Palkinnot
Viimeisin 4 tuntia
Liisa Jaakonsaarelle myönnettiin Oulu-mitali: "On 40 vuoden ajan toiminut monipuolisesti Oulun alueen, Pohjois-Pohjanmaan, pohjoisen ja Suomen puolestapuhujana"

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

18:00 20
Viimeisin 12 tuntia

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

13:00 0
Vanhemmat
Kaleva Median paikallislehdille menestystä kilpailussa – Koillissanomat palkittiin vuoden parhaana paikallismediana

Kaleva Median pai­kal­lis­leh­dil­le me­nes­tys­tä kil­pai­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat pal­kit­tiin vuoden par­haa­na pai­kal­lis­me­dia­na

12.11.2020 22:02 1
Perämeren rantaniittyjen kunnostukselle myönnettiin Suomen parhaan maisemahankkeen palkinto – vuonna 1995 aloitettu hanke jatkuu edelleen

Pe­rä­me­ren ran­ta­niit­ty­jen kun­nos­tuk­sel­le myön­net­tiin Suomen parhaan mai­se­ma­hank­keen pal­kin­to – vuonna 1995 aloi­tet­tu hanke jatkuu edel­leen

04.11.2020 14:11 0
Oululainen murtumia tutkinut ja uusia leikkausmenetelmiä kehittänyt lastenkirurgi Juha-Jaakko Sinikumpu sai Lastentautien tutkimussäätiön palkinnon

Ou­lu­lai­nen mur­tu­mia tut­ki­nut ja uusia leik­kaus­me­ne­tel­miä ke­hit­tä­nyt las­ten­ki­rur­gi Ju­ha-Jaak­ko Si­ni­kum­pu sai Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiön pal­kin­non

14.10.2020 09:46 0
Risto Isomäelle elämäntyöpalkinto – Tiedonjulkistamisen seitsemän valtionpalkintoa monen alan tekijöille, mukana muun muassa Paleface

Risto Iso­mäel­le elä­män­työ­pal­kin­to – Tie­don­jul­kis­ta­mi­sen seit­se­män val­tion­pal­kin­toa monen alan te­ki­jöil­le, mukana muun muassa Pa­le­fa­ce

13.10.2020 14:30 0
Aki Roukalalle 10 000 euron Taitaja-stipendi – "Monipuolinen, luova ja valtakunnallisesti näkyvä kulttuurialan vaikuttaja"

Aki Rou­ka­lal­le 10 000 euron Tai­ta­ja-sti­pen­di – "Mo­ni­puo­li­nen, luova ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti näkyvä kult­tuu­ri­alan vai­kut­ta­ja"

07.10.2020 10:56 2
Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkönä menestyksekkään uran tehnyt Anneli Korhonen on vuoden Etta – "Koen, että nimitykseni on samalla kiitos myös koko virkakunnalle"

Oulun kau­pun­gin suh­de­toi­min­ta­pääl­lik­kö­nä me­nes­tyk­sek­kään uran tehnyt Anneli Kor­ho­nen on vuoden Etta – "Koen, että ni­mi­tyk­se­ni on samalla kiitos myös koko vir­ka­kun­nal­le"

27.09.2020 18:16 1
Tilaajille

Sel­vi­tys: Jes­sik­ka Aron jour­na­lis­ti­pal­kin­to pe­rut­tiin Trumpia kri­ti­soi­vien tviit­tien vuoksi

25.09.2020 20:03 1
Oulun yliopiston professorille Heli Jantuselle palkinto taiwanilaiselta yliopistolta

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ril­le Heli Jan­tu­sel­le pal­kin­to tai­wa­ni­lai­sel­ta yli­opis­tol­ta

10.09.2020 11:01 3
Älysormuksistaan tunnetulle Ouralle myönnettiin Vetovoima-palkinto

Äly­sor­muk­sis­taan tun­ne­tul­le Ouralle myön­net­tiin Ve­to­voi­ma-pal­kin­to

19.05.2020 21:38 0