Ensihoito
Ensihoito siirretään Pohjois-Pohjanmaalla sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi

En­si­hoi­to siir­re­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi toi­min­nak­si

09.10.2020 15:42 2
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 0
Tilaajille
PPSHP:n selvitys: Ensihoidon siirtäminen pelastuslaitokselta sairaanhoitopiirille lisäisi potilas- ja työturvallisuutta sekä tehostaisi hankintoja

PPSHP:n sel­vi­tys: En­si­hoi­don siir­tä­mi­nen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le lisäisi po­ti­las- ja työ­tur­val­li­suut­ta sekä te­hos­tai­si han­kin­to­ja

19.05.2020 14:31 1