Ylivieska
Kuukausi

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Sie­vis­tä anas­te­tus­ta pal­ju­kär­rys­tä

28.09.2020 19:55 0
Mopoilijoiden rälläys närästää Ylivieskassa – parikymmentä nuorta saapui mopoiltaan kertomaan, että he haluavat luvallisen paikan temppuilulle

Mo­poi­li­joi­den rälläys nä­räs­tää Yli­vies­kas­sa – pa­ri­kym­men­tä nuorta saapui mo­poil­taan ker­to­maan, että he ha­lua­vat lu­val­li­sen paikan temp­pui­lul­le

28.09.2020 12:39 0
Tilaajille
Poliisi kutsuu mopoilijat juttusille Ylivieskassa – "Tilaisuudessa ei tulla ratsaamaan mopoja", poliisi lupaa

Poliisi kutsuu mo­poi­li­jat jut­tu­sil­le Yli­vies­kas­sa – "Ti­lai­suu­des­sa ei tulla rat­saa­maan mo­po­ja", poliisi lupaa

25.09.2020 11:38 0
Kahden henkilöauton risteyskolarista selvittiin lievin vahingoin Ylivieskassa

Kahden hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin lievin va­hin­goin Yli­vies­kas­sa

10.09.2020 20:12 0
Oulun poliisilaitoksen poliisille ehdollista vankeutta suuresta määrästä lapsipornoaineistoa - Poliisipäällikkö: Tämä on todella vakava asia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta suu­res­ta mää­räs­tä lap­si­por­no­ai­neis­toa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Tämä on todella vakava asia

10.09.2020 12:28
Tilaajille
Poliisia odottaa iso urakka Ylivieskassa – syynä jopa 20 000 osallistujaa vetävä kauppatapahtuma

Po­lii­sia odottaa iso urakka Yli­vies­kas­sa – syynä jopa 20 000 osal­lis­tu­jaa vetävä kaup­pa­ta­pah­tu­ma

03.09.2020 11:19 10
Vanhemmat
Ylivieskassa kolmen auton ketjukolari – autot kärsivät peltivahinkoja, henkilövahingoilta vältyttiin

Yli­vies­kas­sa kolmen auton ket­ju­ko­la­ri – autot kär­si­vät pel­ti­va­hin­ko­ja, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

21.08.2020 11:40 0
Kuorma- ja henkilöauto kolaroivat Ylivieskassa – poliisi tutkii onnettomuuden syytä

Kuorma- ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Yli­vies­kas­sa – poliisi tutkii on­net­to­muu­den syytä

20.08.2020 10:09 0
Ylivieskan Kauppakatu suljetaan noin kahdeksi viikoksi ajoneuvoliikenteeltä ensi maanantaina

Yli­vies­kan Kaup­pa­ka­tu sul­je­taan noin kah­dek­si vii­kok­si ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä ensi maa­nan­tai­na

06.08.2020 20:19 0
Kotoa karkureissulle livahtanut sisäkissa kiipesi naapurin puuhun Ylivieskassa, herkut eivät houkutelleet alas – pelastuslaitos pelasti pinteestä parin päivän jälkeen

Kotoa kar­ku­reis­sul­le li­vah­ta­nut si­sä­kis­sa kiipesi naa­pu­rin puuhun Yli­vies­kas­sa, herkut eivät hou­ku­tel­leet alas – pe­las­tus­lai­tos pelasti pin­tees­tä parin päivän jälkeen

29.07.2020 20:22 3
Lapsi lukitsi itsensä avainten kanssa auton takakonttiin Ylivieskassa

Lapsi lukitsi itsensä avain­ten kanssa auton ta­ka­kont­tiin Yli­vies­kas­sa

30.06.2020 15:57 0
Tuli levisi nuotiosta rantapusikkoon Ylivieskassa

Tuli levisi nuo­tios­ta ran­ta­pu­sik­koon Yli­vies­kas­sa

28.06.2020 21:19 0
Liesituuletin ja osa keittiön kattoa tuhoutuivat tulipalossa Ylivieskassa sunnuntain vastaisena yönä

Lie­si­tuu­le­tin ja osa keit­tiön kattoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

28.06.2020 08:45
Pelastuslaitokselle ilmoitettiin ojaan kaatuneesta traktorista Ylivieskassa – kuljettajaa ei tavoitettu

Pe­las­tus­lai­tok­sel­le il­moi­tet­tiin ojaan kaa­tu­nees­ta trak­to­ris­ta Yli­vies­kas­sa – kul­jet­ta­jaa ei ta­voi­tet­tu

27.06.2020 20:50 0
Ylivieskan pahoinpitelystä epäillyt nuoret miehet ovat nyt poliisin hallussa – poliisi kiittää vihjeistä

Yli­vies­kan pa­hoin­pi­te­lys­tä epäil­lyt nuoret miehet ovat nyt po­lii­sin hal­lus­sa – poliisi kiittää vih­jeis­tä

24.06.2020 22:07 0
Nuoret miehet potkivat ja hakkasivat naisen sekä miehen Ylivieskassa – poliisi julkaisi valvontakamerakuvan ja toivoo vihjeitä tekijöistä

Nuoret miehet pot­ki­vat ja hak­ka­si­vat naisen sekä miehen Yli­vies­kas­sa – poliisi jul­kai­si val­von­ta­ka­me­ra­ku­van ja toivoo vih­jei­tä te­ki­jöis­tä

24.06.2020 15:45 6
Oikosulkuun menneet akut savusivat ja aiheuttivat palohälytyksen Ylivieskassa

Oi­ko­sul­kuun menneet akut sa­vu­si­vat ja ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Yli­vies­kas­sa

11.06.2020 13:11
Kevään lämpöennätys rikki, Ylivieskassa ja Haapavedellä päästiin yli 20 asteen

Kevään läm­pö­en­nä­tys rikki, Yli­vies­kas­sa ja Haa­pa­ve­del­lä pääs­tiin yli 20 asteen

23.05.2020 17:02 0
Lavetin laakeri ryhtyi savuttamaan ajossa Ylivieskassa, varsinaista paloa ei syttynyt

Lavetin laakeri ryhtyi sa­vut­ta­maan ajossa Yli­vies­kas­sa, var­si­nais­ta paloa ei syt­ty­nyt

20.05.2020 21:10 0
Matkailuauto muutettiin liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi Ylivieskassa – palvelu aloittaa toimintansa toukokuun lopussa

Mat­kai­lu­au­to muu­tet­tiin liik­ku­vak­si nuorten koh­taa­mis­pai­kak­si Yli­vies­kas­sa – palvelu aloit­taa toi­min­tan­sa tou­ko­kuun lopussa

20.05.2020 12:20 0