Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oikeusvaltioperiaate
Tiesimme, että Nato-jäsenyydellä on hintansa ja että kaikkeen on varauduttava – silti pelleily Turkin kanssa tuntuu nöyryyttävältä
Essee

Tie­sim­me, että Na­to-jä­se­nyy­del­lä on hin­tan­sa ja että kaik­keen on va­rau­dut­ta­va – silti pel­lei­ly Turkin kanssa tuntuu nöy­ryyt­tä­väl­tä

10.07.2022 09:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­val­tio­ta on puo­lus­tet­ta­va joka päivä

10.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Ministeri Tuppuraisen mukaan kompromissia ei haeta oikeusvaltioperiaatteesta Puolan ja Unkarin kanssa

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sen mukaan komp­ro­mis­sia ei haeta oi­keus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta Puolan ja Unkarin kanssa

09.12.2020 16:57 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orbanin uhit­te­lu osoit­taa EU:n olevan oi­keas­sa – oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mi ei ole suo­ma­lai­sil­le­kaan yh­den­te­ke­vä

04.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Oikeusvaltiomekanismista äänestettiin suuressa valiokunnassa – Orpo tuohtui perussuomalaisille: "Silloin hyväksytään tie totalitarismiin"

Oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mis­ta ää­nes­tet­tiin suu­res­sa va­lio­kun­nas­sa – Orpo tuohtui pe­rus­suo­ma­lai­sil­le: "Sil­loin hy­väk­sy­tään tie to­ta­li­ta­ris­miin"

20.11.2020 20:38 29
Marin kommentoi illan EU-kokousta: Suomi pitää kiinni heinäkuun sovusta, jossa oikeusvaltiomekanismi on osa EU:n rahankäyttöä

Marin kom­men­toi illan EU-ko­kous­ta: Suomi pitää kiinni hei­nä­kuun so­vus­ta, jossa oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mi on osa EU:n ra­han­käyt­töä

19.11.2020 22:59 7
Oikeusvaltiosta pitääkin puhua – vuoropuhelua syytä jatkaa ongelmamaiden kanssa, sillä oikeusvaltio on aivan liian tärkeä hukattavaksi
Pääkirjoitus

Oi­keus­val­tios­ta pi­tää­kin puhua – vuo­ro­pu­he­lua syytä jatkaa on­gel­ma­mai­den kanssa, sillä oi­keus­val­tio on aivan liian tärkeä hu­kat­ta­vak­si

04.10.2020 20:00 5
Tilaajille
100 miljoonan tuliaisten kanssa Ouluun matkannut Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) iloitsee sovusta ja vahvasta EU:sta –"Yksittäisen jäsenmaan vastuut on nyt poikkeuksellisen selvärajaisesti määritelty"

100 mil­joo­nan tu­liais­ten kanssa Ouluun mat­kan­nut Eu­roop­pa-mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen (sd.) iloit­see sovusta ja vah­vas­ta EU:sta –"Yk­sit­täi­sen jä­sen­maan vastuut on nyt poik­keuk­sel­li­sen sel­vä­ra­jai­ses­ti mää­ri­tel­ty"

23.07.2020 21:43 38
Tilaajille
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 7