Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­hee­näi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­tia­lueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuolema
Elämä on rajallista, ja  jotenkin vain kuoleman kohtaaminen pitäisi hyväksyä – onko tämä perimmäinen syy viikonloppujen aamurutiinille?
Kolumni

Elämä on ra­jal­lis­ta, ja jo­ten­kin vain kuo­le­man koh­taa­mi­nen pitäisi hy­väk­syä – onko tämä pe­rim­mäi­nen syy vii­kon­lop­pu­jen aa­mu­ru­tii­nil­le?

05.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuolema on kuo­le­ma, siitä pitää us­kal­taa puhua

28.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Kokenut oikeuslääkäri puhui Oulussa uransa kovimmasta paikasta – Osti työkaverilleen lahjaksi virka-aseen, jota tämän mies käytti kohtalokkaasti

Kokenut oi­keus­lää­kä­ri puhui Oulussa uransa ko­vim­mas­ta pai­kas­ta – Osti työ­ka­ve­ril­leen lah­jak­si vir­ka-aseen, jota tämän mies käytti koh­ta­lok­kaas­ti

22.02.2023 19:00 6
Tilaajille
Jutun takaa: Kuolema muuttuu mediassa arkipäiväiseksi internetin aikana

Jutun takaa: Kuolema muuttuu me­dias­sa ar­ki­päi­väi­sek­si in­ter­ne­tin aikana

18.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Parikymppisen oululaismiehen veli kuoli kotiinsa, vaikka perhe olisi halunnut auttaa – "Joku varmasti kysyy, miksi minä en ole yrittänyt vaikuttaa tähän lopputulokseen"

Pa­ri­kymp­pi­sen ou­lu­lais­mie­hen veli kuoli ko­tiin­sa, vaikka perhe olisi ha­lun­nut auttaa – "Joku var­mas­ti kysyy, miksi minä en ole yrit­tä­nyt vai­kut­taa tähän lop­pu­tu­lok­seen"

07.01.2023 19:00 24
Tilaajille
Läheisen kuolema ajaa omaiset paperiralliin – Kansanedustaja Satu Hassi menetti miehensä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vieläkin kesken

Lä­hei­sen kuolema ajaa omaiset pa­pe­ri­ral­liin – Kan­san­edus­ta­ja Satu Hassi menetti mie­hen­sä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vie­lä­kin kesken

23.11.2022 18:30 17
Tilaajille
Vainajaan liittyvät asiakirjat kokoava "kuoleman ekosysteemi" saa kannatusta Finanssialan kyselyssä – palvelua on kehitetty jo neljän vuoden ajan

Vai­na­jaan liit­ty­vät asia­kir­jat kokoava "kuo­le­man eko­sys­tee­mi" saa kan­na­tus­ta Fi­nans­si­alan ky­se­lys­sä – pal­ve­lua on ke­hi­tet­ty jo neljän vuoden ajan

23.11.2022 11:57 2
Tilaajille
Kun nykyihminen kuolee, digijälki jää – "Sitä on hankala seurata ja lähes mahdotonta poistaa", sanoo tutkija Heidi Hietala

Kun ny­ky­ih­mi­nen kuolee, di­gi­jäl­ki jää – "Sitä on hankala seurata ja lähes mah­do­ton­ta pois­taa", sanoo tutkija Heidi Hietala

14.11.2022 06:15
"Omaa kuolemaani en pelkää, mutta sitä pelkään, että minulta kuolisi vielä lapsi" – Lapsensa menettänyt oululaisnainen ompelee nyt vauvojen arkkuvaatteita, se on osa omaa surutyötä

"Omaa kuo­le­maa­ni en pelkää, mutta sitä pel­kään, että minulta kuolisi vielä lapsi" – Lap­sen­sa me­net­tä­nyt ou­lu­lais­nai­nen ompelee nyt vau­vo­jen ark­ku­vaat­tei­ta, se on osa omaa su­ru­työ­tä

05.11.2022 12:00 4
Tilaajille
Lapset puettiin huolella viimeiselle matkalleen – Kirkon alle haudattujen lasten haudoista on tehty yllättäviäkin arkeologisia löytöjä Hailuodossa ja Haukiputaalla

Lapset puet­tiin huo­lel­la vii­mei­sel­le mat­kal­leen – Kirkon alle hau­dat­tu­jen lasten hau­dois­ta on tehty yl­lät­tä­viä­kin ar­keo­lo­gi­sia löytöjä Hai­luo­dos­sa ja Hau­ki­pu­taal­la

05.11.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Mil­loin sinä menet hau­taus­maal­le?”

05.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kiukkuisen hevosen halu purra saadaan kuriin haisevalla lihapalalla

Vanha Kaleva: Kiuk­kui­sen hevosen halu purra saadaan kuriin hai­se­val­la li­ha­pa­lal­la

13.09.2022 10:00
Tilaajille
Hamstrauksen, kuoleman ja sotkun tuhoamat kodit – tällaista on oululaisen perheyrityksen työ vaikeimmissa siivouskohteissa

Hamst­rauk­sen, kuo­le­man ja sotkun tu­hoa­mat kodit – täl­lais­ta on ou­lu­lai­sen per­he­yri­tyk­sen työ vai­keim­mis­sa sii­vous­koh­teis­sa

27.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Kirjailija Mirjam Kälkäjä on kuollut 82 vuoden iässä

Kir­jai­li­ja Mirjam Kälkäjä on kuollut 82 vuoden iässä

10.07.2022 14:32 1
Tilaajille
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyy­ne­leet valuvat

12.03.2022 03:00
Tilaajille
Kynttilämeri syttyy hautausmaille – tuleva lauantai on hautausmailla yksi vuoden ruuhkaisimmista päivistä

Kynt­ti­lä­me­ri syttyy hau­taus­mail­le – tuleva lauan­tai on hau­taus­mail­la yksi vuoden ruuh­kai­sim­mis­ta päi­vis­tä

05.11.2021 08:59 7
Vainajan matka on tarkasti säännelty ja myös kilpailutettu – "Ihmisten ei tule ajateltua, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun joku kuolee, siitä asiasta ei keskustella"

Vai­na­jan matka on tar­kas­ti sään­nel­ty ja myös kil­pai­lu­tet­tu – "Ih­mis­ten ei tule aja­tel­tua, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen, kun joku kuolee, siitä asiasta ei kes­kus­tel­la"

30.10.2021 06:08 2
Tuhkausjonot saatiin purettua – aikajänne kuolemasta uurnan luovutukseen on Oulussa tällä hetkellä reilun kuukauden mittainen

Tuh­kaus­jo­not saatiin pu­ret­tua – ai­ka­jän­ne kuo­le­mas­ta uurnan luo­vu­tuk­seen on Oulussa tällä het­kel­lä reilun kuu­kau­den mit­tai­nen

15.09.2021 06:05