Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Harrastukset
Viikko
Vanha Kaleva: Mistä kaupunki hankkisi mätiä lipposiian kasvattamiseen?

Vanha Kaleva: Mistä kau­pun­ki hank­ki­si mätiä lip­po­siian kas­vat­ta­mi­seen?

24.09.2022 10:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Somessa ja tervastulilla jaetaan syksyn tuoreet jahtijorinat – vanhan eräkerronnan kaiku kehystää paikoin kipeää luontosuhdetta
Essee

Viikon lo­puk­si: Somessa ja ter­vas­tu­lil­la jaetaan syksyn tuoreet jah­ti­jo­ri­nat – vanhan erä­ker­ron­nan kaiku ke­hys­tää paikoin kipeää luon­to­suh­det­ta

23.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Isoäiti näki, ettei kaikilla päiväkotilapsilla ollut villasukkia, ja sitten alkoivat puikot heilua – "Meillä heräsi oikein mummoenergia!"

Isoäiti näki, ettei kai­kil­la päi­vä­ko­ti­lap­sil­la ollut vil­la­suk­kia, ja sitten al­koi­vat puikot heilua – "Meillä heräsi oikein mum­moe­ner­gia!"

23.09.2022 06:06 6
Zombiet tekevät paluun Oulun kaduille kahden vuoden tauon jälkeen – "Toistaiseksi mitään pahempaa ei ole sattunut"

Zombiet tekevät paluun Oulun ka­duil­le kahden vuoden tauon jälkeen – "Tois­tai­sek­si mitään pa­hem­paa ei ole sat­tu­nut"

22.09.2022 06:06 1
Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä
Kolumni

Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä

19.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun Keilahallin nimi johtaa harhaan, sillä se on paljon muutakin kuin keilailupaikka – ”Näin monipuolista virikevalikoimaa ei muualla Oulussa ole”
Mainos Oulun Keilahalli

Oulun Kei­la­hal­lin nimi johtaa har­haan, sillä se on paljon muu­ta­kin kuin kei­lai­lu­paik­ka – ”Näin mo­ni­puo­lis­ta vi­ri­ke­va­li­koi­maa ei muualla Oulussa ole”

19.09.2022 06:00
Kuukausi ja vanhemmat
Parsimalla taidetta – kuvataiteilija Aini Pihlajaniemelle parsiminen on sekä ekoteko että tapa kapinoida vanhentuneita käsityksiä vastaan

Par­si­mal­la tai­det­ta – ku­va­tai­tei­li­ja Aini Pih­la­ja­nie­mel­le par­si­mi­nen on sekä ekoteko että tapa ka­pi­noi­da van­hen­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä vastaan

18.09.2022 06:07
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monella he­vos­tal­lil­la kiu­sa­taan – jos kaikki kan­nus­tai­si­vat toi­siaan, olisi mu­ka­vam­paa har­ras­taa ra­kas­ta­maan­sa lajia

18.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koska koiria on kaik­kial­la, on arjen koi­ra­koh­taa­mis­ten su­ju­vuus eri­tyi­sen tärkeää

17.09.2022 16:00 6
Tilaajille
Tanssii koirien kanssa – Oulussa järjestettiin lauantaina koiratanssin SM-kilpailut

Tanssii koirien kanssa – Oulussa jär­jes­tet­tiin lauan­tai­na koi­ra­tans­sin SM-kil­pai­lut

17.09.2022 16:00 3
Tilaajille
Kaleva testasi, millaisia edellytyksiä Suomella on pyöräilymatkailun suurmaaksi – valtiksi paljastui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

Kaleva tes­ta­si, mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on pyö­räi­ly­mat­kai­lun suur­maak­si – val­tik­si pal­jas­tui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

19.09.2022 11:14 8
Tilaajille
Haasteet hioivat Oulun Kamarikuoron uuteen iskuun, 28 vuotta alttostemmassa viihtynyt Ulla Riekki kertoo

Haas­teet hioivat Oulun Ka­ma­ri­kuo­ron uuteen iskuun, 28 vuotta alt­to­stem­mas­sa viih­ty­nyt Ulla Riekki kertoo

16.09.2022 15:30 1
Tilaajille
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

16.09.2022 11:42 4
Tilaajille
Löydettäisiinkö tulevat ammattilaiset ja muut huiput ajoissa, jos harrastukset olisivat koulupäivän yhteydessä?
Kolumni

Löy­det­täi­siin­kö tulevat am­mat­ti­lai­set ja muut huiput ajois­sa, jos har­ras­tuk­set oli­si­vat kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä?

16.09.2022 12:16 5
Tilaajille
Pekurin kirjasto on kuin pääkirjasto pienoiskoossa – aikaisemmin Stockmannin urheiluosastona toiminut tila yllättää valoisuudellaan ja ikkunoista avautuvalla katunäkymällä

Pekurin kir­jas­to on kuin pää­kir­jas­to pie­nois­koos­sa – ai­kai­sem­min Stock­man­nin ur­hei­lu­osas­to­na toi­mi­nut tila yl­lät­tää va­loi­suu­del­laan ja ik­ku­nois­ta avau­tu­val­la ka­tu­nä­ky­mäl­lä

16.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Haukiputaan Ahmat järjestää joukkorahoituskampanjan, jotta jäähalli voitaisiin avata tänä kautena – myy kymmenen euron näkyvyyspaikkoja

Hau­ki­pu­taan Ahmat jär­jes­tää jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan, jotta jää­hal­li voi­tai­siin avata tänä kautena – myy kym­me­nen euron nä­ky­vyys­paik­ko­ja

12.09.2022 18:30 17
Virpiniemestä halutaan luontoliikunnan, huippu-urheilun ja matkailun keskus – Oulun kaupunki kertoo alueen suunnitelmista

Vir­pi­nie­mes­tä ha­lu­taan luon­to­lii­kun­nan, huip­pu-ur­hei­lun ja mat­kai­lun keskus – Oulun kau­pun­ki kertoo alueen suun­ni­tel­mis­ta

13.09.2022 08:12 27
Tilaajille
Nuori hailuotolaisyrittäjä hurauttaa traktorilla myymään korvapuusteja – Koko Suomi leipoo -ohjelman nuorin kisailija Siiri Vähämetsä perusti tilausleipomon jo 17-vuotiaana

Nuori hai­luo­to­lais­yrit­tä­jä hu­raut­taa trak­to­ril­la myymään kor­va­puus­te­ja – Koko Suomi leipoo -oh­jel­man nuorin ki­sai­li­ja Siiri Vä­hä­met­sä perusti ti­laus­lei­po­mon jo 17-vuo­tiaa­na

12.09.2022 07:00 6
Tilaajille
Oulu-opistolla rikottiin tänä syksynä ennätyksiä, kun hittikurssi täyttyi viidessä sekunnissa – myös Vuolteen opistolla ilahduttiin osallistujamääristä

Ou­lu-opis­tol­la ri­kot­tiin tänä syksynä en­nä­tyk­siä, kun hit­ti­kurs­si täyttyi vii­des­sä se­kun­nis­sa – myös Vuol­teen opis­tol­la ilah­dut­tiin osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä

08.09.2022 06:04 3