Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Kemijärvi
AKT sulkee Suomen satamat Keiteleen työtaistelun johdosta – mistä pahenevassa kiistassa on kyse?

AKT sulkee Suomen satamat Kei­te­leen työ­tais­te­lun joh­dos­ta – mistä pa­he­ne­vas­sa kiis­tas­sa on kyse?

27.12.2021 16:20 51
Tilaajille
Kauris tippui jäihin ja kuoli Kemijärvellä

Kauris tippui jäihin ja kuoli Ke­mi­jär­vel­lä

31.10.2021 11:27

Va­paa-ajan asunnon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä – ­nel­jän hen­ki­lön vointi tar­kas­tet­tiin

19.10.2021 06:31
Fileerausveitsellä uhriaan vatsaan lyöneen miehen vankeustuomio lyheni hovioikeudessa – rikos tapahtui Kemijärvellä

Fi­lee­raus­veit­sel­lä uhriaan vatsaan lyöneen miehen van­keus­tuo­mio lyheni ho­vi­oi­keu­des­sa – rikos ta­pah­tui Ke­mi­jär­vel­lä

23.08.2021 14:00
Tilaajille
Kemijärveltä löytyi lauantaina kaksi henkilöä kuolleena – Paikalta oli kuulunut kaksi laukausta

Ke­mi­jär­vel­tä löytyi lauan­tai­na kaksi hen­ki­löä kuol­lee­na – Pai­kal­ta oli kuu­lu­nut kaksi lau­kaus­ta

03.08.2021 13:27
Tilaajille
Salama sytytti maastopalon Kemijärvellä – ilmoittaja onnistui estämään palon leviämisen

Salama sytytti maas­to­pa­lon Ke­mi­jär­vel­lä – il­moit­ta­ja on­nis­tui es­tä­mään palon le­viä­mi­sen

28.07.2021 13:49 1
Tilaajille
Vataset Teollisuus haluaa aloittaa Veitsiluodossa erikoiskuitujen tuotannon – "Voisimme työllistää 250"

Vataset Teol­li­suus haluaa aloit­taa Veit­si­luo­dos­sa eri­kois­kui­tu­jen tuo­tan­non – "Voi­sim­me työl­lis­tää 250"

18.06.2021 15:00 3
Tilaajille
Heinä- ja kuivikekasa syttyi palamaan hevostallin pihalla Kemijärvellä – nopea alkusammutus esti palon leviämiseen talliin

Heinä- ja kui­vi­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan he­vos­tal­lin pihalla Ke­mi­jär­vel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­seen talliin

12.06.2021 17:34
Lapsi jäi auton alle Kemijärvellä – selvisi ruhjeilla

Lapsi jäi auton alle Ke­mi­jär­vel­lä – selvisi ruh­jeil­la

07.06.2021 06:50
Tilaajille
Risujen poltosta karannut tuli uhkasi rakennuksia Kemijärvellä – alkusammutus vesiletkulla pelasti isommilta vahingoilta

Risujen pol­tos­ta ka­ran­nut tuli uhkasi ra­ken­nuk­sia Ke­mi­jär­vel­lä – al­ku­sam­mu­tus ve­si­let­kul­la pelasti isom­mil­ta va­hin­goil­ta

13.05.2021 14:26
Kemijärven koronavirusketjun aiheuttajaksi paljastui yhdysvaltalais-meksikolainen virusmuunnos – ketju saatiin sammumaan, ei aiheuta joukkotestauksia

Ke­mi­jär­ven ko­ro­na­vi­rus­ket­jun ai­heut­ta­jak­si pal­jas­tui yh­dys­val­ta­lais-mek­si­ko­lai­nen vi­rus­muun­nos – ketju saatiin sam­mu­maan, ei aiheuta jouk­ko­tes­tauk­sia

09.04.2021 15:15
Tilaajille
Ensin lenneltiin suihkarilla Kemijärvelle ja lopulta Salcomp siirsi tuotannon Kiinaan – Risto Halvari näki sisältä, millaista meno oli kännykkäteollisuuden kulta-aikana

Ensin len­nel­tiin suih­ka­ril­la Ke­mi­jär­vel­le ja lopulta Salcomp siirsi tuo­tan­non Kiinaan – Risto Halvari näki si­säl­tä, mil­lais­ta meno oli kän­nyk­kä­teol­li­suu­den kul­ta-ai­ka­na

02.04.2021 19:00 2
Tilaajille
Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huumorin ja vauhdikkaiden juonenkäänteiden tiellä

Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huu­mo­rin ja vauh­dik­kai­den juo­nen­kään­tei­den tiellä

28.03.2021 17:00
Tilaajille
Kemijärvelle oli tarkoitus lentää myös charter-lentoja – Kiinalaisinvestointi kaatui puolustusvoimien vastahakoisuuteen

Ke­mi­jär­vel­le oli tar­koi­tus lentää myös char­ter-len­to­ja – Kii­na­lais­in­ves­toin­ti kaatui puo­lus­tus­voi­mien vas­ta­ha­koi­suu­teen

11.03.2021 07:30 27
Tilaajille
Madetta vaivaa Perämerellä selittämätön lisääntymishäiriö, jonka epäillään liittyvän ympäristömyrkkyihin

Madetta vaivaa Pe­rä­me­rel­lä se­lit­tä­mä­tön li­sään­ty­mis­häi­riö, jonka epäil­lään liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­myrk­kyi­hin

25.02.2021 06:00 6
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä luultavasti kolme uutta muunnosvirustartuntaa, kaikki aiempien tartuntojen lähipiirissä, Länsi-Pohjassa 40 prosenttia tartunnoista peräisin Ruotsista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä luul­ta­vas­ti kolme uutta muun­nos­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki aiem­pien tar­tun­to­jen lä­hi­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jas­sa 40 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta pe­räi­sin Ruot­sis­ta

15.02.2021 11:01
Tilaajille
Kemijärven uudet asukkaat ja miljarditehtaan toteuttajat: Harri Vatanen tarjoutui ostamaan sellutehtaan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

Ke­mi­jär­ven uudet asuk­kaat ja mil­jar­di­teh­taan to­teut­ta­jat: Harri Vatanen tar­jou­tui os­ta­maan sel­lu­teh­taan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

13.02.2021 07:45 23
Tilaajille
VR lisää yöjunia Rovaniemelle hiihtolomaviikoille ja pääsiäiselle – Myös Kolarin ja Kemijärven vuorot ovat kysyttyjä

VR lisää yöjunia Ro­va­nie­mel­le hiih­to­lo­ma­vii­koil­le ja pää­siäi­sel­le – Myös Kolarin ja Ke­mi­jär­ven vuorot ovat ky­syt­ty­jä

11.02.2021 09:39
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kemijärvellä

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä

30.01.2021 23:30
Kemijärven sellutehdashanke siirtyy Vataset Teollisuudelle – Heikki Nivala jää sivuun operatiivisesta toiminnasta

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ke siirtyy Vataset Teol­li­suu­del­le – Heikki Nivala jää sivuun ope­ra­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta

15.01.2021 13:51
Tilaajille