Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Donald Trump
Trumpilla on jopa paremmat todennäköisyydet voittaa presidentinvaalit kuin vuonna 2016 – Mistä lukuisia syytteitä saaneen ex-presidentin suosio johtuu?

Trum­pil­la on jopa pa­rem­mat to­den­nä­köi­syy­det voittaa pre­si­den­tin­vaa­lit kuin vuonna 2016 – Mistä lu­kui­sia syyt­tei­tä saaneen ex-pre­si­den­tin suosio johtuu?

30.09.2023 12:00 20
Tilaajille
Trump pidätettiin ja päästettiin vapaaksi takuita vastaan Fultonin vankilassa Georgiassa

Trump pi­dä­tet­tiin ja pääs­tet­tiin va­paak­si takuita vastaan Ful­to­nin van­ki­las­sa Geor­gias­sa

25.08.2023 09:50
Trump aikoo antautua poliisille torstaina – takuusummaksi määrättiin 200 000 dollaria

Trump aikoo an­tau­tua po­lii­sil­le tors­tai­na – ta­kuu­sum­mak­si mää­rät­tiin 200 000 dol­la­ria

22.08.2023 10:00 5
Ex-presidentti Donald Trumpille jälleen uusia syytteitä vaalihäirinnästä

Ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le jälleen uusia syyt­tei­tä vaa­li­häi­rin­näs­tä

15.08.2023 08:06 8
Trumpia syytetään pyrkimyksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos

Trumpia syy­te­tään pyr­ki­myk­sis­tä kumota vuoden 2020 pre­si­den­tin­vaa­lien tulos

02.08.2023 13:17 7
Donald Trumpia vastaan nostettiin uusia syytteitä salaisiin asiakirjoihin liittyen

Donald Trumpia vastaan nos­tet­tiin uusia syyt­tei­tä sa­lai­siin asia­kir­joi­hin liit­tyen

28.07.2023 06:35 1
Trump suomi Bidenia syytteidensä jälkeen – "Kuin suoraan fasistisesta tai kommunistisesta valtiosta"

Trump suomi Bidenia syyt­tei­den­sä jälkeen – "Kuin suoraan fa­sis­ti­ses­ta tai kom­mu­nis­ti­ses­ta val­tios­ta"

14.06.2023 08:45 13
Trumpin hallussa oli salaisia asiakirjoja muun muassa ydinaseista ja aseohjelmista

Trumpin hal­lus­sa oli sa­lai­sia asia­kir­jo­ja muun muassa ydin­aseis­ta ja ase­oh­jel­mis­ta

09.06.2023 22:10 20
Oikeus määräsi Trumpin maksamaan miljoonakorvaukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1990-luvulla ja kunnianloukkauksesta – ex-presidentti vapautettiin raiskaussyytöksistä

Oikeus määräsi Trumpin mak­sa­maan mil­joo­na­kor­vauk­set sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä 1990-lu­vul­la ja kun­nian­louk­kauk­ses­ta – ex-pre­si­dent­ti va­pau­tet­tiin rais­kaus­syy­tök­sis­tä

09.05.2023 23:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uhkia idästä ja län­nes­tä – ko­ti­mai­set huo­len­ai­heet eivät ole suuria

13.04.2023 05:30
Tilaajille
Donald Trump sanoo häntä vastaan nostettujen syytteiden olevan vaalihäirintää

Donald Trump sanoo häntä vastaan nos­tet­tu­jen syyt­tei­den olevan vaa­li­häi­rin­tää

05.04.2023 06:46 11
Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpille on luettu kaikkiaan 34 syytettä, hän kiistää syyllisyytensä – "Vaikuttaa niin epätodelliselta"

Yh­dys­val­tain ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le on luettu kaik­kiaan 34 syy­tet­tä, hän kiistää syyl­li­syy­ten­sä – "Vai­kut­taa niin epä­to­del­li­sel­ta"

04.04.2023 23:27 13
Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte – tapaus liittyy pornonäyttelijälle maksettuihin lahjusrahoihin

Trumpia vastaan nos­te­taan ri­kos­syy­te – tapaus liittyy por­no­näyt­te­li­jäl­le mak­set­tui­hin lah­jus­ra­hoi­hin

31.03.2023 07:45 17
Yhdysvalloissa valmistaudutaan ex-presidentti Trumpin mahdolliseen rikossyytteeseen

Yh­dys­val­lois­sa val­mis­tau­du­taan ex-pre­si­dent­ti Trumpin mah­dol­li­seen ri­kos­syyt­tee­seen

21.03.2023 23:53 2
Yhdysvaltain kongressitalon hyökkäystä tutkiva komitea: Donald Trump turvautui valheisiin ja petokseen, entinen presidentti päävastuussa väkivaltaisuuksista

Yh­dys­val­tain kong­res­si­ta­lon hyök­käys­tä tutkiva ko­mi­tea: Donald Trump tur­vau­tui val­hei­siin ja pe­tok­seen, entinen pre­si­dent­ti pää­vas­tuus­sa vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta

23.12.2022 07:45 11
Edustajainhuoneen komitea suosittelee syytteiden nostamista ex-presidentti Donald Trumpia vastaan Yhdysvalloissa

Edus­ta­jain­huo­neen komitea suo­sit­te­lee syyt­tei­den nos­ta­mis­ta ex-pre­si­dent­ti Donald Trumpia vastaan Yh­dys­val­lois­sa

19.12.2022 23:25 3
Yhdysvaltain poliittinen eliitti ikääntyy ja odottaa haastajia – tukijat vetäytyvät Donald Trumpin takaa ja keskitien äänestäjät alkavat taas kiinnostaa

Yh­dys­val­tain po­liit­ti­nen eliitti ikään­tyy ja odottaa haas­ta­jia – tukijat ve­täy­ty­vät Donald Trumpin takaa ja kes­ki­tien ää­nes­tä­jät alkavat taas kiin­nos­taa

21.11.2022 09:44 3
Tilaajille
Elon Musk järjesti äänestyksen ja päästi Trumpin takaisin Twitteriin – Miljardöörin mielestä "kansan ääni on Jumalan ääni"

Elon Musk jär­jes­ti ää­nes­tyk­sen ja päästi Trumpin ta­kai­sin Twit­te­riin – Mil­jar­döö­rin mie­les­tä "kansan ääni on Jumalan ääni"

20.11.2022 09:16 11
Trump pyrkii takaisin presidentiksi vuonna 2024 – "Yhdysvaltojen comeback alkaa juuri nyt"

Trump pyrkii ta­kai­sin pre­si­den­tik­si vuonna 2024 – "Yh­dys­val­to­jen co­me­back alkaa juuri nyt"

16.11.2022 06:58 13
Demokratian pohja vakautui Yhdysvalloissa, ja mikä merkittävintä, Donald Trumpin haave paluusta Valkoiseen taloon koki pahan kolauksen
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tian pohja va­kau­tui Yh­dys­val­lois­sa, ja mikä mer­kit­tä­vin­tä, Donald Trumpin haave pa­luus­ta Val­koi­seen taloon koki pahan ko­lauk­sen

10.11.2022 20:00 10
Tilaajille