Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sarjakuvat
Kirja-arvio: Nyky-yhteiskunnan väliinputoaja luovii byrokratian, pätkätöiden ja pettymysten viidakossa – sarjakuvataiteilija kuvaa keskushahmoaan myötätuntoisesti pilke silmäkulmassa

Kir­ja-ar­vio: Ny­ky-yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­ja luovii by­rok­ra­tian, pät­kä­töi­den ja pet­ty­mys­ten vii­da­kos­sa – sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja kuvaa kes­kus­hah­moaan myö­tä­tun­toi­ses­ti pilke sil­mä­kul­mas­sa

02.07.2023 14:35
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja kokosi albumin hoitolaitoksen ja sen ihmisten ympärille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja kokosi albumin hoi­to­lai­tok­sen ja sen ih­mis­ten ym­pä­ril­le

15.06.2023 17:20
Tilaajille
Oululainen Lauri Ahtinen oli menettämässä uskonsa sarjakuvaan taidemuotona, mutta sitten vastaan tuli sanalyhenne NFT

Ou­lu­lai­nen Lauri Ahtinen oli me­net­tä­mäs­sä uskonsa sar­ja­ku­vaan tai­de­muo­to­na, mutta sitten vastaan tuli sa­na­ly­hen­ne NFT

15.06.2023 07:00 3
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Jopen Näkymätön Viänänen ja Petteri Tikkasen Eero ovat kokoelmansa ansainneet

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Jopen Nä­ky­mä­tön Viä­nä­nen ja Petteri Tik­ka­sen Eero ovat ko­koel­man­sa an­sain­neet

09.06.2023 17:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kaikkien aikojen pisin amerikkalainen animaatio tarjoaa Hämähäkkimiehiä ja -naisia yllin kyllin

Elo­ku­va-ar­vio: Kaik­kien aikojen pisin ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio tarjoaa Hä­mä­häk­ki­mie­hiä ja -naisia yllin kyllin

01.06.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Timo Ronkainen pureutuu oivaltavasti Carl Barksin tuotantoon tieteen ja teknologian näkökulmasta

Kir­ja-ar­vio: Timo Ron­kai­nen pu­reu­tuu oi­val­ta­vas­ti Carl Barksin tuo­tan­toon tieteen ja tek­no­lo­gian nä­kö­kul­mas­ta

23.04.2023 14:05
Tilaajille
Leffavieras: Asterix-sarjakuvien ystävä jää kaipaamaan elokuvassa Obelixin nallekarhumaista olemusta

Lef­fa­vie­ras: As­te­rix-sar­ja­ku­vien ystävä jää kai­paa­maan elo­ku­vas­sa Obe­li­xin nal­le­kar­hu­mais­ta ole­mus­ta

15.03.2023 14:05
Tilaajille
Tyrnävän Tarzanit – Sarjakuvataiteilija Esa Holopainen kuvasi oman lapsuutensa kokemuksia ja yllättyi, miten monet löysivät niistä itsensä

Tyr­nä­vän Tar­za­nit – ­Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Esa Ho­lo­pai­nen kuvasi oman lap­suu­ten­sa ko­ke­muk­sia ja yl­lät­tyi, miten monet löy­si­vät niistä itsensä

08.03.2023 08:00 7
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 15:45 2
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Eloisasti ja kauniisti piirrettyä fantasiaa lapsille ja mustavalkoisia myyttejä aikuisille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Eloi­sas­ti ja kau­niis­ti piir­ret­tyä fan­ta­siaa lap­sil­le ja mus­ta­val­koi­sia myyt­te­jä ai­kui­sil­le

18.02.2023 17:45
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

31.01.2023 08:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Mari Ahokoivu palkittiin Puupäähatulla

Ou­lu­lais­läh­töi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja ja ku­vit­ta­ja Mari Aho­koi­vu pal­kit­tiin Puu­pää­ha­tul­la

19.01.2023 14:30
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kaapuveikko, Kersantti Napalm ja Tuomas Myllylän viikingit ovat kaikki oman tiensä kulkijoita

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Kaa­pu­veik­ko, Ker­sant­ti Napalm ja Tuomas Myl­ly­län vii­kin­git ovat kaikki oman tiensä kul­ki­joi­ta

10.01.2023 11:05
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kotimainen sarjakuvakattaus tarjoaa tummia tunteita vihasta ahdistukseen, pelkoon ja alakuloon

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen sar­ja­ku­va­kat­taus tarjoaa tummia tun­tei­ta vihasta ah­dis­tuk­seen, pelkoon ja ala­ku­loon

14.12.2022 14:05
Tilaajille
Jouni Koponen lähti tekemään viikinkimytologiasarjakuvaa itsensä Neil Gaimanin kehotuksesta

Jouni Koponen lähti te­ke­mään vii­kin­ki­my­to­lo­gia­sar­ja­ku­vaa itsensä Neil Gai­ma­nin ke­ho­tuk­ses­ta

08.11.2022 13:30
Tilaajille
Kun maksalaatikko ja maanantai ovat punaisia – sarjakuvataiteilija Jaana Suorsan uusin teos on tarinaa omasta elämästä synestesian sävyttämässä maailmassa

Kun mak­sa­laa­tik­ko ja maa­nan­tai ovat pu­nai­sia – ­sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Jaana Suorsan uusin teos on tarinaa omasta elä­mäs­tä sy­nes­te­sian sä­vyt­tä­mäs­sä maail­mas­sa

01.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Yksikätinen dekkari ja tiedostava tyttö menneille vuosikymmenille sijoittuvissa albumeissa

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Yk­si­kä­ti­nen dekkari ja tie­dos­ta­va tyttö men­neil­le vuo­si­kym­me­nil­le si­joit­tu­vis­sa al­bu­meis­sa

29.10.2022 16:15
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Italialainen sarjakuvapiirtäjä Altan tekee härskiä rienaa kuuluisasta genovalaisesta sankarimatkaajasta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ita­lia­lai­nen sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Altan tekee härskiä rienaa kuu­lui­sas­ta ge­no­va­lai­ses­ta san­ka­ri­mat­kaa­jas­ta

01.10.2022 16:15 2
Tilaajille
Oulun Sarjakuvafestivaalin ohjelmisto on ennätyksellisen runsas

Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­to on en­nä­tyk­sel­li­sen runsas

29.09.2022 12:46 1
Sarjakuva-arvio: Anne Muhonen on tärkeän teeman äärellä: jokaisella on oikeus tulla huomatuksi

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Anne Muhonen on tärkeän teeman ää­rel­lä: jo­kai­sel­la on oikeus tulla huo­ma­tuk­si

27.08.2022 16:20
Tilaajille