin tulkita miten haluaa – teosten nimissä voi tosin piileskellä pieni vihje

Luihu, Kiu­saus, Sel­Fish: ou­lu­lai­sen ku­van­veis­tä­jän Markus Stillin veis­tok­set saa kukin tulkita miten haluaa – teosten nimissä voi tosin pii­les­kel­lä pieni vihje

22.10.2022 15:00 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaarina Kuusisto-Lukkarin ilmaan piirretyissä rihmoissa näkyy ajan kulku

Näyt­te­lyar­vio: Kaarina Kuu­sis­to-Luk­ka­rin ilmaan piir­re­tyis­sä rih­mois­sa näkyy ajan kulku

15.10.2022 13:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pukusuunnittelija Pirjo Valisen ilmeikkäistä luonnoksista oululainen teatterin ystävä voi löytää tuttuja asuja ja roolihenkilöitä

Näyt­te­lyar­vio: Pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pirjo Valisen il­meik­käis­tä luon­nok­sis­ta ou­lu­lai­nen teat­te­rin ystävä voi löytää tuttuja asuja ja roo­li­hen­ki­löi­tä

15.10.2022 12:35
Tilaajille