Yrityskaupat
Viimeisin 12 tuntia
Mehiläisen ostotarjous Pihlajalinnasta ei toteutunut aikataulussa – KKV esitti syyskuussa markkinaoikeudelle kaupan kieltämistä

Me­hi­läi­sen os­to­tar­jous Pih­la­ja­lin­nas­ta ei to­teu­tu­nut ai­ka­tau­lus­sa – KKV esitti syys­kuus­sa mark­ki­na­oi­keu­del­le kaupan kiel­tä­mis­tä

15:30 2
Vanhemmat
Suurituloisin suomalainen Ilkka Brotherus harmitteli rikkaudet tuonutta yrityskauppaa aiemmin, kritisoi veropolitiikkaa ja sanoi olevansa "isänmaallinen hölmö"

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23 1
Oululainen yksinyrittäjä sai mahtavan potin, kun kännykkäsovelluksesta tuli etätyöbuumin myötä yllätyshitti

Ou­lu­lai­nen yk­sin­yrit­tä­jä sai mah­ta­van potin, kun kän­nyk­kä­so­vel­luk­ses­ta tuli etä­työ­buu­min myötä yl­lä­tys­hit­ti

31.10.2020 13:15 11
Tilaajille
Pihlajalinna-konserni ostamassa Oulun ja seudun kuntien omistaman Työterveys Virran – tuhansien kuntatyöntekijöiden työterveyspalvelut siirtymässä

Pih­la­ja­lin­na-kon­ser­ni os­ta­mas­sa Oulun ja seudun kuntien omis­ta­man Työ­ter­veys Virran – tu­han­sien kun­ta­työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä

09.10.2020 13:57 12
Tilaajille

Oh­jel­mis­to­yh­tiö Lead­desk ostaa ou­lu­lai­sen asia­kas­pal­ve­lu­jär­jes­tel­miin eri­kois­tu­neen Cap­ri­co­de Sys­tem­sin, kaup­pa­hin­ta 2,4 mil­joo­naa

28.09.2020 09:22 0

Oulun Kärpät myi ty­tär­yh­tiön­sä Työ­tah­ti Oy:n

24.09.2020 14:43 2
Oululainen Haltian ostaa älykkään toimiston liiketoiminnot  – "Teemme toimistoista älykkäitä, käyttäjäystävällisiä ja empaattisia ympäri maailman"

Ou­lu­lai­nen Haltian ostaa älyk­kään toi­mis­ton lii­ke­toi­min­not – "Teemme toi­mis­tois­ta älyk­käi­tä, käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­siä ja em­paat­ti­sia ympäri maail­man"

21.09.2020 12:57 2
Tilaajille
Kiipulasäätiön Avire myi kuntoutuksen palvelutoiminnan Vervelle – "Koronapandemia kiihdytti etäkuntoutuksen tarvetta"

Kii­pu­la­sää­tiön Avire myi kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­toi­min­nan Ver­vel­le – "Ko­ro­na­pan­de­mia kiih­dyt­ti etä­kun­tou­tuk­sen tar­vet­ta"

14.09.2020 15:47 0
Yrityksen myynti Suomesta Ruotsiin voi olla mahdollisuus, mutta siinä on riskinsä – "Lakkauttamispäätöksiä on helpompi tehdä muualle kuin omalle alueelle"

Yri­tyk­sen myynti Suo­mes­ta Ruot­siin voi olla mah­dol­li­suus, mutta siinä on ris­kin­sä – "Lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä on hel­pom­pi tehdä muualle kuin omalle alueel­le"

19.07.2020 07:00 2
CAP-Group Oy osti Antin Autokoulun

CAP-Group Oy osti Antin Au­to­kou­lun

02.07.2020 08:11 3