Yrityskaupat

Ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa toimiva lii­ke­ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­nyt asian­ajo­toi­mis­to Lexia laa­je­nee yri­tys­kau­pal­la Ouluun

31.08.2021 10:10

Si­joi­tus­yh­tiö Ahl­ström myy inf­ra­yh­tiö Destian rans­ka­lai­sel­le Co­lak­sel­le

26.08.2021 09:36 13

Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­ria­lis­sa on edessä muu­tok­sia, omis­ta­jan mie­les­tä kau­hein­ta on epä­tie­toi­suus eläi­mis­tä

28.07.2021 06:00 9
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Vähälä Yhtiöt myytiin sak­sa­lai­sel­le kul­je­tus­jä­til­le – "Luul­ta­vas­ti ajan saa­tos­sa vanhat logot hä­viä­vät"

28.07.2021 06:00 13
Tilaajille

Kul­je­tus­alal­la mer­kit­tä­vä yri­tys­kaup­pa: Sak­sa­lais­jät­ti DB Schen­ker ostaa ou­lu­lai­sen Vä­hä­lä-kul­je­tu­syh­tiön

27.07.2021 15:37 29

Ter­veys­alal­la yri­tys­kaup­po­jen päivä: Pih­la­ja­lin­na ostaa Pohjola Sai­raa­lat, Me­hi­läi­nen ostaa Fy­siok­sen

02.07.2021 10:10 5

Kes­ki­suo­ma­lai­nen ostaa Hämeen Sanomat -kon­ser­nin

22.06.2021 11:05

Onni ostaa ou­lu­lai­sen Walkea Sydän Oy:n

21.04.2021 17:08

Oulun kau­pun­gin työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen kauppa Pih­la­ja­lin­nal­le si­ne­töi­tiin – Kau­pun­ki: Pal­ve­lut pysyvät en­nal­laan, Työ­ter­veys Virran toi­mi­pis­teet osaksi Pih­la­ja­lin­naa

31.03.2021 13:37 2
Tilaajille

KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy:n osa­ke-enem­mis­tön – Kainuun Sanomat ja liuta muita lehtiä vaihtaa omis­ta­jaa

14.01.2021 15:21 3

Me­hi­läi­sen os­to­tar­jous Pih­la­ja­lin­nas­ta ei to­teu­tu­nut ai­ka­tau­lus­sa – KKV esitti syys­kuus­sa mark­ki­na­oi­keu­del­le kaupan kiel­tä­mis­tä

23.11.2020 15:30 2

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23 1

Ou­lu­lai­nen yk­sin­yrit­tä­jä sai mah­ta­van potin, kun kän­nyk­kä­so­vel­luk­ses­ta tuli etä­työ­buu­min myötä yl­lä­tys­hit­ti

31.10.2020 13:15 11
Tilaajille

Pih­la­ja­lin­na-kon­ser­ni os­ta­mas­sa Oulun ja seudun kuntien omis­ta­man Työ­ter­veys Virran – tu­han­sien kun­ta­työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä

09.10.2020 14:00 12
Tilaajille

Oh­jel­mis­to­yh­tiö Lead­desk ostaa ou­lu­lai­sen asia­kas­pal­ve­lu­jär­jes­tel­miin eri­kois­tu­neen Cap­ri­co­de Sys­tem­sin, kaup­pa­hin­ta 2,4 mil­joo­naa

28.09.2020 09:22

Oulun Kärpät myi ty­tär­yh­tiön­sä Työ­tah­ti Oy:n

24.09.2020 14:43 2

Ou­lu­lai­nen Haltian ostaa älyk­kään toi­mis­ton lii­ke­toi­min­not – "Teemme toi­mis­tois­ta älyk­käi­tä, käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­siä ja em­paat­ti­sia ympäri maail­man"

21.09.2020 12:57 2
Tilaajille

Kii­pu­la­sää­tiön Avire myi kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­toi­min­nan Ver­vel­le – "Ko­ro­na­pan­de­mia kiih­dyt­ti etä­kun­tou­tuk­sen tar­vet­ta"

14.09.2020 15:47

Yri­tyk­sen myynti Suo­mes­ta Ruot­siin voi olla mah­dol­li­suus, mutta siinä on ris­kin­sä – "Lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä on hel­pom­pi tehdä muualle kuin omalle alueel­le"

20.07.2020 11:38 2

CAP-Group Oy osti Antin Au­to­kou­lun

02.07.2020 08:11 3