Työtaistelut: Kaupan alan lakko sulkee kaksi Oulun isointa Prismaa – Ci­ty­mar­ke­tien au­ki­olo­ai­ko­ja ly­hen­ne­tään

Pääkirjoitus: Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

Luitko jo tämän : Kui­va­jää­tä val­mis­ta­nut nuori työn­te­ki­jä löy­det­tiin kuol­lee­na Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia
Iin taideluistelupolulla ihaillaan maisemia ja taidetta leppoisalla tyylillä, ei viiletetä veren maku suussa

Iin tai­de­luis­te­lu­po­lul­la ihail­laan mai­se­mia ja tai­det­ta lep­poi­sal­la tyy­lil­lä, ei vii­le­te­tä veren maku suussa

08.02.2023 15:50 4
Tilaajille
Viikko
Korvenkylän uuden hiihtosillan vauhdikas mäki koetaan vaaralliseksi – "Palautetta on saatu ja parannuksia tehdään aikaisintaan kesällä"

Kor­ven­ky­län uuden hiih­to­sil­lan vauh­di­kas mäki koetaan vaa­ral­li­sek­si – "Pa­lau­tet­ta on saatu ja pa­ran­nuk­sia tehdään ai­kai­sin­taan ke­säl­lä"

07.02.2023 19:00 24
Tilaajille
Jone-show saapuu kaupunkiin – Oululaislähtöinen stand up -koomikko Joonas Ranta tunnustaa: "Olen ikuinen teini-ikäinen"

Jo­ne-show saapuu kau­pun­kiin – Ou­lu­lais­läh­töi­nen stand up -koo­mik­ko Joonas Ranta tun­nus­taa: "Olen ikuinen tei­ni-ikäi­nen"

07.02.2023 15:00
Tilaajille
Nallikarin Talvikylä avautuu jälleen – tänä vuonna alueella on myös kahvila

Nal­li­ka­rin Tal­vi­ky­lä avautuu jälleen – tänä vuonna alueel­la on myös kahvila

07.02.2023 10:16 1
Huomasitko sinä, että Triceratops olikin Stegosauruksen poikanen? Kuusivuotias oululainen Jalmari Aikio huomasi ja Tietomaan Dinosauria-näyttelyyn lipsahtanut virhe korjattiin oitis

Huo­ma­sit­ko sinä, että Tri­ce­ra­tops olikin Ste­go­sau­ruk­sen poi­ka­nen? Kuu­si­vuo­tias ou­lu­lai­nen Jalmari Aikio huomasi ja Tie­to­maan Di­no­sau­ria-näyt­te­lyyn lip­sah­ta­nut virhe kor­jat­tiin oitis

07.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Iinatin reitti suljettu tiistaina – töiden arvioidaan valmistuvan iltapäivällä

Iinatin reitti sul­jet­tu tiis­tai­na – ­töi­den ar­vioi­daan val­mis­tu­van il­ta­päi­väl­lä

06.02.2023 13:50
Kaakkurissa sijaitseva Salotorpan koira-aitaus menee täysin uusiksi – valmista tulee loppukesästä

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­va Sa­lo­tor­pan koi­ra-ai­taus menee täysin uusiksi – val­mis­ta tulee lop­pu­ke­säs­tä

06.02.2023 13:44 5
Oululainen Ari, 33, tehostaa treeniä anabolisilla steroideilla, vaikka riskit ovat suuret – kuurilla olo on voittamaton, mutta sen jälkeen voimat ja seksihalut romahtavat

Ou­lu­lai­nen Ari, 33, te­hos­taa treeniä ana­bo­li­sil­la ste­roi­deil­la, vaikka riskit ovat suuret – kuu­ril­la olo on voit­ta­ma­ton, mutta sen jälkeen voimat ja sek­si­ha­lut ro­mah­ta­vat

05.02.2023 11:26 34
Tilaajille
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 17:08
Tilaajille
Oululaisten tanssimuusikoiden raja menee rokissa, sitä ei hevillä Honkapirtin harjoituksissa soiteta – Katso videot bändin jammailusta

Ou­lu­lais­ten tans­si­muu­si­koi­den raja menee ro­kis­sa, sitä ei hevillä Hon­ka­pir­tin har­joi­tuk­sis­sa soiteta – Katso videot bändin jam­mai­lus­ta

04.02.2023 13:00 8
Tilaajille
Jääreitti avattiin ja Vihiluodosta Oritkariin pääsee nyt luistellen – "Näin hyvä jää on ollut viimeksi talvella 2016"

Jää­reit­ti avat­tiin ja Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin pääsee nyt luis­tel­len – "Näin hyvä jää on ollut vii­mek­si tal­vel­la 2016"

03.02.2023 12:00 15
Kuukausi ja vanhemmat
Auranmajan reiteillä liikkuu kuorma-auto torstaina – palaneita valoja vaihdetaan uusiin

Au­ran­ma­jan rei­teil­lä liikkuu kuor­ma-au­to tors­tai­na – pa­la­nei­ta valoja vaih­de­taan uusiin

31.01.2023 13:11 10
Oulu suosittelee uimahousujen käyttöä – Osa kunnista kieltää uimashortsit kokonaan, vaikka pieni uima-asu voi vaikuttaa jopa uimataitoon

Oulu suo­sit­te­lee ui­ma­hou­su­jen käyttöä – Osa kun­nis­ta kieltää ui­ma­short­sit ko­ko­naan, vaikka pieni ui­ma-asu voi vai­kut­taa jopa ui­ma­tai­toon

31.01.2023 13:43 26
Tilaajille
Uima-altaiden vesinäytteet puhtaita – monitoimialtaat jälleen käytössä Oulun uimahallissa ja Vesi-Jatulissa

Ui­ma-al­tai­den ve­si­näyt­teet puh­tai­ta – mo­ni­toi­mi­al­taat jälleen käy­tös­sä Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa

30.01.2023 13:20 1
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
"Aivoille tämä on rentouttavaa toimintaa, jollaista ei töissä saa" – Pelien tuoksinaan pääsee Pelituvassa Karjasillan kirjastolla

"Ai­voil­le tämä on ren­tout­ta­vaa toi­min­taa, jol­lais­ta ei töissä saa" – Pelien tuok­si­naan pääsee Pe­li­tu­vas­sa Kar­ja­sil­lan kir­jas­tol­la

29.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on oululainen teekulttuuri? Kaleva otti selvää ja löysi asiantuntemusta, Kello viiden tee -tarjoilun sekä bonuksena Lionel Messin lempijuoman

Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on ou­lu­lai­nen tee­kult­tuu­ri? Kaleva otti selvää ja löysi asian­tun­te­mus­ta, Kello viiden tee -tar­joi­lun sekä bo­nuk­se­na Lionel Messin lem­pi­juo­man

28.01.2023 17:00 13
Tilaajille
Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

Ve­si-Ja­tu­lis­sa ja Oulun ui­ma­hal­lis­sa on sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi – vau­va­uin­te­ja ja ve­si­jump­pia pe­ru­taan

27.01.2023 14:06 26
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Birdlifen pihabongaus järjestetään jälleen sunnuntaina –  lintuja voi bongailla Tuiran puiston tapahtumassa koko perheen voimin

Bird­li­fen pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään jälleen sun­nun­tai­na –  lintuja voi bon­gail­la Tuiran puiston ta­pah­tu­mas­sa koko perheen voimin

25.01.2023 14:22