Pysäköinti
OYSin uusi 800 paikkainen pysäköintitalo avataan ensi maanantaina, pysäköinti ilmaista lokakuun ajan

OYSin uusi 800 paik­kai­nen py­sä­köin­ti­ta­lo avataan ensi maa­nan­tai­na, py­sä­köin­ti il­mais­ta lo­ka­kuun ajan

24.09.2020 13:06 4
Syyskuun puolivälissä asiakkaille avattava Rauhaparkki tuplaa OYSin asiakaspysäköinnin – sairaala-alueelle on tulossa myöhemmin vielä lisää parkkitilaa

Syys­kuun puo­li­vä­lis­sä asiak­kail­le avat­ta­va Rau­ha­park­ki tuplaa OYSin asia­kas­py­sä­köin­nin – sai­raa­la-alueel­le on tulossa myö­hem­min vielä lisää park­ki­ti­laa

26.08.2020 19:00 9
Tilaajille
Kysyimme, muuttuuko Oysin henkilöstön pysäköinti maksulliseksi – "Olemme olleet helisemässä parkkipaikkojen suhteen"

Ky­syim­me, muut­tuu­ko Oysin hen­ki­lös­tön py­sä­köin­ti mak­sul­li­sek­si – "Olemme olleet he­li­se­mäs­sä park­ki­paik­ko­jen suh­teen"

15.07.2020 11:19 0
Tilaajille
Tivolille lähtö Oulun Hietasaaresta asuntomessujen tieltä – Oulun kaupunki etsii pysyvää tapahtumapaikkaa, voi löytyä Välivainiolta, Hiirosesta tai Huuhkajapuistosta

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille
Kallioparkki koki merkittävän taloudellisen takaiskun, kun asiakkaat katosivat – Pysäköintimaksujen mahdollisista korotuksista ei ole vielä kuitenkaan keskusteltu

Kal­lio­park­ki koki mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen ta­kais­kun, kun asiak­kaat ka­to­si­vat – Py­sä­köin­ti­mak­su­jen mah­dol­li­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta ei ole vielä kui­ten­kaan kes­kus­tel­tu

03.06.2020 06:00 18
Tilaajille
Pysäköintiajan voi merkitä jatkossa myös itse kirjoitetulla paperilapulla – alkamisaika ilmoitettava "selkeästi havaittavalla tavalla"

Py­sä­köin­ti­ajan voi merkitä jat­kos­sa myös itse kir­joi­te­tul­la pa­pe­ri­la­pul­la – al­ka­mis­ai­ka il­moi­tet­ta­va "sel­keäs­ti ha­vait­ta­val­la ta­val­la"

19.05.2020 09:09 4
Uudet pysäköintisäännöt hämmentävät ja ärsyttävät Tuiran uimalan alueella – "Aikarajoitusten ansiosta lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on nyt enemmän saatavilla", sanoo kaupungin liikenneinsinööri

Uudet py­sä­köin­ti­sään­nöt häm­men­tä­vät ja är­syt­tä­vät Tuiran uimalan alueel­la – "Ai­ka­ra­joi­tus­ten an­sios­ta ly­hyt­ai­kai­sia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja on nyt enemmän saa­ta­vil­la", sanoo kau­pun­gin lii­ken­ne­in­si­nöö­ri

18.05.2020 07:00 1
Tilaajille