Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ihmisyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva oma­tun­to olisi suu­ren­moi­nen asia

24.11.2023 05:30 2
Oululaislähtöiset Ahoset ovat törmänneet dokumenttien teossa moniin vaaroihin – "Kuvaamatta jättäminen ei ole ollut kuitenkaan vaihtoehto"

Ou­lu­lais­läh­töi­set Ahoset ovat tör­män­neet do­ku­ment­tien teossa moniin vaa­roi­hin – "Ku­vaa­mat­ta jät­tä­mi­nen ei ole ollut kui­ten­kaan vaih­toeh­to"

01.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­rim­mäi­nen val­veil­la­olo yh­tei­sen elämän hoi­dok­si

24.07.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyviä, pahoja ja rumia – pa­ran­nus alkaa it­ses­täm­me

21.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen pitää itseään luo­ma­kun­nan kruu­nu­na – luo­vuu­del­la ei ole kui­ten­kaan mitään te­ke­mis­tä älyk­kyy­den kanssa

12.07.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan toi­min­nas­sa ei enää edel­ly­te­tä et­ti­syyt­tä ja joh­don­mu­kai­suut­ta

30.04.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­ar­vom­me kär­si­vät eroo­sios­ta

04.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi, humaani mark­ki­na­ta­lous – jo­kai­nen kan­sa­lai­nen on yri­tys­elä­män ja yh­teis­kun­nan osa­puo­li

09.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä ei ole raha, vaan ih­mis­kun­nan etu

24.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyr­ki­kääm­me teois­sam­me luomaan ym­pä­ril­lem­me valoa

21.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ih­mi­syy­tem­me ke­hit­tä­mi­nen jäänyt jo ma­te­rian jal­koi­hin?

19.09.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­sim­me­ko me olla ih­mi­siä? Vai onko ikui­ses­ti hau­dat­tu maail­man joh­ta­jien viisaus ja ih­mis­kun­nan kyp­syys?

15.07.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tästä si­vis­tyk­ses­sä on kyse: ih­mi­syy­des­tä

23.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Israel sor­ta­ja­na?

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän tulee elää sovussa kaik­kien kanssa – il­keyt­tä, va­leh­te­lua, vä­ki­val­taa ja hy­väk­si­käyt­töä emme su­vait­se missään muo­dos­sa

10.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kautta his­to­rian ih­mis­kun­ta on pys­ty­nyt jul­muuk­siin

10.04.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­leh­te­li­jan kort­ti­ta­lo ro­mah­taa

10.03.2022 05:15 8
Tilaajille
Arvio: Taiteilijakaksikon yhteisnäyttelyn unenomaiset teokset kertovat ihmisenä olemisesta

Arvio: Tai­tei­li­ja­kak­si­kon yh­teis­näyt­te­lyn unen­omai­set teokset ker­to­vat ih­mi­se­nä ole­mi­ses­ta

05.02.2022 15:45
Tilaajille
Olemme kaikki yhtä arvokkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme kaikki yhtä ar­vok­kai­ta

11.06.2021 01:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taiteen tehtävä on yh­dis­tää eri polkuja kul­ke­via ihmisiä

06.06.2021 04:15
Tilaajille