Sairaanhoito
Valoa marraskuun pimeyteen – asiaa keuhkosyövästä
Kolumni

Valoa mar­ras­kuun pi­mey­teen – asiaa keuh­ko­syö­väs­tä

24.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Niilo Heinonen

Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus tuhoaa kau­pun­kien ta­lou­den

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Sydänlääkärille pääsee nyt nopeasti – OYSin kardiologian erikoislääkärin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sinnittelevät vakavien oireiden kanssa kotona koronapelon vuoksi

Sy­dän­lää­kä­ril­le pääsee nyt no­peas­ti – OYSin kar­dio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sin­nit­te­le­vät va­ka­vien oi­rei­den kanssa kotona ko­ro­na­pe­lon vuoksi

14.10.2020 11:30 1
Tilaajille
Suomalaisyhtiön kehittämällä laitteella voidaan hoitaa masennusta sähkövirralla kotioloissa – Oulussa jonot hoitoihin ovat pitkät

Suo­ma­lais­yh­tiön ke­hit­tä­mäl­lä lait­teel­la voidaan hoitaa ma­sen­nus­ta säh­kö­vir­ral­la ko­ti­olois­sa – Oulussa jonot hoi­toi­hin ovat pitkät

07.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Spira-laitteista luovutaan astman kotihoidossa – astman hoitosuositusta päivitetään niin, että sama teho saadaan turvallisemmin ja helpommin

Spi­ra-lait­teis­ta luo­vu­taan astman ko­ti­hoi­dos­sa – astman hoi­to­suo­si­tus­ta päi­vi­te­tään niin, että sama teho saadaan tur­val­li­sem­min ja hel­pom­min

17.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Yhä harvempi koronatartunnan saava kuolee tautiin – asiantuntija listaa useita syitä, miksi näin on

Yhä har­vem­pi ko­ro­na­tar­tun­nan saava kuolee tautiin – asian­tun­ti­ja listaa useita syitä, miksi näin on

30.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vappu Okkeri

So­te-jä­tit väis­te­le­vät yhä vas­tuu­taan hoi­va­krii­sis­tä

29.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla-Maija Rajakangas

Tehy ei tar­vit­se hoi­va-avus­ta­jia, mutta asiak­kaat tar­vit­se­vat

26.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

Miksi hoi­va-avus­ta­ja­kou­lu­tus­ta ha­lu­taan edis­tää?

23.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Pietilä

Sitova hoi­ta­ja­mi­toi­tus on vält­tä­mä­tön pa­ran­nus van­hus­pal­ve­lui­den laatuun

28.07.2020 05:31 0
Tilaajille
Kalliisiin hoitoihin käytettävä summa kaksinkertaistui Pohjois-Pohjanmaalla – Oulu hyötyy eniten hoitokulujen tasausjärjestelmästä, jossa terveimmät kunnat maksavat laskun

Kal­lii­siin hoi­toi­hin käy­tet­tä­vä summa kak­sin­ker­tais­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulu hyötyy eniten hoi­to­ku­lu­jen ta­saus­jär­jes­tel­mäs­tä, jossa ter­veim­mät kunnat mak­sa­vat laskun

03.03.2020 07:00 0
Tilaajille