Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Elon Musk
Pelastaako vai tuhoaako Elon Musk Twitter-omistuksellaan yhteiskunnallisesti tärkeän sosiaalisen median? Asiantuntija näkee päätösvallan keskittymisessä riskejä demokratialle

Pe­las­taa­ko vai tu­hoaa­ko Elon Musk Twit­ter-omis­tuk­sel­laan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti tärkeän so­siaa­li­sen median? Asian­tun­ti­ja näkee pää­tös­val­lan kes­kit­ty­mi­ses­sä riskejä de­mo­kra­tial­le

30.04.2022 18:30
Tilaajille
Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla

Elon Musk osti Twit­te­rin 44 mil­jar­dil­la dol­la­ril­la

25.04.2022 22:35 1
Virtuaalivaluutta bitcoin on riskikeskittymä, jonka käytön yleistyminen uhkaa myös ympäristöä
Pääkirjoitus

Vir­tuaa­li­va­luut­ta bitcoin on ris­ki­kes­kit­ty­mä, jonka käytön yleis­ty­mi­nen uhkaa myös ym­pä­ris­töä

16.05.2021 20:00 8
Tilaajille