Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vahingonteot
Mies hajotti koulun sisätiloja ja kalusteita Haapajärvellä – paljastui valvontakameran videoilta

Mies hajotti koulun si­sä­ti­lo­ja ja ka­lus­tei­ta Haa­pa­jär­vel­lä – pal­jas­tui val­von­ta­ka­me­ran vi­deoil­ta

20.11.2023 13:35 3
Miehen epäillään majailleen useiden viikkojen ajan luvatta Rovaniemen asumattomassa Kotisaaressa

Miehen epäil­lään ma­jail­leen useiden viik­ko­jen ajan luvatta Ro­va­nie­men asu­mat­to­mas­sa Ko­ti­saa­res­sa

27.05.2023 16:37 5
Tilaajille
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 16:53 4
Tilaajille
Ylivieskassa tutkitaan voimalinjojen vaurioitumisia – poliisi epäilee niiden syntyneen, kun joku on ampunut lintuja

Yli­vies­kas­sa tut­ki­taan voi­ma­lin­jo­jen vau­rioi­tu­mi­sia – ­po­lii­si epäilee niiden syn­ty­neen, kun joku on ampunut lintuja

15.11.2022 17:11 1
Oulun keskustassa riehunut mies potki hajalle yritysten kylttejä sekä roskiksia – Oikeus lätkäisi tuntuvat sakot

Oulun kes­kus­tas­sa rie­hu­nut mies potki hajalle yri­tys­ten kylt­te­jä sekä ros­kik­sia – Oikeus lät­käi­si tun­tu­vat sakot

22.09.2022 12:58 6
Tilaajille
Junavaunu töhrittiin Rovaniemen ratapihalla – poliisi otti neljä henkilöä kiinni epäiltyinä

Ju­na­vau­nu töh­rit­tiin Ro­va­nie­men ra­ta­pi­hal­la – poliisi otti neljä hen­ki­löä kiinni epäil­tyi­nä

09.08.2022 12:05 8
Meri-Lapissa sunnuntaina ja maanantaina tapahtuneita useita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Me­ri-La­pis­sa sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nei­ta useita tu­li­pa­lo­ja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

04.07.2022 18:08
Pelastuslaitos sai Asemakadulle yöllä palohälytyksen, kyse olikin ilkivallasta

Pe­las­tus­lai­tos sai Ase­ma­ka­dul­le yöllä pa­lo­hä­ly­tyk­sen, kyse olikin il­ki­val­las­ta

19.06.2022 11:48 2
Rovaniemellä tehty vahingontekoja useana päivänä – kaivinkoneita töhrittiin spraymaalilla ja ikkunoita rikottiin

Ro­va­nie­mel­lä tehty va­hin­gon­te­ko­ja useana päivänä – kai­vin­ko­nei­ta töh­rit­tiin spray­maa­lil­la ja ik­ku­noi­ta ri­kot­tiin

18.06.2022 17:09
Tilaajille
Tuiran kirjaston asiakaspäätteet rikottiin, uusia laitteita odotettu jo kolme viikkoa – "Tuntuu hölmöltä, että tällaisia rikkeitä tehdään kun joka tapauksessa jää kiinni"

Tuiran kir­jas­ton asia­kas­päät­teet ri­kot­tiin, uusia lait­tei­ta odo­tet­tu jo kolme viikkoa – "Tuntuu höl­möl­tä, että täl­lai­sia rik­kei­tä tehdään kun joka ta­pauk­ses­sa jää kiinni"

19.05.2022 13:29 10
Tilaajille
IL: Sotkamon poliisiasemalla suuren vesivahingon aiheuttanut tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan noin 100 000 euron korvaukset

IL: Sot­ka­mon po­lii­si­ase­mal­la suuren ve­si­va­hin­gon ai­heut­ta­nut tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja mak­sa­maan noin 100 000 euron kor­vauk­set

17.05.2022 20:24 2
Vuokrakämppä jäi siivottomaan kuntoon Kalajoella – vuokralaisen syyte lievästä vahingonteosta kaatui

Vuok­ra­kämp­pä jäi sii­vot­to­maan kuntoon Ka­la­joel­la – vuok­ra­lai­sen syyte lie­väs­tä va­hin­gon­teos­ta kaatui

24.02.2022 15:15 9
Tilaajille
Huoltoaseman vessassa tuikattiin paperia palamaan Oulun Haapalehdossa, wc-tiloihin palovahinkoja – Poliisi tutkii vahingontekona

Huol­to­ase­man ves­sas­sa tui­kat­tiin paperia pa­la­maan Oulun Haa­pa­leh­dos­sa, wc-ti­loi­hin pa­lo­va­hin­ko­ja – Poliisi tutkii va­hin­gon­te­ko­na

12.10.2021 21:42
Kiimingin keskusleikkipuisto on Oulun isoin leikkipuistoinvestointi tänä vuonna – "Olemme joutuneet tinkimään  peruskorjausaikataulusta määrärahan pienuuden vuoksi"

Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­to on Oulun isoin leik­ki­puis­to­in­ves­toin­ti tänä vuonna – "Olemme jou­tu­neet tin­ki­mään pe­rus­kor­jaus­ai­ka­tau­lus­ta mää­rä­ra­han pie­nuu­den vuoksi"

22.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston professori Vesa Puuroselle tuomio vahingonteosta – Voimalaitoksiin graffiteja maalannut professori sai maksettavakseen sakot ja isot korvaukset

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­sel­le tuomio va­hin­gon­teos­ta – Voi­ma­lai­tok­siin graf­fi­te­ja maa­lan­nut pro­fes­so­ri sai mak­set­ta­vak­seen sakot ja isot kor­vauk­set

19.02.2021 14:57 22
Tilaajille
Vesa Puuronen vetosi sananvapauteen graffitioikeudenkäynnissä – Syyttäjän ja Kemijoki Oy:n mukaan kyse on vahingonteosta

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:53 15
Tilaajille
Poliisilta uutta tietoa Kaukovainion tapon yrityksestä: Uhria puukotettiin ylävartaloon, yksi otettu kiinni

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Kau­ko­vai­nion tapon yri­tyk­ses­tä: Uhria puu­ko­tet­tiin ylä­var­ta­loon, yksi otettu kiinni

08.02.2021 10:09
Asuntoon yritettiin tunkeutua ja ikkuna rikottiin Suomussalmen Ämmänsaaressa, poliisi pyytää havaintoja

Asun­toon yri­tet­tiin tun­keu­tua ja ikkuna ri­kot­tiin Suo­mus­sal­men Äm­män­saa­res­sa, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

17.01.2021 19:58
Ketkä kivittivät asuntojen ikkunoita hajalle Hintassa ja Myllyojalla? Vahinkoa tehty myös muissa kaupunginosissa, poliisi pyytää vihjeitä tekijöistä – vahingot tuhansia euroja

Ketkä ki­vit­ti­vät asun­to­jen ik­ku­noi­ta hajalle Hin­tas­sa ja Myl­lyo­jal­la? Va­hin­koa tehty myös muissa kau­pun­gi­no­sis­sa, poliisi pyytää vih­jei­tä te­ki­jöis­tä – va­hin­got tu­han­sia euroja

17.09.2020 15:34 7
Poliisi: Höyhtyän autopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi

Po­lii­si: Höyh­tyän au­to­pa­loa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

18.08.2020 06:16