Vaalit
Kyllähän se tiietään – fakta pilaa usein hyvän luulon
Kolumni Markku Rättilä

Kyl­lä­hän se tiie­tään – fakta pilaa usein hyvän luulon

13.09.2020 20:00 11
Tilaajille
Nuoret voivat asettua ehdolle Oulun nuorisovaltuustoon syyskuun alusta alkaen – vaalit järjestetään sähköisesti loppuvuodesta

Nuoret voivat asettua ehdolle Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon syys­kuun alusta alkaen – vaalit jär­jes­te­tään säh­köi­ses­ti lop­pu­vuo­des­ta

27.08.2020 13:24 0
Valko-Venäjän Lukašenka takertuu valtaan, vaikka vyöry on kaatamassa itsevaltiaan
Pääkirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jän Lu­ka­šen­ka ta­ker­tuu val­taan, vaikka vyöry on kaa­ta­mas­sa it­se­val­tiaan

17.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Yksinvaltaisesti hallitusta Valko-Venäjästä tuli painekattila
Pääkirjoitus

Yk­sin­val­tai­ses­ti hal­li­tus­ta Val­ko-Ve­nä­jäs­tä tuli pai­ne­kat­ti­la

10.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Hämmennystä, sotkemista – Yhdysvalloissa tulossa kiivas taistelu äänistä
Pääkirjoitus

Häm­men­nys­tä, sot­ke­mis­ta – Yh­dys­val­lois­sa tulossa kiivas tais­te­lu äänistä

01.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Somalian pääministeri joutui eroamaan – ensimmäiset suorat vaalit sisällissodan vuosikymmenten jälkeen ovat vaarassa

So­ma­lian pää­mi­nis­te­ri joutui eroa­maan – en­sim­mäi­set suorat vaalit si­säl­lis­so­dan vuo­si­kym­men­ten jälkeen ovat vaa­ras­sa

27.07.2020 12:08 0
Pohjois-Makedonia on hitaalla EU-tiellä, jonka ajonopeuden vaalivoittaja määrää

Poh­jois-Ma­ke­do­nia on hi­taal­la EU-tiel­lä, jonka ajo­no­peu­den vaa­li­voit­ta­ja määrää

15.07.2020 16:13 0
Vaalitarkkailijat: Puolueellisuus varjosti Puolan presidentinvaaleja

Vaa­li­tark­kai­li­jat: Puo­lueel­li­suus var­jos­ti Puolan pre­si­den­tin­vaa­le­ja

13.07.2020 21:43 2
Puolan presidentti Duda valittiin jatkokaudelle äärimmäisen täpärässä vaalissa

Puolan pre­si­dent­ti Duda va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ää­rim­mäi­sen tä­pä­räs­sä vaa­lis­sa

13.07.2020 07:48 3
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32 0
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Oulussa on edessä tus­kas­tut­ta­van pitkään jat­ku­vat rou­ta­vuo­det

23.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Serbialaiset uskaltautuvat vaaliuurnille pandemiassa – hallitsevan puolueen ennustetaan vahvistavan entisestään otetta vallasta

Ser­bia­lai­set us­kal­tau­tu­vat vaa­li­uur­nil­le pan­de­mias­sa – hal­lit­se­van puo­lueen en­nus­te­taan vah­vis­ta­van en­ti­ses­tään otetta val­las­ta

18.06.2020 16:38 0

Yli­vies­kan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta arpoi ta­sa­ti­lan­teet

31.10.2012 19:39 1

Orava luopuu vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

30.10.2012 16:37 40
Näin Oulun valtuutetut vastasivat Kalevan vaalikoneeseen

Näin Oulun val­tuu­te­tut vas­ta­si­vat Kalevan vaa­li­ko­nee­seen

30.10.2012 15:59 20
Kerro meille: Miksi jätit äänestämättä?

Kerro meille: Miksi jätit ää­nes­tä­mät­tä?

30.10.2012 12:10 142

Ka­tai­nen ym­mäl­lään al­hai­ses­ta ää­nes­tys­pro­sen­tis­ta

30.10.2012 11:03 32
Juha Huikari johtaa keskustan ryhmää Oulussa

Juha Huikari johtaa kes­kus­tan ryhmää Oulussa

30.10.2012 09:52 29

Voitto vai tappio, pohti ul­ko­mai­nen media pe­rus­suo­ma­lai­sia

29.10.2012 16:57 13
Äänestystulosta viivästyttänyt faksivika oli tiedossa jo iltapäivällä

Ää­nes­tys­tu­los­ta vii­väs­tyt­tä­nyt fak­si­vi­ka oli tie­dos­sa jo il­ta­päi­väl­lä

29.10.2012 13:53 16