Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Ihmiset: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jarkko Nyman kaatoi te­le­vi­sios­sa naisia liu­ku­hih­nal­ta, nyt hän on rak­say­rit­tä­jä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Näyttelyt
Kuukausi
Kuvataidearvio: Kuvataiteilija Hanna Holopaisen Kaiken kansan kakku -teoskokonaisuus välittää yhteiskunnallisia viestejä kakkupaperilla

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Ho­lo­pai­sen Kaiken kansan kakku -teos­ko­ko­nai­suus vä­lit­tää yh­teis­kun­nal­li­sia vies­te­jä kak­ku­pa­pe­ril­la

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tiina Törmäsen valokuvat kertovat eräästä nuoruudesta, mutta samalla myös yhdestä aikakaudesta

Ku­va­tai­dear­vio: Tiina Tör­mä­sen va­lo­ku­vat ker­to­vat eräästä nuo­ruu­des­ta, mutta samalla myös yhdestä ai­ka­kau­des­ta

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Brokadia, lurexia ja rohdinpellavaa – Anja Nissisen pieni näyttely on kuin kurkistus iltapukusuunnittelijan työhuoneeseen

Ku­va­tai­dear­vio: Bro­ka­dia, lurexia ja roh­din­pel­la­vaa – Anja Nis­si­sen pieni näyt­te­ly on kuin kur­kis­tus il­ta­pu­ku­suun­nit­te­li­jan työ­huo­nee­seen

27.01.2024 12:40 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Oulun Taiteilijaseuran 12 uutta jäsentä saa yhteiskasteensa Valvegalleriassa – esillä on pääosin uusimpia teoksia

Ku­va­tai­dear­vio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran 12 uutta jäsentä saa yh­teis­kas­teen­sa Val­ve­gal­le­rias­sa – esillä on pääosin uu­sim­pia teoksia

27.01.2024 12:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Maaseutunäyttely järjestetään ensi kesänä Nivalan ajoharjoitteluradalla

Maa­seu­tu­näyt­te­ly jär­jes­te­tään ensi kesänä Nivalan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la

10.01.2024 13:27
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luontoon ovat esillä Oulunsaloon saapuvassa näyttelyssä

Il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set poh­joi­sen luon­toon ovat esillä Ou­lun­sa­loon saa­pu­vas­sa näyt­te­lys­sä

01.01.2024 19:45 10
Toppilaan nousi aikansa Ikea-koteja kuin liukuhihnalta – Tenho Juntunen muistaa, miten kahdeksanhenkinen perhe ahtautui 52 neliön taloon

Top­pi­laan nousi aikansa Ikea-ko­te­ja kuin liu­ku­hih­nal­ta – Tenho Jun­tu­nen muis­taa, miten kah­dek­san­hen­ki­nen perhe ah­tau­tui 52 neliön taloon

19.12.2023 05:00 13
Tilaajille
Näyttelyarvio: Vasili Reskalenkon maalauksista muodostuu omaelämäkerrallinen muistojen kudelma – näkymät lapsuuden kotipihalta Ukrainasta pysäyttävät

Näyt­te­lyar­vio: Vasili Res­ka­len­kon maa­lauk­sis­ta muo­dos­tuu oma­elä­mä­ker­ral­li­nen muis­to­jen kudelma – näkymät lap­suu­den ko­ti­pi­hal­ta Uk­rai­nas­ta py­säyt­tä­vät

16.12.2023 10:35 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pyörävaraston luonne muuttuu, jos katastrofi iskee – espanjalaiskuvaaja rakensi kekseliään näyttelyn Suomen väestönsuojista

Näyt­te­lyar­vio: Pyö­rä­va­ras­ton luonne muut­tuu, jos ka­tast­ro­fi iskee – es­pan­ja­lais­ku­vaa­ja rakensi kek­se­liään näyt­te­lyn Suomen väes­tön­suo­jis­ta

02.12.2023 10:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Aino Tervon selkeän graafiset kasviaiheet sopisivat myös painokuoseiksi

Näyt­te­lyar­vio: Aino Tervon selkeän graa­fi­set kas­vi­ai­heet so­pi­si­vat myös pai­no­kuo­seik­si

25.11.2023 11:10
Tilaajille
Näyttelyarvio: Verisuonia vai oksistoja? Sydämestä inspiroituneen taiteilijan teoksissa erilaiset elämänmuodot yhdistyvät

Näyt­te­lyar­vio: Ve­ri­suo­nia vai ok­sis­to­ja? Sy­dä­mes­tä ins­pi­roi­tu­neen tai­tei­li­jan teok­sis­sa eri­lai­set elä­män­muo­dot yh­dis­ty­vät

25.11.2023 10:25
Tilaajille
Ainolan museo valmistautuu viimeiseen jouluunsa – Oululaisten rakastama pienoismalli tuotiin esille joulua tuomaan

Ainolan museo val­mis­tau­tuu vii­mei­seen jou­luun­sa – Ou­lu­lais­ten ra­kas­ta­ma pie­nois­mal­li tuotiin esille joulua tuomaan

21.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Näyttelyarvio: Samppanjapullot ja punalaputetut peruselintarvikkeet kuvaavat kahtiajakoa, jota ruoan kallistuminen syventää

Näyt­te­lyar­vio: Samp­pan­ja­pul­lot ja pu­na­la­pu­te­tut pe­rus­elin­tar­vik­keet ku­vaa­vat kah­tia­ja­koa, jota ruoan kal­lis­tu­mi­nen sy­ven­tää

04.11.2023 11:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Annamari Kinnusen paperikotilot ja posliinipyyhkeet ovat herkkävireisiä tulkintoja suojasta ja sen säröilystä

Näyt­te­lyar­vio: An­na­ma­ri Kin­nu­sen pa­pe­ri­ko­ti­lot ja pos­lii­ni­pyyh­keet ovat herk­kä­vi­rei­siä tul­kin­to­ja suo­jas­ta ja sen sä­röi­lys­tä

04.11.2023 10:00
Tilaajille
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikan pyöreitä vuosia juhlistetaan Johanna Oraksen näyttelyllä

Yli­vies­kan Kult­tuu­ri­kes­kus Akus­tii­kan pyö­rei­tä vuosia juh­lis­te­taan Johanna Oraksen näyt­te­lyl­lä

03.11.2023 10:20
Kuvataidearvio: Pirjo Nykäsen vaalean pastelliseen öljyvärimaailmaan tuovat kiinnekohtia rakennelmat ja asumukset

Ku­va­tai­dear­vio: Pirjo Nykäsen vaalean pas­tel­li­seen öl­jy­vä­ri­maail­maan tuovat kiin­ne­koh­tia ra­ken­nel­mat ja asu­muk­set

28.10.2023 10:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ex-puolisonsa surmaamalle Johanille omistettu valokuvanäyttely murtaa hiljaisuutta miesten kokeman väkivallan ympärillä

Näyt­te­lyar­vio: Ex-puo­li­son­sa sur­maa­mal­le Jo­ha­nil­le omis­tet­tu va­lo­ku­va­näyt­te­ly murtaa hil­jai­suut­ta miesten kokeman vä­ki­val­lan ym­pä­ril­lä

21.10.2023 10:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Oululainen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä kuvaamassa Islantia – oivaltavat valokuvat nostavat esiin turismin perimmäisen ristiriidan

Näyt­te­lyar­vio: Ou­lu­lai­nen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä ku­vaa­mas­sa Is­lan­tia – oi­val­ta­vat va­lo­ku­vat nos­ta­vat esiin tu­ris­min pe­rim­mäi­sen ris­ti­rii­dan

07.10.2023 12:15 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ville-Pekka Vihman sadunomaisissa maalauksissa värikkäät vieraat juhlivat ja Toripolliisikin nyrjähtää

Ku­va­tai­dear­vio: Vil­le-Pek­ka Vihman sa­dun­omai­sis­sa maa­lauk­sis­sa vä­rik­käät vieraat juh­li­vat ja To­ri­pol­lii­si­kin nyr­jäh­tää

30.09.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamossa voi kohta kokea bunkkerin, jonka neuvostojoukot räjäyttivät – Nykytekniikalla sotahistoria tehdään eläväksi

Kuu­sa­mos­sa voi kohta kokea bunk­ke­rin, jonka neu­vos­to­jou­kot rä­jäyt­ti­vät – Ny­ky­tek­nii­kal­la so­ta­his­to­ria tehdään elä­väk­si

27.09.2023 08:00 1
Tilaajille