Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia
Iinatin reitti suljettu tiistaina – töiden arvioidaan valmistuvan iltapäivällä

Iinatin reitti sul­jet­tu tiis­tai­na – ­töi­den ar­vioi­daan val­mis­tu­van il­ta­päi­väl­lä

06.02.2023 13:50
Kaakkurissa sijaitseva Salotorpan koira-aitaus menee täysin uusiksi – valmista tulee loppukesästä

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­va Sa­lo­tor­pan koi­ra-ai­taus menee täysin uusiksi – val­mis­ta tulee lop­pu­ke­säs­tä

06.02.2023 13:44 3
Viikko
Oululainen Ari, 33, tehostaa treeniä anabolisilla steroideilla, vaikka riskit ovat suuret – kuurilla olo on voittamaton, mutta sen jälkeen voimat ja seksihalut romahtavat

Ou­lu­lai­nen Ari, 33, te­hos­taa treeniä ana­bo­li­sil­la ste­roi­deil­la, vaikka riskit ovat suuret – kuu­ril­la olo on voit­ta­ma­ton, mutta sen jälkeen voimat ja sek­si­ha­lut ro­mah­ta­vat

05.02.2023 11:26 30
Tilaajille
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 17:08
Tilaajille
Oululaisten tanssimuusikoiden raja menee rokissa, sitä ei hevillä Honkapirtin harjoituksissa soiteta – Katso videot bändin jammailusta

Ou­lu­lais­ten tans­si­muu­si­koi­den raja menee ro­kis­sa, sitä ei hevillä Hon­ka­pir­tin har­joi­tuk­sis­sa soiteta – Katso videot bändin jam­mai­lus­ta

04.02.2023 13:00 8
Tilaajille
Jääreitti avattiin ja Vihiluodosta Oritkariin pääsee nyt luistellen – "Näin hyvä jää on ollut viimeksi talvella 2016"

Jää­reit­ti avat­tiin ja Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin pääsee nyt luis­tel­len – "Näin hyvä jää on ollut vii­mek­si tal­vel­la 2016"

03.02.2023 12:00 13
Auranmajan reiteillä liikkuu kuorma-auto torstaina – palaneita valoja vaihdetaan uusiin

Au­ran­ma­jan rei­teil­lä liikkuu kuor­ma-au­to tors­tai­na – pa­la­nei­ta valoja vaih­de­taan uusiin

31.01.2023 13:11 10
Oulu suosittelee uimahousujen käyttöä – Osa kunnista kieltää uimashortsit kokonaan, vaikka pieni uima-asu voi vaikuttaa jopa uimataitoon

Oulu suo­sit­te­lee ui­ma­hou­su­jen käyttöä – Osa kun­nis­ta kieltää ui­ma­short­sit ko­ko­naan, vaikka pieni ui­ma-asu voi vai­kut­taa jopa ui­ma­tai­toon

31.01.2023 13:43 26
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Uima-altaiden vesinäytteet puhtaita – monitoimialtaat jälleen käytössä Oulun uimahallissa ja Vesi-Jatulissa

Ui­ma-al­tai­den ve­si­näyt­teet puh­tai­ta – mo­ni­toi­mi­al­taat jälleen käy­tös­sä Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa

30.01.2023 13:20 1
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
"Aivoille tämä on rentouttavaa toimintaa, jollaista ei töissä saa" – Pelien tuoksinaan pääsee Pelituvassa Karjasillan kirjastolla

"Ai­voil­le tämä on ren­tout­ta­vaa toi­min­taa, jol­lais­ta ei töissä saa" – Pelien tuok­si­naan pääsee Pe­li­tu­vas­sa Kar­ja­sil­lan kir­jas­tol­la

29.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on oululainen teekulttuuri? Kaleva otti selvää ja löysi asiantuntemusta, Kello viiden tee -tarjoilun sekä bonuksena Lionel Messin lempijuoman

Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on ou­lu­lai­nen tee­kult­tuu­ri? Kaleva otti selvää ja löysi asian­tun­te­mus­ta, Kello viiden tee -tar­joi­lun sekä bo­nuk­se­na Lionel Messin lem­pi­juo­man

28.01.2023 17:00 13
Tilaajille
Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

Ve­si-Ja­tu­lis­sa ja Oulun ui­ma­hal­lis­sa on sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi – vau­va­uin­te­ja ja ve­si­jump­pia pe­ru­taan

27.01.2023 14:06 26
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Birdlifen pihabongaus järjestetään jälleen sunnuntaina –  lintuja voi bongailla Tuiran puiston tapahtumassa koko perheen voimin

Bird­li­fen pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään jälleen sun­nun­tai­na –  lintuja voi bon­gail­la Tuiran puiston ta­pah­tu­mas­sa koko perheen voimin

25.01.2023 14:22
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

25.01.2023 11:42 22
Tilaajille
Kempele sopi romun täyttämän Kalliomontun uimapaikan pohjan siivouksesta sukeltajien kanssa

Kempele sopi romun täyt­tä­män Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan pohjan sii­vouk­ses­ta su­kel­ta­jien kanssa

23.01.2023 19:13 13
Pohjois-Suomen Erämessut järjestetään Ouluhallissa tämän vuoden toukokuussa

Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut jär­jes­te­tään Ou­lu­hal­lis­sa tämän vuoden tou­ko­kuus­sa

23.01.2023 14:05 15
Sateet eivät huuhdo kairoja varastoon, pilkkiminen on yhä turvallista vesisateista ja nollakeleistä huolimatta: "Jää vain paranee"

Sateet eivät huuhdo kairoja va­ras­toon, pilk­ki­mi­nen on yhä tur­val­lis­ta ve­si­sa­teis­ta ja nol­la­ke­leis­tä huo­li­mat­ta: "Jää vain pa­ra­nee"

20.01.2023 19:28 2
Tilaajille
Oulussa pääsee taas luistelemaan luonnonjäille, useampi kenttä on avattu luistelijoille

Oulussa pääsee taas luis­te­le­maan luon­non­jäil­le, useampi kenttä on avattu luis­te­li­joil­le

20.01.2023 11:56