Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yrityskaupat
Tokmanni ostaa kaksi kotimaista kenkäkauppaketjua – kolme liikettä vaihtaa omistajaa Oulun seudulla

Tok­man­ni ostaa kaksi ko­ti­mais­ta ken­kä­kaup­pa­ket­jua – kolme lii­ket­tä vaihtaa omis­ta­jaa Oulun seu­dul­la

10.02.2023 10:29 12
Rokuan Kuntoutus Oy yhdistyy Verve Ouluun, kuntoutustoiminta keskittyy kokonaan Rokualle

Rokuan Kun­tou­tus Oy yh­dis­tyy Verve Ouluun, kun­tou­tus­toi­min­ta kes­kit­tyy ko­ko­naan Ro­kual­le

31.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Oulun Kärpät laajentaa ravintolabisneksiä – osti osake-enemmistön Ihku-ravintolaketjun omistavasta Tunturiviihde Oy:stä

Oulun Kärpät laa­jen­taa ra­vin­to­la­bis­nek­siä – osti osa­ke-enem­mis­tön Ih­ku-ra­vin­to­la­ket­jun omis­ta­vas­ta Tun­tu­ri­viih­de Oy:stä

10.01.2023 18:27 106
Kempeleläinen Elvak Oy ostaa oululaisen Stenfors Oy:n liiketoiminnan

Kem­pe­le­läi­nen Elvak Oy ostaa ou­lu­lai­sen Sten­fors Oy:n lii­ke­toi­min­nan

30.12.2022 13:35 1
Itävaltalainen Pfeifer Holding ostaa Pölkky Oy:n – pohjoissuomalainen puunjalostusyritys on ollut saman perheen omistuksessa vuodesta 1968 saakka

Itä­val­ta­lai­nen Pfeifer Holding ostaa Pölkky Oy:n – poh­jois­suo­ma­lai­nen puun­ja­los­tus­yri­tys on ollut saman perheen omis­tuk­ses­sa vuo­des­ta 1968 saakka

22.12.2022 16:41 69
34 miljoonan euron kaupat: Wetteri ostaa Autotalo Hartikaisen

34 mil­joo­nan euron kaupat: Wetteri ostaa Au­to­ta­lo Har­ti­kai­sen

19.12.2022 10:14 5
Raahen Hoville uusi omistaja – "Tässä sitä nyt ollaan järvisuomalaisena käytännössä meren rannalla sijaitsevan hotellin operointia jatkamassa"

Raahen Hoville uusi omis­ta­ja – "Tässä sitä nyt ollaan jär­vi­suo­ma­lai­se­na käy­tän­nös­sä meren ran­nal­la si­jait­se­van ho­tel­lin ope­roin­tia jat­ka­mas­sa"

15.12.2022 16:56 4
Tilaajille
Oulu myy Oulun Tuotantokeittiöt Oy:n osakkeita 666 000 eurolla – syynä on vuodenvaihteessa tuleva muutos hyvinvointialueeseen

Oulu myy Oulun Tuo­tan­to­keit­tiöt Oy:n osak­kei­ta 666 000 eurolla – syynä on vuo­den­vaih­tees­sa tuleva muutos hy­vin­voin­ti­aluee­seen

31.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Oululainen Saaga Travel laajentaa Rovaniemelle – yhtiö osti Tilausajo VM Mikkola Oy:n koko osakekannan

Ou­lu­lai­nen Saaga Travel laa­jen­taa Ro­va­nie­mel­le – yhtiö osti Ti­laus­ajo VM Mikkola Oy:n koko osa­ke­kan­nan

08.10.2022 14:41 12
Pörssiyhtiö Digia ostaa Oulussakin toimivan digimarkkinointitoimisto Avalonin

Pörs­si­yh­tiö Digia ostaa Ou­lus­sa­kin toi­mi­van di­gi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Ava­lo­nin

20.09.2022 11:54
Tilaajille
Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu myy sähköasennus- ja aurinkosähköliiketoimintansa QMG:lle

Poh­jois-Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu myy säh­kö­asen­nus- ja au­rin­ko­säh­kö­lii­ke­toi­min­tan­sa QMG:lle

19.08.2022 14:37
Tilaajille
Oululainen pörssiyhtiö Talenom laajentaa toimintaansa Espanjassa ostamalla tilitoimiston

Ou­lu­lai­nen pörs­si­yh­tiö Talenom laa­jen­taa toi­min­taan­sa Es­pan­jas­sa os­ta­mal­la ti­li­toi­mis­ton

07.07.2022 14:56 3
Oululainen Rovakate myydään ruotsalaiselle Fasadgruppenille – Suomeen tuleminen on ollut hanakasti laajentuvan ruotsalaiskonsernin agendalla

Ou­lu­lai­nen Ro­va­ka­te myydään ruot­sa­lai­sel­le Fa­sadg­rup­pe­nil­le – Suomeen tu­le­mi­nen on ollut ha­na­kas­ti laa­jen­tu­van ruot­sa­lais­kon­ser­nin agen­dal­la

06.07.2022 16:24 1
Tilaajille
Hautajärven luontokeskukselle kahvila-ravintola ja majoitusta, Basecamp Oulankaa laajennetaan – Kalle Koskisen mukaan Oulangan hankkeisiin uppoaa miljoonia euroja

Hau­ta­jär­ven luon­to­kes­kuk­sel­le kah­vi­la-ra­vin­to­la ja ma­joi­tus­ta, Ba­se­camp Ou­lan­kaa laa­jen­ne­taan – Kalle Kos­ki­sen mukaan Ou­lan­gan hank­kei­siin uppoaa mil­joo­nia euroja

10.06.2022 17:30
Tilaajille
Liminkalainen metallinkierrätysyritys Romuta myytiin saman alan eteläsuomalaiselle Umacon Oy:lle

Li­min­ka­lai­nen me­tal­lin­kier­rä­tys­yri­tys Romuta myytiin saman alan ete­lä­suo­ma­lai­sel­le Umacon Oy:lle

06.06.2022 10:57 1
Oulun yliopiston väitös: Henkilöstö unohtuu yrityskaupoissa – järjestelmien integroimisen sijaan pitäisi keskittyä ihmisten yhdistämiseen

Oulun yli­opis­ton väitös: Hen­ki­lös­tö unohtuu yri­tys­kau­pois­sa – jär­jes­tel­mien in­teg­roi­mi­sen sijaan pitäisi kes­kit­tyä ih­mis­ten yh­dis­tä­mi­seen

05.06.2022 12:07 2
Tilaajille
Oululainen autotalo Wetteri menee Helsingin pörssiin Sopranon kanssa toteutettavalla osakevaihdolla

Ou­lu­lai­nen au­to­ta­lo Wetteri menee Hel­sin­gin pörs­siin Sop­ra­non kanssa to­teu­tet­ta­val­la osa­ke­vaih­dol­la

02.06.2022 12:31 15
Tilaajille
Oululainen kaapelivalmistaja Nestor Cables myydään USA:han – tuotanto jatkaa kasvua Oulussa

Ou­lu­lai­nen kaa­pe­li­val­mis­ta­ja Nestor Cables myydään USA:han – tuo­tan­to jatkaa kasvua Oulussa

20.05.2022 13:42 14
Tilaajille
Oululaisen Wetterin omistaja vaihtuu poikkeuksellisessa yrityskaupassa – kauppaneuvos Heikki Häggkvist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin omis­ta­ja vaihtuu poik­keuk­sel­li­ses­sa yri­tys­kau­pas­sa – kaup­pa­neu­vos Heikki Häggk­vist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

13.05.2022 18:07 24
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto Groupin tappio syveni ja liikevaihto laski

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Groupin tappio syveni ja lii­ke­vaih­to laski

28.04.2022 09:00 8