Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakennuspalot
Purkukuntoinen mökki tuhoutui tulipalossa Simon Karsikossa – palon havaitsi kymmenen kilometrin päässä ollut luotsi

Pur­ku­kun­toi­nen mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Simon Kar­si­kos­sa – palon ha­vait­si kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä ollut luotsi

17.09.2023 12:04
Tilaajille
Rovaniemen Kuukkelintiellä asuntopalo – yksi loukkaantui lievästi

Ro­va­nie­men Kuuk­ke­lin­tiel­lä asun­to­pa­lo – yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti

08.09.2023 19:52 1
Vanha elosuoja tuhoutui täysin tulipalossa Haapajärvellä

Vanha elo­suo­ja tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

29.08.2023 15:16
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Kittilän Kokkovaarassa

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kit­ti­län Kok­ko­vaa­ras­sa

16.08.2023 07:41
Lasten tulitikkuleikeistä levisi tuli autotallirakennukseen Torniossa – seurauksena merkittävät omaisuusvahingot

Lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä levisi tuli au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen Tor­nios­sa – seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vät omai­suus­va­hin­got

09.08.2023 22:15
Tilaajille
Raahessa paloi yöllä kerrostalon kellarissa, asuntoja jouduttiin tyhjentämään savun vuoksi

Raa­hes­sa paloi yöllä ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, asun­to­ja jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään savun vuoksi

27.07.2023 07:44
Heikkilänkankaalla poltettiin yöllä nuotiota, ja savu laukaisi palohälytyksen asuntovaunussa

Heik­ki­län­kan­kaal­la pol­tet­tiin yöllä nuo­tio­ta, ja savu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen asun­to­vau­nus­sa

27.07.2023 07:23
Parvekkeella paloi Rovaniemellä, ja naapuri hälytti pelastuslaitoksen hätiin

Par­vek­keel­la paloi Ro­va­nie­mel­lä, ja naapuri hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen hätiin

27.07.2023 07:15
Mökki tuhoutui tulipalossa Posiolla – syttymissyyksi epäillään kaasupullon vuotoa

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään kaa­su­pul­lon vuotoa

21.07.2023 21:41 1
Tilaajille
Hakekontti roihusi lämpölaitoksen lähellä Pellossa

Ha­ke­kont­ti roihusi läm­pö­lai­tok­sen lähellä Pel­los­sa

12.07.2023 06:38
Poliisi on aloittanut esitutkinnan Rajakylän rajusta tulipalosta – yhtä epäillään varomattomasta käsittelystä

Poliisi on aloit­ta­nut esi­tut­kin­nan Ra­ja­ky­län rajusta tu­li­pa­los­ta – yhtä epäil­lään va­ro­mat­to­mas­ta kä­sit­te­lys­tä

06.07.2023 12:23
Entinen navettarakennus tuhoutui tulipalossa Kalajoella – kaksi traktoria ja henkilöauto roihusivat palossa

Entinen na­vet­ta­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ka­la­joel­la – kaksi trak­to­ria ja hen­ki­lö­au­to roi­hu­si­vat palossa

05.07.2023 07:07
Kajaanissa syttyi yöllä suuri rakennuspalo Kainuun Voiman lämpövoimalaitoksen siilossa – pelastustoiminta jatkuu yhä

Ka­jaa­nis­sa syttyi yöllä suuri ra­ken­nus­pa­lo Kainuun Voiman läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen sii­los­sa – pe­las­tus­toi­min­ta jatkuu yhä

02.07.2023 16:02
Oulun vainajat kuljetetaan tuhkattavaksi viiteen eri kaupunkiin krematorion vaurioiden vuoksi – ulkopaikkakuntalaisten kuljetukset omaisten vastuulla

Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin kre­ma­to­rion vau­rioi­den vuoksi – ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten kul­je­tuk­set omais­ten vas­tuul­la

08.06.2023 06:00 12
Tilaajille
Roskienpoltosta karannut tuli tuhosi täysin varastorakennuksen Kuivaniemellä

Ros­kien­pol­tos­ta ka­ran­nut tuli tuhosi täysin va­ras­to­ra­ken­nuk­sen Kui­va­nie­mel­lä

12.05.2023 15:07
Pieni kärrysauna vauroitui pahoin tulipalossa Kempeleessä

Pieni kär­ry­sau­na vau­roi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä

30.04.2023 09:01 1
Pihasauna vaurioitui pahoin tulipalossa Limingan Ala-Temmeksellä

Pi­ha­sau­na vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­lä

29.04.2023 09:43
Oulun krematorio on poissa käytöstä todennäköisesti kesäkuulle saakka – vainajat viedään tuhkattaviksi muualle

Oulun kre­ma­to­rio on poissa käy­tös­tä to­den­nä­köi­ses­ti ke­sä­kuul­le saakka – vai­na­jat viedään tuh­kat­ta­vik­si muualle

28.04.2023 15:51 1
Intiön kappelin krematorion vikaa päästään tutkimaan alkuviikosta, tuhkauksia siirretään ja järjestellään muualla tehtäväksi

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rion vikaa pääs­tään tut­ki­maan al­ku­vii­kos­ta, tuh­kauk­sia siir­re­tään ja jär­jes­tel­lään muualla teh­tä­väk­si

24.04.2023 13:25 2
Tilaajille
Krematorion uunin luukku ei sulkeutunut, Intiön kappeli täyttyi savulla – lauantain siunaukset voidaan hoitaa, tuhkauksissa katko alkuviikolla

Kre­ma­to­rion uunin luukku ei sul­keu­tu­nut, Intiön kappeli täyttyi savulla – lauan­tain siu­nauk­set voidaan hoitaa, tuh­kauk­sis­sa katko al­ku­vii­kol­la

21.04.2023 13:35 7