Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Sarjakuvat
Sarjakuva-arvio: Anne Muhonen on tärkeän teeman äärellä: jokaisella on oikeus tulla huomatuksi

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Anne Muhonen on tärkeän teeman ää­rel­lä: jo­kai­sel­la on oikeus tulla huo­ma­tuk­si

27.08.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Omaehtoista iäisyyttä ja groteskia ilmaisuutta sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Oma­eh­tois­ta iäi­syyt­tä ja gro­tes­kia il­mai­suut­ta sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

20.08.2022 17:20
Tilaajille
Arvio: Taistelijat ja arjen supersankarit seikkailevat kotimaisissa ja käännössarjakuvissa

Arvio: Tais­te­li­jat ja arjen su­per­san­ka­rit seik­kai­le­vat ko­ti­mai­sis­sa ja kään­nös­sar­ja­ku­vis­sa

02.08.2022 10:45
Tilaajille
Arvio: Dokumentaarista sarjakuvaa Tshernobylistä ja filosofiaa hiljattain edesmenneen Keijo Ahlqvistin tyyliin

Arvio: Do­ku­men­taa­ris­ta sar­ja­ku­vaa Tsher­no­by­lis­tä ja fi­lo­so­fiaa hil­jat­tain edes­men­neen Keijo Ahl­qvis­tin tyyliin

23.07.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Selviytyjät seikkailevat sarjakuvissa Napoleonin ja nykyisen ajan melskeissä

Arvio: Sel­viy­ty­jät seik­kai­le­vat sar­ja­ku­vis­sa Na­po­leo­nin ja ny­kyi­sen ajan mels­keis­sä

10.07.2022 18:10
Tilaajille
Kaapuveikolla on oma persoona ja pohjoinen sielu – oululainen Juha Vuorma tuo 30-vuotiaan sarjakuvansa ensimmäistä kertaa omana näyttelynään Ouluun

Kaa­pu­vei­kol­la on oma per­soo­na ja poh­joi­nen sielu – ou­lu­lai­nen Juha Vuorma tuo 30-vuo­tiaan sar­ja­ku­van­sa en­sim­mäis­tä kertaa omana näyt­te­ly­nään Ouluun

07.06.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Julianna Hyrri ja Petteri Tikkanen vievät sarjakuva-albumeissaan uuteen maailmaan kahdelta suunnalta

Arvio: Ju­lian­na Hyrri ja Petteri Tik­ka­nen vievät sar­ja­ku­va-al­bu­meis­saan uuteen maail­maan kah­del­ta suun­nal­ta

28.05.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

Arvio: Tyy­li­käs­tä sar­ja­ku­va­kau­hua Suomen ja Tanskan vink­ke­lis­tä

07.05.2022 16:40
Tilaajille
Arvio: Lucky Luke, Michel Vaillant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella särmällä ja nostalgialla

Arvio: Lucky Luke, Michel Vail­lant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella sär­mäl­lä ja nos­tal­gial­la

22.04.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Taas päin näköä -haastattelukirja hahmottaa suomalaisen sarjakuvakentän nykytilannetta – veteraaneja edustaa puolestaan Maikki Harjanteen opettavainen Minttu

Arvio: Taas päin näköä -haas­tat­te­lu­kir­ja hah­mot­taa suo­ma­lai­sen sar­ja­ku­va­ken­tän ny­ky­ti­lan­net­ta – ve­te­raa­ne­ja edustaa puo­les­taan Maikki Har­jan­teen opet­ta­vai­nen Minttu

11.04.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Kapinaa oululaisten punkkareiden keskuudessa ja mielen paloa 1900-luvun alun Suomesta

Arvio: Kapinaa ou­lu­lais­ten punk­ka­rei­den kes­kuu­des­sa ja mielen paloa 1900-lu­vun alun Suo­mes­ta

27.03.2022 15:25
Tilaajille
Leffavieras: The Batman tuo onnistuneesti uutta eloa sarjakuvaelokuvien genreen

Lef­fa­vie­ras: The Batman tuo on­nis­tu­nees­ti uutta eloa sar­ja­ku­va­elo­ku­vien genreen

16.03.2022 15:15 2
Tilaajille
Arvio: Yhdysvalloissa kuvatussa suomalaiselokuvassa Supercool omaperäisyys loistaa poissaolollaan

Arvio: Yh­dys­val­lois­sa ku­va­tus­sa suo­ma­lais­elo­ku­vas­sa Su­per­cool oma­pe­räi­syys loistaa pois­sa­olol­laan

24.02.2022 20:00
Tilaajille
"Pasifisti puolustusministerinä on aika scifiä" – oululainen Aapo Kukko tekee sarjakuvaa teloituskomppanian edestä sisällisodan aikaan pelastuneesta Yrjö Kallisesta

"Pa­si­fis­ti puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä on aika scifiä" – ou­lu­lai­nen Aapo Kukko tekee sar­ja­ku­vaa te­loi­tus­komp­pa­nian edestä si­säl­li­so­dan aikaan pe­las­tu­nees­ta Yrjö Kal­li­ses­ta

18.02.2022 09:00
Tilaajille
Oulusta maan ykköspiirtäjiin ponkaissut Ville Ranta sai Muhammed-kohusta paksun nahan– "Olen onnistunut, kun keskustelu käy kuumana ja saan äkäistä postia"

Oulusta maan yk­kös­piir­tä­jiin pon­kais­sut Ville Ranta sai Mu­ham­med-ko­hus­ta paksun nahan– "Olen on­nis­tu­nut, kun kes­kus­te­lu käy kuumana ja saan äkäistä postia"

15.01.2022 10:33 11
Tilaajille
Jutun takaa: Sarjakuvia luetaan aina vaan päivästä toiseen sanomalehdistä

Jutun takaa: Sar­ja­ku­via luetaan aina vaan päi­väs­tä toiseen sa­no­ma­leh­dis­tä

18.12.2021 18:00 9
Tilaajille
Arvio: Timo Ronkainen tekee ansiokkaan rengasmatkan ympäri Disneyn sarjakuvamaailman

Arvio: Timo Ron­kai­nen tekee an­siok­kaan ren­gas­mat­kan ympäri Disneyn sar­ja­ku­va­maail­man

12.12.2021 15:15
Tilaajille
Kauppa-Lopo ampaisi avaruuteen – oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo siirsi Minna Canthin klassikon tulevaisuuteen

Kaup­pa-Lo­po ampaisi ava­ruu­teen – ou­lu­lais­läh­töi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Pentti Otsamo siirsi Minna Canthin klas­si­kon tu­le­vai­suu­teen

18.11.2021 16:00
Tilaajille
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
Venäjän keisarilliseen armeijaan vapaaehtoisena värväytynyt Iivo Ahava päätyi oululaiskaksikon fiktiivisen sarjakuvan päähenkilöksi

Venäjän kei­sa­ril­li­seen ar­mei­jaan va­paa­eh­toi­se­na vär­väy­ty­nyt Iivo Ahava päätyi ou­lu­lais­kak­si­kon fik­tii­vi­sen sar­ja­ku­van pää­hen­ki­lök­si

09.09.2021 14:30
Tilaajille