Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vetytalous
Oulun Energian vetylaitoshanke vastaa puhtaan energian tarpeeseen, jonka täyttämisessä Pohjanlahden rannikolla on tuhansien megawattien paikka
Pääkirjoitus

Oulun Ener­gian ve­ty­lai­tos­han­ke vastaa puhtaan ener­gian tar­pee­seen, jonka täyt­tä­mi­ses­sä Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la on tu­han­sien me­ga­wat­tien paikka

15.02.2024 17:00 9
Vetytalouden läpimurtoa odotetaan, ja sen tullessa Pohjois-Pohjanmaa voi olla vahvoilla
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lou­den lä­pi­mur­toa odo­te­taan, ja sen tul­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maa voi olla vah­voil­la

06.02.2024 17:00 36
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit: Oulun seudulla on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka tapauksessa

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit: Oulun seu­dul­la on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka ta­pauk­ses­sa

02.02.2024 05:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ty­lai­tok­sis­ta rat­kai­su ajoit­tai­seen säh­kö­pu­laan? – olisi koh­tuul­lis­ta, että tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tu­li­si­vat mukaan ja­ka­maan kus­tan­nuk­sia

25.01.2024 06:00 10
Vihreä siirtymä ei kompastu inflaatiopiikkiin, ja siksi Pohjois-Pohjanmaalla pitää täysillä puskea uusia investointeja liikkeelle
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä ei kom­pas­tu inf­laa­tio­piik­kiin, ja siksi Poh­jois-Poh­jan­maal­la pitää täy­sil­lä puskea uusia in­ves­toin­te­ja liik­keel­le

04.12.2023 17:00 13
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
Suomesta puhtaan energian suurvalta
Kolumni

Suo­mes­ta puhtaan ener­gian suur­val­ta

29.08.2023 16:00 18
Tilaajille
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

30.05.2023 18:16 27
Tilaajille
Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen – odotetaan luovan tuhansia uusia työpaikkoja

Yh­dys­val­ta­lais­yh­tiö Plug Power suun­nit­te­lee kolmea vihreän vedyn tuo­tan­to­lai­tos­ta Suomeen – odo­te­taan luovan tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja

30.05.2023 15:30 30
Pohjois-Pohjanmaasta voisi tulla vetymaakunta – VTT:n selvitys: Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa koko Suomen tarvitseman vedyn

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta voisi tulla ve­ty­maa­kun­ta – VTT:n sel­vi­tys: Poh­jois-Poh­jan­maa voisi tuottaa koko Suomen tar­vit­se­man vedyn

22.03.2023 09:00 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tie ve­ty­ta­lou­teen käy pie­nes­tä suureen

19.03.2023 05:00
Tilaajille
Vetytalous ankkuroituu solmukohtiin eli satamiin
Kolumni

Ve­ty­ta­lous ank­ku­roi­tuu sol­mu­koh­tiin eli sa­ta­miin

10.03.2023 06:00 27
Tilaajille
Inkooseen jättimäistä terästehdasta suunnittelevan yhtiön johto vieraili Oulussa – toimitusjohtaja Wittusen: "Meillä on kunnianhimoinen projekti"

In­koo­seen jät­ti­mäis­tä te­räs­teh­das­ta suun­nit­te­le­van yhtiön johto vie­rai­li Oulussa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Wit­tu­sen: "Meillä on kun­nian­hi­moi­nen pro­jek­ti"

02.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Oululainen professori kritisoi Perämeren alueelle suunniteltua putkistoa – "Vety kulkee kaikkein helpoimmin sähköverkossa"

Ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri kri­ti­soi Pe­rä­me­ren alueel­le suun­ni­tel­tua put­kis­toa – "Vety kulkee kaik­kein hel­poim­min säh­kö­ver­kos­sa"

29.12.2022 13:14 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön, vael­lus­ka­lo­jen ja vedyn tuo­tan­to Ke­mi­jo­ki­laak­sos­sa

05.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 21:22 15
Tilaajille
Ainakin kaksi tuuliyhtiötä haluaa giganttisen merituulipuiston juuri samaan paikkaan Perämerelle

Ainakin kaksi tuu­li­yh­tiö­tä haluaa gi­gant­ti­sen me­ri­tuu­li­puis­ton juuri samaan paik­kaan Pe­rä­me­rel­le

23.10.2022 22:29 23
Tilaajille
Suomalaista vetytutkimusta ja -siirtymää esitellään avoimessa seminaarissa Oulun yliopistolla ja etänä

Suo­ma­lais­ta ve­ty­tut­ki­mus­ta ja -siir­ty­mää esi­tel­lään avoi­mes­sa se­mi­naa­ris­sa Oulun yli­opis­tol­la ja etänä

03.10.2022 12:25 1
Vetyä voitaisiin tuottaa merellä Oulun edustalla – OX2:n tuulipuistoon kaavailtu vihreän vedyn tuotanto olisi maailmassa tässä mittakaavassa täysin uutta

Vetyä voi­tai­siin tuottaa merellä Oulun edus­tal­la – OX2:n tuu­li­puis­toon kaa­vail­tu vihreän vedyn tuo­tan­to olisi maail­mas­sa tässä mit­ta­kaa­vas­sa täysin uutta

24.09.2022 18:00 16
Tilaajille