Perheet
Näkökulma: Kotihoidontuesta luopuminen istuu heikosti kuumiin teemoihin, eli alhaiseen syntyvyyteen ja perhearjen tarvitsemiin joustoihin

Nä­kö­kul­ma: Ko­ti­hoi­don­tues­ta luo­pu­mi­nen istuu hei­kos­ti kuumiin tee­moi­hin, eli al­hai­seen syn­ty­vyy­teen ja per­he­ar­jen tar­vit­se­miin jous­toi­hin

09.01.2021 06:00 13
Ranualaisilla Saaraliisa ja Kyösti Kaikkosella on kahdeksan tytärtä – perhe tuntuu suurelta vain silloin, kun koko joukko kulkee jonossa kauppakeskuksen käytävällä

Ra­nua­lai­sil­la Saa­ra­lii­sa ja Kyösti Kaik­ko­sel­la on kah­dek­san tytärtä – perhe tuntuu suu­rel­ta vain sil­loin, kun koko joukko kulkee jonossa kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­väl­lä

01.01.2021 19:00 12
Tilaajille
Koronan erottamat – Kolme perhettä kertoo arjesta, jossa lähisukulainen on enää ääni puhelimessa

Koronan erot­ta­mat – Kolme per­het­tä kertoo ar­jes­ta, jossa lä­hi­su­ku­lai­nen on enää ääni pu­he­li­mes­sa

19.12.2020 21:07 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sinikka Korpela, Kirsi Mäki

Lapsen jou­lu­tun­nel­ma syntyy tur­val­lis­ten ai­kuis­ten luomana

18.12.2020 05:45
Tilaajille
Koulukiusaaminen voi sairastuttaa koko perheen – "Joka aamu pelkäsin, onko tyttäreni elossa", pitkästä uupumuksesta toipunut Sari Jaakkola kertoo

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi sai­ras­tut­taa koko perheen – "Joka aamu pel­kä­sin, onko tyt­tä­re­ni elos­sa", pit­käs­tä uu­pu­muk­ses­ta toi­pu­nut Sari Jaak­ko­la kertoo

04.12.2020 19:00 6
Tilaajille
Pikkulapsiperheille tulossa muutoksia: Oulu-lisä poistuu ja iltapäiväkerhojen maksu nousee

Pik­ku­lap­si­per­heil­le tulossa muu­tok­sia: Ou­lu-li­sä poistuu ja il­ta­päi­vä­ker­ho­jen maksu nousee

28.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ihmetteli, miksi äiti vain istuu keinutuolissa – Nyt hän kertoo äidiltä tyttärelle siirtyneestä traumasta

Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ih­met­te­li, miksi äiti vain istuu kei­nu­tuo­lis­sa – Nyt hän kertoo äidiltä tyt­tä­rel­le siir­ty­nees­tä trau­mas­ta

09.10.2020 07:00
Tilaajille
Sadat lapset jonottavat tukiperhettä Pohjois-Suomessa – Kuusiratin perhe rohkaisee mukaan vapaaehtoistoimintaan: "Tämä on ihan tavallisten ihmisten juttu"

Sadat lapset jo­not­ta­vat tu­ki­per­het­tä Poh­jois-Suo­mes­sa – Kuu­si­ra­tin perhe roh­kai­see mukaan va­paaeh­tois­toi­min­taan: "Tämä on ihan ta­val­lis­ten ih­mis­ten juttu"

30.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Syyte: Isä pahoinpiteli vuosia useita lapsiaan – Löi kepillä, risulla ja vyöllä pakaroille, työnsi pikkulapsen pään vessanpönttöön ja veti

Syyte: Isä pa­hoin­pi­te­li vuosia useita lap­siaan – Löi ke­pil­lä, risulla ja vyöllä pa­ka­roil­le, työnsi pik­ku­lap­sen pään ves­san­pönt­töön ja veti

23.09.2020 16:08 1
Tilaajille
Uusia tukiperheitä tarvitaan jatkuvasti – "Sirkustemppuja ei tarvitse tarjota, vaan tavalliset arkiset kokemukset ovat riittäviä"

Uusia tu­ki­per­hei­tä tar­vi­taan jat­ku­vas­ti – "Sir­kus­temp­pu­ja ei tar­vit­se tar­jo­ta, vaan ta­val­li­set arkiset ko­ke­muk­set ovat riit­tä­viä"

06.09.2020 20:06
Turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeintä lapselle - koronakevään jälkeen ei ole varaa samoihin virheisiin kuin 1990-luvun laman aikana
Kolumni Johanna Linner Matikka

Tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ovat tär­kein­tä lap­sel­le - ko­ro­na­ke­vään jälkeen ei ole varaa sa­moi­hin vir­hei­siin kuin 1990-lu­vun laman aikana

27.06.2020 12:00
Tilaajille
Alle kolmivuotiaita lapsia sisältävien perheiden määrä väheni lähes viidenneksellä 2010-luvulla

Alle kol­mi­vuo­tiai­ta lapsia si­säl­tä­vien per­hei­den määrä väheni lähes vii­den­nek­sel­lä 2010-lu­vul­la

22.05.2020 19:53