Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ylivieska
Kuukausi
Muistokirjoitus: FM Ulla Marketta Haverinen 1955–2023

Muis­to­kir­joi­tus: FM Ulla Mar­ket­ta Ha­ve­ri­nen 1955–2023

23.02.2024 12:39 1
Syyte: Ammattiopiston opettaja läpsi opiskelijoita takapuolelle ja uhkaili väkivallalla Ylivieskassa – Jedu irtisanoi opettajan

Syyte: Am­mat­ti­opis­ton opet­ta­ja läpsi opis­ke­li­joi­ta ta­ka­puo­lel­le ja uhkaili vä­ki­val­lal­la Yli­vies­kas­sa – Jedu ir­ti­sa­noi opet­ta­jan

21.02.2024 13:55
Tilaajille
Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosan sähköistys on valmistunut – Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii vielä Traficomin käyttöönottoluvan

Yli­vies­kan ja Ii­sal­men välisen ra­ta­osan säh­köis­tys on val­mis­tu­nut – Kau­pal­li­sen lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen vaatii vielä Tra­fi­co­min käyt­töön­ot­to­lu­van

06.02.2024 17:03 4
Tilaajille
Surmatun ylivieskalaisnaisen perintörahat ja syytetyn väkivaltaisuus esillä oikeudessa  –”Täällä on tapahtunut kauheita”

Sur­ma­tun yli­vies­ka­lais­nai­sen pe­rin­tö­ra­hat ja syy­te­tyn vä­ki­val­tai­suus esillä oi­keu­des­sa –”­Tääl­lä on ta­pah­tu­nut kau­hei­ta”

06.02.2024 18:11 2
Tilaajille
Ylivieskassa kolmen auton risteyskolari – vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin

Yli­vies­kas­sa kolmen auton ris­teys­ko­la­ri – va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

06.02.2024 11:43
Ylivieskan poikkeuksellisen henkirikoksen oikeudenkäynti alkoi –ruumiin kanssa asunutta miestä syytetään taposta ja hautarauhan rikkomisesta

Yli­vies­kan poik­keuk­sel­li­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­ti alkoi –ruu­miin kanssa asu­nut­ta miestä syy­te­tään taposta ja hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

05.02.2024 14:21
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Haa­vis­ton vaa­li­mai­nok­sia rikottu ympäri maakuntaa, erityisesti Yli­vies­kas­sa – Vihreät teki asiasta ri­kos­il­moi­tuk­sen

Pekka Haa­vis­ton vaa­li­mai­nok­sia rikottu ympäri maa­kun­taa, eri­tyi­ses­ti Yli­vies­kas­sa – Vihreät teki asiasta ri­kos­il­moi­tuk­sen

02.02.2024 16:30 33
Tilaajille
Vääntö Ylivieskan lentokentästä jatkuu: Navettaa suunnitellut Juha Pylväs vetäytyy, kaupunki hylkäämässä Juha Kärkkäisen ja liikekumppanin tarjouksen

Vääntö Yli­vies­kan len­to­ken­täs­tä jatkuu: Na­vet­taa suun­ni­tel­lut Juha Pylväs ve­täy­tyy, kau­pun­ki hyl­kää­mäs­sä Juha Kärk­käi­sen ja lii­ke­kump­pa­nin tar­jouk­sen

23.01.2024 08:42 21
Tilaajille
Niklas Nukarin, 30, oululainen nettiautokauppa kasvoi yli 100 miljoonan liikevaihtoon – Pankki ei myöntänyt yrityslainaa, joten firma pantiin pystyyn keittiöremonttirahoilla

Niklas Nu­ka­rin, 30, ou­lu­lai­nen net­ti­au­to­kaup­pa kasvoi yli 100 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toon – Pankki ei myön­tä­nyt yri­tys­lai­naa, joten firma pantiin pystyyn keit­tiö­re­mont­ti­ra­hoil­la

12.01.2024 05:00 44
Tilaajille
The Voice of Finlandin uudella kaudella mukana kuusi kilpailijaa Pohjois-Pohjanmaalta

The Voice of Fin­lan­din uudella kau­del­la mukana kuusi kil­pai­li­jaa Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

09.01.2024 14:01 5
Kaupunginjohtaja vaikenee Ylivieskan lentokentän kohtalosta – Pylväs haluaisi rakentaa jättinavetan, Kärkkäinen aikoo ostaa koko kentän

Kau­pun­gin­joh­ta­ja vai­ke­nee Yli­vies­kan len­to­ken­tän koh­ta­los­ta – Pylväs ha­luai­si ra­ken­taa jät­ti­na­ve­tan, Kärk­käi­nen aikoo ostaa koko kentän

09.01.2024 09:41 40
Tilaajille
Oulussa mitattiin -41,5 asteen pakkanen helmikuussa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

Oulussa mi­tat­tiin -41,5 asteen pak­ka­nen hel­mi­kuus­sa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

02.01.2024 12:36 34
Tilaajille
Mökki paloi täysin tiistaiaamuna Pudasjärvellä, Ylivieskassa tuli tuhosi auton ja vaurioitti autokatosta

Mökki paloi täysin tiis­tai­aa­mu­na Pu­das­jär­vel­lä, Yli­vies­kas­sa tuli tuhosi auton ja vau­rioit­ti au­to­ka­tos­ta

02.01.2024 09:54
Tavarataloketju Kärkkäinen hakee uutta toimitusjohtajaa – nykyinen toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen: "Ei kiinnosta vastailla sinulle"

Ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Kärk­käi­nen hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kärk­käi­nen: "Ei kiin­nos­ta vas­tail­la si­nul­le"

29.12.2023 14:24 72
Tilaajille
Oululainen Riikka Moilanen aloittaa yllättäen hoivayhtiön toimitusjohtajana ja jatkaa samalla Oulaisten kaupunginjohtajana – "Vapaa-ajastani otan sen"

Ou­lu­lai­nen Riikka Moi­la­nen aloit­taa yl­lät­täen hoi­va­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja jatkaa samalla Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja­na – "Va­paa-ajas­ta­ni otan sen"

27.12.2023 18:00 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­vies­kan entinen len­to­ase­ma kor­pi­ken­täk­si

16.12.2023 05:00 1
Suomen uimaliiton kurinpitolautakunta määräsi Vieskan Uimareiden valmentajan toimitsijakieltoon – taustalla epäurheilijamaista käytöstä ja nöyryyttämistä

Suomen ui­ma­lii­ton ku­rin­pi­to­lau­ta­kun­ta määräsi Vieskan Ui­ma­rei­den val­men­ta­jan toi­mit­si­ja­kiel­toon – taus­tal­la epä­ur­hei­li­ja­mais­ta käy­tös­tä ja nöy­ryyt­tä­mis­tä

04.12.2023 14:40
Tilaajille
Runsas teatterisavu laukaisi palohälytyksen viulukonsertin alussa Ylivieskassa

Runsas teat­te­ri­sa­vu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen viu­lu­kon­ser­tin alussa Yli­vies­kas­sa

01.12.2023 19:40 2
Hevosten pihatto tuhoutui tulipalossa Ylivieskassa, kukaan ei loukkaantunut

He­vos­ten pihatto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

27.11.2023 17:13