Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Harrastukset
Kuukausi ja vanhemmat
Kolumni: Uskaltaako jokivedessä vielä leikkiä rauhassa?
Kolumni

Ko­lum­ni: Us­kal­taa­ko jo­ki­ve­des­sä vielä leikkiä rau­has­sa?

08.06.2023 18:00 6
Tilaajille
Oululainen perheenäiti Netta Temmes tilasi netistä munia, kyhäsi hauduttamon kylmälaukusta ja nyt omakotialueella kujertaa lähes 60 viiriäistä – katso video

Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti Netta Temmes tilasi netistä munia, kyhäsi hau­dut­ta­mon kyl­mä­lau­kus­ta ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä – katso video

07.06.2023 08:27 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset on saatava liik­ku­maan – apuna voi­si­vat olla kaikki, jotka kan­ta­vat huolta tu­le­vien nuorten fyy­si­ses­tä kun­nos­ta

05.06.2023 05:30
Tilaajille
Kalevan kajakkipartio yritti putsata Torinrannan roskista, mutta löysi vain yhden nuuskapurkin – Lauantai-illan jälkeen tilanne on toinen

Kalevan ka­jak­ki­par­tio yritti putsata To­rin­ran­nan ros­kis­ta, mutta löysi vain yhden nuus­ka­pur­kin – Lauan­tai-il­lan jälkeen tilanne on toinen

03.06.2023 14:00 6
Tilaajille
Ampumaradan murtovarkaat veivät satoja kiloja messinkihylsyjä Kuusamossa

Am­pu­ma­ra­dan mur­to­var­kaat veivät satoja kiloja mes­sin­ki­hyl­sy­jä Kuu­sa­mos­sa

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin mallia Ni­va­las­ta – toi­vot­ta­vas­ti Oulusta ei tar­vit­se har­ras­ta­jan jat­kos­sa lähteä hal­li­har­joi­tuk­siin kovin kauas

03.06.2023 05:30
Tilaajille
Kempeleläisen Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Kem­pe­le­läi­sen Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

02.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Kiinnostaako kaupunkiviljely? Oulussa vielä palstoja vapaana

Kiin­nos­taa­ko kau­pun­ki­vil­je­ly? Oulussa vielä pals­to­ja vapaana

01.06.2023 09:57 1
Kempeleen Kalliomontun pohjassa maanneet romut nostettiin ylös ja kuskattiin kierrätykseen

Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tun poh­jas­sa maan­neet romut nos­tet­tiin ylös ja kus­kat­tiin kier­rä­tyk­seen

30.05.2023 18:36 17
Tilaajille
Ouluun pestattiin kesän ajaksi kolme katusirkustaiteilijaa, ja Kaakkurissa asuva abiturientti Miina Ebeling on yksi heistä

Ouluun pes­tat­tiin kesän ajaksi kolme ka­tu­sir­kus­tai­tei­li­jaa, ja Kaak­ku­ris­sa asuva abi­tu­rient­ti Miina Ebeling on yksi heistä

28.05.2023 06:04 4
Kolmensadan euron autonraato muuttui oululaisen tuninkikerhon hallissa 30 000 euron sauna-autoksi – "Porukalla päissään syntyvät parhaat ideat"

Kol­men­sa­dan euron au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si – "Po­ru­kal­la päis­sään syn­ty­vät parhaat ideat"

27.05.2023 06:15 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oltava oikeus liikkua – mah­dol­li­suuk­sia koh­tuu­hin­tai­seen har­ras­ta­mi­seen edis­tet­tä­vä

26.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Kaleva Live: Nuts Karhunkierroksen polkujuoksijat starttaavat 166 km pituiselle taipaleelle – katso perjantaiaamun aikainen startti suorana täältä

Kaleva Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­taa­vat 166 km pi­tui­sel­le tai­pa­leel­le – katso per­jan­tai­aa­mun ai­kai­nen startti suorana täältä

25.05.2023 20:00 2
Tilaajille
Oulun kaupunki antaa 70 000 euroa käyttöösi, mihin laitat rahat? Harkinta-aikaa on sunnuntaihin asti

Oulun kau­pun­ki antaa 70 000 euroa käyt­töö­si, mihin laitat rahat? Har­kin­ta-ai­kaa on sun­nun­tai­hin asti

25.05.2023 19:00 12
Tilaajille
Kiiminkijokimelonta järjestetään kesäkuun toisena lauantaina Ylikiimingissä

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta jär­jes­te­tään ke­sä­kuun toisena lauan­tai­na Yli­kii­min­gis­sä

23.05.2023 12:26 1
Raksilaan tulee kesän ajaksi kaksi padelkenttää – tavoitteena saada kentät toimintaan tällä viikolla

Rak­si­laan tulee kesän ajaksi kaksi pa­del­kent­tää – ­ta­voit­tee­na saada kentät toi­min­taan tällä vii­kol­la

23.05.2023 10:43 1
Tilaajille
Viherpeukalo Heidi Huusko kokeilee joka vuosi jotain uutta puutarhassaan – Ota tästä talteen kesän parvekehitin kasvatusohjeet

Vi­her­peu­ka­lo Heidi Huusko ko­kei­lee joka vuosi jotain uutta puu­tar­has­saan – Ota tästä talteen kesän par­ve­ke­hi­tin kas­va­tus­oh­jeet

21.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Kepparirata sai sydämet sykkimään – Maikkulan kepparikisoissa jännitettiin, pysyvätkö radan kurvit muistissa

Kep­pa­ri­ra­ta sai sydämet syk­ki­mään – Maik­ku­lan kep­pa­ri­ki­sois­sa jän­ni­tet­tiin, py­sy­vät­kö radan kurvit muis­tis­sa

20.05.2023 16:00
Tilaajille