Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pysäköinti
OYSin Rauhaparkkiin tulossa mahdollisesti uusia sähköautojen latauspisteitä – "Selvittelemme, voisimmeko suunnata asiakaspysäköintiin"

OYSin Rau­ha­park­kiin tulossa mah­dol­li­ses­ti uusia säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Sel­vit­te­lem­me, voi­sim­me­ko suun­na­ta asia­kas­py­sä­köin­tiin"

16.02.2024 14:33 13
Tilaajille
Oulun asuntomessualueelle rakennetaan puujulkisivuinen pysäköintitalo

Oulun asun­to­mes­su­alueel­le ra­ken­ne­taan puu­jul­ki­si­vui­nen py­sä­köin­ti­ta­lo

09.02.2024 08:27 3
Auto seisoi Oulun Maikkulassa, mutta sovellus ilmoitti parkkeerauksesta Helsingissä – Kivisydämen puomiton systeemi teki tepposet

Auto seisoi Oulun Maik­ku­las­sa, mutta so­vel­lus il­moit­ti park­kee­rauk­ses­ta Hel­sin­gis­sä – Ki­vi­sy­dä­men puo­mi­ton sys­tee­mi teki tep­po­set

02.02.2024 13:27 37
Tilaajille
Oulun keskustassa pysäköivä törmää sovellusten viidakkoon – hinnoissa on selviä eroja

Oulun kes­kus­tas­sa py­sä­köi­vä törmää so­vel­lus­ten vii­dak­koon – hin­nois­sa on selviä eroja

18.01.2024 14:00 52
Tilaajille
Oulun Kivisydämessä on vietetty maksutonta viikkoa, ja täyttöaste on ollut kova – Ensi viikolla puomit ja lipukkeet jäävät historiaan

Oulun Ki­vi­sy­dä­mes­sä on vie­tet­ty mak­su­ton­ta viik­koa, ja täyt­tö­as­te on ollut kova – Ensi vii­kol­la puomit ja li­puk­keet jäävät his­to­riaan

10.01.2024 12:16 33
Tilaajille
Kivisydämen uudet järjestelyt epäilyttävät puolta vastanneista Kalevan kyselyssä – Käteisen rahan poistumista ei pidetä ongelmana

Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät puolta vas­tan­neis­ta Kalevan ky­se­lys­sä – Kä­tei­sen rahan pois­tu­mis­ta ei pidetä on­gel­ma­na

04.10.2023 13:37 13
Tilaajille
Kivisydämeen ajo helpottuu, kun puomit poistuvat – myös parkkilipukkeet jäävät historiaan

Ki­vi­sy­dä­meen ajo hel­pot­tuu, kun puomit pois­tu­vat – myös park­ki­li­puk­keet jäävät his­to­riaan

02.10.2023 10:13 149
Tilaajille
Oulun keskustassa on huutava parkkipaikkapula, mutta Kivisydämen pomolla on ratkaisu – Kokosimme hallit kartalle ja selvitimme, mitä pysäköinti maksaa

Oulun kes­kus­tas­sa on huutava park­ki­paik­ka­pu­la, mutta Ki­vi­sy­dä­men pomolla on rat­kai­su – Ko­ko­sim­me hallit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä py­sä­köin­ti maksaa

02.10.2023 06:00 46
Tilaajille
Katso video Tuirasta: Rannalle menevien autot tukkivat Koskitien ja ohituksia tehdään pyörätien kautta – "Keinot puuttumiseen ovat aika vähissä"

Katso video Tui­ras­ta: Ran­nal­le me­ne­vien autot tuk­ki­vat Kos­ki­tien ja ohi­tuk­sia tehdään pyö­rä­tien kautta – "Keinot puut­tu­mi­seen ovat aika vä­his­sä"

11.08.2023 14:22 81
Tilaajille
Karavaanarit nukkuvat Oulun yleisillä parkkipaikoilla, eikä kaupunki estele – Matkailuautolla reissaava pariskunta löytää maksuttoman yöpaikan puskaparkkisovelluksesta

Ka­ra­vaa­na­rit nuk­ku­vat Oulun ylei­sil­lä park­ki­pai­koil­la, eikä kau­pun­ki estele – Mat­kai­lu­au­tol­la reis­saa­va pa­ris­kun­ta löytää mak­sut­to­man yö­pai­kan pus­ka­park­ki­so­vel­luk­ses­ta

26.07.2023 18:00 43
Tilaajille
Kauppahallin parkkipaikka palaa käyttöön vuosien jälkeen – hintalappu reilu neljännesmiljoona

Kaup­pa­hal­lin park­ki­paik­ka palaa käyt­töön vuosien jälkeen – hin­ta­lap­pu reilu nel­jän­nes­mil­joo­na

12.07.2023 06:07 80
Nallikarin parkkipaikat ovat nyt tiukassa – rannalle kannattaa mennä pyörällä, kävellen tai julkisella liikenteellä

Nal­li­ka­rin park­ki­pai­kat ovat nyt tiu­kas­sa – ran­nal­le kan­nat­taa mennä pyö­räl­lä, kä­vel­len tai jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä

29.06.2023 14:47 35
Veneilijät valittivat huonoja pysäköintimahdollisuuksia – nyt Raatin ja Toppilansaaren venesatamien viereiset pysäköintialueet muuttuvat maksullisiksi

Ve­nei­li­jät va­lit­ti­vat huonoja py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­sia – nyt Raatin ja Top­pi­lan­saa­ren ve­ne­sa­ta­mien vie­rei­set py­sä­köin­ti­alueet muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si

16.06.2023 06:04 90
Kysäisimme: Kalastajat parkkeeraavat autojaan Kuusisaaren kärkeen – luvallista vai ei?

Ky­säi­sim­me: Ka­las­ta­jat park­kee­raa­vat au­to­jaan Kuu­si­saa­ren kärkeen – lu­val­lis­ta vai ei?

24.02.2023 06:10 32
Pohjankartanon ja Musiikkikeskuksen pysäköintialue on saamassa parisataa uutta parkkipaikkaa – puistoista lohkaistaan palaset

Poh­jan­kar­ta­non ja Mu­siik­ki­kes­kuk­sen py­sä­köin­ti­alue on saa­mas­sa pa­ri­sa­taa uutta park­ki­paik­kaa – puis­tois­ta loh­kais­taan palaset

14.02.2023 06:10 38
Oulun keskustassa aloitetaan ilmaisen pysäköinnin kokeilu – kadunvarsien maksullisia parkkipaikkoja muutetaan kiekkopaikoiksi

Oulun kes­kus­tas­sa aloi­te­taan il­mai­sen py­sä­köin­nin kokeilu – ka­dun­var­sien mak­sul­li­sia park­ki­paik­ko­ja muu­te­taan kiek­ko­pai­koik­si

30.01.2023 18:00 23
Tilaajille
Pysäköi näin – saat moninkertaisesti lisää tilaa!
Kolumni

Pysäköi näin – saat mo­nin­ker­tai­ses­ti lisää tilaa!

30.01.2023 06:00 40
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijaosto on nostanut esille Kivisydämen hinnoittelun – Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja: "Emme luonnollisestikaan voi tarjota palveluitamme vastikkeetta"

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to on nos­ta­nut esille Ki­vi­sy­dä­men hin­noit­te­lun – Oulun Py­sä­köin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Emme luon­nol­li­ses­ti­kaan voi tarjota pal­ve­lui­tam­me vas­tik­keet­ta"

09.01.2023 06:00 199
Tilaajille
Kivisydämen kamerajärjestelmä ei tunnistanut selvästi näkyvää rekisterikilpeä – "Vuoden aikana tilanteita on asiakasmääräämme huomioiden vähän"

Ki­vi­sy­dä­men ka­me­ra­jär­jes­tel­mä ei tun­nis­ta­nut sel­väs­ti näkyvää re­kis­te­ri­kil­peä – "Vuoden aikana ti­lan­tei­ta on asia­kas­mää­rääm­me huo­mioi­den vähän"

08.01.2023 18:00 38
Tilaajille
Oululaismies voitti yksityisen pysäköinninvalvojan parkkisakkokiistassa – oikeudessa jäi todistamatta, kuka auton oli pysäköinyt väärin

Ou­lu­lais­mies voitti yk­si­tyi­sen py­sä­köin­nin­val­vo­jan park­ki­sak­ko­kiis­tas­sa – oi­keu­des­sa jäi to­dis­ta­mat­ta, kuka auton oli py­sä­köi­nyt väärin

28.12.2022 15:41 19
Tilaajille