Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

teknologia
Jopa Donald Trump hehkutti Urosta – Lue tästä kattava kertaus, miten kohuyhtiö ja omistajat ajautuivat vaikeuksiin

Jopa Donald Trump heh­kut­ti Urosta – Lue tästä kattava ker­taus, miten ko­huyh­tiö ja omis­ta­jat ajau­tui­vat vai­keuk­siin

06.01.2024 06:00 36
Tilaajille
Kalevan kysely: Sähkön hintapiikki säikäytti lukijoita – pörssisähköä ei kuitenkaan vaihdeta, jos kulutusta voi säätää

Kalevan kysely: Sähkön hin­ta­piik­ki säi­käyt­ti lu­ki­joi­ta – pörs­si­säh­köä ei kui­ten­kaan vaih­de­ta, jos ku­lu­tus­ta voi säätää

22.11.2023 12:56 20
Tilaajille
Tule itse testaamaan: ”Digitaalinen huoltopalvelu nopeuttaa ja parantaa Pörhön Autoliikkeen asiakaspalvelua ja vähentää ruuhkia”
Mainos Pörhön Autoliike

Tule itse tes­taa­maan: ”Di­gi­taa­li­nen huol­to­pal­ve­lu no­peut­taa ja pa­ran­taa Pörhön Au­to­liik­keen asia­kas­pal­ve­lua ja vä­hen­tää ruuh­kia”

02.11.2023 06:00
Tiktokin ja muun sosiaalisen median aiheuttamista ongelmista on syystäkin alettu puhua – somen ylettömän käytön jäljet voivat olla pitkät ja raskaat
Pääkirjoitus

Tik­to­kin ja muun so­siaa­li­sen median ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta on syys­tä­kin alettu puhua – somen ylet­tö­män käytön jäljet voivat olla pitkät ja raskaat

01.11.2023 17:00 9
Oululaiset Klaus Ala-aho ja Omar Ikni haluavat tuoda digitaalista taidetta perinteisen kuvataiteen rinnalle

Ou­lu­lai­set Klaus Ala-aho ja Omar Ikni ha­lua­vat tuoda di­gi­taa­lis­ta tai­det­ta pe­rin­tei­sen ku­va­tai­teen rin­nal­le

27.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Ii tuottaa tuulisähköä 10-kertaisesti yli tarpeensa ja tuotanto vain kasvaa – Puhtaan energian runsauden uskotaan houkuttelevan suurinvestointeja
Mainos Iin kunta

Ii tuottaa tuu­li­säh­köä 10-ker­tai­ses­ti yli tar­peen­sa ja tuo­tan­to vain kasvaa – Puhtaan ener­gian run­sau­den us­ko­taan hou­kut­te­le­van suur­in­ves­toin­te­ja

19.10.2023 06:00
Oulun kaduille ilmestyneet kuljetusrobotit aiheuttavat ihastusta ja ihmetystä – Suojatie tuottaa epävarmuutta sekä autoilijalle että robotille

Oulun ka­duil­le il­mes­ty­neet kul­je­tus­ro­bo­tit ai­heut­ta­vat ihas­tus­ta ja ih­me­tys­tä – Suo­ja­tie tuottaa epä­var­muut­ta sekä au­toi­li­jal­le että ro­bo­til­le

06.10.2023 06:00 28
Tilaajille
Älylaitteita suunnitellaan osaksi henkilöstömitoitusta – Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson mukaan asiaa kokeillaan ennen päätöksiä

Äly­lait­tei­ta suun­ni­tel­laan osaksi hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta – So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mukaan asiaa ko­keil­laan ennen pää­tök­siä

05.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Muistatko, kun Nokialla työskenteli jopa 6000 ihmistä Oulussa? Listasimme yhtiön vaiheet kaupungissa huippuvuosista romahdukseen ja taas uuteen nousuun

Muis­tat­ko, kun No­kial­la työs­ken­te­li jopa 6000 ihmistä Ou­lus­sa? Lis­ta­sim­me yhtiön vaiheet kau­pun­gis­sa huip­pu­vuo­sis­ta ro­mah­duk­seen ja taas uuteen nousuun

13.05.2023 07:00 63
Tilaajille
Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös: Anom-viestejä saa käyttää todisteena  – keskeistä aineistoa Oulussa käsiteltävässä huumerikosvyyhdessä

Kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: Anom-vies­te­jä saa käyttää to­dis­tee­na – kes­keis­tä ai­neis­toa Oulussa kä­si­tel­tä­väs­sä huu­me­ri­kos­vyyh­des­sä

23.02.2023 15:28 2
Tilaajille
Oulu mukana hankkeessa, joka hakee teollista yhteistyötä USA:n kanssa

Oulu mukana hank­kees­sa, joka hakee teol­lis­ta yh­teis­työ­tä USA:n kanssa

22.02.2023 16:10 5
OuluZone ottamassa ison kehitysloikan – yrityksille ja harrastustoiminnalle suunnitteilla kauan kaivattuja toimitiloja

Ou­lu­Zo­ne ot­ta­mas­sa ison ke­hi­tys­loi­kan – yri­tyk­sil­le ja har­ras­tus­toi­min­nal­le suun­nit­teil­la kauan kai­vat­tu­ja toi­mi­ti­lo­ja

24.01.2023 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olet edel­leen jo­nos­sa, sinulle vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man pian

27.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Tiettävästi Oulun ensimmäinen sähköllä toimiva vesiskootteri polskautettiin vesille – kulkupelin rakentanut Henrik Kärkkäinen suunnittelee seuraavansa kesän festareita Oulujoesta käsin

Tiet­tä­väs­ti Oulun en­sim­mäi­nen säh­köl­lä toimiva ve­sis­koot­te­ri pols­kau­tet­tiin vesille – kul­ku­pe­lin ra­ken­ta­nut Henrik Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee seu­raa­van­sa kesän fes­ta­rei­ta Ou­lu­joes­ta käsin

08.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Linnanmaan kampuksella Oulussa tarjottiin lähituntumaa robotteihin – OAMKin projektipäällikkö yhteistyörobotista: "Minulla on 3- ja 6-vuotiaat lapset, hekin osaavat käyttää tätä"

Lin­nan­maan kam­puk­sel­la Oulussa tar­jot­tiin lä­hi­tun­tu­maa ro­bot­tei­hin – OAM­Kin pro­jek­ti­pääl­lik­kö yh­teis­työ­ro­bo­tis­ta: "Mi­nul­la on 3- ja 6-vuo­tiaat lapset, hekin osaavat käyttää tätä"

12.05.2022 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon ase­vien­nin ra­joi­tuk­sis­ta – ase­kaup­pa voi hy­vin­kin olla kai­vat­tu uusi Nokia

24.02.2022 05:45
Tilaajille
Viikon lopuksi: Maailma ei kaipaa pelastajaa, vaan sitä tarvitsee ihmiskunta
Essee

Viikon lo­puk­si: Maailma ei kaipaa pe­las­ta­jaa, vaan sitä tar­vit­see ih­mis­kun­ta

18.02.2022 14:00 1
Tilaajille