Donald Trump
Viimeisin 12 tuntia
Donald Trump haluaa USA:n osille Tiktokin kaupasta – Vaatii "erittäin suuren prosenttiosuuden" mahdollisesta kauppasummasta

Donald Trump haluaa USA:n osille Tik­to­kin kau­pas­ta – Vaatii "e­rit­täin suuren pro­sent­tio­suu­den" mah­dol­li­ses­ta kaup­pa­sum­mas­ta

04.08.2020 19:43 3
Viikko
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

03.08.2020 08:42 1
Trump aikoo kieltää TikTok-sovelluksen Yhdysvalloissa

Trump aikoo kieltää Tik­Tok-so­vel­luk­sen Yh­dys­val­lois­sa

01.08.2020 23:23 2
Miksi Donald Trump hyökkää postiäänestystä vastaan, vaikka äänesti itse postitse? – Ehdotus vaalien lykkäyksestä saattaa olla pohjustus vaalipäivän juonelle

Miksi Donald Trump hyökkää pos­ti­ää­nes­tys­tä vas­taan, vaikka äänesti itse pos­tit­se? – Ehdotus vaalien lyk­käyk­ses­tä saattaa olla poh­jus­tus vaa­li­päi­vän juo­nel­le

01.08.2020 07:30 16
Trump väläytti Yhdysvaltain presidentinvaalien siirtämistä koronapandemian takia

Trump vä­läyt­ti Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien siir­tä­mis­tä ko­ro­na­pan­de­mian takia

30.07.2020 17:02 9
Kuukausi
"Teen tämän amerikkalaisten suojelemiseksi" – Trump taipui perumaan republikaanien puoluekokouksen ja kampanja-avauksen

"Teen tämän ame­rik­ka­lais­ten suo­je­le­mi­sek­si" – Trump taipui pe­ru­maan re­pub­li­kaa­nien puo­lue­ko­kouk­sen ja kam­pan­ja-avauk­sen

24.07.2020 12:25 2
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0
Näkökulma: Trump ja hänen lempikanavansa Foxin toimittaja kiistelivät oudosti koronakuolemista – "Meillä on maailman parhaat luvut"

Nä­kö­kul­ma: Trump ja hänen lem­pi­ka­na­van­sa Foxin toi­mit­ta­ja kiis­te­li­vät oudosti ko­ro­na­kuo­le­mis­ta – "Meillä on maail­man parhaat luvut"

20.07.2020 17:36 3
Mary Trumpin paljastuskirja myi ensimmäisenä julkaisupäivänä liki miljoona kappaletta – Donald Trumpin veljentytär kertoo kirjassa olleensa ylpeä nimestään, kunnes siitä tuli Trumpin kiinteistökaupan brändi

Mary Trumpin pal­jas­tus­kir­ja myi en­sim­mäi­se­nä jul­kai­su­päi­vä­nä liki mil­joo­na kap­pa­let­ta – Donald Trumpin vel­jen­ty­tär kertoo kir­jas­sa ol­leen­sa ylpeä ni­mes­tään, kunnes siitä tuli Trumpin kiin­teis­tö­kau­pan brändi

18.07.2020 10:59 1
Ensimmäinen liittovaltiotason teloitus 17 vuoteen toteutettiin Yhdysvalloissa lopulta pikavauhtia – korkein oikeus kumosi tuomarin lykkäysmääräyksen

En­sim­mäi­nen liit­to­val­tio­ta­son te­loi­tus 17 vuoteen to­teu­tet­tiin Yh­dys­val­lois­sa lopulta pi­ka­vauh­tia – korkein oikeus kumosi tuo­ma­rin lyk­käys­mää­räyk­sen

14.07.2020 12:09 0
Tilaajille
Korkein oikeus antoi syyttäjälle luvan tutkia Trumpin verotiedot – eivät ehdi julkisiksi ennen vaaleja tai kenties koskaan

Korkein oikeus antoi syyt­tä­jäl­le luvan tutkia Trumpin ve­ro­tie­dot – eivät ehdi jul­ki­sik­si ennen vaaleja tai kenties koskaan

10.07.2020 13:43 1
Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

An­ka­ras­ta syyt­tä­jäs­tä po­va­taan Joe Bidenin lu­paa­maa naista va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaak­si: "Se on Harris"

09.07.2020 06:30 1
Trumpin veljentytär vertaa paljastuskirjassaan Donald Trumpia kolmevuotiaaseen – tulos laiminlyönnistä kotona

Trumpin vel­jen­ty­tär vertaa pal­jas­tus­kir­jas­saan Donald Trumpia kol­me­vuo­tiaa­seen – tulos lai­min­lyön­nis­tä kotona

08.07.2020 16:00 3
Washington Post: Donald Trumpin maailmankuva syntyi traumoista ja laiminlyönnistä kotona, kertoo presidentin veljentyttö paljastuskirjassa

Wa­shing­ton Post: Donald Trumpin maail­man­ku­va syntyi trau­mois­ta ja lai­min­lyön­nis­tä kotona, kertoo pre­si­den­tin vel­jen­tyt­tö pal­jas­tus­kir­jas­sa

07.07.2020 20:02 1
Vanhemmat
Oikeus epäsi Trumpin veljentyttären paljastuskirjan – psykologi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Oikeus epäsi Trumpin vel­jen­tyt­tä­ren pal­jas­tus­kir­jan – psy­ko­lo­gi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "pai­na­jais­mai­sis­ta trau­mois­ta ja tu­hoa­vis­ta ih­mis­suh­teis­ta"

01.07.2020 14:56 3
Trump jakoi videon, jossa esitettiin valkoista ylivaltaa peräänkuuluttavia kommentteja

Trump jakoi videon, jossa esi­tet­tiin val­kois­ta yli­val­taa pe­rään­kuu­lut­ta­via kom­ment­te­ja

29.06.2020 06:28 0
Keksitty väite Sanna Marinin puheista leviää pikavauhtia Twitterissä – Marinin väitettiin naljailleen Trumpille

Kek­sit­ty väite Sanna Marinin pu­heis­ta leviää pi­ka­vauh­tia Twit­te­ris­sä – Marinin väi­tet­tiin nal­jail­leen Trum­pil­le

28.06.2020 15:36 5
Lukijalta Mielipide Arvo Latomaa

Jo on maail­man­kir­jat se­kai­sin

28.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Korona vaikeuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen ennustamista – tutkija: vaaliennusteet edelleen tarpeellisia

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:41 1

Yh­dys­val­tain ko­ro­na-asian­tun­ti­jat ker­to­vat "jär­kyt­tä­väs­tä nou­sus­ta" tau­ti­ta­paus­ten mää­räs­sä

24.06.2020 08:37 1