Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Näyttelyt
Kuukausi
Oulussa nyt: Vuokko Nurmesniemi vapautti naiset korseteista – Onko sinullakin Jokapoika-paita tai Iloinen takki?

Oulussa nyt: Vuokko Nur­mes­nie­mi va­paut­ti naiset kor­se­teis­ta – Onko si­nul­la­kin Jo­ka­poi­ka-pai­ta tai Iloinen takki?

17.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Andy Warhol -näyttelyn tynnyrivarkaudet räjäyttivät hernesopan myynnin –  "Vietiin käsistä"

Andy Warhol -näyt­te­lyn tyn­ny­ri­var­kau­det rä­jäyt­ti­vät her­ne­so­pan myynnin –  "Vie­tiin kä­sis­tä"

14.09.2023 19:09 3
Tilaajille
Oulussa pidettävällä Andy Warhol -näyttelyllä menossa loppukiri, kävijätavoite rikkoutunee sunnuntaihin mennessä: "Käsittämätön ryysis"

Oulussa pi­det­tä­väl­lä Andy Warhol -näyt­te­lyl­lä menossa lop­pu­ki­ri, kä­vi­jä­ta­voi­te rik­kou­tu­nee sun­nun­tai­hin men­nes­sä: "Kä­sit­tä­mä­tön ryysis"

14.09.2023 19:09 7
Tilaajille
Näyttelyarvio: Limingan taidekoulun kasvatti maalaa töitä, joiden tunnelma tuo mieleen Francisco de Goyan

Näyt­te­lyar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun kas­vat­ti maalaa töitä, joiden tun­nel­ma tuo mieleen Fran­cis­co de Goyan

09.09.2023 12:25 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Verkkaan maalatut akvarellit vievät Piilin taloon Hailuotoon ja tekevät ajan kulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Verk­kaan maa­la­tut ak­va­rel­lit vievät Piilin taloon Hai­luo­toon ja tekevät ajan kulun nä­ky­väk­si

09.09.2023 11:35
Tilaajille
Kuvataidearvio: Silmäpeliä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus katsookin katsojaa eikä toisinpäin?

Ku­va­tai­dear­vio: Sil­mä­pe­liä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus kat­soo­kin kat­so­jaa eikä toi­sin­päin?

26.08.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataidearvio: Taiteilija Mari Mularin teoksissa arki hohtaa valoa

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­tei­li­ja Mari Mularin teok­sis­sa arki hohtaa valoa

19.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Tiesitkö, että hirven, metson tai neitoperhosen voi nähdä kaupungin välittömässä läheisyydessä Oulussa? Nyt kuvat niistä ilahduttavat paikallisella luontopolulla

Tie­sit­kö, että hirven, metson tai nei­to­per­ho­sen voi nähdä kau­pun­gin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä Ou­lus­sa? Nyt kuvat niistä ilah­dut­ta­vat pai­kal­li­sel­la luon­to­po­lul­la

16.08.2023 16:52
Tilaajille
Kuvataidearvio: Keraamikko-taidegraafikko Kaija-Riitta Iivosen teokset kuljettavat leikkisistä aiheista hengellisiin teemoihin, kuumailmapallolla sirkuksesta Golgatalle

Ku­va­tai­dear­vio: Ke­raa­mik­ko-tai­deg­raa­fik­ko Kai­ja-Riit­ta Iivosen teokset kul­jet­ta­vat leik­ki­sis­tä ai­heis­ta hen­gel­li­siin tee­moi­hin, kuu­ma­il­ma­pal­lol­la sir­kuk­ses­ta Gol­ga­tal­le

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilijoiden leikistä syntyy yhteismaalauksia, joissa muodot törmäilevät iloisesti toisiinsa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­joi­den lei­kis­tä syntyy yh­teis­maa­lauk­sia, joissa muodot tör­mäi­le­vät iloi­ses­ti toi­siin­sa

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Arvio: Skeittikauppa Real Dealin yläkerran taidenäyttely yhdistää kolmen skeittarin kotikutoisella tvistillä luodut teokset

Arvio: Skeit­ti­kaup­pa Real Dealin ylä­ker­ran tai­de­näyt­te­ly yh­dis­tää kolmen skeit­ta­rin ko­ti­ku­toi­sel­la tvis­til­lä luodut teokset

09.07.2023 08:00
Tilaajille
Oulun Pikisaaressa on kesän ajan esillä toinen toistaan hienompia lasiveistoksia – Kohtaa muun muassa Samurai-pupu ja lasiin kätkeytynyt nainen

Oulun Pi­ki­saa­res­sa on kesän ajan esillä toinen tois­taan hie­nom­pia la­si­veis­tok­sia – Kohtaa muun muassa Sa­mu­rai-pu­pu ja lasiin kät­key­ty­nyt nainen

18.06.2023 07:00 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viiden taiteilijan kesäkattaus tarjoilee sälästä syntyneitä esinekoosteita ja pötkötteleviä pöllöjä

Näyt­te­lyar­vio: Viiden tai­tei­li­jan ke­sä­kat­taus tar­joi­lee sälästä syn­ty­nei­tä esi­ne­koos­tei­ta ja pöt­köt­te­le­viä pöllöjä

16.06.2023 15:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tamperelaiset taiteilijat esittäytyvät oululaisille teemanaan vapaus – yhdessä teoksessa sitä uhkaa tutunoloinen hahmo

Näyt­te­lyar­vio: Tam­pe­re­lai­set tai­tei­li­jat esit­täy­ty­vät ou­lu­lai­sil­le tee­ma­naan vapaus – yhdessä teok­ses­sa sitä uhkaa tu­tun­oloi­nen hahmo

16.06.2023 14:45 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Evakot kantoivat perinteitään mukanaan ja joutuivat samalla peittelemään niitä

Näyt­te­lyar­vio: Evakot kan­toi­vat pe­rin­tei­tään mu­ka­naan ja jou­tui­vat samalla peit­te­le­mään niitä

26.05.2023 16:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Koskettavia merkintöjä nälästä ja tuskasta – sisällissota-aiheinen näyttely korostaa muistamisen merkitystä

Näyt­te­lyar­vio: Kos­ket­ta­via mer­kin­tö­jä nälästä ja tus­kas­ta – si­säl­lis­so­ta-ai­hei­nen näyt­te­ly ko­ros­taa muis­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä

26.05.2023 15:35
Tilaajille
Lähes 150 Andy Warholin teosta saapui Ouluun turvakuljetuksella – Nyt entisessä pankissa kasataan niistä kesän nimekkäintä näyttelyä

Lähes 150 Andy War­ho­lin teosta saapui Ouluun tur­va­kul­je­tuk­sel­la – Nyt en­ti­ses­sä pan­kis­sa ka­sa­taan niistä kesän ni­mek­käin­tä näyt­te­lyä

24.05.2023 07:00 5
Tilaajille
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Kuvia kaltereiden takana – Oulun Kulttuuripankin holvien kätköistä löytyvät nyt Suomen Kameraseurojen liiton vuoden parhaat valokuvat

Kuvia kal­te­rei­den takana – Oulun Kult­tuu­ri­pan­kin holvien kät­köis­tä löy­ty­vät nyt Suomen Ka­me­ra­seu­ro­jen liiton vuoden parhaat va­lo­ku­vat

05.05.2023 15:00
Tilaajille