Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Rakennuspalot
Kuukausi
Autotalli ja sen sisällä ollut auto tuhoutuivat palossa Taivalkoskella

Au­to­tal­li ja sen sisällä ollut auto tu­hou­tui­vat palossa Tai­val­kos­kel­la

01.10.2022 09:14
Tulipalo roihusi Savilaakson leipomossa Limingassa – uunista lähtenyt palo uhkasi polttaa 400 neliön rakennuksen maan tasalle

Tu­li­pa­lo roihusi Sa­vi­laak­son lei­po­mos­sa Li­min­gas­sa – uunista läh­te­nyt palo uhkasi polttaa 400 neliön ra­ken­nuk­sen maan tasalle

28.09.2022 07:15 9
Muuntamokopissa kärysi Limingantullissa, palokunta tuli hätiin

Muun­ta­mo­ko­pis­sa kärysi Li­min­gan­tul­lis­sa, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

26.09.2022 13:38
Kärähtänyt kuivausrumpu aiheutti tulipalon simolaisessa omakotitalossa

Kä­räh­tä­nyt kui­vaus­rum­pu ai­heut­ti tu­li­pa­lon si­mo­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa

13.09.2022 18:18
Tilaajille

Asu­mat­to­ma­na ollut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la

12.09.2022 06:24

Sahan kuo­ri­mo­ko­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Kuh­mos­sa – palo ei le­vin­nyt ra­ken­tei­siin

08.09.2022 10:21
Pelastuslaitos jäähdytteli viljankuivaamon kytöpalon Haapavedellä

Pe­las­tus­lai­tos jääh­dyt­te­li vil­jan­kui­vaa­mon ky­tö­pa­lon Haa­pa­ve­del­lä

06.09.2022 08:28
Vanhemmat
Asumattoman pihapiirin varastorakennus vaurioitui tulipalossa Limingassa

Asu­mat­to­man pi­ha­pii­rin va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Li­min­gas­sa

01.09.2022 17:56
Autiotalo roihusi yöllä liekkimerenä Raahessa – läheisen kuusikon palo estettiin

Au­tio­ta­lo roihusi yöllä liek­ki­me­re­nä Raa­hes­sa – lä­hei­sen kuu­si­kon palo es­tet­tiin

01.09.2022 06:56
Vanha omakotitalo roihusi Oulun Iinatissa – pelastuslaitos esti tulen leviämisen

Vanha oma­ko­ti­ta­lo roihusi Oulun Ii­na­tis­sa – pe­las­tus­lai­tos esti tulen le­viä­mi­sen

14.07.2022 15:44 11
Omakotitalon sähköpääkeskus saattaa kärytä tai kodin elektroniikka rikkoutua ukkosen takia – ilmalämpöpumppujen vahingot ovat kasvussa jännitepiikkien vuoksi

Oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­pää­kes­kus saattaa kärytä tai kodin elekt­ro­niik­ka rik­kou­tua ukkosen takia – il­ma­läm­pö­pump­pu­jen va­hin­got ovat kas­vus­sa jän­ni­te­piik­kien vuoksi

14.07.2022 14:45 15
Tilaajille
Mies yritti sytyttää talon tahallaan palamaan – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen

Mies yritti sy­tyt­tää talon ta­hal­laan pa­la­maan – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja eh­dol­li­seen van­keu­teen

07.07.2022 14:12 1
Tilaajille
Vanhan kyläkaupan varastorakennus paloi Kalajoella

Vanhan ky­lä­kau­pan va­ras­to­ra­ken­nus paloi Ka­la­joel­la

04.07.2022 12:52
Yksi henkilö loukkaantui mökkipalossa Sotkamossa

Yksi henkilö louk­kaan­tui mök­ki­pa­los­sa Sot­ka­mos­sa

24.06.2022 22:01
Tyhjillään olleessa koulussa syttyi tulipalo Kemissä

Tyh­jil­lään ol­lees­sa kou­lus­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

24.06.2022 21:40 1

Sa­vu­sau­nas­ta alkanut tu­li­pa­lo levisi asu­mat­to­maan taloon Sii­ka­lat­val­la

24.06.2022 16:41
Poliisi: Välivainion tulipalo sytytettiin tahallaan – asukas loukkaantui lievästi asunnosta poistuessaan

Po­lii­si: Vä­li­vai­nion tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan – asukas louk­kaan­tui lie­väs­ti asun­nos­ta pois­tues­saan

24.06.2022 11:57
Omakotitalo tuhoutui kokonaan tulipalossa Raahessa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui ko­ko­naan tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

11.06.2022 14:55
Lomailukäytössä ollut hirsirakennus tuhoutui tulipalossa Pudasjärven Puhoksella

Lo­mai­lu­käy­tös­sä ollut hir­si­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pu­das­jär­ven Pu­hok­sel­la

10.06.2022 19:11
Ruoka syttyi hellalla tuleen Ylivieskassa

Ruoka syttyi hel­lal­la tuleen Yli­vies­kas­sa

09.06.2022 06:36