Yli-Ii
Omakotitalon piipun juuressa syttyi tulipalo Yli-Iissä, palo ei levinnyt rakenteisiin

Oma­ko­ti­ta­lon piipun juu­res­sa syttyi tu­li­pa­lo Yli-Iis­sä, palo ei le­vin­nyt ra­ken­tei­siin

27.08.2020 13:57 0
Kirjastoauto suistui tieltä Kiimingintiellä Yli-Iissä torstaiaamuna, auto on nostettu pois onnettomuuspaikalta

Kir­jas­to­au­to suistui tieltä Kii­min­gin­tiel­lä Yli-Iis­sä tors­taiaa­mu­na, auto on nos­tet­tu pois on­net­to­muus­pai­kal­ta

06.08.2020 07:20 0
Sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – satoja asiakkaita sähköttömänä

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

19.07.2020 10:24 0
Yli-Iin Tannilassa asuva Ari Karjalainen keksii ja tekee itse työntekoa helpottavia laitteita

Yli-Iin Tan­ni­las­sa asuva Ari Kar­ja­lai­nen keksii ja tekee itse työn­te­koa hel­pot­ta­via lait­tei­ta

10.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Makuuasento vanhassa soututuolissa tuottaa Ari Karjalaiselle parhaat ideat – Yli-Iin Tannilan keksijämies teki vanhalla Opelilla toimivan heinänkuivurin

Ma­kuu­asen­to van­has­sa sou­tu­tuo­lis­sa tuottaa Ari Kar­ja­lai­sel­le parhaat ideat – Yli-Iin Tan­ni­lan kek­si­jä­mies teki van­hal­la Ope­lil­la toi­mi­van hei­nän­kui­vu­rin

10.07.2020 18:00 2
Tilaajille
Yli-Iin Kierikkikeskus avautuu yleisölle keskiviikkona

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kus avautuu ylei­söl­le kes­ki­viik­ko­na

30.06.2020 13:42 2
Oulun Energian sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – pahimmillaan satoja asiakkaita sähköttömänä

Oulun Ener­gian säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – pa­him­mil­laan satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

20.06.2020 08:57 0

Yli-Iin tuu­li­puis­ton sel­vi­tys­työt käyn­nis­ty­vät

16.06.2020 21:30 2

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­din han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

16.06.2020 21:22 2

Yli-Iin Nau­ruan­joen sillan korjaus aloi­te­taan ensi vii­kol­la – val­mis­ta hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

11.06.2020 09:07 1
Kierikki avataan vasta heinäkuussa, kaikki keskuksen kesätapahtumat on peruttu

Kie­rik­ki avataan vasta hei­nä­kuus­sa, kaikki kes­kuk­sen ke­sä­ta­pah­tu­mat on peruttu

26.05.2020 21:46 0
Tilaajille
Heinäpaalikasan palo levisi pellolle Yli-Iissä, palo saatiin sammutettua nopeasti

Hei­nä­paa­li­ka­san palo levisi pel­lol­le Yli-Iis­sä, palo saatiin sam­mu­tet­tua no­peas­ti

08.05.2020 17:41 0