Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Työllisyys: Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Demokratia
Vallanpitäjät varmistavat omat etunsa myös rehellisyydellään rehentelevässä Suomessa
Kolumni

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Myrkkymurhia, vaaliväärennöksiä, vainoa – Siperia opettaa arvostamaan demokratiaa
Pääkirjoitus

Myrk­ky­mur­hia, vaa­li­vää­ren­nök­siä, vainoa – Siperia opettaa ar­vos­ta­maan de­mo­kra­tiaa

27.08.2023 20:00 8
Tilaajille
Putin kaalimaan vartijana
Lukijalta Kolumni

Putin kaa­li­maan var­ti­ja­na

18.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tian voima on va­lin­nan va­pau­des­sa

15.08.2023 07:30 8
Tilaajille
Muut hallituspuolueet katsovat sivusta – perussuomalaiset keskittyy haukkumaan mediaa
Pääkirjoitus

Muut hal­li­tus­puo­lueet kat­so­vat sivusta – pe­rus­suo­ma­lai­set kes­kit­tyy hauk­ku­maan mediaa

14.08.2023 20:00 98
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eet­ti­syys on yh­tei­nen asiamme – ah­neu­den ja pääoman ka­sau­tu­mi­sen luoman vallan nou­se­vis­sa pai­neis­sa ei arvoja saa jättää hoi­ta­mat­ta

12.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Tekoälyn nopea rynnistys yllätti oululaisen Heikki Ailiston ”housut kintuissa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – Kaleva keräsi vastaukset 11 kysymykseen, jotka tekoälystä pitää tietää nyt

Te­ko­älyn nopea ryn­nis­tys yllätti ou­lu­lai­sen Heikki Ai­lis­ton ”housut kin­tuis­sa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – Kaleva keräsi vas­tauk­set 11 ky­sy­myk­seen, jotka te­ko­älys­tä pitää tietää nyt

27.05.2023 06:00 23
Tilaajille
Kolumni: Elämän merkityksellisyyden puuttuminen uhkaa demokratioita
Kolumni

Ko­lum­ni: Elämän mer­ki­tyk­sel­li­syy­den puut­tu­mi­nen uhkaa de­mo­kra­tioi­ta

14.05.2023 14:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan po­la­ri­soi­tu­mi­nen hei­ken­tää de­mo­kra­tiaa – on vaa­ra­na, että yh­teis­kun­taan syntyy kaksi to­del­li­suut­ta

15.04.2023 05:45 8
Tilaajille
Raha vastaan demokratia – luottamus on liima, joka pitää yhteiskunnat koossa, mutta nyt se uhkaa revetä
Kolumni

Raha vastaan de­mo­kra­tia – luot­ta­mus on liima, joka pitää yh­teis­kun­nat koossa, mutta nyt se uhkaa revetä

31.03.2023 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­taa­ko kan­sa­lai­nen ää­nes­tä­mäl­lä?

29.03.2023 05:15 2
Tilaajille
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mo­kra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 18
Tilaajille
Toisten tieto on heidän valtaansa, toiset jäävät vallatuiksi – Lukutaidon rappio on demokratian rappeutumista
Kolumni

Toisten tieto on heidän val­taan­sa, toiset jäävät val­la­tuik­si – Lu­ku­tai­don rappio on de­mo­kra­tian rap­peu­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00 41
Tilaajille
Lauri Taneli Lassilan näkemyksiä nationalismista voi syyttää kärjistämisestä, mutta toisaalta hän nostaa esiin kysymyksiä, joihin juuri kukaan ei ole tohtinut tarttua
Kolumni

Lauri Taneli Las­si­lan nä­ke­myk­siä na­tio­na­lis­mis­ta voi syyttää kär­jis­tä­mi­ses­tä, mutta toi­saal­ta hän nostaa esiin ky­sy­myk­siä, joihin juuri kukaan ei ole toh­ti­nut tarttua

11.03.2023 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia ja muu yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen on tuotava mah­dol­li­sim­man lähelle nuorten arkea

23.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­ses­sis­ta jäi huono maku – miten Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta ver­tail­tiin ja lai­tet­tiin pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen?

22.01.2023 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansa tar­vit­see edus­tuk­sel­lis­ta de­mo­kra­tiaa omaksi tur­vak­seen

19.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia – sään­nös­tel­ty voi­ma­va­ra

12.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Demokratiat ovat vaarassa myös länsimaissa, sanoo professori Urpo Kivikari – ja muistuttaa, etteivät venäläiset edes tunne todellista demokratiaa

De­mo­kra­tiat ovat vaa­ras­sa myös län­si­mais­sa, sanoo pro­fes­so­ri Urpo Ki­vi­ka­ri – ja muis­tut­taa, ett­ei­vät ve­nä­läi­set edes tunne to­del­lis­ta de­mo­kra­tiaa

22.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa paikallislehtien ja demokratian toteutumisen puolesta:  Sanomalehtien jakelu turvattava asuinpaikasta riippumatta

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pai­kal­lis­leh­tien ja de­mo­kra­tian to­teu­tu­mi­sen puo­les­ta: Sa­no­ma­leh­tien jakelu tur­vat­ta­va asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

19.10.2022 11:11 2