Donald Trump
Viimeisin 4 tuntia
Millainen olisi presidentti Joe Bidenin Yhdysvallat? Trumpin päätösten kumoamisessa riittäisi sarkaa

Mil­lai­nen olisi pre­si­dent­ti Joe Bidenin Yh­dys­val­lat? Trumpin pää­tös­ten ku­moa­mi­ses­sa riit­täi­si sarkaa

16:42 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Trumpin hallinto estää huippusuositun sovelluksen TikTokin lataamisen sunnuntaista eteenpäin Yhdysvalloissa

Trumpin hal­lin­to estää huip­pu­suo­si­tun so­vel­luk­sen Tik­To­kin la­taa­mi­sen sun­nun­tais­ta eteen­päin Yh­dys­val­lois­sa

18.09.2020 20:37 5
Kuukausi
Kosovo myöntää Trumpille korkeimman kunnianosoituksen avusta kauppasuhteiden kehittämisessä Serbian kanssa

Kosovo myöntää Trum­pil­le kor­keim­man kun­nian­osoi­tuk­sen avusta kaup­pa­suh­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä Serbian kanssa

17.09.2020 22:44 2
Trump vieraili maastopaloalueella Kaliforniassa – syytti huonoa metsänhoitoa ja vakuutti ilmaston alkavan viiletä pian

Trump vie­rai­li maas­to­pa­lo­alueel­la Ka­li­for­nias­sa – syytti huonoa met­sän­hoi­toa ja va­kuut­ti il­mas­ton alkavan viiletä pian

15.09.2020 13:35 0
Microsoft: Ulkomaiset hakkeriryhmät yrittävät häiritä Donald Trumpin ja Joe Bidenin kampanjoita

Mic­ro­soft: Ul­ko­mai­set hak­ke­ri­ryh­mät yrit­tä­vät häiritä Donald Trumpin ja Joe Bidenin kam­pan­joi­ta

11.09.2020 09:11 0
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto: Venäjä yrittää aktiivisesti horjuttaa yhdysvaltalaisten luottoa postiäänestykseen

Yh­dys­val­tain ko­ti­maan tur­val­li­suus­vi­ras­to: Venäjä yrittää ak­tii­vi­ses­ti hor­jut­taa yh­dys­val­ta­lais­ten luottoa pos­ti­ää­nes­tyk­seen

04.09.2020 07:00 1
Trump saapuu Kenoshaan kuvernöörin estelystä huolimatta – syytti rotumellakoista mediaa, puhui jälleen "mustiin pukeutuneista rikollisista"

Trump saapuu Ke­nos­haan ku­ver­nöö­rin es­te­lys­tä huo­li­mat­ta – syytti ro­tu­mel­la­kois­ta mediaa, puhui jälleen "mus­tiin pu­keu­tu­neis­ta ri­kol­li­sis­ta"

01.09.2020 21:04 0
Valkoinen talo: Trump ei peruuta Kenoshan-vierailuaan kuvernöörin kehotuksesta huolimatta

Val­koi­nen talo: Trump ei peruuta Ke­nos­han-vie­rai­luaan ku­ver­nöö­rin ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

31.08.2020 09:30 0
Pääkirjoitus: Trump virittelee loppusuoran kiriä – kaksi kuukautta ennen vaaleja voittajaa ei kannata vielä julistaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Trump vi­rit­te­lee lop­pu­suo­ran kiriä – kaksi kuu­kaut­ta ennen vaaleja voit­ta­jaa ei kannata vielä ju­lis­taa

30.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Pyöröovi on käynyt ennätystahtia Donald Trumpin hallinnossa – yli 300 hallinnon korkeassa virassa työskennellyttä on irtisanoutunut tai saanut potkut presidenttikauden aikana

Pyö­rö­ovi on käynyt en­nä­tys­tah­tia Donald Trumpin hal­lin­nos­sa – yli 300 hal­lin­non kor­keas­sa virassa työs­ken­nel­lyt­tä on ir­ti­sa­nou­tu­nut tai saanut potkut pre­si­dent­ti­kau­den aikana

30.08.2020 12:55 4
Trump haukkui ehdokkuuspuheessaan Joe Bidenin ja demokraatit – "Jos olisin kuunnellut Joeta, satojatuhansia amerikkalaisia olisi kuollut"

Trump haukkui eh­dok­kuus­pu­hees­saan Joe Bidenin ja de­mo­kraa­tit – "Jos olisin kuun­nel­lut Joeta, sa­to­ja­tu­han­sia ame­rik­ka­lai­sia olisi kuol­lut"

28.08.2020 09:21 3
USA:ssa kolme osavaltiota haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen postijupakan vuoksi

USA:ssa kolme osa­val­tio­ta haastaa Trumpin hal­lin­non oi­keu­teen pos­ti­ju­pa­kan vuoksi

26.08.2020 06:12 0
USA-tutkija ratkaisevista osavaltioista: "Trumpin pitää voittaa suurin osa näistä, mutta Bidenilla on varaa päästää pari maalia"

USA-tut­ki­ja rat­kai­se­vis­ta osa­val­tiois­ta: "T­rum­pin pitää voittaa suurin osa näistä, mutta Bi­de­nil­la on varaa päästää pari maalia"

21.08.2020 19:23 6
Demokraattien Joe Biden otti vastaan puolueensa presidenttiehdokkuuden – lupasi johdattaa Amerikan ulos Trumpin "pimeyden kaudesta"

De­mo­kraat­tien Joe Biden otti vastaan puo­lueen­sa pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den – lupasi joh­dat­taa Ame­ri­kan ulos Trumpin "pi­mey­den kau­des­ta"

21.08.2020 08:38 0
Trumpin ex-neuvonantaja Steve Bannonia syytetään petoksesta – kavalsi Meksikon rajamuurin rakentamiseen lahjoitettuja varoja

Trumpin ex-neu­vo­nan­ta­ja Steve Ban­no­nia syy­te­tään pe­tok­ses­ta – kavalsi Mek­si­kon ra­ja­muu­rin ra­ken­ta­mi­seen lah­joi­tet­tu­ja varoja

20.08.2020 22:09 1
Vanhemmat
Uuden-Seelannin pääministeri oikaisi Trumpia: Maassamme ei ole "valtavaa aaltoa" koronavirustapauksia

Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­ri oikaisi Trum­pia: Maas­sam­me ei ole "val­ta­vaa aaltoa" ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

18.08.2020 09:40 1
USA:n demokraatit lähtivät vastahyökkäykseen estääkseen Trumpia "sabotoimasta vaaleja"

USA:n de­mo­kraa­tit läh­ti­vät vas­ta­hyök­käyk­seen es­tääk­seen Trumpia "sa­bo­toi­mas­ta vaa­le­ja"

17.08.2020 08:26 4
USA:n vaalit käydään pandemian ehdoilla – "Kuollut ehdokas ei voita"

USA:n vaalit käydään pan­de­mian eh­doil­la – "Kuol­lut ehdokas ei voita"

16.08.2020 16:00 2
Presidentti Trumpin nuorempi veli on kuollut 71-vuotiaana – presidentti kutsui veljeään parhaaksi ystäväkseen

Pre­si­dent­ti Trumpin nuo­rem­pi veli on kuollut 71-vuo­tiaa­na – pre­si­dent­ti kutsui vel­jeään par­haak­si ys­tä­väk­seen

16.08.2020 11:21 1
Näin Trumpia pelastajana pitävä keskustelufoorumeilta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – salaliittoteorian villeimpien uskomusten joukossa "erittäin vaarallista poliittista propagandaa"

Näin Trumpia pe­las­ta­ja­na pitävä kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­ta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – sa­la­liit­to­teo­rian vil­leim­pien us­ko­mus­ten jou­kos­sa "e­rit­täin vaa­ral­lis­ta po­liit­tis­ta pro­pa­gan­daa"

15.08.2020 07:00 2
Tilaajille