Espanja
Lukijalta Mielipide Kirsti Korhonen

Muual­la­kin osataan – Suomi voisi ottaa ter­veys­pal­ve­lui­hin oppia Es­pan­jas­ta

28.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 7
AC Oulun espanjalainen kaksikko Ruxi ja Diego Diz hankki vanhan Toyota Corollan – parkkisakkoja alkoi ropista välittömästi: "Ei meillä ole Espanjassa mitään sellaisia sääntöjä"

AC Oulun es­pan­ja­lai­nen kak­sik­ko Ruxi ja Diego Diz hankki vanhan Toyota Co­rol­lan – park­ki­sak­ko­ja alkoi ropista vä­lit­tö­mäs­ti: "Ei meillä ole Es­pan­jas­sa mitään sel­lai­sia sään­tö­jä"

27.01.2021 19:00 6
Tilaajille
Rakennus romahti räjähdyksen voimasta Madridin keskustassa – kolme kuoli, kyseessä voi olla kaasuvuoto

Ra­ken­nus romahti rä­jäh­dyk­sen voi­mas­ta Mad­ri­din kes­kus­tas­sa – kolme kuoli, ky­sees­sä voi olla kaa­su­vuo­to

20.01.2021 22:48
Neljä kuollut Filomena-myrskyssä Espanjassa – Madridissa satoi eniten lunta vuosikymmeniin, ihmiset jumittuivat autoihinsa jopa yöksi

Neljä kuollut Fi­lo­me­na-myrs­kys­sä Es­pan­jas­sa – Mad­ri­dis­sa satoi eniten lunta vuo­si­kym­me­niin, ihmiset ju­mit­tui­vat au­toi­hin­sa jopa yöksi

09.01.2021 20:16 1
Jääliläislähtöinen Jenniina Ylönen elää Madridissa lumikaaoksen keskellä – "Kyllähän tilanne on katastrofaalinen, mutta toisaalta espanjalaiset osaavat ottaa ilon irti vakavassakin paikassa"

Jää­li­läis­läh­töi­nen Jen­nii­na Ylönen elää Mad­ri­dis­sa lu­mi­kaaok­sen kes­kel­lä – "Kyl­lä­hän tilanne on ka­tast­ro­faa­li­nen, mutta toi­saal­ta es­pan­ja­lai­set osaavat ottaa ilon irti va­ka­vas­sa­kin pai­kas­sa"

09.01.2021 19:53
Tilaajille
Espanja ryhtyy pitämään rekisteriä koronarokotteesta kieltäytyjistä

Espanja ryhtyy pi­tä­mään re­kis­te­riä ko­ro­na­ro­kot­tees­ta kiel­täy­ty­jis­tä

29.12.2020 13:27 21
Korona vei Merita Alatalon työn Kanarialla – paluu Raaheen lokakuussa vaati paljon sulateltavaa: "Minusta tuntuu erikoiselta mennä kauppaan ilman maskia"

Korona vei Merita Ala­ta­lon työn Ka­na­rial­la – paluu Raaheen lo­ka­kuus­sa vaati paljon su­la­tel­ta­vaa: "Mi­nus­ta tuntuu eri­koi­sel­ta mennä kaup­paan ilman maskia"

30.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Samuli Heinonen

Nyt tar­vi­taan nopeita ja järeitä toi­men­pi­tei­tä, jotta saadaan korona hil­jen­net­tyä

02.11.2020 05:00
Tilaajille
Huippusuosittu Juan Carlos ryvettyi kohuissa ja katosi – Espanjan ex-kuningas kertoi lähteneensä maasta, mutta kukaan ei tiedä minne

Huip­pu­suo­sit­tu Juan Carlos ry­vet­tyi ko­huis­sa ja katosi – Es­pan­jan ex-ku­nin­gas kertoi läh­te­neen­sä maasta, mutta kukaan ei tiedä minne

06.08.2020 17:00
Häpeän päivät huojuttavat Espanjan monarkiaa – kukaan ei enää muista ex-kuninkaan merkitystä demokratiakehityksen varmistajana
Pääkirjoitus

Häpeän päivät huo­jut­ta­vat Es­pan­jan mo­nar­kiaa – kukaan ei enää muista ex-ku­nin­kaan mer­ki­tys­tä de­mo­kra­tia­ke­hi­tyk­sen var­mis­ta­ja­na

05.08.2020 20:00
Tilaajille
Oululaiset Eero Moilanen ja Hannu Lempinen joutuivat turvautumaan hätäpisteeseen rogainingin MM-kisoissa Espanjassa – miehet selvisivät maaliin ehjin nahoin 23 tunnin rypistyksen jälkeen

Ou­lu­lai­set Eero Moi­la­nen ja Hannu Lem­pi­nen jou­tui­vat tur­vau­tu­maan hä­tä­pis­tee­seen ro­gai­nin­gin MM-ki­sois­sa Es­pan­jas­sa – miehet sel­vi­si­vät maaliin ehjin nahoin 23 tunnin ry­pis­tyk­sen jälkeen

03.08.2020 20:10
Tilaajille
Espanja syöksyi koronan myötä pahimpaan lamaan sitten sisällissodan – "Kaikkialla on tyhjää"

Espanja syöksyi koronan myötä pa­him­paan lamaan sitten si­säl­lis­so­dan – "Kaik­kial­la on tyhjää"

02.08.2020 09:38 14
Britannia pitää kiinni karanteenista riskimaista palaaville – lentokenttä lobbaa matkustajatestejä, turistit panikoineet

Bri­tan­nia pitää kiinni ka­ran­tee­nis­ta ris­ki­mais­ta pa­laa­vil­le – len­to­kent­tä lobbaa mat­kus­ta­ja­tes­te­jä, tu­ris­tit pa­ni­koi­neet

29.07.2020 12:23
Katalonian parlamentin puhemies syyttää Espanjaa osallistumisesta puhelimensa salakuunteluun

Ka­ta­lo­nian par­la­men­tin pu­he­mies syyttää Es­pan­jaa osal­lis­tu­mi­ses­ta pu­he­li­men­sa sa­la­kuun­te­luun

14.07.2020 21:32
Laumasuoja vaikuttaa syntyvän huonosti koronavirukselle – vain viisi prosenttia espanjalaisista on altistunut virukselle, selviää tutkimuksesta

Lau­ma­suo­ja vai­kut­taa syn­ty­vän huo­nos­ti ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – vain viisi pro­sent­tia es­pan­ja­lai­sis­ta on al­tis­tu­nut vi­ruk­sel­le, selviää tut­ki­muk­ses­ta

07.07.2020 09:05 3
Jalkapalloilija Balde hoitaa kausityöläisille hotellihuoneet – Espanjassa tuhansia kärsii kodittomuudesta rasismin takia

Jal­ka­pal­loi­li­ja Balde hoitaa kau­si­työ­läi­sil­le ho­tel­li­huo­neet – Es­pan­jas­sa tu­han­sia kärsii ko­dit­to­muu­des­ta ra­sis­min takia

28.06.2020 07:00
Espanja avaa viikonloppuna rajansa EU-alueen matkailijoille, mutta Portugalista tulevien pitää vielä odottaa

Espanja avaa vii­kon­lop­pu­na rajansa EU-alueen mat­kai­li­joil­le, mutta Por­tu­ga­lis­ta tu­le­vien pitää vielä odottaa

15.06.2020 07:08
Mia Konun perhe elää tiukkojen koronarajoitusten Espanjassa: "Juuri hain Suomi-kaupasta ruispuikuloita ja sain paketin lenkkimakkaraa kaupan päälle"

Mia Konun perhe elää tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten Es­pan­jas­sa: "Juuri hain Suo­mi-kau­pas­ta ruis­pui­ku­loi­ta ja sain paketin lenk­ki­mak­ka­raa kaupan päälle"

22.05.2020 19:00
Tilaajille