Palkinnot
Kuukausi
Oululainen murtumia tutkinut ja uusia leikkausmenetelmiä kehittänyt lastenkirurgi Juha-Jaakko Sinikumpu sai Lastentautien tutkimussäätiön palkinnon

Ou­lu­lai­nen mur­tu­mia tut­ki­nut ja uusia leik­kaus­me­ne­tel­miä ke­hit­tä­nyt las­ten­ki­rur­gi Ju­ha-Jaak­ko Si­ni­kum­pu sai Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiön pal­kin­non

14.10.2020 09:46 0
Risto Isomäelle elämäntyöpalkinto – Tiedonjulkistamisen seitsemän valtionpalkintoa monen alan tekijöille, mukana muun muassa Paleface

Risto Iso­mäel­le elä­män­työ­pal­kin­to – Tie­don­jul­kis­ta­mi­sen seit­se­män val­tion­pal­kin­toa monen alan te­ki­jöil­le, mukana muun muassa Pa­le­fa­ce

13.10.2020 14:30 0
Aki Roukalalle 10 000 euron Taitaja-stipendi – "Monipuolinen, luova ja valtakunnallisesti näkyvä kulttuurialan vaikuttaja"

Aki Rou­ka­lal­le 10 000 euron Tai­ta­ja-sti­pen­di – "Mo­ni­puo­li­nen, luova ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti näkyvä kult­tuu­ri­alan vai­kut­ta­ja"

07.10.2020 10:56 2
Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkönä menestyksekkään uran tehnyt Anneli Korhonen on vuoden Etta – "Koen, että nimitykseni on samalla kiitos myös koko virkakunnalle"

Oulun kau­pun­gin suh­de­toi­min­ta­pääl­lik­kö­nä me­nes­tyk­sek­kään uran tehnyt Anneli Kor­ho­nen on vuoden Etta – "Koen, että ni­mi­tyk­se­ni on samalla kiitos myös koko vir­ka­kun­nal­le"

27.09.2020 18:16 0
Tilaajille

Sel­vi­tys: Jes­sik­ka Aron jour­na­lis­ti­pal­kin­to pe­rut­tiin Trumpia kri­ti­soi­vien tviit­tien vuoksi

25.09.2020 20:03 1
Vanhemmat
Oulun yliopiston professorille Heli Jantuselle palkinto taiwanilaiselta yliopistolta

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ril­le Heli Jan­tu­sel­le pal­kin­to tai­wa­ni­lai­sel­ta yli­opis­tol­ta

10.09.2020 11:01 3
Älysormuksistaan tunnetulle Ouralle myönnettiin Vetovoima-palkinto

Äly­sor­muk­sis­taan tun­ne­tul­le Ouralle myön­net­tiin Ve­to­voi­ma-pal­kin­to

19.05.2020 21:38 0