Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rakennuspalot
Omakotitalo syttyi tuleen Oulaisissa – viisi ihmistä pelastui palavasta rakennuksesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Ou­lai­sis­sa – viisi ihmistä pe­las­tui pa­la­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

12.02.2024 08:36 1
Vaurioitunut tulisija aiheutti yöllä tulipalon omakotitalossa Iissä

Vau­rioi­tu­nut tu­li­si­ja ai­heut­ti yöllä tu­li­pa­lon oma­ko­ti­ta­los­sa Iissä

07.02.2024 06:29 1
Vesiputkien sulattelu aiheutti omakotitalon tulipalon Oulun Parkkisenkankaalla

Ve­si­put­kien su­lat­te­lu ai­heut­ti oma­ko­ti­ta­lon tu­li­pa­lon Oulun Park­ki­sen­kan­kaal­la

17.01.2024 12:21 8
Tuli ahmaisi korppu- ja piparitehtaan Töysässä – "Kovin syväluotaavia ajatuksia ei tässä vaiheessa ole, kun tontilla palaa vieläkin"

Tuli ahmaisi korppu- ja pi­pa­ri­teh­taan Töy­säs­sä – "Kovin sy­vä­luo­taa­via aja­tuk­sia ei tässä vai­hees­sa ole, kun ton­til­la palaa vie­lä­kin"

06.01.2024 19:19
Pelastuslaitos hälytettiin Oulun Ritaharjuun – omakotitaloon oli päässyt savua

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Oulun Ri­ta­har­juun – oma­ko­ti­ta­loon oli päässyt savua

03.01.2024 10:10 2
Tuli levisi takanlämmityksestä talon seinään Lumijoella – Pelastuslaitos: Tulisijoja kannattaa vahtia tarkoin

Tuli levisi ta­kan­läm­mi­tyk­ses­tä talon seinään Lu­mi­joel­la – Pe­las­tus­lai­tos: Tu­li­si­jo­ja kan­nat­taa vahtia tarkoin

02.01.2024 10:28 3
Autiossa kerrostalossa syttyi tulipalo Raahessa – roihu ei ehtinyt rakenteisiin

Au­tios­sa ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Raa­hes­sa – roihu ei ehtinyt ra­ken­tei­siin

27.12.2023 06:45
Ravintola Pisteen savu- ja hajuvahingoista satojentuhansien eurojen myynnin menetykset – myös Käärijän keikka jouduttiin perumaan

Ra­vin­to­la Pisteen savu- ja ha­ju­va­hin­gois­ta sa­to­jen­tu­han­sien eurojen myynnin me­ne­tyk­set – myös Kää­ri­jän keikka jou­dut­tiin pe­ru­maan

22.11.2023 19:11 6
Tilaajille
Rukan sähköt katkesivat ravintola Pisteen tulipalossa – vaikuttaa myös hissien toimintaan

Rukan sähköt kat­ke­si­vat ra­vin­to­la Pisteen tu­li­pa­los­sa – vai­kut­taa myös hissien toi­min­taan

22.11.2023 07:21 8
Tulipalo levisi Kuusamossa varastosta asuntovaunuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – palomestari: "Ainekset oli pahempaan, säikähdyksellä selvittiin"

Tu­li­pa­lo levisi Kuu­sa­mos­sa va­ras­tos­ta asun­to­vau­nuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – pa­lo­mes­ta­ri: "Ai­nek­set oli pa­hem­paan, säi­käh­dyk­sel­lä sel­vit­tiin"

25.10.2023 06:56 1
Kempeleläinen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lapsiperheen palavasta talosta

Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

04.10.2023 16:15 15
Tilaajille
Lapsiperhe pääsi pakenemaan palavasta talosta Tyrnävällä – Kalevan jakaja huomasi tulipalon ja herätti talonväen

Lap­si­per­he pääsi pa­ke­ne­maan pa­la­vas­ta talosta Tyr­nä­väl­lä – Kalevan jakaja huomasi tu­li­pa­lon ja herätti ta­lon­väen

04.10.2023 06:39 15
Purkukuntoinen mökki tuhoutui tulipalossa Simon Karsikossa – palon havaitsi kymmenen kilometrin päässä ollut luotsi

Pur­ku­kun­toi­nen mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Simon Kar­si­kos­sa – palon ha­vait­si kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä ollut luotsi

17.09.2023 12:04
Tilaajille
Rovaniemen Kuukkelintiellä asuntopalo – yksi loukkaantui lievästi

Ro­va­nie­men Kuuk­ke­lin­tiel­lä asun­to­pa­lo – yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti

08.09.2023 19:52 1
Vanha elosuoja tuhoutui täysin tulipalossa Haapajärvellä

Vanha elo­suo­ja tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

29.08.2023 15:16
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Kittilän Kokkovaarassa

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kit­ti­län Kok­ko­vaa­ras­sa

16.08.2023 07:41
Lasten tulitikkuleikeistä levisi tuli autotallirakennukseen Torniossa – seurauksena merkittävät omaisuusvahingot

Lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä levisi tuli au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen Tor­nios­sa – seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vät omai­suus­va­hin­got

09.08.2023 22:15
Tilaajille
Raahessa paloi yöllä kerrostalon kellarissa, asuntoja jouduttiin tyhjentämään savun vuoksi

Raa­hes­sa paloi yöllä ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, asun­to­ja jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään savun vuoksi

27.07.2023 07:44
Heikkilänkankaalla poltettiin yöllä nuotiota, ja savu laukaisi palohälytyksen asuntovaunussa

Heik­ki­län­kan­kaal­la pol­tet­tiin yöllä nuo­tio­ta, ja savu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen asun­to­vau­nus­sa

27.07.2023 07:23
Parvekkeella paloi Rovaniemellä, ja naapuri hälytti pelastuslaitoksen hätiin

Par­vek­keel­la paloi Ro­va­nie­mel­lä, ja naapuri hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen hätiin

27.07.2023 07:15