Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Yrityskaupat
Pörssiyhtiö Digia ostaa Oulussakin toimivan digimarkkinointitoimisto Avalonin

Pörs­si­yh­tiö Digia ostaa Ou­lus­sa­kin toi­mi­van di­gi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Ava­lo­nin

20.09.2022 11:54
Tilaajille
Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu myy sähköasennus- ja aurinkosähköliiketoimintansa QMG:lle

Poh­jois-Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu myy säh­kö­asen­nus- ja au­rin­ko­säh­kö­lii­ke­toi­min­tan­sa QMG:lle

19.08.2022 14:37
Tilaajille
Oululainen pörssiyhtiö Talenom laajentaa toimintaansa Espanjassa ostamalla tilitoimiston

Ou­lu­lai­nen pörs­si­yh­tiö Talenom laa­jen­taa toi­min­taan­sa Es­pan­jas­sa os­ta­mal­la ti­li­toi­mis­ton

07.07.2022 14:56 3
Oululainen Rovakate myydään ruotsalaiselle Fasadgruppenille – Suomeen tuleminen on ollut hanakasti laajentuvan ruotsalaiskonsernin agendalla

Ou­lu­lai­nen Ro­va­ka­te myydään ruot­sa­lai­sel­le Fa­sadg­rup­pe­nil­le – Suomeen tu­le­mi­nen on ollut ha­na­kas­ti laa­jen­tu­van ruot­sa­lais­kon­ser­nin agen­dal­la

06.07.2022 16:24 1
Tilaajille
Hautajärven luontokeskukselle kahvila-ravintola ja majoitusta, Basecamp Oulankaa laajennetaan – Kalle Koskisen mukaan Oulangan hankkeisiin uppoaa miljoonia euroja

Hau­ta­jär­ven luon­to­kes­kuk­sel­le kah­vi­la-ra­vin­to­la ja ma­joi­tus­ta, Ba­se­camp Ou­lan­kaa laa­jen­ne­taan – Kalle Kos­ki­sen mukaan Ou­lan­gan hank­kei­siin uppoaa mil­joo­nia euroja

10.06.2022 17:30
Tilaajille
Liminkalainen metallinkierrätysyritys Romuta myytiin saman alan eteläsuomalaiselle Umacon Oy:lle

Li­min­ka­lai­nen me­tal­lin­kier­rä­tys­yri­tys Romuta myytiin saman alan ete­lä­suo­ma­lai­sel­le Umacon Oy:lle

06.06.2022 10:57 1
Oulun yliopiston väitös: Henkilöstö unohtuu yrityskaupoissa – järjestelmien integroimisen sijaan pitäisi keskittyä ihmisten yhdistämiseen

Oulun yli­opis­ton väitös: Hen­ki­lös­tö unohtuu yri­tys­kau­pois­sa – jär­jes­tel­mien in­teg­roi­mi­sen sijaan pitäisi kes­kit­tyä ih­mis­ten yh­dis­tä­mi­seen

05.06.2022 12:07 2
Tilaajille
Oululainen autotalo Wetteri menee Helsingin pörssiin Sopranon kanssa toteutettavalla osakevaihdolla

Ou­lu­lai­nen au­to­ta­lo Wetteri menee Hel­sin­gin pörs­siin Sop­ra­non kanssa to­teu­tet­ta­val­la osa­ke­vaih­dol­la

02.06.2022 12:31 15
Tilaajille
Oululainen kaapelivalmistaja Nestor Cables myydään USA:han – tuotanto jatkaa kasvua Oulussa

Ou­lu­lai­nen kaa­pe­li­val­mis­ta­ja Nestor Cables myydään USA:han – tuo­tan­to jatkaa kasvua Oulussa

20.05.2022 13:42 14
Tilaajille
Oululaisen Wetterin omistaja vaihtuu poikkeuksellisessa yrityskaupassa – kauppaneuvos Heikki Häggkvist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin omis­ta­ja vaihtuu poik­keuk­sel­li­ses­sa yri­tys­kau­pas­sa – kaup­pa­neu­vos Heikki Häggk­vist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

13.05.2022 18:07 24
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto Groupin tappio syveni ja liikevaihto laski

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Groupin tappio syveni ja lii­ke­vaih­to laski

28.04.2022 09:00 8
Pihlajalinna osti Pohjola Sairaalan noin 32 miljoonalla eurolla – kaupan vahvisti Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Pih­la­ja­lin­na osti Pohjola Sai­raa­lan noin 32 mil­joo­nal­la eurolla – kaupan vah­vis­ti Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

14.01.2022 12:48
Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa – oululaisen Skartan kasvuvauhti kiihtyy

Skarta Group Oyj yh­dis­tyy ruot­sa­lai­sen NYAB-kon­ser­nin kanssa – ou­lu­lai­sen Skartan kas­vu­vauh­ti kiihtyy

16.12.2021 11:31 3
Tilaajille
Pörhön Autoliike Oy ostaa vaihtoautojen kauppaan keskittyneen MB-Mobile Oy:n

Pörhön Au­to­lii­ke Oy ostaa vaih­to­au­to­jen kaup­paan kes­kit­ty­neen MB-Mo­bi­le Oy:n

08.11.2021 14:25 6
Tilaajille
DB Schenkerin ja oululaisen Vähälä Yhtiöiden yrityskauppa päätökseen, Mikko Rehtilästä uusi toimitusjohtaja

DB Schen­ke­rin ja ou­lu­lai­sen Vähälä Yh­tiöi­den yri­tys­kaup­pa pää­tök­seen, Mikko Reh­ti­läs­tä uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

14.10.2021 21:57 4
Mehiläisen ja Fysios Holdingin yrityskaupat Kilpailu- ja kuluttajaviraston syynissä

Me­hi­läi­sen ja Fysios Hol­din­gin yri­tys­kau­pat Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton syy­nis­sä

13.10.2021 09:36 2
Neste myy perusöljyliiketoimintansa yhdysvaltalaiselle Chevronille – ei olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan

Neste myy pe­rus­öl­jy­lii­ke­toi­min­tan­sa yh­dys­val­ta­lai­sel­le Chev­ro­nil­le – ei olen­nais­ta vai­ku­tus­ta ta­lou­del­li­seen asemaan

04.10.2021 20:24 4

Ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa toimiva lii­ke­ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­nyt asian­ajo­toi­mis­to Lexia laa­je­nee yri­tys­kau­pal­la Ouluun

31.08.2021 10:10
Sijoitusyhtiö Ahlström myy infrayhtiö Destian ranskalaiselle Colakselle

Si­joi­tus­yh­tiö Ahl­ström myy inf­ra­yh­tiö Destian rans­ka­lai­sel­le Co­lak­sel­le

26.08.2021 09:36 13
Kukka- ja eläinpuisto Escurialissa on edessä muutoksia, omistajan mielestä kauheinta on epätietoisuus eläimistä

Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­ria­lis­sa on edessä muu­tok­sia, omis­ta­jan mie­les­tä kau­hein­ta on epä­tie­toi­suus eläi­mis­tä

28.07.2021 06:00 9
Tilaajille