Rakennuspalot
Viimeisin 12 tuntia

Suuri ra­ken­nus syttyi tuleen Oulun Hols­tin­mäel­lä – palo vau­rioit­ti myös vie­reis­tä säh­kö­lin­jaa, säh­kön­ja­ke­lus­sa saattaa olla häi­riöi­tä

20:13 8
Viikko

Oma­ko­ti­ta­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Raa­hes­sa – asuk­kaat he­rä­si­vät pa­lo­hä­lyt­ti­meen

10.06.2021 11:22 2

Varasto meinasi syttyä tuleen Kemissä – Lapin pe­las­tus­lai­tos esti on­net­to­muu­den

10.06.2021 06:21

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­neis­ta ra­ken­nus­pa­lois­ta – Paloja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

09.06.2021 11:46

Tu­li­pa­lo ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa Oulun Me­saa­ni­tiel­lä – por­ras­käy­tä­vä täyttyi savusta

07.06.2021 21:46

Ra­ken­nus­pa­lo Oulun van­hal­la ka­sar­mi­alueel­la – yksi henkilö pe­las­tet­tiin pa­la­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

07.06.2021 21:26 2

Pi­ha­sau­na kärähti kor­jaus­kun­toon Hai­luo­dos­sa

05.06.2021 21:51 1
Vanhemmat

Ro­va­nie­men Poi­ka­jär­vel­lä paloi pi­ha­ra­ken­nus käyt­tö­kel­vot­to­mak­si – Sam­mu­tus­työt ovat päät­ty­neet

02.06.2021 19:20
Tilaajille

Ra­ken­nus­pa­lo Oulun van­hal­la ka­sar­mi­alueel­la – tuli roi­hah­ti re­mont­ti­töi­den yh­tey­des­sä

01.06.2021 18:44 5

Pi­ha­ra­ken­nus lei­mah­ti liek­kei­hin Suo­mus­sal­mel­la – ta­lon­omis­ta­ja ehti pa­ra­hik­si pil­kil­tä pai­kal­le esi­sam­mut­ta­maan palon puu­tar­ha­let­kul­la

16.04.2021 13:13

Rek­ka­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa – va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

11.04.2021 11:54

Ha­ke­läm­pö­lai­tok­sen sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Mu­hok­sel­la

23.03.2021 19:50

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tuleen Yli­vies­kas­sa

23.03.2021 17:43

Rin­ta­ma­mies­ta­lo paloi Sal­las­sa tiis­tai­na – Ky­sees­sä on sama talo, jossa syttyi tu­li­pa­lo viime vii­kon­lop­pu­na

16.03.2021 21:30
Tilaajille

Stea­rii­ni syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä – palosta sel­vit­tiin sa­vu­va­hin­goil­la

11.03.2021 10:30

Lähes kuusi vuotta sitten pa­la­neen Limmin talon purku alkaa syk­syl­lä, tontin uusi käyttö ratkeaa myö­hem­min

01.03.2021 08:59 4
Tilaajille

Ra­ja­ky­län ker­ros­ta­lo­pa­los­sa roi­hu­si­vat pyyk­ki­ko­rit – mies myönsi palojen sy­tyt­tä­mi­sen kä­rä­jäoi­keu­des­sa, mutta pyysi mie­len­ti­lan tut­ki­mis­ta

20.01.2021 11:01
Tilaajille

Va­ras­to­pa­lo oli vaa­ras­sa levitä ri­vi­ta­loon Raa­hes­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui palossa lie­väs­ti

09.01.2021 08:29

"Ko­nei­ta tar­vi­taan, oli hyvä saada ne pois tu­les­ta" – le­vi­läi­nen Petter Lakso oli en­sim­mäi­siä, jotka rien­si­vät tyh­jen­tä­mään palavaa huol­to­hal­lia Levillä

04.01.2021 13:53
Tilaajille

Levin rin­ne­yh­tiön huol­to­hal­lis­sa syttyi raju tu­li­pa­lo – alueel­le an­net­tiin vaa­ra­tie­do­te, pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

04.01.2021 08:06 2