Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Byrokratia
Vallanpitäjät varmistavat omat etunsa myös rehellisyydellään rehentelevässä Suomessa
Kolumni

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­sen olo­suh­tei­ta on pa­ran­net­ta­va – vä­hem­män by­rok­ra­tiaa, enemmän va­paut­ta luoda uutta

10.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Kirja-arvio: Nyky-yhteiskunnan väliinputoaja luovii byrokratian, pätkätöiden ja pettymysten viidakossa – sarjakuvataiteilija kuvaa keskushahmoaan myötätuntoisesti pilke silmäkulmassa

Kir­ja-ar­vio: Ny­ky-yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­ja luovii by­rok­ra­tian, pät­kä­töi­den ja pet­ty­mys­ten vii­da­kos­sa – sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja kuvaa kes­kus­hah­moaan myö­tä­tun­toi­ses­ti pilke sil­mä­kul­mas­sa

02.07.2023 14:35
Tilaajille
Byrokratiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tarvittaisi – "Kompostoinnissa ja parisuhteissa onkin paljon yhteistä"
Essee

By­ro­kra­tiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tar­vit­tai­si – "Kom­pos­toin­nis­sa ja pa­ri­suh­teis­sa onkin paljon yh­teis­tä"

25.11.2022 15:30 11
Tilaajille
Läheisen kuolema ajaa omaiset paperiralliin – Kansanedustaja Satu Hassi menetti miehensä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vieläkin kesken

Lä­hei­sen kuolema ajaa omaiset pa­pe­ri­ral­liin – Kan­san­edus­ta­ja Satu Hassi menetti mie­hen­sä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vie­lä­kin kesken

23.11.2022 18:30 17
Tilaajille
Vainajaan liittyvät asiakirjat kokoava "kuoleman ekosysteemi" saa kannatusta Finanssialan kyselyssä – palvelua on kehitetty jo neljän vuoden ajan

Vai­na­jaan liit­ty­vät asia­kir­jat kokoava "kuo­le­man eko­sys­tee­mi" saa kan­na­tus­ta Fi­nans­si­alan ky­se­lys­sä – pal­ve­lua on ke­hi­tet­ty jo neljän vuoden ajan

23.11.2022 11:57 2
Tilaajille
Byrokratia yhteiskunnan tukena ja tukkona: "Yhden sanonnan mukaan byrokratia on taidetta, jolla mahdollinen muutetaan mahdottomaksi"
Kolumni

By­ro­kra­tia yh­teis­kun­nan tukena ja tuk­ko­na: "Yhden sa­non­nan mukaan by­ro­kra­tia on tai­det­ta, jolla mah­dol­li­nen muu­te­taan mah­dot­to­mak­si"

12.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa ku­kois­taa vain by­ro­kra­tia

11.04.2021 05:00 4
Tilaajille