Vahingonteot

Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­to on Oulun isoin leik­ki­puis­to­in­ves­toin­ti tänä vuonna – "Olemme jou­tu­neet tin­ki­mään pe­rus­kor­jaus­ai­ka­tau­lus­ta mää­rä­ra­han pie­nuu­den vuoksi"

22.07.2021 06:00 3
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­sel­le tuomio va­hin­gon­teos­ta – Voi­ma­lai­tok­siin graf­fi­te­ja maa­lan­nut pro­fes­so­ri sai mak­set­ta­vak­seen sakot ja isot kor­vauk­set

19.02.2021 14:57 22
Tilaajille

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:53 15
Tilaajille

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Kau­ko­vai­nion tapon yri­tyk­ses­tä: Uhria puu­ko­tet­tiin ylä­var­ta­loon, yksi otettu kiinni

08.02.2021 10:09

Asun­toon yri­tet­tiin tun­keu­tua ja ikkuna ri­kot­tiin Suo­mus­sal­men Äm­män­saa­res­sa, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

17.01.2021 19:58

Ketkä ki­vit­ti­vät asun­to­jen ik­ku­noi­ta hajalle Hin­tas­sa ja Myl­lyo­jal­la? Va­hin­koa tehty myös muissa kau­pun­gi­no­sis­sa, poliisi pyytää vih­jei­tä te­ki­jöis­tä – va­hin­got tu­han­sia euroja

17.09.2020 15:34 7

Po­lii­si: Höyh­tyän au­to­pa­loa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

18.08.2020 06:16

18 lasista me­lu­suo­jaa ri­kot­tiin vii­kon­lop­pu­na Poh­jan­tiel­lä, poliisi pyytää vih­jei­tä – va­hin­koa kym­me­nien tu­han­sien eurojen edestä, tut­ki­taan tör­keä­nä va­hin­gon­te­ko­na

18.08.2020 11:37 18
Tilaajille

Autoja sot­ket­tiin ure­taa­ni­vaah­dol­la Ro­va­nie­mel­lä, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

05.08.2020 09:48

Oulun kau­pun­gin jul­ki­sia tiloja tär­vel­lään jat­ku­vas­ti, ja rikottu ros­kis­kin voi maksaa satoja euroja – Ou­lu­lais­nuo­ret: "Menee liial­li­suuk­siin, lap­sel­lis­ta"

23.07.2020 09:16 6
Tilaajille

Nuo­ri­so­jouk­ko häi­ri­köi Kar­ja­sil­lal­la pot­ki­mal­la talojen seiniä ja nak­ke­le­mal­la ka­nan­mu­nia ik­ku­noi­hin – Po­lii­si: pelkkä so­me­kir­joit­te­lu ei rat­kai­se asiaa

14.07.2020 15:48 8
Tilaajille

Hu­ma­lai­nen mies rusikoi asun­to­vau­nua ja uhkaili mat­kai­li­joi­ta Tai­val­kos­kel­la – pa­ko­yri­tys päättyi ojaan suis­tu­mi­seen ja po­lii­sin vas­tus­ta­mi­seen

02.06.2020 08:27 1

Kah­del­le tur­kis­tar­hal­le tun­keu­dut­tiin Ka­la­joel­la – tar­hoil­ta va­pau­tet­tiin emo­ket­tu­ja ja pen­tu­ja, osa ke­tun­pen­nuis­ta kuoli

20.05.2020 17:41 3

Mies pa­hoin­pi­te­li entistä tyt­tö­ys­tä­vään­sä Ka­jaa­nis­sa ja hajotti tämän autosta ik­ku­noi­ta

19.05.2020 17:10

Ylei­sö­vih­jeis­tä suuri apu, poliisi sai useita autojen ja moot­to­ri­pyö­rien va­hin­goit­ta­jia kiinni vih­jei­den pe­rus­teel­la

17.05.2020 18:28
Tilaajille