Rakennuspalot
Viimeisin 4 tuntia

Asuin­käy­tös­sä ol­lees­sa van­has­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut

10:37 0

Sa­ha­ra­ken­nuk­sen kui­vaa­mos­sa pa­lon­al­ku Kuh­mos­sa, va­hin­got jäivät pie­nik­si

10:06 0
Vanhemmat
Loisteputkivalaismen kärähtäminen aiheutti hälytyksen Pellossa

Lois­te­put­ki­va­lais­men kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

22.08.2020 22:56 1
Lato paloi Kittilässä  Kuivasalmentiellä – palosta ei henkilövahinkoja

Lato paloi Kit­ti­läs­sä Kui­va­sal­men­tiel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.08.2020 16:13 1
Kainuun sote varoittaa Suomussalmen tehdaspaloalueen lähellä olevista marjoista, sienistä ja kasviksista

Kainuun sote va­roit­taa Suo­mus­sal­men teh­das­pa­lo­alueen lähellä ole­vis­ta mar­jois­ta, sie­nis­tä ja kas­vik­sis­ta

04.08.2020 15:17 0
Suuri tehdashalli vaurioitui pahoin tulipalossa Suomussalmella – rakennuksesta paloi noin 4000 neliömetriä

Suuri teh­das­hal­li vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – ra­ken­nuk­ses­ta paloi noin 4000 ne­liö­met­riä

30.07.2020 06:42 0
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan saharakennuksessa syttyi tulipalo – yksi henkilö jatkotutkimuksiin

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi henkilö jat­ko­tut­ki­muk­siin

28.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Saunan kiukaalla paistuneet makkarat sytyttivät tulipalon Hailuodossa, paritalon sauna kärsi pahoja vahinkoja

Saunan kiu­kaal­la pais­tu­neet mak­ka­rat sy­tyt­ti­vät tu­li­pa­lon Hai­luo­dos­sa, pa­ri­ta­lon sauna kärsi pahoja va­hin­ko­ja

27.07.2020 23:11 0
Rakennuspalo hotellissa Inarissa – Palo sai alkunsa kaivinkoneen aiheuttamasta sähköhäiriöstä

Ra­ken­nus­pa­lo ho­tel­lis­sa Ina­ris­sa – Palo sai alkunsa kai­vin­ko­neen ai­heut­ta­mas­ta säh­kö­häi­riös­tä

20.07.2020 09:55 0
Tilaajille
Kuusamon rivitalopalo ei sittenkään näytä tahallaan sytytetyltä – poliisi jatkaa edelleen palonsyyn tutkintaa

Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lo­pa­lo ei sit­ten­kään näytä ta­hal­laan sy­ty­te­tyl­tä – poliisi jatkaa edel­leen pa­lon­syyn tut­kin­taa

08.07.2020 09:43 0
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – palo näyttää saaneen alkunsa sähkölaitteesta

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – palo näyttää saaneen alkunsa säh­kö­lait­tees­ta

06.07.2020 23:22 2
Kiukaasta nousi liekkejä ja savua Rovaniemellä – Saunominen keskeytyi, mutta palo ei levinnyt

Kiu­kaas­ta nousi liek­ke­jä ja savua Ro­va­nie­mel­lä – Sau­no­mi­nen kes­key­tyi, mutta palo ei le­vin­nyt

30.06.2020 20:14 0
Tilaajille
Pallastunturin hirsiseinärakenteen palo on sammutettu – Hotellin mukaan palo sai alkunsa kattotöistä lentäneistä kipinöistä

Pal­las­tun­tu­rin hir­si­sei­nä­ra­ken­teen palo on sam­mu­tet­tu – Ho­tel­lin mukaan palo sai alkunsa kat­to­töis­tä len­tä­neis­tä ki­pi­nöis­tä

26.06.2020 14:36 0
Tilaajille
Rivitalo kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Kempeleen Liisankujalla – puolet talon asunnoista asuinkelvottomiksi, katso video

Ri­vi­ta­lo kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Kem­pe­leen Lii­san­ku­jal­la – puolet talon asun­nois­ta asuin­kel­vot­to­mik­si, katso video

17.01.2020 11:08 9