Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Talous

Oululainen ruokakauppa on arvokkaita herkkuja pursuava nähtävyys, jota tullaan ihmettelemään kauempaakin – "Vastaavaa ei löydy Kehä kolmosen ulkopuolelta"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on ar­vok­kai­ta herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin – "Vas­taa­vaa ei löydy Kehä kol­mo­sen ul­ko­puo­lel­ta"

05:00
Piilottakaa joulusuklaat ja antakaa meidän leikata meidän ruohomme rauhassa
Kolumni Timo Myllykoski

Pii­lot­ta­kaa jou­lu­suk­laat ja antakaa meidän leikata meidän ruo­hom­me rau­has­sa

22.09.2023 08:30 2
Tilaajille
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 55
Tilaajille
Oululainen Autolle.com laajentaa toimintaansa – osti autoja vuokraavan Green Motion Finlandin

Ou­lu­lai­nen Au­tol­le.com laa­jen­taa toi­min­taan­sa – osti autoja vuok­raa­van Green Motion Fin­lan­din

21.09.2023 11:15 5
Siipiweikot avaa ravintolan Oulun keskustaan loppuvuoden aikana – toimitusjohtajan mukaan ravintolaa toivottiin kaupunkiin äänekkäästi

Sii­pi­wei­kot avaa ra­vin­to­lan Oulun kes­kus­taan lop­pu­vuo­den aikana – ­toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ra­vin­to­laa toi­vot­tiin kau­pun­kiin ää­nek­kääs­ti

21.09.2023 10:29 25
Tilaajille
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 82
Tilaajille
Pankit eivät vaihda valuuttaa, eikä valuutanvaihtoliikkeillä ole toimipisteitä Oulussa – Kannattaako matkailijan edes vaihtaa rahaa?

Pankit eivät vaihda va­luut­taa, eikä va­luu­tan­vaih­to­liik­keil­lä ole toi­mi­pis­tei­tä Oulussa – ­Kan­nat­taa­ko mat­kai­li­jan edes vaihtaa rahaa?

21.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille
Metsä Fibren jättilaitos Kemissä käynnistyi ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Metsä Fibren jät­ti­lai­tos Kemissä käyn­nis­tyi ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 15:38 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan kommentit budjetista: Vihreä siirtymä nopeutuu ja raideyhteydet paranevat pohjoisessa

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan kom­men­tit bud­je­tis­ta: Vihreä siir­ty­mä no­peu­tuu ja rai­de­yh­tey­det pa­ra­ne­vat poh­joi­ses­sa

20.09.2023 13:28 27
Tilaajille
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky jättää tehtävänsä, tilalle Hans Sohlström

Stora Enson toi­mi­tus­joh­ta­ja Annica Bresky jättää teh­tä­vän­sä, tilalle Hans Sohlst­röm

19.09.2023 07:00
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

19.09.2023 06:00 12
Tilaajille
Teollisuusliiton aluepäällikkö LapWallin Raaheen kohdistuvista leikkauksista: Lomautuksia ja irtisanomisia voi olla alalla tulossa lisää

Teol­li­suus­lii­ton alue­pääl­lik­kö Lap­Wal­lin Raaheen koh­dis­tu­vis­ta leik­kauk­sis­ta: Lo­mau­tuk­sia ja ir­ti­sa­no­mi­sia voi olla alalla tulossa lisää

18.09.2023 20:26
Tilaajille
Rakennusala saa katsoa myös peiliin, sijoitusasuntoihin panostus oli riski
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­ala saa katsoa myös pei­liin, si­joi­tus­asun­toi­hin pa­nos­tus oli riski

18.09.2023 20:00 17
Tilaajille
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen

18.09.2023 12:43 9
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

19.09.2023 08:01 15
Tilaajille
Oululaisten suosimalla mökkijärvellä heräsi huoli muikkukannan kohtalosta – Jättimäinen patourakka puskettiin maaliin byrokratiaa pelkäämättä

Ou­lu­lais­ten suo­si­mal­la mök­ki­jär­vel­lä heräsi huoli muik­ku­kan­nan koh­ta­los­ta – ­Jät­ti­mäi­nen pa­to­urak­ka pus­ket­tiin maaliin by­ro­kra­tiaa pel­kää­mät­tä

18.09.2023 07:00 12
Tilaajille
Minivuokra-asunnot kelpaavat oululaisille, kun mukana saa herkkuja – Oulun uusimmasta vuokranantajasta tuli iso tekijä muutamassa vuodessa

Mi­ni­vuok­ra-asun­not kel­paa­vat ou­lu­lai­sil­le, kun mukana saa herk­ku­ja – Oulun uu­sim­mas­ta vuok­ran­an­ta­jas­ta tuli iso tekijä muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

17.09.2023 06:00 25
Tilaajille
Likis-lähiruokatapahtuma houkutteli oululaiset ostoksille – Lätynpaistajilla piti kiirettä ja rieskat loppuivat jo puolenpäivän jälkeen

Li­kis-lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­ma hou­kut­te­li ou­lu­lai­set os­tok­sil­le – Lä­tyn­pais­ta­jil­la piti kii­ret­tä ja rieskat lop­pui­vat jo puo­len­päi­vän jälkeen

16.09.2023 18:00 9
Tilaajille
Pimitettyjä tuloja, katteettomia kuluja ja vähennyksiä – Kaleva selvitti, miten verottajaa yritetään harhauttaa ja mitä siitä seuraa

Pi­mi­tet­ty­jä tuloja, kat­teet­to­mia kuluja ja vä­hen­nyk­siä – Kaleva sel­vit­ti, miten ve­rot­ta­jaa yri­te­tään har­haut­taa ja mitä siitä seuraa

16.09.2023 07:00 12
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Korkohuippu alkaa olla saavutettu, mutta inflaatio kurittaa lopulta rankemmin – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha taloudenpidon viisaus olisi nyt opittu

Kor­ko­huip­pu alkaa olla saa­vu­tet­tu, mutta inf­laa­tio ku­rit­taa lopulta ran­kem­min – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha ta­lou­den­pi­don viisaus olisi nyt opittu

15.09.2023 16:47 10
Tilaajille
Suomalaiset eivät halua maahan "uutiserämaita", ilmenee kyselystä

Suo­ma­lai­set eivät halua maahan "uu­ti­se­rä­mai­ta", ilmenee ky­se­lys­tä

15.09.2023 08:00 10
Oulun Vänmanninsaareen tehdään isoa remonttia – Kirjastotalon viereiset tukimuurit ja ranta rakennetaan kokonaan uusiksi

Oulun Vän­man­nin­saa­reen tehdään isoa re­mont­tia – Kir­jas­to­ta­lon vie­rei­set tu­ki­muu­rit ja ranta ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uusiksi

15.09.2023 07:00 23
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – oululainen professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

15.09.2023 06:00 20
Tilaajille
Ennätyksellinen omenarumba aiheutti satojen metrien jonot Tupoksessa – Huippupäivinä ihmiset tuovat 10 000 kiloa omenoitaan mehustettavaksi

En­nä­tyk­sel­li­nen ome­na­rum­ba ai­heut­ti satojen metrien jonot Tu­pok­ses­sa – Huip­pu­päi­vi­nä ihmiset tuovat 10 000 kiloa ome­noi­taan me­hus­tet­ta­vak­si

14.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Oululaisen Owatecin maailmanvalloitus vaatii rahaa – Se ja kuusi muuta yritystä pääsivät sijoittajien pörssitarjokkaiden listalle Oulun seudulta

Ou­lu­lai­sen Owa­te­cin maail­man­val­loi­tus vaatii rahaa – Se ja kuusi muuta yri­tys­tä pää­si­vät si­joit­ta­jien pörs­si­tar­jok­kai­den lis­tal­le Oulun seu­dul­ta

14.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Pudasjärvinen aseliike myi vuodessa enemmän reserviläisaseita kuin 50 vuodessa yhteensä – Asekauppa käy kuumana myös lyijyhaulikiellon vuoksi

Pu­das­jär­vi­nen ase­lii­ke myi vuo­des­sa enemmän re­ser­vi­läis­asei­ta kuin 50 vuo­des­sa yh­teen­sä – Ase­kaup­pa käy kuumana myös lyi­jy­hau­li­kiel­lon vuoksi

13.09.2023 14:26 2
Tilaajille
Tornitaloja ei saa missään nimessä rakentaa, ei Hailuodon siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei
Kolumni Antti Ervasti

Tor­ni­ta­lo­ja ei saa missään nimessä ra­ken­taa, ei Hai­luo­don siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei

13.09.2023 06:00 199
Tilaajille