Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Perheet
Takalan perhe löysi kuukaudessa uuden kodin Oulusta, kun kauppiaan paikka aukesi – ”Ensin katsottiin, missä on leikkipuistot, koulut ja patikointipolut”

Takalan perhe löysi kuu­kau­des­sa uuden kodin Ou­lus­ta, kun kaup­piaan paikka aukesi – ”Ensin kat­sot­tiin, missä on leik­ki­puis­tot, koulut ja pa­ti­koin­ti­po­lut”

26.02.2024 06:00 23
Tilaajille
Super-mummu lataa akkuja laskettelemalla lasten kanssa
Mainos Hiihtokeskus Iso-Syöte

Su­per-mum­mu lataa akkuja las­ket­te­le­mal­la lasten kanssa

08.01.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret ai­kui­set ja perheet tar­vit­se­vat tukea ih­mis­suh­de­tai­toi­hin

17.12.2023 05:30 3
Uhkea Jeanette Snellman oli kaikkea sitä, mitä mahtavalta porvarisrouvalta odotettiin – Hänen täydellisen avioliittonsa vaikutus näkyy Oulussa edelleen

Uhkea Jea­net­te Snell­man oli kaikkea sitä, mitä mah­ta­val­ta por­va­ris­rou­val­ta odo­tet­tiin – Hänen täy­del­li­sen avio­liit­ton­sa vai­ku­tus näkyy Oulussa edel­leen

16.12.2023 06:00 10
Tilaajille
"Opin sen, etten ole riittävän hyvä missään" – Teimme isille kyselyn, ja se paljasti kipeitä traumoja ja rakkautta

"Opin sen, etten ole riit­tä­vän hyvä mis­sään" – Teimme isille ky­se­lyn, ja se pal­jas­ti kipeitä trau­mo­ja ja rak­kaut­ta

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Kempeleläinen Eemil Vuorinen sai kuulla jo pikkupoikana, että jääkiekkoon ei ole varaa – Kalevan lukijat kertovat, että harrastamisen hinta on karannut käsistä

Kem­pe­le­läi­nen Eemil Vuo­ri­nen sai kuulla jo pik­ku­poi­ka­na, että jää­kiek­koon ei ole varaa – Kalevan lukijat ker­to­vat, että har­ras­ta­mi­sen hinta on ka­ran­nut käsistä

23.10.2023 08:54 71
Tilaajille
Saksalaissotilaan tyttärentytär Satu Saarinen ei kavahda sukunsa historiaa – Oulun tuomiorovasti kiersi isoäitinsä jalanjäljissä Norjasta Saksaan ja takaisin Kemiin

Sak­sa­lais­so­ti­laan tyt­tä­ren­ty­tär Satu Saa­ri­nen ei kavahda sukunsa his­to­riaa – Oulun tuo­mio­ro­vas­ti kiersi iso­äi­tin­sä ja­lan­jäl­jis­sä Nor­jas­ta Saksaan ja ta­kai­sin Kemiin

17.09.2023 14:02 12
Tilaajille
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 12:52
Tilaajille
Kuusamolaisen Pauli Miettisen jännitys vaihtui ylpeydeksi, kun hänen tyttärensä Marianne Miettinen alkoi esiintyä televisiossa – "Ne miehet, jotka älähtivät, joutuivat nielemään tilanteen"

Kuu­sa­mo­lai­sen Pauli Miet­ti­sen jän­ni­tys vaihtui yl­pey­dek­si, kun hänen tyt­tä­ren­sä Ma­rian­ne Miet­ti­nen alkoi esiin­tyä te­le­vi­sios­sa – "Ne miehet, jotka äläh­ti­vät, jou­tui­vat nie­le­mään ti­lan­teen"

04.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulussa on huippuvauras alue, jonka asukkailla ovat kovat tulot ja valtavasti velkaa – Katso, millaiset tulot sinun asuinalueellasi ovat

Oulussa on huip­pu­vau­ras alue, jonka asuk­kail­la ovat kovat tulot ja val­ta­vas­ti velkaa – Katso, mil­lai­set tulot sinun asuin­alueel­la­si ovat

24.06.2023 08:00 169
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset on saatava liik­ku­maan – apuna voi­si­vat olla kaikki, jotka kan­ta­vat huolta tu­le­vien nuorten fyy­si­ses­tä kun­nos­ta

05.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­lait­tei­den kou­kut­ta­vuus on liian iso haaste yk­si­löi­den rat­kais­ta­vak­si

30.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – Oulussa hän saa viimein lapsensa mukaan kiertueelle

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – Oulussa hän saa viimein lap­sen­sa mukaan kier­tueel­le

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Oulussa on katujengikulttuuria ihannoiva ryhmä, jota poliisi pitää silmällä – Valkeassa aikaa viettävät nuoret: "Puukolla uhkailut ovat jo todellisuutta"

Oulussa on ka­tu­jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va ryhmä, jota poliisi pitää sil­mäl­lä – Val­keas­sa aikaa viet­tä­vät nuoret: "Puu­kol­la uh­kai­lut ovat jo to­del­li­suut­ta"

06.04.2023 05:00 103
Tilaajille
"Täällä uskallan puhua kaikesta ihmisten kanssa", iloitsee Opastavaan perhetyöhön osallistuva oululaisäiti Miriam Kangas

"Täällä us­kal­lan puhua kai­kes­ta ih­mis­ten kans­sa", iloit­see Opas­ta­vaan per­he­työ­hön osal­lis­tu­va ou­lu­lais­äi­ti Miriam Kangas

11.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­hu­taan lap­sel­le työstä ja työt­tö­myy­des­tä – ta­val­li­sen elämän iloista ja su­ruis­ta

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen pitää saada omassa ko­dis­saan purkaa ilot ja surut

13.09.2022 05:00
Tilaajille
Ranskalaisia lautasella ja yksi ovella – Liminkalainen Vuorman perhe sai ainutlaatuisen kokemuksen, kun 80 000 kilometrin matkalla oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

Rans­ka­lai­sia lau­ta­sel­la ja yksi ovella – Li­min­ka­lai­nen Vuorman perhe sai ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, kun 80 000 ki­lo­met­rin mat­kal­la oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

05.08.2022 18:00 17
Tilaajille
Ajaako lasten vähyys koulut etämuotoon? Korona-aikana kasvanut syntyvyys kääntyi taas ennätykselliseen laskuun

Ajaako lasten vähyys koulut etä­muo­toon? Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut syn­ty­vyys kääntyi taas en­nä­tyk­sel­li­seen laskuun

27.07.2022 06:00 16
Tilaajille
Tutkimus: Hedelmöityshoidoilla syntyneillä suurempi riski mielenterveysongelmille teini-iässä

Tut­ki­mus: He­del­möi­tys­hoi­doil­la syn­ty­neil­lä suu­rem­pi riski mie­len­ter­veys­on­gel­mil­le tei­ni-iäs­sä

28.06.2022 15:52 4