MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sarjakuvat
Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

Arvio: Tyy­li­käs­tä sar­ja­ku­va­kau­hua Suomen ja Tanskan vink­ke­lis­tä

07.05.2022 16:40
Tilaajille
Arvio: Lucky Luke, Michel Vaillant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella särmällä ja nostalgialla

Arvio: Lucky Luke, Michel Vail­lant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella sär­mäl­lä ja nos­tal­gial­la

22.04.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Taas päin näköä -haastattelukirja hahmottaa suomalaisen sarjakuvakentän nykytilannetta – veteraaneja edustaa puolestaan Maikki Harjanteen opettavainen Minttu

Arvio: Taas päin näköä -haas­tat­te­lu­kir­ja hah­mot­taa suo­ma­lai­sen sar­ja­ku­va­ken­tän ny­ky­ti­lan­net­ta – ve­te­raa­ne­ja edustaa puo­les­taan Maikki Har­jan­teen opet­ta­vai­nen Minttu

11.04.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Kapinaa oululaisten punkkareiden keskuudessa ja mielen paloa 1900-luvun alun Suomesta

Arvio: Kapinaa ou­lu­lais­ten punk­ka­rei­den kes­kuu­des­sa ja mielen paloa 1900-lu­vun alun Suo­mes­ta

27.03.2022 15:25
Tilaajille
Leffavieras: The Batman tuo onnistuneesti uutta eloa sarjakuvaelokuvien genreen

Lef­fa­vie­ras: The Batman tuo on­nis­tu­nees­ti uutta eloa sar­ja­ku­va­elo­ku­vien genreen

16.03.2022 15:15 2
Tilaajille
Arvio: Yhdysvalloissa kuvatussa suomalaiselokuvassa Supercool omaperäisyys loistaa poissaolollaan

Arvio: Yh­dys­val­lois­sa ku­va­tus­sa suo­ma­lais­elo­ku­vas­sa Su­per­cool oma­pe­räi­syys loistaa pois­sa­olol­laan

24.02.2022 20:00
Tilaajille
"Pasifisti puolustusministerinä on aika scifiä" – oululainen Aapo Kukko tekee sarjakuvaa teloituskomppanian edestä sisällisodan aikaan pelastuneesta Yrjö Kallisesta

"Pa­si­fis­ti puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä on aika scifiä" – ou­lu­lai­nen Aapo Kukko tekee sar­ja­ku­vaa te­loi­tus­komp­pa­nian edestä si­säl­li­so­dan aikaan pe­las­tu­nees­ta Yrjö Kal­li­ses­ta

18.02.2022 09:00
Tilaajille
Oulusta maan ykköspiirtäjiin ponkaissut Ville Ranta sai Muhammed-kohusta paksun nahan– "Olen onnistunut, kun keskustelu käy kuumana ja saan äkäistä postia"

Oulusta maan yk­kös­piir­tä­jiin pon­kais­sut Ville Ranta sai Mu­ham­med-ko­hus­ta paksun nahan– "Olen on­nis­tu­nut, kun kes­kus­te­lu käy kuumana ja saan äkäistä postia"

15.01.2022 10:33 11
Tilaajille
Jutun takaa: Sarjakuvia luetaan aina vaan päivästä toiseen sanomalehdistä

Jutun takaa: Sar­ja­ku­via luetaan aina vaan päi­väs­tä toiseen sa­no­ma­leh­dis­tä

18.12.2021 18:00 9
Tilaajille
Arvio: Timo Ronkainen tekee ansiokkaan rengasmatkan ympäri Disneyn sarjakuvamaailman

Arvio: Timo Ron­kai­nen tekee an­siok­kaan ren­gas­mat­kan ympäri Disneyn sar­ja­ku­va­maail­man

12.12.2021 15:15
Tilaajille
Kauppa-Lopo ampaisi avaruuteen – oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo siirsi Minna Canthin klassikon tulevaisuuteen

Kaup­pa-Lo­po ampaisi ava­ruu­teen – ou­lu­lais­läh­töi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Pentti Otsamo siirsi Minna Canthin klas­si­kon tu­le­vai­suu­teen

18.11.2021 16:00
Tilaajille
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
Venäjän keisarilliseen armeijaan vapaaehtoisena värväytynyt Iivo Ahava päätyi oululaiskaksikon fiktiivisen sarjakuvan päähenkilöksi

Venäjän kei­sa­ril­li­seen ar­mei­jaan va­paa­eh­toi­se­na vär­väy­ty­nyt Iivo Ahava päätyi ou­lu­lais­kak­si­kon fik­tii­vi­sen sar­ja­ku­van pää­hen­ki­lök­si

09.09.2021 14:30
Tilaajille
Oululainen sarjakuvaromaani vie lukijan keskelle 80-luvun vallattua taloa – "Oulussa on kuuluisasti vanhat puutalot tupanneet syttyä tuleen"

Ou­lu­lai­nen sar­ja­ku­va­ro­maa­ni vie lukijan kes­kel­le 80-lu­vun val­lat­tua taloa – "Ou­lus­sa on kuu­lui­sas­ti vanhat puu­ta­lot tu­pan­neet syttyä tuleen"

02.08.2021 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Laatusarjakuvan klassikot ovat ajankohtaisia ja sopivasti retroja

Arvio: Laa­tu­sar­ja­ku­van klas­si­kot ovat ajan­koh­tai­sia ja so­pi­vas­ti retroja

24.07.2021 19:45 1
Tilaajille
Arvio: Kissat ja jalkapallo pääosissa kotimaisissa sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Kissat ja jal­ka­pal­lo pää­osis­sa ko­ti­mai­sis­sa sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

12.07.2021 10:30
Tilaajille
Oodi Ihmeelliselle Hämähäkkimiehelle
Kolumni

Oodi Ih­meel­li­sel­le Hä­mä­häk­ki­mie­hel­le

24.06.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden sarjakuvateko -palkinto Limingan taidekoululle – Juha Hurmeen näytelmään perustuva sarjakuvateos Limingan ihme julkistetaan suorassa lähetyksessä

Vuoden sar­ja­ku­va­te­ko -pal­kin­to Li­min­gan tai­de­kou­lul­le – Juha Hurmeen näy­tel­mään pe­rus­tu­va sar­ja­ku­va­teos Li­min­gan ihme jul­kis­te­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

20.05.2021 11:01
Tilaajille
Oulu haisee kiljulta rujolla punkilla viivoitetussa sarjakuvassa – "Ilmeisesti se oli jonkinlainen jumalainen interventio", Niko-Petteri Niva miettii neljän vuoden prosessin käynnistänyttä tapahtumaa

Oulu haisee kil­jul­ta rujolla pun­kil­la vii­voi­te­tus­sa sar­ja­ku­vas­sa – "Il­mei­ses­ti se oli jon­kin­lai­nen ju­ma­lai­nen in­ter­ven­tio", Ni­ko-Pet­te­ri Niva miettii neljän vuoden pro­ses­sin käyn­nis­tä­nyt­tä ta­pah­tu­maa

01.05.2021 07:13

Arvio: Oulun poh­jois­mai­nen sar­ja­ku­va­kil­pai­lu nosti kii­tet­tä­väs­ti esille las­ten­sar­ja­ku­vaa

07.04.2021 09:00
Tilaajille