Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Ylivieska
Kuukausi
Ylivieskalaisen Sikabaarin tarkastuskäynneillä selvisi pahoja puutteita hygieniassa ja tilojen kunnossa – toimitusjohtaja: "Ei vain kerennyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

Yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin tar­kas­tus­käyn­neil­lä selvisi pahoja puut­tei­ta hy­gie­nias­sa ja tilojen kun­nos­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ei vain ke­ren­nyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

21.06.2022 14:48 7
Tilaajille
Opistovuoden kysyntä räjähti Reisjärven opistossa – maksuttomuus söi lukion suosiota Ylivieskassa: "Nuoret hakeutuvat pois kotipaikkakunnalta"

Opis­to­vuo­den kysyntä räjähti Reis­jär­ven opis­tos­sa – mak­sut­to­muus söi lukion suo­sio­ta Yli­vies­kas­sa: "Nuoret ha­keu­tu­vat pois ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta"

19.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille
Vuoden 2026 herättäjäjuhlat järjestetään Ylivieskassa

Vuoden 2026 he­rät­tä­jä­juh­lat jär­jes­te­tään Yli­vies­kas­sa

15.06.2022 11:16
Ruoka syttyi hellalla tuleen Ylivieskassa

Ruoka syttyi hel­lal­la tuleen Yli­vies­kas­sa

09.06.2022 06:36
Savusauna tuhoutui palossa Ylivieskassa

Sa­vu­sau­na tu­hou­tui palossa Yli­vies­kas­sa

31.05.2022 20:27 1
Vanhemmat
Tiistai toi kesän Pohjois-Pohjanmaalle – Ylivieskassa aamu alkoi pakkasella ja päätyi vuoden lämpöennätykseen, Oulussa nautittiin lähes 23 asteen lämmöstä

Tiistai toi kesän Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Yli­vies­kas­sa aamu alkoi pak­ka­sel­la ja päätyi vuoden läm­pöen­nä­tyk­seen, Oulussa nau­tit­tiin lähes 23 asteen läm­mös­tä

24.05.2022 19:09 1
Vanha Kaleva: Oulun hautausmaalle rakennetaan kivinen kappeli

Vanha Kaleva: Oulun hau­taus­maal­le ra­ken­ne­taan kivinen kappeli

17.05.2022 10:00
Tilaajille
Leijonien MM-joukkueen Mikael Seppälä on kiitollinen, että hän vietti lapsuutensa Ylivieskassa – ”Siellä sai vapaasti liikkua ja temmeltää”

Lei­jo­nien MM-jouk­kueen Mikael Seppälä on kii­tol­li­nen, että hän vietti lap­suu­ten­sa Yli­vies­kas­sa – ”Siellä sai va­paas­ti liikkua ja tem­mel­tää”

15.05.2022 19:18
Tilaajille
Tuli levisi roskienpoltosta Ylivieskassa, kolme aaria maastoa paloi

Tuli levisi ros­kien­pol­tos­ta Yli­vies­kas­sa, kolme aaria maastoa paloi

09.05.2022 22:37
Mies menetti varjoliitimen hallinnan ja putosi mäntymetsään Ylivieskassa

Mies menetti var­jo­lii­ti­men hal­lin­nan ja putosi män­ty­met­sään Yli­vies­kas­sa

01.05.2022 20:41 1
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Kotisohvalta virtuaaliseen hammashoitoon – Oulun yliopiston tutkimushankkeessa testataan keinoja edistää suun terveydenhoitoa

Ko­ti­soh­val­ta vir­tuaa­li­seen ham­mas­hoi­toon – Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­kees­sa tes­ta­taan keinoja edistää suun ter­vey­den­hoi­toa

17.04.2022 17:00
Tilaajille
Ylivieskaan suunnitellun tuulivoimapuiston rakennuslupa kumottiin ja palautettiin käsittelyyn, koska alue on osa susilauman reviiriä

Yli­vies­kaan suun­ni­tel­lun tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­nus­lu­pa ku­mot­tiin ja pa­lau­tet­tiin kä­sit­te­lyyn, koska alue on osa su­si­lau­man re­vii­riä

02.04.2022 17:37 29
Tilaajille
Uusi autoteknologia hyötyy Ylivieskan Centrian osaamisesta ja hanketutkimuksesta – maine autokaupunkina tukee alan yritysten kiinnostusta

Uusi au­to­tek­no­lo­gia hyötyy Yli­vies­kan Cent­rian osaa­mi­ses­ta ja han­ke­tut­ki­muk­ses­ta – maine au­to­kau­pun­ki­na tukee alan yri­tys­ten kiin­nos­tus­ta

26.03.2022 06:00
Tilaajille
Ylivieskan poliisiasemalle tuotiin palopommi ja kaksi käsikranaattia – asema evakuoitiin ja puolustusvoimien väkeä hälytettiin paikalle

Yli­vies­kan po­lii­si­ase­mal­le tuotiin pa­lo­pom­mi ja kaksi kä­si­kra­naat­tia – asema eva­kuoi­tiin ja puo­lus­tus­voi­mien väkeä hä­ly­tet­tiin pai­kal­le

25.03.2022 15:19 2
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Iso laitevika katkaisi kaapeli-tv-verkon muun muassa Nivalassa ja Ylivieskassa useiksi päiviksi – yritetään korjata tänään

Iso lai­te­vi­ka kat­kai­si kaa­pe­li-tv-ver­kon muun muassa Ni­va­las­sa ja Yli­vies­kas­sa useiksi päi­vik­si – yri­te­tään korjata tänään

14.03.2022 13:18
Tilaajille
Poika katosi hiihtoreissulla Ylivieskassa – poliisikoira löysi kadonneen hyvävointisena muutaman tunnin jälkeen

Poika katosi hiih­to­reis­sul­la Yli­vies­kas­sa – po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen hy­vä­voin­ti­se­na muu­ta­man tunnin jälkeen

13.03.2022 17:25 3
Pohjois-Suomessa useita tulipaloja sunnuntaina – Ylivieskassa ja Kärsämäellä paloi talo, Taivalkoskella kuoli vasikoita

Poh­jois-Suo­mes­sa useita tu­li­pa­lo­ja sun­nun­tai­na – Yli­vies­kas­sa ja Kär­sä­mäel­lä paloi talo, Tai­val­kos­kel­la kuoli va­si­koi­ta

13.03.2022 18:24 3