Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sarjakuvat
Leffavieras: Asterix-sarjakuvien ystävä jää kaipaamaan elokuvassa Obelixin nallekarhumaista olemusta

Lef­fa­vie­ras: As­te­rix-sar­ja­ku­vien ystävä jää kai­paa­maan elo­ku­vas­sa Obe­li­xin nal­le­kar­hu­mais­ta ole­mus­ta

15.03.2023 14:05
Tilaajille
Tyrnävän Tarzanit – Sarjakuvataiteilija Esa Holopainen kuvasi oman lapsuutensa kokemuksia ja yllättyi, miten monet löysivät niistä itsensä

Tyr­nä­vän Tar­za­nit – ­Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Esa Ho­lo­pai­nen kuvasi oman lap­suu­ten­sa ko­ke­muk­sia ja yl­lät­tyi, miten monet löy­si­vät niistä itsensä

08.03.2023 08:00 7
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 15:45 2
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Eloisasti ja kauniisti piirrettyä fantasiaa lapsille ja mustavalkoisia myyttejä aikuisille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Eloi­sas­ti ja kau­niis­ti piir­ret­tyä fan­ta­siaa lap­sil­le ja mus­ta­val­koi­sia myyt­te­jä ai­kui­sil­le

18.02.2023 17:45
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

31.01.2023 08:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Mari Ahokoivu palkittiin Puupäähatulla

Ou­lu­lais­läh­töi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja ja ku­vit­ta­ja Mari Aho­koi­vu pal­kit­tiin Puu­pää­ha­tul­la

19.01.2023 14:30
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kaapuveikko, Kersantti Napalm ja Tuomas Myllylän viikingit ovat kaikki oman tiensä kulkijoita

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Kaa­pu­veik­ko, Ker­sant­ti Napalm ja Tuomas Myl­ly­län vii­kin­git ovat kaikki oman tiensä kul­ki­joi­ta

10.01.2023 11:05
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kotimainen sarjakuvakattaus tarjoaa tummia tunteita vihasta ahdistukseen, pelkoon ja alakuloon

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen sar­ja­ku­va­kat­taus tarjoaa tummia tun­tei­ta vihasta ah­dis­tuk­seen, pelkoon ja ala­ku­loon

14.12.2022 14:05
Tilaajille
Jouni Koponen lähti tekemään viikinkimytologiasarjakuvaa itsensä Neil Gaimanin kehotuksesta

Jouni Koponen lähti te­ke­mään vii­kin­ki­my­to­lo­gia­sar­ja­ku­vaa itsensä Neil Gai­ma­nin ke­ho­tuk­ses­ta

08.11.2022 13:30
Tilaajille
Kun maksalaatikko ja maanantai ovat punaisia – sarjakuvataiteilija Jaana Suorsan uusin teos on tarinaa omasta elämästä synestesian sävyttämässä maailmassa

Kun mak­sa­laa­tik­ko ja maa­nan­tai ovat pu­nai­sia – ­sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Jaana Suorsan uusin teos on tarinaa omasta elä­mäs­tä sy­nes­te­sian sä­vyt­tä­mäs­sä maail­mas­sa

01.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Yksikätinen dekkari ja tiedostava tyttö menneille vuosikymmenille sijoittuvissa albumeissa

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Yk­si­kä­ti­nen dekkari ja tie­dos­ta­va tyttö men­neil­le vuo­si­kym­me­nil­le si­joit­tu­vis­sa al­bu­meis­sa

29.10.2022 16:15
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Italialainen sarjakuvapiirtäjä Altan tekee härskiä rienaa kuuluisasta genovalaisesta sankarimatkaajasta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ita­lia­lai­nen sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Altan tekee härskiä rienaa kuu­lui­sas­ta ge­no­va­lai­ses­ta san­ka­ri­mat­kaa­jas­ta

01.10.2022 16:15 2
Tilaajille
Oulun Sarjakuvafestivaalin ohjelmisto on ennätyksellisen runsas

Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­to on en­nä­tyk­sel­li­sen runsas

29.09.2022 12:46 1
Sarjakuva-arvio: Anne Muhonen on tärkeän teeman äärellä: jokaisella on oikeus tulla huomatuksi

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Anne Muhonen on tärkeän teeman ää­rel­lä: jo­kai­sel­la on oikeus tulla huo­ma­tuk­si

27.08.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Omaehtoista iäisyyttä ja groteskia ilmaisuutta sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Oma­eh­tois­ta iäi­syyt­tä ja gro­tes­kia il­mai­suut­ta sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

20.08.2022 17:20
Tilaajille
Arvio: Taistelijat ja arjen supersankarit seikkailevat kotimaisissa ja käännössarjakuvissa

Arvio: Tais­te­li­jat ja arjen su­per­san­ka­rit seik­kai­le­vat ko­ti­mai­sis­sa ja kään­nös­sar­ja­ku­vis­sa

02.08.2022 10:45
Tilaajille
Arvio: Dokumentaarista sarjakuvaa Tshernobylistä ja filosofiaa hiljattain edesmenneen Keijo Ahlqvistin tyyliin

Arvio: Do­ku­men­taa­ris­ta sar­ja­ku­vaa Tsher­no­by­lis­tä ja fi­lo­so­fiaa hil­jat­tain edes­men­neen Keijo Ahl­qvis­tin tyyliin

23.07.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Selviytyjät seikkailevat sarjakuvissa Napoleonin ja nykyisen ajan melskeissä

Arvio: Sel­viy­ty­jät seik­kai­le­vat sar­ja­ku­vis­sa Na­po­leo­nin ja ny­kyi­sen ajan mels­keis­sä

10.07.2022 18:10
Tilaajille
Kaapuveikolla on oma persoona ja pohjoinen sielu – oululainen Juha Vuorma tuo 30-vuotiaan sarjakuvansa ensimmäistä kertaa omana näyttelynään Ouluun

Kaa­pu­vei­kol­la on oma per­soo­na ja poh­joi­nen sielu – ou­lu­lai­nen Juha Vuorma tuo 30-vuo­tiaan sar­ja­ku­van­sa en­sim­mäis­tä kertaa omana näyt­te­ly­nään Ouluun

07.06.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Julianna Hyrri ja Petteri Tikkanen vievät sarjakuva-albumeissaan uuteen maailmaan kahdelta suunnalta

Arvio: Ju­lian­na Hyrri ja Petteri Tik­ka­nen vievät sar­ja­ku­va-al­bu­meis­saan uuteen maail­maan kah­del­ta suun­nal­ta

28.05.2022 17:10
Tilaajille