Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kivisydän
Keskustan valtuustoryhmä esittää Oulun Kivisydämen laajennuksen selvittämistä radan suuntaan

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä esittää Oulun Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­nuk­sen sel­vit­tä­mis­tä radan suun­taan

19.02.2024 13:00 34
Tilaajille
Auto seisoi Oulun Maikkulassa, mutta sovellus ilmoitti parkkeerauksesta Helsingissä – Kivisydämen puomiton systeemi teki tepposet

Auto seisoi Oulun Maik­ku­las­sa, mutta so­vel­lus il­moit­ti park­kee­rauk­ses­ta Hel­sin­gis­sä – Ki­vi­sy­dä­men puo­mi­ton sys­tee­mi teki tep­po­set

02.02.2024 13:27 37
Tilaajille
Kaleva testasi puomittoman Kivisydämen ja kysyi ihmisiltä mielipidettä uudistuksesta – Tämä asia kannattaa huomioida, kun maksat sovelluksella

Kaleva testasi puo­mit­to­man Ki­vi­sy­dä­men ja kysyi ih­mi­sil­tä mie­li­pi­det­tä uu­dis­tuk­ses­ta – Tämä asia kan­nat­taa huo­mioi­da, kun maksat so­vel­luk­sel­la

19.01.2024 17:00 62
Tilaajille
Oulun Kivisydämessä on vietetty maksutonta viikkoa, ja täyttöaste on ollut kova – Ensi viikolla puomit ja lipukkeet jäävät historiaan

Oulun Ki­vi­sy­dä­mes­sä on vie­tet­ty mak­su­ton­ta viik­koa, ja täyt­tö­as­te on ollut kova – Ensi vii­kol­la puomit ja li­puk­keet jäävät his­to­riaan

10.01.2024 12:16 33
Tilaajille
Kivisydämeen on tulossa tammikuussa toivottu uudistus
Mainos Oulun Pysäköinti Oy

Ki­vi­sy­dä­meen on tulossa tam­mi­kuus­sa toi­vot­tu uu­dis­tus

20.12.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Au­to­ran­ta on edel­leen pelkkää py­sä­köin­ti­paik­kaa? – kau­pun­ki­suun­nit­te­lua olisi tehtävä ih­mis­ten, ei autojen eh­doil­la

23.10.2023 06:00 34
Kivisydämen uudet järjestelyt epäilyttävät puolta vastanneista Kalevan kyselyssä – Käteisen rahan poistumista ei pidetä ongelmana

Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät puolta vas­tan­neis­ta Kalevan ky­se­lys­sä – Kä­tei­sen rahan pois­tu­mis­ta ei pidetä on­gel­ma­na

04.10.2023 13:37 13
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Arveluttavatko Oulun Kivisydämen pysäköintijärjestelmän muutokset?

Vastaa ky­se­lyyn: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

03.10.2023 10:13 20
Kivisydämeen ajo helpottuu, kun puomit poistuvat – myös parkkilipukkeet jäävät historiaan

Ki­vi­sy­dä­meen ajo hel­pot­tuu, kun puomit pois­tu­vat – myös park­ki­li­puk­keet jäävät his­to­riaan

02.10.2023 10:13 149
Tilaajille
Kivisydämestä kerätään vuosittain tuhansia kiloja katupölyä – myös parkkihallin lattialle roskaavat autoilijat aiheuttavat päänvaivaa

Ki­vi­sy­dä­mes­tä ke­rä­tään vuo­sit­tain tu­han­sia kiloja ka­tu­pö­lyä – myös park­ki­hal­lin lat­tial­le ros­kaa­vat au­toi­li­jat ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa

10.08.2023 17:00 17
Tilaajille
Hinnoittelu uusiksi ja eroon parkkilipuista – Oulun Pysäköinnin uusi toimitusjohtaja lupaa paljon uudistuksia Kivisydämeen

Hin­noit­te­lu uusiksi ja eroon park­ki­li­puis­ta – Oulun Py­sä­köin­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lupaa paljon uu­dis­tuk­sia Ki­vi­sy­dä­meen

26.05.2023 06:37 72
Tilaajille
Sähköauto kärysi Oulun Kivisydämessä perjantai-iltana, yksi latauspiste toistaiseksi pois käytöstä

Säh­kö­au­to kärysi Oulun Ki­vi­sy­dä­mes­sä per­jan­tai-il­ta­na, yksi la­taus­pis­te tois­tai­sek­si pois käy­tös­tä

13.05.2023 10:37 35
Oulun pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu, Jouni Anttilan tilalle Jouko Väänänen

Oulun py­sä­köin­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu, Jouni Ant­ti­lan tilalle Jouko Vää­nä­nen

27.01.2023 17:51 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­tan liik­keet voi­si­vat hyö­dyn­tää Ki­vi­sy­dän­tä ra­sit­teet­ta hy­vit­tä­mäl­lä asiak­kaal­le vaik­ka­pa en­sim­mäi­sen tunnin py­sä­köin­nin

12.01.2023 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset elä­vöit­tä­vät Oulun kes­kus­tan, eivät au­to­pai­kat – Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­ta­mi­sen sijaan in­ves­toin­nit on suun­nat­ta­va ka­tu­ta­soon

10.01.2023 05:45 21
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijaosto on nostanut esille Kivisydämen hinnoittelun – Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja: "Emme luonnollisestikaan voi tarjota palveluitamme vastikkeetta"

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to on nos­ta­nut esille Ki­vi­sy­dä­men hin­noit­te­lun – Oulun Py­sä­köin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Emme luon­nol­li­ses­ti­kaan voi tarjota pal­ve­lui­tam­me vas­tik­keet­ta"

09.01.2023 06:00 199
Tilaajille
Kivisydämen kamerajärjestelmä ei tunnistanut selvästi näkyvää rekisterikilpeä – "Vuoden aikana tilanteita on asiakasmääräämme huomioiden vähän"

Ki­vi­sy­dä­men ka­me­ra­jär­jes­tel­mä ei tun­nis­ta­nut sel­väs­ti näkyvää re­kis­te­ri­kil­peä – "Vuoden aikana ti­lan­tei­ta on asia­kas­mää­rääm­me huo­mioi­den vähän"

08.01.2023 18:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää Ro­tu­aa­ria Oulun kes­kus­taan – ve­to­voi­mai­ses­sa kes­kus­tas­sa viih­dy­tään ja lii­ku­taan en­si­si­jai­ses­ti kä­vel­len

05.01.2023 06:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vis­te­lus­ta toimeen Oulussa – otetaan Ki­vi­sy­dä­mes­sä käyt­töön jous­ta­va hin­noit­te­lu

04.01.2023 06:00 34
Tilaajille