Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Sarjakuvat
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
Venäjän keisarilliseen armeijaan vapaaehtoisena värväytynyt Iivo Ahava päätyi oululaiskaksikon fiktiivisen sarjakuvan päähenkilöksi

Venäjän kei­sa­ril­li­seen ar­mei­jaan va­paa­eh­toi­se­na vär­väy­ty­nyt Iivo Ahava päätyi ou­lu­lais­kak­si­kon fik­tii­vi­sen sar­ja­ku­van pää­hen­ki­lök­si

09.09.2021 14:30
Tilaajille
Oululainen sarjakuvaromaani vie lukijan keskelle 80-luvun vallattua taloa – "Oulussa on kuuluisasti vanhat puutalot tupanneet syttyä tuleen"

Ou­lu­lai­nen sar­ja­ku­va­ro­maa­ni vie lukijan kes­kel­le 80-lu­vun val­lat­tua taloa – "Ou­lus­sa on kuu­lui­sas­ti vanhat puu­ta­lot tu­pan­neet syttyä tuleen"

02.08.2021 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Laatusarjakuvan klassikot ovat ajankohtaisia ja sopivasti retroja

Arvio: Laa­tu­sar­ja­ku­van klas­si­kot ovat ajan­koh­tai­sia ja so­pi­vas­ti retroja

24.07.2021 19:45 1
Tilaajille
Arvio: Kissat ja jalkapallo pääosissa kotimaisissa sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Kissat ja jal­ka­pal­lo pää­osis­sa ko­ti­mai­sis­sa sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

12.07.2021 10:30
Tilaajille
Oodi Ihmeelliselle Hämähäkkimiehelle
Kolumni

Oodi Ih­meel­li­sel­le Hä­mä­häk­ki­mie­hel­le

24.06.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden sarjakuvateko -palkinto Limingan taidekoululle – Juha Hurmeen näytelmään perustuva sarjakuvateos Limingan ihme julkistetaan suorassa lähetyksessä

Vuoden sar­ja­ku­va­te­ko -pal­kin­to Li­min­gan tai­de­kou­lul­le – Juha Hurmeen näy­tel­mään pe­rus­tu­va sar­ja­ku­va­teos Li­min­gan ihme jul­kis­te­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

20.05.2021 11:01
Tilaajille
Oulu haisee kiljulta rujolla punkilla viivoitetussa sarjakuvassa – "Ilmeisesti se oli jonkinlainen jumalainen interventio", Niko-Petteri Niva miettii neljän vuoden prosessin käynnistänyttä tapahtumaa

Oulu haisee kil­jul­ta rujolla pun­kil­la vii­voi­te­tus­sa sar­ja­ku­vas­sa – "Il­mei­ses­ti se oli jon­kin­lai­nen ju­ma­lai­nen in­ter­ven­tio", Ni­ko-Pet­te­ri Niva miettii neljän vuoden pro­ses­sin käyn­nis­tä­nyt­tä ta­pah­tu­maa

01.05.2021 07:13

Arvio: Oulun poh­jois­mai­nen sar­ja­ku­va­kil­pai­lu nosti kii­tet­tä­väs­ti esille las­ten­sar­ja­ku­vaa

07.04.2021 09:00
Tilaajille
Sarjakuva-Finlandian voittajaksi albumi Ammatti: käsikirjoittaja – 22 piirtäjää tekee sarjakuvaksi Nivalasta kotoisin olevan käsikirjoittaja Pauli Kallion tarinoita

Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dian voit­ta­jak­si albumi Am­mat­ti: kä­si­kir­joit­ta­ja – 22 piir­tä­jää tekee sar­ja­ku­vak­si Ni­va­las­ta ko­toi­sin olevan kä­si­kir­joit­ta­ja Pauli Kallion ta­ri­noi­ta

26.03.2021 21:23
KÄÄK! Ärhäkkä, epäonninen räpyläniekka kumppaneineen on seikkaillut Suomessa jo 70 vuotta – Kolme sarjakuvantekijää kertoo, mitä Aku Ankka on heille merkinnyt

KÄÄK! Är­häk­kä, epä­on­ni­nen rä­py­lä­niek­ka kump­pa­nei­neen on seik­kail­lut Suo­mes­sa jo 70 vuotta – Kolme sar­ja­ku­van­te­ki­jää kertoo, mitä Aku Ankka on heille mer­kin­nyt

15.03.2021 18:33
Tilaajille
Ville Ranta ikävöi Oulun hullua meininkiä herraskaisvaatteissa – Sarjakuvataiteilija jatkaa lauseita ja kertoo pettyneensä Helsingin talveen

Ville Ranta ikävöi Oulun hullua mei­nin­kiä her­ras­kais­vaat­teis­sa – Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja jatkaa lau­sei­ta ja kertoo pet­ty­neen­sä Hel­sin­gin talveen

05.03.2021 21:19 2
Taidekoululla valmistuu "Limingan ihme" -sarjakuva, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin pohjalta sisällissodan tapahtumista Limingassa

Tai­de­kou­lul­la val­mis­tuu "Li­min­gan ihme" -sar­ja­ku­va, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin poh­jal­ta si­säl­lis­so­dan ta­pah­tu­mis­ta Li­min­gas­sa

30.01.2021 10:48 2
Tilaajille
Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo sai Kynnys ry:n Vimma-palkinnon – Sarjakuvaromaani Memento mori kuvaa aivoverenvuotoon sairastumista ja toipumista

Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Tiitu Takalo sai Kynnys ry:n Vim­ma-pal­kin­non – Sar­ja­ku­va­ro­maa­ni Memento mori kuvaa ai­vo­ve­ren­vuo­toon sai­ras­tu­mis­ta ja toi­pu­mis­ta

04.12.2020 11:09
Sarjakuva-arvio: Juba Tuomolan lännentarinassa Hurja-Hilda nuori nainen kääntyy kostajaksi: "Tekijän liioittelu kääntää sävyt useimmiten mustan huumorin puolelle"

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Juba Tuo­mo­lan län­nen­ta­ri­nas­sa Hur­ja-Hil­da nuori nainen kääntyy kos­ta­jak­si: "Te­ki­jän liioit­te­lu kääntää sävyt useim­mi­ten mustan huu­mo­rin puo­lel­le"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Juba Tuomola piipahti villissä lännessä kostoa janoavan Hurja-Hildan kanssa – seuraava sivuprojekti voisi olla "mättöä, jossa päitä irtoilee ja kaikki kuolevat lopussa"

Juba Tuomola pii­pah­ti vil­lis­sä län­nes­sä kostoa ja­noa­van Hur­ja-Hil­dan kanssa – seu­raa­va si­vu­pro­jek­ti voisi olla "mät­töä, jossa päitä ir­toi­lee ja kaikki kuo­le­vat lo­pus­sa"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Karoliina Korhonen ja Anssi Vieruaho haluavat nostaa loppuunpalamisen yleisyyden esiin sarjakuvan keinoilla

Ka­ro­lii­na Kor­ho­nen ja Anssi Vie­rua­ho ha­lua­vat nostaa lop­puun­pa­la­mi­sen ylei­syy­den esiin sar­ja­ku­van kei­noil­la

19.11.2020 12:00
Tilaajille
Turvallinen Oulu -hanke iskee sarjakuvalla groomingia vastaan – sarjakuva tarkoitettu opetuksen ja kasvatuksen tueksi

Tur­val­li­nen Oulu -hanke iskee sar­ja­ku­val­la groo­min­gia vastaan – sar­ja­ku­va tar­koi­tet­tu ope­tuk­sen ja kas­va­tuk­sen tueksi

09.11.2020 13:58 2
Strippisarjakuvan MM-kilpailu alkaa maanantaina Oulussa, teemana koronarokote

Strip­pi­sar­ja­ku­van MM-kil­pai­lu alkaa maa­nan­tai­na Ou­lus­sa, teemana ko­ro­na­ro­ko­te

26.10.2020 12:56
Tintti-sarjakuvien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-luvun historian, tietää oululainen Reijo Valta

Tint­ti-sar­ja­ku­vien avulla voi käydä läpi lähes koko 1900-lu­vun his­to­rian, tietää ou­lu­lai­nen Reijo Valta

22.10.2020 19:00 2
Tilaajille