Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Donald Trump
Yhdysvalloissa valmistaudutaan ex-presidentti Trumpin mahdolliseen rikossyytteeseen

Yh­dys­val­lois­sa val­mis­tau­du­taan ex-pre­si­dent­ti Trumpin mah­dol­li­seen ri­kos­syyt­tee­seen

21.03.2023 23:53 2
Yhdysvaltain kongressitalon hyökkäystä tutkiva komitea: Donald Trump turvautui valheisiin ja petokseen, entinen presidentti päävastuussa väkivaltaisuuksista

Yh­dys­val­tain kong­res­si­ta­lon hyök­käys­tä tutkiva ko­mi­tea: Donald Trump tur­vau­tui val­hei­siin ja pe­tok­seen, entinen pre­si­dent­ti pää­vas­tuus­sa vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta

23.12.2022 07:45 11
Edustajainhuoneen komitea suosittelee syytteiden nostamista ex-presidentti Donald Trumpia vastaan Yhdysvalloissa

Edus­ta­jain­huo­neen komitea suo­sit­te­lee syyt­tei­den nos­ta­mis­ta ex-pre­si­dent­ti Donald Trumpia vastaan Yh­dys­val­lois­sa

19.12.2022 23:25 3
Yhdysvaltain poliittinen eliitti ikääntyy ja odottaa haastajia – tukijat vetäytyvät Donald Trumpin takaa ja keskitien äänestäjät alkavat taas kiinnostaa

Yh­dys­val­tain po­liit­ti­nen eliitti ikään­tyy ja odottaa haas­ta­jia – tukijat ve­täy­ty­vät Donald Trumpin takaa ja kes­ki­tien ää­nes­tä­jät alkavat taas kiin­nos­taa

21.11.2022 09:44 3
Tilaajille
Elon Musk järjesti äänestyksen ja päästi Trumpin takaisin Twitteriin – Miljardöörin mielestä "kansan ääni on Jumalan ääni"

Elon Musk jär­jes­ti ää­nes­tyk­sen ja päästi Trumpin ta­kai­sin Twit­te­riin – Mil­jar­döö­rin mie­les­tä "kansan ääni on Jumalan ääni"

20.11.2022 09:16 11
Trump pyrkii takaisin presidentiksi vuonna 2024 – "Yhdysvaltojen comeback alkaa juuri nyt"

Trump pyrkii ta­kai­sin pre­si­den­tik­si vuonna 2024 – "Yh­dys­val­to­jen co­me­back alkaa juuri nyt"

16.11.2022 06:58 13
Demokratian pohja vakautui Yhdysvalloissa, ja mikä merkittävintä, Donald Trumpin haave paluusta Valkoiseen taloon koki pahan kolauksen
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tian pohja va­kau­tui Yh­dys­val­lois­sa, ja mikä mer­kit­tä­vin­tä, Donald Trumpin haave pa­luus­ta Val­koi­seen taloon koki pahan ko­lauk­sen

10.11.2022 20:00 10
Tilaajille
Sanna Marinin yksisilmäinen puolustaminen tuo mieleen Donald Trumpin fanaattisen kannatuksen, ja siitä on syytä huolestua
Kolumni

Sanna Marinin yk­si­sil­mäi­nen puo­lus­ta­mi­nen tuo mieleen Donald Trumpin fa­naat­ti­sen kan­na­tuk­sen, ja siitä on syytä huo­les­tua

27.08.2022 06:00 48
Tilaajille
CNN: Trumpin kartanosta löytyi liki 200 salaista asiakirjaa

CNN: Trumpin kar­ta­nos­ta löytyi liki 200 sa­lais­ta asia­kir­jaa

27.08.2022 18:05 8
Kaataako FBI-tutkinta Trumpin paluuhaaveet? Näin asiaa arvioi suomalaistutkija

Kaa­taa­ko FBI-tut­kin­ta Trumpin pa­luu­haa­veet? Näin asiaa arvioi suo­ma­lais­tut­ki­ja

22.08.2022 15:14 6
WSJ: Trumpin kotietsinnässä paljastui 11 salaiseksi luokiteltua asiakirjaa, etsintä perustui epäilyihin puolustusasiakirjojen laittomasta säilytyksestä

WSJ: Trumpin ko­ti­et­sin­näs­sä pal­jas­tui 11 sa­lai­sek­si luo­ki­tel­tua asia­kir­jaa, etsintä pe­rus­tui epäi­lyi­hin puo­lus­tus­asia­kir­jo­jen lait­to­mas­ta säi­ly­tyk­ses­tä

12.08.2022 23:17 21
WP: Liittovaltion poliisi FBI etsi ydinaseisiin liittyviä salaisia dokumentteja Trumpin kartanon ratsiassa

WP: Liit­to­val­tion poliisi FBI etsi ydin­asei­siin liit­ty­viä sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja Trumpin kar­ta­non rat­sias­sa

12.08.2022 06:39 3
Etsintä ex-presidentin kotiin on hyvin poikkeuksellinen – "Jos mitään raskauttavaa ei löydy, Trump ja republikaanit pääsevät käyttämään poliittisen ajojahdin korttia"

Etsintä ex-pre­si­den­tin kotiin on hyvin poik­keuk­sel­li­nen – "Jos mitään ras­kaut­ta­vaa ei löydy, Trump ja re­pub­li­kaa­nit pää­se­vät käyt­tä­mään po­liit­ti­sen ajo­jah­din kort­tia"

09.08.2022 14:48 17
Donald Trump sanoo FBI:n tehneen kotietsinnän hänen Floridan-kodissaan

Donald Trump sanoo FBI:n tehneen ko­ti­et­sin­nän hänen Flo­ri­dan-ko­dis­saan

09.08.2022 06:40 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man kei­kut­ta­jat ja Suomi

10.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Tutkintakomitea: Trump oli vallankaappausyrityksen keskiössä – julkiset kuulemiset kongressitalon valtauksen tutkinnasta alkoivat

Tut­kin­ta­ko­mi­tea: Trump oli val­lan­kaap­paus­yri­tyk­sen kes­kiös­sä – jul­ki­set kuu­le­mi­set kong­res­si­ta­lon val­tauk­sen tut­kin­nas­ta al­koi­vat

10.06.2022 08:19 17
Presidentti Trumpin poika oli Capitol-hyökkäystä tutkivan komitean kuultavana

Pre­si­dent­ti Trumpin poika oli Ca­pi­tol-hyök­käys­tä tut­ki­van ko­mi­tean kuul­ta­va­na

05.05.2022 06:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on se ai­kaik­ku­na, jolloin liittyä Natoon

28.01.2022 04:00 3
Tilaajille
Omikron nyt hallitseva muunnos Yhdysvalloissa – uusista tartunnoista yli 70 prosentin arvioidaan olevan sen aiheuttamia

Omikron nyt hal­lit­se­va muunnos Yh­dys­val­lois­sa – uusista tar­tun­nois­ta yli 70 pro­sen­tin ar­vioi­daan olevan sen ai­heut­ta­mia

21.12.2021 06:39
Näkökulma: Trumpin uusi tuleminen on vääjäämätöntä – ex-presidentin oma "Pravda" rohkaisee kostonhimoisia republikaaneja Yhdysvaltojen vaalien lähestyessä

Nä­kö­kul­ma: Trumpin uusi tu­le­mi­nen on vää­jää­mä­tön­tä – ex-pre­si­den­tin oma "P­rav­da" roh­kai­see kos­ton­hi­moi­sia re­pub­li­kaa­ne­ja Yh­dys­val­to­jen vaalien lä­hes­tyes­sä

22.11.2021 18:30 6
Tilaajille