Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Talous

Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?
Tilaajille

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 36
Voisiko pörssisähkön hirmuhinnat taltuttaa kotimaisella konstilla? – Professori laski, paljonko ratkaisu maksaisi

Voisiko pörs­si­säh­kön hir­mu­hin­nat tal­tut­taa ko­ti­mai­sel­la kons­til­la? – Pro­fes­so­ri laski, pal­jon­ko rat­kai­su mak­sai­si

10.12.2023 06:30 70
Tilaajille
Haukiputaan Säästökuoppa on suurharvinaisuus: Itsenäisenä säilynyt halpakauppa isojen ketjujen puristuksessa

Hau­ki­pu­taan Sääs­tö­kuop­pa on suur­har­vi­nai­suus: It­se­näi­se­nä säi­ly­nyt hal­pa­kaup­pa isojen ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa

10.12.2023 05:00 69
Tilaajille
Keramiikkakursseista tuli Oulussa niin suosittuja, että mukaan mahtuu vain tuurilla – Keramiikkayrittäjä Tiina-Mari Pietilä vastasi buumiin rakentamalla lisätiloja

Ke­ra­miik­ka­kurs­seis­ta tuli Oulussa niin suo­sit­tu­ja, että mukaan mahtuu vain tuu­ril­la – Ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Tii­na-Ma­ri Pietilä vastasi buumiin ra­ken­ta­mal­la li­sä­ti­lo­ja

08.12.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululaisten banaanit eivät kypsy Panamassa, vaan Vantaalla – Kerran Satotukun banaanien joukkoon piilotettu kokaiini päätyi marketiin asti

Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit eivät kypsy Pa­na­mas­sa, vaan Van­taal­la – Kerran Sa­to­tu­kun ba­naa­nien jouk­koon pii­lo­tet­tu ko­kaii­ni päätyi mar­ke­tiin asti

08.12.2023 06:00 2
Tilaajille
Mitä seurasi, kun osuuspankkien fuusio laittoi yhteen pankit Pyhännältä Utsjoelle? Eniten kiitosta on tullut suorien puhelinnumeroiden palauttamisesta

Mitä seu­ra­si, kun osuus­pank­kien fuusio laittoi yhteen pankit Py­hän­näl­tä Uts­joel­le? Eniten kii­tos­ta on tullut suorien pu­he­lin­nu­me­roi­den pa­laut­ta­mi­ses­ta

07.12.2023 09:50 4
Tilaajille
Vanhoista Pleikkari-peleistä maksetaan 500 euroa, jopa enemmänkin – Oulun keskustassa 20 vuotta toimineelle pelikaupalle käytetyt pelit ovat elinehto

Van­hois­ta Pleik­ka­ri-pe­leis­tä mak­se­taan 500 euroa, jopa enem­män­kin – Oulun kes­kus­tas­sa 20 vuotta toi­mi­neel­le pe­li­kau­pal­le käy­te­tyt pelit ovat elin­eh­to

07.12.2023 06:00 6
Tilaajille
Analyysi: Pyhäjärvelle piti rakentaa Suomen ensimmäinen pumppuvoimala, mutta viime hetkellä häipynyt energiayhtiö jätti kaupungin pulaan

Ana­lyy­si: Py­hä­jär­vel­le piti ra­ken­taa Suomen en­sim­mäi­nen pump­pu­voi­ma­la, mutta viime het­kel­lä häi­py­nyt ener­gia­yh­tiö jätti kau­pun­gin pulaan

06.12.2023 06:00 22
Tilaajille
Oulun A-Killalta puuttuu edelleen ensi vuoden rahoitus – Ministeriön avustus jää saamatta

Oulun A-Kil­lal­ta puuttuu edel­leen ensi vuoden ra­hoi­tus – Mi­nis­te­riön avustus jää saa­mat­ta

05.12.2023 18:00 4
Tilaajille
Kalajoen Hiekkasärkille suunnitteilla uusi kylpylä- ja saunamaailma: Kaupungin tavoitteena yli 200 miljoonan euron investoinnit

Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­le suun­nit­teil­la uusi kyl­py­lä- ja sau­na­maail­ma: Kau­pun­gin ta­voit­tee­na yli 200 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

05.12.2023 10:09 39
Tilaajille
Kymmenet tuulivoimatoimijat kiinnostuivat myllyjen rakentamisesta merelle Raahen edustalle, vaikka se on hidasta ja kallista

Kym­me­net tuu­li­voi­ma­toi­mi­jat kiin­nos­tui­vat myl­ly­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta merelle Raahen edus­tal­le, vaikka se on hidasta ja kal­lis­ta

05.12.2023 05:00 23
Tilaajille
Oululaisessa Kiviojan perheessä joulukalenteri on naisten yhteinen juttu – Äiti availee sadan euron kalenterinsa luukkuja vielä ensi vuoden puolellakin

Ou­lu­lai­ses­sa Ki­vi­ojan per­hees­sä jou­lu­ka­len­te­ri on naisten yh­tei­nen juttu – Äiti availee sadan euron ka­len­te­rin­sa luuk­ku­ja vielä ensi vuoden puo­lel­la­kin

03.12.2023 06:00 12
Tilaajille
Äkkipysähdyksen ei saa antaa hämätä – Asuntorakentamisen nousuun varauduttava jo nyt
Pääkirjoitus

Äk­ki­py­säh­dyk­sen ei saa antaa hämätä – Asun­to­ra­ken­ta­mi­sen nousuun va­rau­dut­ta­va jo nyt

01.12.2023 20:00 11
Tilaajille
THL: Köyhimmät kärsisivät Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista kaikkein eniten – noin 100 000 siirtyisi toimeentulotuen piiriin

THL: Köy­him­mät kär­si­si­vät Orpon hal­li­tuk­sen so­siaa­li­tur­va­leik­kauk­sis­ta kaik­kein eniten – noin 100 000 siir­tyi­si toi­meen­tu­lo­tuen piiriin

01.12.2023 15:25 98
Pörssisähkön hinta ei ampaise perjantaina, vaikka Olkiluoto 3 oikutteli

Pörs­si­säh­kön hinta ei ampaise per­jan­tai­na, vaikka Ol­ki­luo­to 3 oi­kut­te­li

30.11.2023 20:51 11
Jappasuksi meni taas – Merikylpylälle etsittävä uusi rakentaja
Pääkirjoitus

Jap­pa­suk­si meni taas – Me­ri­kyl­py­läl­le et­sit­tä­vä uusi ra­ken­ta­ja

30.11.2023 20:00 31
Tilaajille
Kauppahallista saa joulupakettiin vaikka poronpaistin tai pipityynyn – joulunaika avattiin Oulun kauppahallissa kolmipäiväisellä tapahtumalla

Kaup­pa­hal­lis­ta saa jou­lu­pa­ket­tiin vaikka po­ron­pais­tin tai pi­pi­tyy­nyn – jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

30.11.2023 19:00 4
Tilaajille
Tilastokeskuksen tuoreet tiedot: rajusti tuotantoa supistanut Suomi sukeltaa taantumaan – Akavan ekonomisti: "Karmeat luvut"

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuoreet tiedot: rajusti tuo­tan­toa su­pis­ta­nut Suomi su­kel­taa taan­tu­maan – Akavan eko­no­mis­ti: "Kar­meat luvut"

30.11.2023 17:50 16
Tilaajille
Hallitus nuijii kirja-alaa monelta suunnalta – valtio saa pian enemmän rahaa kirjasta kuin tekijä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus nuijii kir­ja-alaa monelta suun­nal­ta – valtio saa pian enemmän rahaa kir­jas­ta kuin tekijä

29.11.2023 20:00 29
Tilaajille
Asuntojen hinnat laskivat eniten Oulussa suurista kaupungeista

Asun­to­jen hinnat las­ki­vat eniten Oulussa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta

29.11.2023 09:04 14
Turkulaisyhtiö rakentaa Lehdolta jääneen 300 asunnon korttelin Alppilaan– Lehto Group sinnittelee vielä vuokratalon rakentajana Oulunsalossa

Tur­ku­lais­yh­tiö ra­ken­taa Leh­dol­ta jääneen 300 asunnon kort­te­lin Alp­pi­laan– Lehto Group sin­nit­te­lee vielä vuok­ra­ta­lon ra­ken­ta­ja­na Ou­lun­sa­los­sa

29.11.2023 05:00 19
Tilaajille
Oululainen taloyhtiö ei löytänyt edes urakoitsijaa maalämpökaivolle – Kaukolämpö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt edes ura­koit­si­jaa maa­läm­pö­kai­vol­le – Kau­ko­läm­pö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

28.11.2023 05:00 77
Tilaajille
Norjalaiset tunaroivat suomalaisten eduksi – merkillinen pörssisähkörommautus paljasti samalla pohjoismaisen huutokauppajärjestelmän vakavan haavoittuvuuden
Pääkirjoitus

Nor­ja­lai­set tu­na­roi­vat suo­ma­lais­ten eduksi – mer­kil­li­nen pörs­si­säh­kö­rom­mau­tus pal­jas­ti samalla poh­jois­mai­sen huu­to­kaup­pa­jär­jes­tel­män vakavan haa­voit­tu­vuu­den

27.11.2023 15:49 28
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Globaalit suuryritykset aiheuttavat tuhoa – jos eivät Gazassa, niin jossain muualla
Kolumni Maria Bešlić

Glo­baa­lit suur­yri­tyk­set ai­heut­ta­vat tuhoa – jos eivät Ga­zas­sa, niin jossain muualla

25.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Ailangantunturin nieriöitä – Kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – Kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 17:00 6
Tilaajille
Oululaisen taksiyhtiön toimitusjohtaja hämmästelee taksisovellusten halpoja kyytejä – Kaleva vertaili paikallisten taksien hintoja

Ou­lu­lai­sen tak­si­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja häm­mäs­te­lee tak­si­so­vel­lus­ten halpoja kyytejä – Kaleva ver­tai­li pai­kal­lis­ten taksien hintoja

24.11.2023 05:00 44
Tilaajille
"Uskomaton sotku" vie sähkön pörssihinnan käsittämättömän alas

"Us­ko­ma­ton sotku" vie sähkön pörs­si­hin­nan kä­sit­tä­mät­tö­män alas

23.11.2023 19:50 56
Ouluun suunniteltu Suomen korkein puukerrostalo jää toteutumatta – Rakentajan konkurssi ei aiheuta ongelmia asuntomessuille

Ouluun suun­ni­tel­tu Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo jää to­teu­tu­mat­ta – Ra­ken­ta­jan kon­kurs­si ei aiheuta on­gel­mia asun­to­mes­suil­le

23.11.2023 13:01 48
Tilaajille
Vanha varastohalli muuttuu monipuoliseksi asuinkortteliksi Oulun Toppilassa – hoivapalvelujen pitäisi olla valmiit jo vuoden päästä

Vanha va­ras­to­hal­li muuttuu mo­ni­puo­li­sek­si asuin­kort­te­lik­si Oulun Top­pi­las­sa – ­hoi­va­pal­ve­lu­jen pitäisi olla valmiit jo vuoden päästä

22.11.2023 16:00 6
Tilaajille