Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Autoilu
Musiikilla on parhaimmillaan terveyshyötyjä, sävelet voivat näkyä myös liikennekäyttäytymisessä – Pohjantielle luotiin kuskeja rauhoittava soittolista

Mu­sii­kil­la on par­haim­mil­laan ter­veys­hyö­ty­jä, sävelet voivat näkyä myös lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­sä – Poh­jan­tiel­le luotiin kuskeja rau­hoit­ta­va soit­to­lis­ta

23.05.2023 18:00 4
Tilaajille
Antaumuksellista kiihdytystä seuraa usein kova jarrutus, suu vaahdossa raivoavat oululaiskuskit ovat hellyttävä näky
Kolumni

An­tau­muk­sel­lis­ta kiih­dy­tys­tä seuraa usein kova jar­ru­tus, suu vaah­dos­sa rai­voa­vat ou­lu­lais­kus­kit ovat hel­lyt­tä­vä näky

10.05.2023 06:00 96
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa kul­je­taan autolla myös tu­le­vai­suu­des­sa

10.05.2023 06:00 12
Tilaajille
Kritiikkiä saanut Virpiniementie imaisi ojaan roska-auton ja koulubussin – "Noin siinä käy"

Kri­tiik­kiä saanut Vir­pi­nie­men­tie imaisi ojaan ros­ka-au­ton ja kou­lu­bus­sin – "Noin siinä käy"

23.03.2023 12:06 49
Tilaajille
Kaleva sai turistikierroksen "vaarallisen kapealla" Virpiniementiellä – erityisesti talvikelit aiheuttaneet päänvaivaa: "Miten kukaan ei ole kuollut"

Kaleva sai tu­ris­ti­kier­rok­sen "vaa­ral­li­sen ka­peal­la" Vir­pi­nie­men­tiel­lä – eri­tyi­ses­ti tal­vi­ke­lit ai­heut­ta­neet pään­vai­vaa: "Miten kukaan ei ole kuol­lut"

20.03.2023 05:00 48
Tilaajille
Saksa kiilaa nyt lisäaikaa polttomoottoreille, eikä vähäpäästöisiä polttoaineita pidäkään tuupata markkinoilta
Pääkirjoitus

Saksa kiilaa nyt li­sä­ai­kaa polt­to­moot­to­reil­le, eikä vä­hä­pääs­töi­siä polt­to­ai­nei­ta pi­dä­kään tuupata mark­ki­noil­ta

18.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Autoilu on osa suomalaista elämänmuotoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autoilu on osa suo­ma­lais­ta elä­män­muo­toa

17.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Painuma heilauttaa autoa Pohjantiellä Oulujoen siltojen kohdalla – kysäisimme, milloin monttu korjataan?

Painuma hei­laut­taa autoa Poh­jan­tiel­lä Ou­lu­joen sil­to­jen koh­dal­la – ky­säi­sim­me, milloin monttu kor­ja­taan?

16.03.2023 06:05 39
Kommentti: Katsastaja, eikö olisi parempi katsastaa auto niin hyvin kuin mahdollista? Voisit nukkua yösi rauhassa

Kom­ment­ti: Kat­sas­ta­ja, eikö olisi parempi kat­sas­taa auto niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta? Voisit nukkua yösi rau­has­sa

27.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

27.02.2023 05:00 60
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Oulun kau­pun­ki ei halua estää lai­ton­ta au­toi­lua pyö­rä­teil­lä?

21.02.2023 05:30 11
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijaosto on nostanut esille Kivisydämen hinnoittelun – Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja: "Emme luonnollisestikaan voi tarjota palveluitamme vastikkeetta"

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to on nos­ta­nut esille Ki­vi­sy­dä­men hin­noit­te­lun – Oulun Py­sä­köin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Emme luon­nol­li­ses­ti­kaan voi tarjota pal­ve­lui­tam­me vas­tik­keet­ta"

09.01.2023 06:00 199
Tilaajille
Kivisydämen kamerajärjestelmä ei tunnistanut selvästi näkyvää rekisterikilpeä – "Vuoden aikana tilanteita on asiakasmääräämme huomioiden vähän"

Ki­vi­sy­dä­men ka­me­ra­jär­jes­tel­mä ei tun­nis­ta­nut sel­väs­ti näkyvää re­kis­te­ri­kil­peä – "Vuoden aikana ti­lan­tei­ta on asia­kas­mää­rääm­me huo­mioi­den vähän"

08.01.2023 18:00 37
Tilaajille
Oulussa vanhoilla vihreillä ajaminen on tapa – Kaleva seurasi kolmea risteystä, joista hurjimmassa päin punaista kaasutellaan joka kerta

Oulussa van­hoil­la vih­reil­lä aja­mi­nen on tapa – Kaleva seurasi kolmea ris­teys­tä, joista hur­jim­mas­sa päin pu­nais­ta kaa­su­tel­laan joka kerta

04.01.2023 05:00 93
Tilaajille
Pimeys, liukkaus, pöllyävä lumi ja ohitus – On kamalaa katsoa suoraan vastaan tulevia autonvaloja
Kolumni

Pimeys, liuk­kaus, pöl­lyä­vä lumi ja ohitus – On kamalaa katsoa suoraan vastaan tulevia au­ton­va­lo­ja

29.12.2022 18:00 12
Tilaajille
Siikajoentie sai Suomen surkeimman tittelin, mutta onko se kaikista huonoin – Kaleva kaipaa kuvia huonokuntoisista teistä!

Sii­ka­joen­tie sai Suomen sur­keim­man tit­te­lin, mutta onko se kai­kis­ta huonoin – Kaleva kaipaa kuvia huo­no­kun­toi­sis­ta teistä!

30.11.2022 09:24 3
Hailuotoon suunniteltavat sillat ja pengertie toteutumassa ilman minkäänlaista valaistusta: "Tämmöisiä riskejä meillä on joka paikassa"

Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta: "Täm­möi­siä riskejä meillä on joka pai­kas­sa"

29.11.2022 13:56 192
Tilaajille
Siikajoen kylällä kaikki tietävät, missä sijaitsee Suomen surkein tie – Kaleva kävi köröttelemässä pahamaineisella reitillä: "Hampaat meinasivat lentää suusta"

Sii­ka­joen kylällä kaikki tie­tä­vät, missä si­jait­see Suomen surkein tie – Kaleva kävi kö­röt­te­le­mäs­sä pa­ha­mai­nei­sel­la rei­til­lä: "Ham­paat mei­na­si­vat lentää suusta"

28.11.2022 17:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vain joku hajamielinen autoilija unohtaa kytkeä valot päälle

Vanha Kaleva: Vain joku ha­ja­mie­li­nen au­toi­li­ja unohtaa kytkeä valot päälle

17.11.2022 10:00
Tilaajille
Sähköautojen latausverkosto laajenee kovaa vauhtia – Oulussa jo lukuisia julkisia latauspisteitä ja lisää on suunnitteilla

Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­to laa­je­nee kovaa vauhtia – Ou­lus­sa jo lu­kui­sia jul­ki­sia la­taus­pis­tei­tä ja lisää on suun­nit­teil­la

30.10.2022 07:00 17
Tilaajille