Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

matkailu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lät­tä­ha­tut taas liik­keel­le? – vanha lät­tä­hat­tu­lii­ken­ne oli lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä laa­jem­paa

09.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululainen Tero Kokko, 46, reissaa kolmilapsisen perheensä kanssa asuntovaunulla kesät ja talvet – Tässä hänen 5 vinkkiään aloittelijalle

Ou­lu­lai­nen Tero Kokko, 46, reissaa kol­mi­lap­si­sen per­heen­sä kanssa asun­to­vau­nul­la kesät ja talvet – Tässä hänen 5 vink­kiään aloit­te­li­jal­le

04.09.2023 06:00 8
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 18:00 4
Tilaajille
Oulun seudun matkailu halutaan maailmankartalle, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

Oulun seudun mat­kai­lu ha­lu­taan maail­man­kar­tal­le, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

14.08.2023 17:57 58
Tilaajille
Oulun Eden -kylpylähotellille haettu jatkajaa jo yli puolitoista vuotta – Omistajan mukaan neuvottelut "aktiivisessa vaiheessa"

Oulun Eden -kyl­py­lä­ho­tel­lil­le haettu jat­ka­jaa jo yli puo­li­tois­ta vuotta – Omis­ta­jan mukaan neu­vot­te­lut "ak­tii­vi­ses­sa vai­hees­sa"

04.08.2023 10:00 67
Tilaajille
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tion­yh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 9
Tilaajille
Höyhtyän vanhasta lastenkodista tulee hostelli – Vexi Virtanen osti pakopelinäkin toimineen kivitalon kaupungilta

Höyh­tyän van­has­ta las­ten­ko­dis­ta tulee hos­tel­li – Vexi Vir­ta­nen osti pa­ko­pe­li­nä­kin toi­mi­neen ki­vi­ta­lon kau­pun­gil­ta

21.07.2023 06:10 19
Puheenaihe: Karsitko korkean inflaation takia lomasuunnitelmistasi?

Pu­hee­nai­he: Kar­sit­ko korkean inf­laa­tion takia lo­ma­suun­ni­tel­mis­ta­si?

16.07.2023 08:00 6
Tilaajille
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00
Länsirajalla voi joutua jonottamaan Bidenin vierailun vuoksi – Sisärajavalvonta palasi Ruotsin ja Norjan rajoille keskellä kuuminta lomasesonkia

Län­si­ra­jal­la voi joutua jo­not­ta­maan Bidenin vie­rai­lun vuoksi – Si­sä­ra­ja­val­von­ta palasi Ruotsin ja Norjan ra­joil­le kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 17:30
Tilaajille
Hailuotoonkin kelluvaa majoitusta? – Oululaiskaksikko haluaa tuoda Perämeren ja sen saaret kaikkien saataville

Hai­luo­toon­kin kel­lu­vaa ma­joi­tus­ta? – Ou­lu­lais­kak­sik­ko haluaa tuoda Pe­rä­me­ren ja sen saaret kaik­kien saa­ta­vil­le

04.07.2023 14:19 9
Tilaajille
Kummitteleva autiotupa, Suomen parhaimmiksi kehutut pyöräilyreitit ja palkittu hotelli – täydellinen kesäloma löytyy yllättävän läheltä
Mainos Hiihtokeskus Iso-Syöte

Kum­mit­te­le­va au­tio­tu­pa, Suomen par­haim­mik­si kehutut pyö­räi­ly­rei­tit ja pal­kit­tu hotelli – täy­del­li­nen ke­sä­lo­ma löytyy yl­lät­tä­vän läheltä

01.07.2023 06:00
Lisää uikkarisaunoja leirintäalueille – miksi viimeinen saunavuoro on aina miesten?
Kolumni

Lisää uik­ka­ri­sau­no­ja lei­rin­tä­alueil­le – miksi vii­mei­nen sau­na­vuo­ro on aina mies­ten?

19.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vi unohtui jälleen – mat­kai­lun kan­nal­ta erä­maa-Ou­lun muis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

26.05.2023 06:00 7
Tilaajille
Hailuodon Marjaniemeen esitetään ekohotellia, tyrskymajoja ja näköalamökkejä – Leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­meen esi­te­tään eko­ho­tel­lia, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­kö­ala­mök­ke­jä – Lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 14:27 17
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 12:17 2
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 20:02 4
Tilaajille
Hiihtolatu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Hiih­to­la­tu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 17:56 6
Tilaajille
Paikallisoppaaksi opiskellut Sirpa Törmä kaipaa pohjoiseen vahvempaa ja monimuotoisempaa elämysmatkailua

Pai­kal­lis­op­paak­si opis­kel­lut Sirpa Törmä kaipaa poh­joi­seen vah­vem­paa ja mo­ni­muo­toi­sem­paa elä­mys­mat­kai­lua

06.03.2023 14:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kir­ja­mes­sut ta­kai­sin

24.01.2023 05:00 1
Tilaajille