Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Korruptio
Vallanpitäjät varmistavat omat etunsa myös rehellisyydellään rehentelevässä Suomessa
Kolumni

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Belgian poliisi pidätti europarlamentin varapuhemiehen, jonka kotoa löytyi 600 000 euroa seteleinä – lahjuksen antajaksi epäillään mainettaan kiillottavaa Qataria

Belgian poliisi pidätti eu­ro­par­la­men­tin va­ra­pu­he­mie­hen, jonka kotoa löytyi 600 000 euroa se­te­lei­nä – lah­juk­sen an­ta­jak­si epäil­lään mai­net­taan kiil­lot­ta­vaa Qataria

10.12.2022 17:46 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­rup­tios­sa hä­viä­vät kaikki – myös Suo­mes­sa

09.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Viimeaikaiset korruptiotapaukset osoittavat, että töitä riittää niin Oulussa kuin muuallakin
Kolumni

Vii­me­ai­kai­set kor­rup­tio­ta­pauk­set osoit­ta­vat, että töitä riittää niin Oulussa kuin muual­la­kin

05.11.2022 11:59 37
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu TEMin hallitusneuvos vapautettiin – epäillään yhä törkeistä rikoksista

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­nas­sa van­git­tu TEMin hal­li­tus­neu­vos va­pau­tet­tiin – epäil­lään yhä tör­keis­tä ri­kok­sis­ta

04.11.2022 18:32 2
Väärinkäytökset pyyhittiin villaisella: Varoitus oli liian kevyt kurinpitotoimi ex-yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikille, sanoo rikosprofessori – "Olisi pitänyt tehdä rikosilmoitus"

Vää­rin­käy­tök­set pyy­hit­tiin vil­lai­sel­la: Va­roi­tus oli liian kevyt ku­rin­pi­to­toi­mi ex-yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­hei­kil­le, sanoo ri­kos­pro­fes­so­ri – "Olisi pitänyt tehdä ri­ko­sil­moi­tus"

20.10.2022 18:21 25
Tilaajille
Hyvä veli -verkostossa suojellaan kaveria ja tehdään diilejä tiskin alta – Kerro, millaiseen korruptioon sinä olet törmännyt Suomessa

Hyvä veli -ver­kos­tos­sa suo­jel­laan kaveria ja tehdään diilejä tiskin alta – Kerro, mil­lai­seen kor­rup­tioon sinä olet tör­män­nyt Suo­mes­sa

28.04.2022 23:58 38
Tuorein paljastus veroparatiisiyhtiöistä kertoo taas karusti, että korkea asema ei takaa korkeaa moraalia
Pääkirjoitus

Tuorein pal­jas­tus ve­ro­pa­ra­tii­si­yh­tiöis­tä kertoo taas ka­rus­ti, että korkea asema ei takaa korkeaa mo­raa­lia

04.10.2021 20:00 14
Tilaajille
VTV:n pääjohtajan tapaus osoittaa, että valta-asema voi panna moraalin koetukselle myös Suomessa
Pääkirjoitus

VTV:n pää­joh­ta­jan tapaus osoit­taa, että val­ta-ase­ma voi panna mo­raa­lin koe­tuk­sel­le myös Suo­mes­sa

29.06.2021 20:00 20
Tilaajille
Ruotsalainen Ericsson maksaa Nokialle 80 miljoonaa korvauksena korruptiovahingoista

Ruot­sa­lai­nen Erics­son maksaa No­kial­le 80 mil­joo­naa kor­vauk­se­na kor­rup­tio­va­hin­gois­ta

12.05.2021 22:38 6
Valtionyhtiö pyysi korruptiosta epäillyltä Terrafamen osaomistajalta selvitystä – "Olemme saaneet Trafiguran näkemyksen ja olemme tyytyväisiä selvitykseen"

Val­tion­yh­tiö pyysi kor­rup­tios­ta epäil­lyl­tä Ter­ra­fa­men osa­omis­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä – "Olemme saaneet Tra­fi­gu­ran nä­ke­myk­sen ja olemme tyy­ty­väi­siä sel­vi­tyk­seen"

04.06.2020 06:00
Brasiliassa korkein oikeus julkaisi Bolsonaron törkypuheista videon, joka tukee rikostutkintaa presidentin toimista

Bra­si­lias­sa korkein oikeus jul­kai­si Bol­so­na­ron tör­ky­pu­heis­ta videon, joka tukee ri­kos­tut­kin­taa pre­si­den­tin toi­mis­ta

23.05.2020 21:09 2