Demokratia
Ugandan presidentti julistettiin vaalivoittajaksi kuudennelle kaudelleen – kotiinsa armeijan saartama oppositioehdokas syyttää vaalivilpistä

Ugandan pre­si­dent­ti ju­lis­tet­tiin vaa­li­voit­ta­jak­si kuu­den­nel­le kau­del­leen – ko­tiin­sa ar­mei­jan saar­ta­ma op­po­si­tio­eh­do­kas syyttää vaa­li­vil­pis­tä

16.01.2021 23:10 4
Vaikka Trumpin Twitter-tilin jäädytys tuntuisi järjen voitolta, internetyhtiöiden vallasta on syytä huolestua
Kolumni Tero Vainio

Vaikka Trumpin Twit­ter-ti­lin jää­dy­tys tun­tui­si järjen voi­tol­ta, in­ter­net­yh­tiöi­den val­las­ta on syytä huo­les­tua

15.01.2021 20:00 8
Tilaajille
Herätys tolkun ihmiset
Kolumni Juha Sipilä

Herätys tolkun ihmiset

12.01.2021 18:00 22
Tilaajille
Autoritäärisyys on nyt todellinen uhka demokratialle
Kolumni Jouni-Matti Kuukkanen

Au­to­ri­tää­ri­syys on nyt to­del­li­nen uhka de­mo­kra­tial­le

24.11.2020 12:00 10
Tilaajille
Essee: Idealismi ja pragmaattisuus tarvitsevat toisiaan: "Toivon, että Yhdysvalloissa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suomessa jatkossakin muistetaan käyttää myös sydäntä"

Essee: Idea­lis­mi ja prag­maat­ti­suus tar­vit­se­vat toi­siaan: "Toi­von, että Yh­dys­val­lois­sa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin muis­te­taan käyttää myös sy­dän­tä"

15.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kosma Rönkä, Paavo Koho

De­mo­kra­tia – epä­täy­del­li­nen mutta paras

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Hulkko

Pal­ve­lee­ko ”ka­pi­ta­lis­min raa­mat­tu” ny­kyai­kaa?

03.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aku Venhola, Elina Lassi

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön kanta kes­kus­ta­kam­puk­seen sel­vi­tet­tä­vä – avoin si­säi­nen ää­nes­tys on to­teu­tet­ta­vis­sa hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

30.10.2020 06:15 26
Tilaajille
Demokratia on syöksynyt alas monissa maissa
Kolumni Tytti Isohookana-Asunmaa

De­mo­kra­tia on syök­sy­nyt alas monissa maissa

26.10.2020 12:00 6
Tilaajille
Viikon lopuksi: Donald Trump, Alexis de Tocqueville ja Yhdysvaltain vaalit, joissa on pelissä myös demokratian tulevaisuus

Viikon lo­puk­si: Donald Trump, Alexis de Toc­que­vil­le ja Yh­dys­val­tain vaalit, joissa on pelissä myös de­mo­kra­tian tu­le­vai­suus

23.10.2020 20:00
Tilaajille
Ei itsevaltiudelle, ei etujoukolle!
Kolumni Jukka Kekkonen, Karel Kekkonen

Ei it­se­val­tiu­del­le, ei etu­jou­kol­le!

22.10.2020 12:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Věra Jourová, Thierry Breton

De­mo­kra­tian el­py­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa me­dia-alaa

25.09.2020 06:00
Tilaajille
Analyysi: Valko-Venäjä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pidätetty, heitä kidutetaan ja pidetään nälässä

Ana­lyy­si: Val­ko-Ve­nä­jä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pi­dä­tet­ty, heitä ki­du­te­taan ja pi­de­tään nälässä

14.08.2020 07:15 2
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja arkeensa – kunhan se käy vaivatta

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta haluaa vai­kut­taa yh­teis­kun­taan ja ar­keen­sa – kunhan se käy vai­vat­ta

21.07.2020 11:30 1
Lukijalta Mielipide Aila T. Virtanen

Po­li­tiik­ka on mah­dol­li­suuk­sien tai­det­ta

29.05.2020 05:00
Tilaajille