Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yli-Ii
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli-ii­läi­set eivät tuu­li­voi­ma­lois­ta hyö­tyi­si – maa­kun­taan mahtuu tuu­li­voi­ma­loi­ta so­pi­vim­mil­le pai­koil­le, asu­mi­sen es­teek­si ja nä­ky­vyy­den hai­toik­si niitä ei tule ra­ken­taa

02.12.2023 05:30 8
Hanna Niemelä lupaa tuoda MM-pokaalin näytille Yli-Iihin, jos Suomi voittaa Singaporessa salibandyn maailmanmestaruuden

Hanna Niemelä lupaa tuoda MM-po­kaa­lin näy­til­le Yli-Ii­hin, jos Suomi voittaa Sin­ga­po­res­sa sa­li­ban­dyn maail­man­mes­ta­ruu­den

01.12.2023 14:12
Tilaajille
Yli-iiläinen Oskari Hökkä piiskasi itseään vanhan mummolan ladossa kuin Rocky Balboa konsanaan – sunnuntaina hän säntää ladulle maajoukkueurheilijana

Yli-ii­läi­nen Oskari Hökkä piis­ka­si itseään vanhan mum­mo­lan ladossa kuin Rocky Balboa kon­sa­naan – sun­nun­tai­na hän säntää ladulle maa­jouk­kue­ur­hei­li­ja­na

25.11.2023 15:34 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli-Ii­hin ra­ken­tuu tuu­li­voi­maa pai­kal­li­sia asuk­kai­ta kuullen

14.11.2023 05:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli-Ii saar­re­taan tuu­li­voi­mal­la – tu­le­vai­suu­den epä­var­ma vauraus rii­vi­tään kylien asuk­kai­den sel­kä­na­has­ta

11.11.2023 05:30 10
Yli-Iin alueelle Ouluun suunnitteilla taas lisää tuulivoimaa – Latvaselälle kaavaillaan enintään 11 voimalan tuulipuistoa

Yli-Iin alueel­le Ouluun suun­nit­teil­la taas lisää tuu­li­voi­maa – Lat­va­se­läl­le kaa­vail­laan enin­tään 11 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

25.09.2023 06:00 7
Tilaajille
Kivenheitto Oulun keskustasta sijaitsee yksi maailman suurimmista muurahaishappotehtaista – Kävimme katsomassa, miten erittäin syövyttävää mutta tarpeellista ainetta valmistetaan

Ki­ven­heit­to Oulun kes­kus­tas­ta si­jait­see yksi maail­man suu­rim­mis­ta muu­ra­hais­hap­po­teh­tais­ta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten erit­täin syö­vyt­tä­vää mutta tar­peel­lis­ta ainetta val­mis­te­taan

01.09.2023 11:20 15
Tilaajille
Uskaltaisitko kokeilla kuoppasaunaa tai ruuhella melomista? Tältä näyttivät Kierikin muinaismarkkinoiden aloituspäivän tunnelmat

Us­kal­tai­sit­ko ko­keil­la kuop­pa­sau­naa tai ruu­hel­la me­lo­mis­ta? Tältä näyt­ti­vät Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noi­den aloi­tus­päi­vän tun­nel­mat

05.08.2023 19:41 2
Tilaajille
Kierikkikeskuksen kesä huipentuu jälleen Muinaistulien öihin ja Muinaismarkkinoihin

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kesä hui­pen­tuu jälleen Mui­nais­tu­lien öihin ja Mui­nais­mark­ki­noi­hin

23.07.2023 20:12 2
Iijokeen suistunut pyöräkuormaaja nostettiin vedestä

Ii­jo­keen suis­tu­nut pyö­rä­kuor­maa­ja nos­tet­tiin vedestä

13.07.2023 14:27 3
Tilaajille
Iijokeen suistunutta pyöräkuormaajaa nostetaan keskiviikkona – Nosto-operaation lopullinen maksaja ei vielä selvillä

Ii­jo­keen suis­tu­nut­ta pyö­rä­kuor­maa­jaa nos­te­taan kes­ki­viik­ko­na – Nos­to-ope­raa­tion lo­pul­li­nen maksaja ei vielä sel­vil­lä

10.07.2023 15:54 5
Tilaajille
Yli-Iin uusi hirsirakenteinen seurakuntatalo valmistuu entisen paikalle kirkon pihapiiriin reilun vuoden kuluttua

Yli-Iin uusi hir­si­ra­ken­tei­nen seu­ra­kun­ta­ta­lo val­mis­tuu entisen pai­kal­le kirkon pi­ha­pii­riin reilun vuoden ku­lut­tua

06.07.2023 22:20 5
Tilaajille
Yli-Iin sähkökatko korjattu, sähköttä enimmillään yli 600 kotia

Yli-Iin säh­kö­kat­ko kor­jat­tu, säh­köt­tä enim­mil­lään yli 600 kotia

12.05.2023 21:58
Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lapsentekoa satasen syntymälahjalla

Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lap­sen­te­koa satasen syn­ty­mä­lah­jal­la

27.04.2023 10:00
Tilaajille
Kierikissä vietetään kansainvälistä talvimusiikkipäivää – konsertti pohjustaa Virpi Räisäsen ja ranskalaiskvartetin yhteistä levytystä

Kie­ri­kis­sä vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä tal­vi­mu­siik­ki­päi­vää – kon­sert­ti poh­jus­taa Virpi Räi­sä­sen ja rans­ka­lais­kvar­te­tin yh­teis­tä le­vy­tys­tä

14.04.2023 12:00 1
Vanha Kaleva: Yli-Iin seurakunnalle väliaikaiset kirkkotilat Niemelän talosta

Vanha Kaleva: Yli-Iin seu­ra­kun­nal­le vä­li­ai­kai­set kirk­ko­ti­lat Nie­me­län talosta

11.04.2023 10:00
Tilaajille
Porot pinkoivat kovaa kyytiä Yli-Iissä – "Kun lähdetään liikkeelle ja päästään kovaan vauhtiin, ei enää pelota", sanoo seitsemänvuotias porokilpailija Eerika Aikkila

Porot pin­koi­vat kovaa kyytiä Yli-Iis­sä – "Kun läh­de­tään liik­keel­le ja pääs­tään kovaan vauh­tiin, ei enää pe­lo­ta", sanoo seit­se­män­vuo­tias po­ro­kil­pai­li­ja Eerika Aikkila

12.03.2023 19:43 4
Tilaajille
Pakettiauto suistui tieltä ja pyörähti katolleen ojaan Yli-Iissä

Pa­ket­ti­au­to suistui tieltä ja pyö­räh­ti ka­tol­leen ojaan Yli-Iis­sä

07.03.2023 12:16 5