Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Demokratia
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia ja muu yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen on tuotava mah­dol­li­sim­man lähelle nuorten arkea

23.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­ses­sis­ta jäi huono maku – miten Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta ver­tail­tiin ja lai­tet­tiin pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen?

22.01.2023 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansa tar­vit­see edus­tuk­sel­lis­ta de­mo­kra­tiaa omaksi tur­vak­seen

19.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia – sään­nös­tel­ty voi­ma­va­ra

12.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Demokratiat ovat vaarassa myös länsimaissa, sanoo professori Urpo Kivikari – ja muistuttaa, etteivät venäläiset edes tunne todellista demokratiaa

De­mo­kra­tiat ovat vaa­ras­sa myös län­si­mais­sa, sanoo pro­fes­so­ri Urpo Ki­vi­ka­ri – ja muis­tut­taa, ett­ei­vät ve­nä­läi­set edes tunne to­del­lis­ta de­mo­kra­tiaa

22.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa paikallislehtien ja demokratian toteutumisen puolesta:  Sanomalehtien jakelu turvattava asuinpaikasta riippumatta

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pai­kal­lis­leh­tien ja de­mo­kra­tian to­teu­tu­mi­sen puo­les­ta: Sa­no­ma­leh­tien jakelu tur­vat­ta­va asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

19.10.2022 11:11 2
Kolumni

Ma­to­purk­ki määrää po­lii­ti­kon ta­lu­tus­nuo­raan

18.09.2022 14:00 6
Tilaajille
Salman Rushdien osakseen saama viha havainnollistaa, millainen ongelma fundamentalistinen uskontulkinta on moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
Kolumni

Salman Rush­dien osak­seen saama viha ha­vain­nol­lis­taa, mil­lai­nen ongelma fun­da­men­ta­lis­ti­nen us­kon­tul­kin­ta on mo­ni­ar­voi­ses­sa ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa

20.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Tiesimme, että Nato-jäsenyydellä on hintansa ja että kaikkeen on varauduttava – silti pelleily Turkin kanssa tuntuu nöyryyttävältä
Essee

Tie­sim­me, että Na­to-jä­se­nyy­del­lä on hin­tan­sa ja että kaik­keen on va­rau­dut­ta­va – silti pel­lei­ly Turkin kanssa tuntuu nöy­ryyt­tä­väl­tä

10.07.2022 09:00 18
Tilaajille
Korkeinta moraalia on vastata itse teoistaan – "Demokratian parhaita puolia onkin se, että kenelläkään ei ole niin paljoa valtaa, että voisi vapautua kokonaan vastuustaan"
Essee

Kor­kein­ta mo­raa­lia on vastata itse teois­taan – "De­mok­ra­tian par­hai­ta puolia onkin se, että ke­nel­lä­kään ei ole niin paljoa valtaa, että voisi va­pau­tua ko­ko­naan vas­tuus­taan"

12.06.2022 09:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tiam­me myrs­kyn­kes­tä­vyys pun­ta­ris­sa – voimme todeta yh­teis­kun­tam­me toi­mi­neen ja on­nis­tu­neen monessa asiassa

22.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­val­tio­ta on puo­lus­tet­ta­va joka päivä

10.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Mitkä ovat historian jatkot – vieläkö ihmiskunnassa löytyy sijaa optimismille?
Kolumni

Mitkä ovat his­to­rian jatkot – vieläkö ih­mis­kun­nas­sa löytyy sijaa op­ti­mis­mil­le?

22.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la kir­kol­la on var­jo­puo­len­sa – oi­reel­lis­ta on, jos or­ga­ni­saa­tio ei ole edes pe­rus­ra­ken­teel­taan de­mo­kraat­ti­nen

21.04.2022 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohjola on de­mo­kra­tian valo pi­mey­des­sä – paras puo­lus­tus tulee aina olemaan vi­hol­li­sen muut­ta­mi­nen ys­tä­väk­si

24.03.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienen ihmisen pu­heen­vuo­ro – on se outoa, että epä­in­hi­mil­li­sin olento maa­pal­lol­la on ihminen itse

12.03.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palaako de­mo­kra­tia ylio­pis­toon?

27.02.2022 04:00 9
Tilaajille
Liberaali yhteiskunta on ajautunut kummalliseen vaiheeseen, kun omiin kansalaisiin suhtaudutaan ikään kuin vihollisjoukkoina
Kolumni

Li­be­raa­li yh­teis­kun­ta on ajau­tu­nut kum­mal­li­seen vai­hee­seen, kun omiin kan­sa­lai­siin suh­tau­du­taan ikään kuin vi­hol­lis­jouk­koi­na

19.02.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko de­mo­kra­tia yhtä kuin ää­nes­tysp­ro­sent­ti?

01.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Voisiko matalalle äänestysprosentille tehdä jotakin?
Kolumni

Voisiko ma­ta­lal­le ää­nes­tys­pro­sen­til­le tehdä jo­ta­kin?

30.01.2022 14:00 11
Tilaajille