Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Ylivieska
Viimeisin 24 tuntia
Päihtynyt kuski törmäsi liikennemerkkiin Ylivieskan keskustassa

Päih­ty­nyt kuski törmäsi lii­ken­ne­merk­kiin Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa

25.10.2021 18:27 1
Kuukausi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi

23.10.2021 20:09
Tilaajille
Neljän auton ketjukolari Ylivieskassa, osallisena seitsemän henkilöä – käytössä kiertotie

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri Yli­vies­kas­sa, osal­li­se­na seit­se­män hen­ki­löä – käy­tös­sä kier­to­tie

21.10.2021 22:33 2
Omakotitalo kärsi pahoja savuvahinkoja tulipalossa Ylivieskassa, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja sa­vu­va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.10.2021 22:10
Lämmitysvastus ylikuumeni ja poltti kolmanneksen ison hallin katosta Ylivieskassa – pohjoispohjalaiselta sähköyritykseltä vaadittiin oikeudessa miljoonakorvauksia

Läm­mi­tys­vas­tus yli­kuu­me­ni ja poltti kol­man­nek­sen ison hallin katosta Yli­vies­kas­sa – poh­jois­poh­ja­lai­sel­ta säh­kö­yri­tyk­sel­tä vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa mil­joo­na­kor­vauk­sia

04.10.2021 15:54 14
Tilaajille
Tuli tuhosi pahoin omakotitaloa Ylivieskassa – asukkaat pelastautuivat, mutta neljä kissaa kuoli

Tuli tuhosi pahoin oma­ko­ti­ta­loa Yli­vies­kas­sa – asuk­kaat pe­las­tau­tui­vat, mutta neljä kissaa kuoli

28.09.2021 06:35
Vanhemmat
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 10
Tilaajille
Ylivieskassa liikenneonnettomuus: Auto pyöri katon kautta ympäri ja pysähtyi ojaan

Yli­vies­kas­sa lii­ken­neon­net­to­muus: Auto pyöri katon kautta ympäri ja py­säh­tyi ojaan

13.09.2021 08:06 6
Poliisi selvittää ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään puhetta "sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista"

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 12:41 30
Tilaajille
Poliisilla takana vilkas yö Ylivieskassa: Kauppojen yö -tapahtuma poiki useita tehtäviä

Po­lii­sil­la takana vilkas yö Yli­vies­kas­sa: Kaup­po­jen yö -ta­pah­tu­ma poiki useita teh­tä­viä

04.09.2021 08:52 9
Ylivieskan uusi kirkko ehdolla Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi – Kirkko rakennettiin seurakunnan kodiksi

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille
Kymmenet yritykset maailmalla ovat kiinnostuneet Ylivieskan Akkupuistosta – projekti voi tuoda alueelle satoja uusia työpaikkoja

Kym­me­net yri­tyk­set maail­mal­la ovat kiin­nos­tu­neet Yli­vies­kan Ak­ku­puis­tos­ta – pro­jek­ti voi tuoda alueel­le satoja uusia työ­paik­ko­ja

03.09.2021 06:00 1
Tilaajille

Yli­vies­kas­sa kahden hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri

19.08.2021 21:11
THL raportoi maanantaina 451 uutta koronatartuntaa – Oulussa 15 tautitapausta, Ylivieskan lukio karanteeniin

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na 451 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa 15 tau­ti­ta­paus­ta, Yli­vies­kan lukio ka­ran­tee­niin

16.08.2021 17:50 26
Oulun poliisin lupapalveluissa on nyt useiden viikkojen ruuhkat – henkilöstön korona-altistumiset ovat vaikeuttaneet tilannetta

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa on nyt useiden viik­ko­jen ruuhkat – hen­ki­lös­tön ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat vai­keut­ta­neet ti­lan­net­ta

16.08.2021 06:00 8
Tilaajille
Kaksi suurta rakennushanketta valmistui Ylivieskassa: Noin 900 oppilasta opettajineen pääsee aloittamaan koulutyönsä uusissa kouluissa

Kaksi suurta ra­ken­nus­han­ket­ta val­mis­tui Yli­vies­kas­sa: Noin 900 op­pi­las­ta opet­ta­ji­neen pääsee aloit­ta­maan kou­lu­työn­sä uusissa kou­luis­sa

04.08.2021 10:18
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:07
Liesituulettimen vika aiheutti savua rivitalossa Ylivieskassa

Lie­si­tuu­let­ti­men vika ai­heut­ti savua ri­vi­ta­los­sa Yli­vies­kas­sa

19.07.2021 21:30 1
THL: Suomessa todettu sunnuntaina 180 koronatartuntaa, sadantuhannen raja meni rikki – Pohjois-Suomessa tartunnat Kajaanissa ja Ylivieskassa

THL: Suo­mes­sa todettu sun­nun­tai­na 180 ko­ro­na­tar­tun­taa, sa­dan­tu­han­nen raja meni rikki – Poh­jois-Suo­mes­sa tar­tun­nat Ka­jaa­nis­sa ja Yli­vies­kas­sa

18.07.2021 11:48 16
THL: Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta koronatartuntaa – Iin Autokeitaalla altistumismahdollisuus koronalla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Iin Au­to­kei­taal­la al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suus ko­ro­nal­la

05.07.2021 15:20 52