Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Autoilu

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30 8
Tilaajille

Ben­sii­nin hinta kii­ven­nyt jyr­käs­ti kesällä – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

28.07.2021 10:12 19
Tilaajille

Näin sujuu ke­sä­reis­su pie­ni­ak­kui­sel­la säh­kö­au­tol­la – la­taus­ver­kon kasvu mah­dol­lis­taa ko­kei­le­mam­me reitin, 300 ki­lo­met­rin päi­vä­mat­kan Poh­jan­maal­la

26.06.2021 18:00 10
Tilaajille

Vanha Kaleva: Py­hä­joel­le uusi au­to-osa­keyh­tiö, yh­tey­det pa­ra­ne­vat

15.06.2021 10:00
Tilaajille
Kolumni

Antaako Ne­los­tie elä­myk­siä vuonna 2040?

03.06.2021 20:00 10
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää asu­kas­py­sä­köin­nin li­sää­mis­tä Oulun kau­pun­gin alueel­la – "Kau­pun­gin täytyy korjata vii­vyt­te­le­mät­tä hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa olevia epä­koh­tia"

24.05.2021 16:29 39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toa ei kannata pelätä – pie­nem­mäl­le­kin kuk­ka­rol­le sopivia säh­kö­au­to­ja tulee olemaan jäl­ki­mark­ki­noil­la muu­ta­man vuoden päästä

15.04.2021 06:30 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos il­mas­to­krii­siä ei rat­kais­ta, vai­ku­tuk­set koh­dis­tu­vat kaik­keen ja kaik­kial­le

12.04.2021 16:00 8
Tilaajille
Kolumni

Ben­sa­ka­pi­nan taus­tal­la pe­rus­teet­to­mia väit­tei­tä ny­ky­hal­li­tuk­sen te­ke­mi­sis­tä

30.03.2021 16:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­taan pitäisi pi­kai­ses­ti pa­laut­taa ka­dun­var­sien p-paik­ko­ja pal­ve­le­maan lähinnä ki­vi­jal­ka­myy­mä­löi­den asiak­kai­ta

29.03.2021 06:00 6
Tilaajille

Tal­vi­ren­kail­la ei tule enää ajella pää­siäi­sen yli, ell­ei­vät kelit sitä vaadi – Tra­fi­co­min mukaan uudet tal­vi­ren­gas­sän­nöt on si­säis­tet­ty hyvin

26.03.2021 07:56 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Öljyn hinnan nousua kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­ne­ve­roa alen­ta­mal­la

15.03.2021 18:00 8
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

07.03.2021 19:00 27
Tilaajille

Näin ajo-ope­tuk­sen teo­ria­ko­keis­sa yri­te­tään huijata – ko­kei­den jär­jes­tä­jät ot­ta­neet kovat keinot käyt­töön

05.03.2021 18:30 11
Tilaajille

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi viime vuoden odo­te­tuim­man säh­kö­au­ton – Talvi nostaa kuluja, mutta ajaessa pal­jas­tui säh­kö­au­toi­lun kaik­kein paras juttu

20.02.2021 07:00 36
Tilaajille

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Kolumni

Auton käyt­tö­voi­ma on kuuma peruna – iso joukko säh­kö­au­to­jen vas­tus­ta­jis­ta pe­rus­te­lee kan­taan­sa jär­ki­syil­lä

08.02.2021 09:01 66
Tilaajille

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi Vuoden autoksi valitun Skoda Oc­ta­vian – Näistä syistä se on saanut melkein kaiken au­to­maail­mas­sa ja ottanut itse loput

06.02.2021 07:00 5
Tilaajille

Tak­si­kus­ki Arttu Ahinko tuntee Ou­lais­ten tiet kuin omat tas­kun­sa – viime aikoina kyy­deil­le ollut ky­syn­tää jopa ta­van­omais­ta enemmän

27.01.2021 10:04
Tilaajille
Kolumni

Kiitos ky­sy­mäs­tä, ba­naa­nin­kuo­ril­la ja leh­män­lan­nal­la ajelu sujuu oikein hyvin

26.01.2021 21:00 7
Tilaajille