Sarjakuvat

Arvio: Oulun poh­jois­mai­nen sar­ja­ku­va­kil­pai­lu nosti kii­tet­tä­väs­ti esille las­ten­sar­ja­ku­vaa

07.04.2021 09:00
Tilaajille
Sarjakuva-Finlandian voittajaksi albumi Ammatti: käsikirjoittaja – 22 piirtäjää tekee sarjakuvaksi Nivalasta kotoisin olevan käsikirjoittaja Pauli Kallion tarinoita

Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dian voit­ta­jak­si albumi Am­mat­ti: kä­si­kir­joit­ta­ja – 22 piir­tä­jää tekee sar­ja­ku­vak­si Ni­va­las­ta ko­toi­sin olevan kä­si­kir­joit­ta­ja Pauli Kallion ta­ri­noi­ta

26.03.2021 21:23
KÄÄK! Ärhäkkä, epäonninen räpyläniekka kumppaneineen on seikkaillut Suomessa jo 70 vuotta – Kolme sarjakuvantekijää kertoo, mitä Aku Ankka on heille merkinnyt

KÄÄK! Är­häk­kä, epä­on­ni­nen rä­py­lä­niek­ka kump­pa­nei­neen on seik­kail­lut Suo­mes­sa jo 70 vuotta – Kolme sar­ja­ku­van­te­ki­jää kertoo, mitä Aku Ankka on heille mer­kin­nyt

15.03.2021 18:00
Tilaajille
Ville Ranta ikävöi Oulun hullua meininkiä herraskaisvaatteissa – Sarjakuvataiteilija jatkaa lauseita ja kertoo pettyneensä Helsingin talveen

Ville Ranta ikävöi Oulun hullua mei­nin­kiä her­ras­kais­vaat­teis­sa – Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja jatkaa lau­sei­ta ja kertoo pet­ty­neen­sä Hel­sin­gin talveen

05.03.2021 21:19 2
Taidekoululla valmistuu "Limingan ihme" -sarjakuva, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin pohjalta sisällissodan tapahtumista Limingassa

Tai­de­kou­lul­la val­mis­tuu "Li­min­gan ihme" -sar­ja­ku­va, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin poh­jal­ta si­säl­lis­so­dan ta­pah­tu­mis­ta Li­min­gas­sa

30.01.2021 10:48 2
Tilaajille
Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo sai Kynnys ry:n Vimma-palkinnon – Sarjakuvaromaani Memento mori kuvaa aivoverenvuotoon sairastumista ja toipumista

Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Tiitu Takalo sai Kynnys ry:n Vim­ma-pal­kin­non – Sar­ja­ku­va­ro­maa­ni Memento mori kuvaa ai­vo­ve­ren­vuo­toon sai­ras­tu­mis­ta ja toi­pu­mis­ta

04.12.2020 11:09
Sarjakuva-arvio: Juba Tuomolan lännentarinassa Hurja-Hilda nuori nainen kääntyy kostajaksi: "Tekijän liioittelu kääntää sävyt useimmiten mustan huumorin puolelle"

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Juba Tuo­mo­lan län­nen­ta­ri­nas­sa Hur­ja-Hil­da nuori nainen kääntyy kos­ta­jak­si: "Te­ki­jän liioit­te­lu kääntää sävyt useim­mi­ten mustan huu­mo­rin puo­lel­le"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Juba Tuomola piipahti villissä lännessä kostoa janoavan Hurja-Hildan kanssa – seuraava sivuprojekti voisi olla "mättöä, jossa päitä irtoilee ja kaikki kuolevat lopussa"

Juba Tuomola pii­pah­ti vil­lis­sä län­nes­sä kostoa ja­noa­van Hur­ja-Hil­dan kanssa – seu­raa­va si­vu­pro­jek­ti voisi olla "mät­töä, jossa päitä ir­toi­lee ja kaikki kuo­le­vat lo­pus­sa"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Karoliina Korhonen ja Anssi Vieruaho haluavat nostaa loppuunpalamisen yleisyyden esiin sarjakuvan keinoilla

Ka­ro­lii­na Kor­ho­nen ja Anssi Vie­rua­ho ha­lua­vat nostaa lop­puun­pa­la­mi­sen ylei­syy­den esiin sar­ja­ku­van kei­noil­la

19.11.2020 12:00
Tilaajille
Turvallinen Oulu -hanke iskee sarjakuvalla groomingia vastaan – sarjakuva tarkoitettu opetuksen ja kasvatuksen tueksi

Tur­val­li­nen Oulu -hanke iskee sar­ja­ku­val­la groo­min­gia vastaan – sar­ja­ku­va tar­koi­tet­tu ope­tuk­sen ja kas­va­tuk­sen tueksi

09.11.2020 13:58 2
Strippisarjakuvan MM-kilpailu alkaa maanantaina Oulussa, teemana koronarokote

Strip­pi­sar­ja­ku­van MM-kil­pai­lu alkaa maa­nan­tai­na Ou­lus­sa, teemana ko­ro­na­ro­ko­te

26.10.2020 12:56
Tintti-sarjakuvien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-luvun historian, tietää oululainen Reijo Valta

Tint­ti-sar­ja­ku­vien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-lu­vun his­to­rian, tietää ou­lu­lai­nen Reijo Valta

22.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Arvio: Pauli Kallion käsikirjoittamien sarjakuvien kokoelma on läpileikkaus suurmestarin töistä

Arvio: Pauli Kallion kä­si­kir­joit­ta­mien sar­ja­ku­vien ko­koel­ma on lä­pi­leik­kaus suur­mes­ta­rin töistä

19.10.2020 14:57
Tilaajille
Kuusamolainen Iivo Ahava taisteli lyhyen elämänsä aikana kolmen lipun alla – oululaistaiteilijat tarttuvat sarjakuvassaan Suomen sisällissodan ristiriitaisen hahmon tarinaan

Kuu­sa­mo­lai­nen Iivo Ahava tais­te­li lyhyen elä­män­sä aikana kolmen lipun alla – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat tart­tu­vat sar­ja­ku­vas­saan Suomen si­säl­lis­so­dan ris­ti­rii­tai­sen hahmon ta­ri­naan

01.08.2020 17:00
Tilaajille